LUẬN văn TĂNG CƯỜNG LIÊN hệ với THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH dạy học một số CHỦ đề GIẢI TÍCH ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

Luận văn thạc sĩ toán học Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích trường trung học phổ thông

Luận văn thạc sĩ toán học Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích ở trường trung học phổ thông
... tớch Trong ni b mụn Toỏn Trong cỏc mụn hc khỏc Trong cuc sng lao ng, sn xut Hỡnh 2.1: S liờn h cỏc kin thc Gii tớch vi thc tin Trong chng ny, trờn c s tụn trng Chng trỡnh, sỏch giỏo khoa Toỏn Trung ... thc tin giỳp hỡnh thnh v phỏt trin th gii quan vt bin chng cho hc sinh Xây dựng nên Thực tiễn Các lí thuyết Toán học Phục vụ 17 Dy hc Toỏn theo hng tng cng liờn h vi thc tin s gúp phn lm rừ mi quan ... - (trang 65 - 71); bi - (trang 74 v 75) Trong ụn chng cú cỏc bi 5, 6, 7, (trang 76 v 77) 30 + Trong chng III, cú liờn h dóy s Fibonacci vi thc tin (trong mc bn cú bit, trang 91) 4, phn hot...
 • 135
 • 597
 • 2

Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích

Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích
... việc tăng cờng liên hệ kiến thức Giải tích trờng Trung học phổ thông với thực tiễn Vì lí đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học số chủ đề Giải tích ... rèn luyện cho học sinh ý thức tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học 6.2 Làm rõ phản ánh thực tiễn, nguồn gốc thực tiễn ứng dụng thực tiễn số vấn đề Giải tích 6.3 Đề xuất số quan điểm nhằm ... với thực tiễn - Trong Chơng 1, phân tích làm rõ vấn đề lí luận liên quan đến đề tài Theo đó, trình dạy học Giải tích cần liên hệ với thực tiễn thông qua mặt sau đây: Nguồn gốc thực tiễn Giải tích...
 • 119
 • 727
 • 3

Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích.doc

Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích.doc
... việc tăng cờng liên hệ kiến thức Giải tích trờng Trung học phổ thông với thực tiễn Vì lí đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học số chủ đề Giải ... rèn luyện cho học sinh ý thức tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học 6.2 Làm rõ phản ánh thực tiễn, nguồn gốc thực tiễn ứng dụng thực tiễn số vấn đề Giải tích 6.3 Đề xuất số quan điểm nhằm ... hệ với thực tiễn 2.3 Một số biện pháp s phạm nhằm tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học Giải tích 2.4 Kết luận chơng Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1 Mục đích thực nghiệm 3.2 Tổ chức thực...
 • 119
 • 438
 • 2

TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... tin Trong ni b mụn Toỏn Trong cỏc mụn hc khỏc Trong cuc sng lao ng, sn xut Hỡnh 2.1: S liờn h cỏc kin thc Gii tớch vi thc tin Trong chng ny, trờn c s tụn trng Chng trỡnh, sỏch giỏo khoa Toỏn Trung ... h bin chng gia Toỏn hc v thc tin: Toỏn hc bt ngun t thc tin v tr v phc v thc tin Thực tiễn Các lí thuyết Toán học Phục vụ 16 Lch s ó cho thy rng, Toỏn hc cú ngun gc thc tin, chớnh s phỏt trin ... mt s o Trong lch s Toỏn hc, gii phng trỡnh bc ngi ta ó phi gii phng trỡnh bc nh mt bc trung gian Khi xột phng trỡnh: x3 - x = rừ rng l cú nghim 0, 1, -1 nhng ta nhn thy rng phng trỡnh bc trung...
 • 123
 • 1,241
 • 15

tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích trường THPT

tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích ở trường THPT
... việc tăng cờng liên hệ kiến thức Giải tích trờng Trung học phổ thông với thực tiễn Vì lí đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học số chủ đề Giải tích ... cho học sinh ý thức tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học 6.2 Làm rõ phản ánh thực tiễn, nguồn gốc thực tiễn ứng dụng thực tiễn số vấn đề Giải tích 6.3 Đề xuất số quan điểm nhằm làm sở ... tiềm liên hệ với thực tiễn trình dạy học môn Giải tích Từ làm đa biện pháp thực Cụ thể tập trung giải vấn đề sau đây: Nêu rõ nguồn gốc thực tiễn số vấn đề Giải tích Tiềm vấn đề Giải tích việc liên...
 • 118
 • 1,043
 • 4

Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học

Tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học
... tiễn dạy học Theo [19, tr 71] liên hệ với thực tiễn trình dạy học Toán ba phơng hớng thực Nguyên lí giáo dục nói Cụ thể cần liên hệ với thực tiễn qua mặt sau: 11 1) Nguồn gốc thực tiễn Toán học: ... liên hệ với thực tiễn trình dạy học Toán trờng Trung học phổ thông 1.4 Cơ sở thực tiễn 1.5 Kết luận chơng Chơng 2: Dạy học môn Giải tích trờng phổ thông theo hớng tăng cờng liên hệ với thực tiễn ... luận thực tiễn việc vận dụng vào trình dạy học Toán Tại phải tăng cờng liên hệ với thực tiễn dạy học Toán? Làm rõ thực trạng dạy học nội dung SGK theo hớng nghiên cứu đề tài 1.1 Về phạm trù thực...
 • 91
 • 354
 • 1

Bài soạn "TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG".

Bài soạn
... cờng liên hệ kiến thức Giải tích trờng Trung học phổ thông với thực tiễn Vì lí đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học số chủ đề Giải tích trờng trung ... cho học sinh ý thức tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học 6.2 Làm rõ phản ánh thực tiễn, nguồn gốc thực tiễn ứng dụng thực tiễn số vấn đề Giải tích 6.3 Đề xuất số quan điểm nhằm làm sở ... phân tích làm rõ vấn đề lí luận liên quan đến đề tài Theo đó, trình dạy học Giải tích cần liên hệ với thực tiễn thông qua mặt sau đây: Nguồn gốc thực tiễn Giải tích Sự phản ánh thực tiễn Giải tích...
 • 118
 • 384
 • 0

tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích trường thpt

tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích ở trường thpt
... việc tăng cờng liên hệ kiến thức Giải tích trờng Trung học phổ thông với thực tiễn Vì lí đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học số chủ đề Giải tích ... cho học sinh ý thức tăng cờng liên hệ với thực tiễn trình dạy học 6.2 Làm rõ phản ánh thực tiễn, nguồn gốc thực tiễn ứng dụng thực tiễn số vấn đề Giải tích 6.3 Đề xuất số quan điểm nhằm làm sở ... tiềm liên hệ với thực tiễn trình dạy học môn Giải tích Từ làm đa biện pháp thực Cụ thể tập trung giải vấn đề sau đây: Nêu rõ nguồn gốc thực tiễn số vấn đề Giải tích Tiềm vấn đề Giải tích việc liên...
 • 119
 • 413
 • 0

tạo hứng thú học môn giải tích trường thpt theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn thpt trần phú

tạo hứng thú học môn giải tích ở trường thpt theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn thpt trần phú
... tình thực tế gần gũi với học sinh Nhng với chủ đề Tích phân việc việc ly vớ d từ thực tế sống thờng không phù hợp với trình độ nhận thức nhiều học sinh Trong trờng hợp gợi động từ tình thực tiễn ... thụng Các lí thuyết Toán học nói chung Giải tích nói riêng đời phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Do vậy, chúng phản ánh lại thực tiễn, giải thích phục vụ thực tiễn Nu giỏo viờn ch c iu ... giỏo viờn Khi liờn h thc t phi chỳ ý - Thực tế gần gũi xung quanh học sinh, - Thc t xó hi rng ln (kinh t, k thut, quc phũng,) - Thực tế môn học khoa học khác v khụng c ỏp t Vớ d: Khi dy hc v...
 • 19
 • 241
 • 1

SKKN Tạo hứng thú học môn giải tích trường THPT theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn

SKKN Tạo hứng thú học môn giải tích ở trường THPT theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn
... tình thực tế gần gũi với học sinh Nhng với chủ đề Tích phân việc việc ly vớ d từ thực tế sống thờng không phù hợp với trình độ nhận thức nhiều học sinh Trong trờng hợp gợi động từ tình thực tiễn ... thụng Các lí thuyết Toán học nói chung Giải tích nói riêng đời phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Do vậy, chúng phản ánh lại thực tiễn, giải thích phục vụ thực tiễn Nu giỏo viờn ch c iu ... giỏo viờn Khi liờn h thc t phi chỳ ý - Thực tế gần gũi xung quanh học sinh, - Thc t xó hi rng ln (kinh t, k thut, quc phũng,) - Thực tế môn học khoa học khác v khụng c ỏp t Vớ d: Khi dy hc v...
 • 16
 • 389
 • 5

Tạo hứng thú học môn giải tích trường phổ thông theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn

Tạo hứng thú học môn giải tích ở trường phổ thông theo hướng tăng cường liên hệ với thực tiễn
... tình thực tế gần gũi với học sinh Nhng với chủ đề Tích phân việc việc ly vớ d từ thực tế sống thờng không phù hợp với trình độ nhận thức nhiều học sinh Trong trờng hợp gợi động từ tình thực tiễn ... thụng Các lí thuyết Toán học nói chung Giải tích nói riêng đời phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Do vậy, chúng phản ánh lại thực tiễn, giải thích phục vụ thực tiễn Nu giỏo viờn ch c iu ... kiến tạo tri thức, rèn luyện kĩ học sinh mặt lực, thái độ phẩm chất họ Do đó, đề kiểm tra giáo viên nên đa vào tập gần gũi với đời sống thực tế Qua đánh giá đợc đợc sâu sắc thông hiểu học học...
 • 23
 • 322
 • 0

Hãy chứng minh xung đột trong một tổ chức là tất yếu. Liên hệ với thực tiễn trong tổ chức mình

Hãy chứng minh xung đột trong một tổ chức là tất yếu. Liên hệ với thực tiễn trong tổ chức mình
... giả người có ảo tưởng kết thúc tốt đẹp xung đột Xung đột tâm lý cá nhân tập thể xung đôt thành viên nhóm với tập thể xung đột liên cá nhân lãnh đạo với nhóm tập thể Nguyên nhân: Có thể nguyên ... lãnh đạo hợp lý phù hợp với lực Biện pháp giải xung đột: + Biện pháp hành + Biện pháp thuyết phục; Dùng người thứ ba làm trung gian hoà giải xung đột Biện pháp sử dụng xung đột phức tạp, người tham ... tranh thành viên phòng Đây mâu thuẫn hay gọi xung đột tất yếu hầu hết tổ chức Nếu mức độ kiểm soát xung đột coi tín hiệu đáng mừng có khích lệ tinh thần làm việc thành viên, có ích cho phòng, cải...
 • 7
 • 684
 • 34

Quá Trình Cải Cách Và Mở Cửa Của Trung Quốc Trong Hơn 20 Năm Qua Cũng Như Việc Liên Hệ Với Việt Nam Trong Quá Trình Đổi Mới Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay

Quá Trình Cải Cách Và Mở Cửa Của Trung Quốc Trong Hơn 20 Năm Qua Cũng Như Việc Liên Hệ Với Việt Nam Trong Quá Trình Đổi Mới Kinh Tế Ở Việt Nam Hiện Nay
... Xuyên An Huy Trung Quốc Tỉnh Vĩnh Phú Việt Nam năm 1960 Trung Quốc Việt Nam chủ trơng mở kinh tế với giới, thu hẹp khoảng cách kinh tế với nớc phát triển Trung Quốc mở cửa sớm Việt Nam nhiều, có ... công cải cách thể chế đại hoá đất nớc tất lĩnh vực kinh tế, trị văn hoá Trung Quốc Nhiệm vụ quan hàng đầu cải cách cải cách thể chế kinh tế Sóng gió tiến trình cải cách mở cửa Trung Quốc 20 năm qua ... chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ Thứ t, cải cách mở cửa hầu nh đợc tiến hành sở chế độ công hữu đơn Thứ năm ,cải cách mở cửa tiến hành tình trạng đóng cửa, nửa đóng cửa hoàn cảnh quốc tế đặc...
 • 28
 • 1,184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tăng cường liên hệ kiến thức môn toán với thực tiễn trong dạy học hàm sốphát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thôngphối hợp giữa dự đoán suy luận có lý với suy diễn trong quá trình dạy học giải toán ở bậc trung học phổ thôngluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namtieu luan phan tich nguyen tac xay dung dao duc moi va lien he voi thuc tiennhững vấn đề liên quan đến thành phần kinh tế liên hệ với thực tiễn việt namliên hệ với thực tiễn cách mạng việt namliên hệ với thức tiễnliên hệ với thực tiễn việt nam hiện nayphan tich ky nang thuyet trinh lien he voi thuc tien giao tiep cua ban thanphân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hàng hóa liên hệ với thực tiễn nền kinh tế việt namtổ chức thực hiện quyết định quản lý và liên hệ với thực tiễn quá trình ra quyết định ở đơn vị đồng chíphân tích những điểm sáng tạo của hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam liên hệ vói thực tiễn cách mạngiv liên hệ với thực tiễn việt namliên hệ với thực tiễn việt namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại