ĐỒ án THIẾT kế môn học đào CHỐNG lò

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học đào chống pdf

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học đào chống lò pdf
... Sinh viờn thc hin: TRN CH CễNG Nguyn Anh c 27 Lp khai thỏc A-K49 Trờng đại học Mỏ-Địa chất Nguyễn Anh Đức Đồ án đào chống Lớp 28 thác A-K49 khai ... 0,67 Chống 0,8 2,78 1,01 2,9 Công tác phụ trợ 0,8 1,47 1,01 1,55 Dịch chuyển băng tải 0,8 0,2 1,01 0,32 Nguyn Anh c 14 25 0,5 0,5 Lp khai thỏc A-K49 Trng i hc M-a cht ỏn o chng lũ biểu đồ tổ ... 18,44 0,67 Vì 1,67 2,9 M 1,17 1,55 0,32 Giao ca Khoan lỗ mìn M Nạp nổ mìn Lỗ Thông gió Xúc bốc M Chống Công tác phụ trợ Dịch chuyển băng tải Nguyn Anh c M 1,17 26 Lp khai thỏc A-K49 10 11 12 13...
 • 28
 • 1,218
 • 4

Đồ án thiết kế môn học đào chống

Đồ án thiết kế môn học đào chống lò
... Sinh viờn thc hin: TRN CH CễNG Nguyn Anh c 27 Lp khai thỏc A-K49 Trờng đại học Mỏ-Địa chất Nguyễn Anh Đức Đồ án đào chống Lớp28khai thác A-K49 ... 0,67 Chống 0,8 2,78 1,01 2,9 Công tác phụ trợ 0,8 1,47 1,01 1,55 Dịch chuyển băng tải 0,8 0,2 1,01 0,32 Nguyn Anh c 14 25 0,5 0,5 Lp khai thỏc A-K49 Trng i hc M-a cht ỏn o chng lũ biểu đồ tổ ... 18,44 0,67 Vì 1,67 2,9 M 1,17 1,55 0,32 Giao ca Khoan lỗ mìn M Nạp nổ mìn Lỗ Thông gió Xúc bốc M Chống Công tác phụ trợ Dịch chuyển băng tải Nguyn Anh c M 1,17 Lp26 khai thỏc A-K49 10 11 12 13...
 • 28
 • 75
 • 0

Đồ án thiết kế môn học Thiết kế dao CTM

Đồ án thiết kế môn học Thiết kế dao CTM
... nhóm dao để thiết kế ta chọn nhóm số 5(N05) dao có số gia công từ 26-34 răng.Vì dao ta cần thiết kế có số gia công Z=26 với dao độ cong đường thân khai lớn với bánh có số Z>26 gia công bánh có ... 3.Tính toán profin mặt trước dao Ta cần xác định chiều cao profin dao tiết diện qua mặt trước dao để kiểm tra dao sau chế tạo có đạt yêu cầu không Sơ đồ tính toán: 13 Nguyễn Hữu Thắng CTM3 -K50 ... Thắng CTM3 -K50 C.Tính toán thiết kế dao phay đĩa modul để gia công bánh trụ thẳng theo thông số sau:Vật liệu làm bánh răng:thép 40X có σb=650 N/mm2 Modul m=3 Số Z=32 Thuyết minh tính toán Trước...
 • 22
 • 250
 • 0

Đồ án thiết kế môn học Bê Tông Cốt Thép I - P2

Đồ án thiết kế môn học Bê Tông Cốt Thép I - P2
... Bảng giá trị biểu đồ bao momen dầm - Đoạn I ~ A-1 Đoạn II ~ – B Đoạn III ~ B – Đoạn I II III βg β p1 β p2 0.35 -0 .65 0.5 0.425 0.025 0.625 0.0755 0.675 0.125 QMax 90 -4 5 131.25 QMin 14.925 -1 50 ... tính dầm liên tục (Siêu tĩnh) Tính theo sơ đồ dẻo - Lấy da i bản rộng b = m để tính toán - Chiều da i nhịp giữa: l = lo = l1 – bdp = 265 0-2 00 = 2450 mm - Chiều da i nhịp biên ... Sơ đồ tính toán dầm phụ - Sơ đồ tính dầm liên tục (Siêu tĩnh) Tính theo sơ đồ dẻo - Chiều da i nhịp giữa: l = lo = l1 – bdp = 5830 - 300 = 5530 mm - Chiều da i nhịp biên : lb = l1...
 • 28
 • 1,687
 • 11

đồ án thiết kế môn học thiết kế đường

đồ án thiết kế môn học thiết kế đường
... 46 H1 13.62 TC2 86.38 H2 100 H3 40 B CHƯƠNG Iii: Thiết Kế trắc dọc 1.Nguyên tắc thiết kế trắc dọc: a .Thiết kế trắc dọc: Trắc dọc tuyến đợc thiết kế theo phơng pháp chủ đạo phơng pháp đờng bao , ... tế- xã hội Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân 3 .Thiết kế đờng cong tròn bình đồ tuyến - 19 - Khi thiết kế đờng cong bình đồ, để đảm ... dốc dọc nơi đổi dốc >1% phải thiết kế đờng cong đứng a.Bán kính đờng cong đứng lồi nhỏ Để đảm bảo tầm nhìn ban ngày đờng cong đứng lồi ta có sơ đồ tính: Sơ đồ tính toán r i1 i2 d2 d1 Theo hệ...
 • 34
 • 961
 • 11

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học Mạng Lưới Điện doc

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học Mạng Lưới Điện doc
... 109,524 111,29 111,885 112,24 37,8 36,96 36,66 37,258 37,46 37,576 i (KV) UHi (KV) DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện CHNG VI LA CHN PHNG PHP IU CHNH IN P in ỏp l mt nhng ch tiờu cht lng in nng quan ... U1qsc= 112,95KV in ỏp yờu cu trờn gúp h ỏp ca cỏc trm cỏc ch c tớnh nh sau: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện UYcmax=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV UYcmin=Um+dU%Um=35+0%.35=35KV UYcsc=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV ... =118,33(KV) Chn u iu chnh n=+2, ú U1tcsc=119,55KV in ỏp thc trờn gúp h ỏp ca trm DHBKHN Đồ án môn học U1tsc= mạng lới điện U '1qsc U hdm U t csc = 112,95.38,5 119,55 =36,37(KV) lch in ỏp trờn gúp h...
 • 47
 • 290
 • 0

danh sách các đồ án thiết kế môn học tổng hợp hệ điện cơ

danh sách các đồ án thiết kế môn học tổng hợp hệ điện cơ
... hiệu tổng hợp chung đầu vào So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở Xây dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm tốc độ trường hợp tín hiệu tổng hợp riêng rẽ So sánh đặc tính với đặc tính hệ ... dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm điện áp dương dòng điện So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở Xây dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm tốc độ âm dòng điện có ngắt trường hợp ... dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm điện áp So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở Xây dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi dương dòng điện So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở...
 • 5
 • 1,087
 • 9

Đồ án: Thiết kế môn học chi tiết máy pps

Đồ án: Thiết kế môn học chi tiết máy pps
... 2,8 T3 = Page THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY [Nmm] 81392,275 249044,576 668500 PHẦN II THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ TRONG HỘP GIẢM TỐC CẤP NHANH PHÂN ĐÔI I - SỐ LIỆU THIẾT KẾ: Mômen trục ... 20 THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY Bảng tính thông số cấp nhanh: Thông số Khoảng cách truc chia Khoảng cách trục Đường kính vòng chia Đường kính vòng lăn Đường kính đỉnh răng Đường kính chân Chi u ... 32 THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY = 186,457 464 MPa Với Kqt = 1,4 – hệ số tải Vậy bánh đủ điều kiện bền uốn tải: Tính thông số kích thước truyền: NGUYỄN HẢI MINH – ĐTA49-ĐH3 Page 33 THIẾT KẾ MÔN...
 • 61
 • 447
 • 0

ĐỒ án THIẾT kế môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP dầm chữ t l bằng 9m SV PHẠM ĐÌNH KHƠI

ĐỒ án THIẾT kế môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP dầm chữ t l bằng 9m SV PHẠM ĐÌNH KHƠI
... Khơi L p CTGTCC_K51 Bộ Môn K t Cấu IV-XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ C T C T THÉP DỌC CHỦ,VẼ BIỂU ĐỒ BAO V T LIỆU : IV.1 L c t nguyên t c c t c t thép Để ti t kiệm thép, số l ợng c t thép chọn t nh với m t ... bố trí c t thép cánh B Phần vẽ: 1) M t dầm, m t c t ngang đặc trưng; Phạm Đình Khơi L p CTGTCC_K51 Bộ Môn K t Cấu 2) Biểu đồ bao v t liệu; 3) T ch chi ti t c t thép, bảng thống kê v t liệu dầm, ... l c m t c t dầm; 4) Xác định vị trí c t c t thép, vẽ biều đồ bao v t liệu; 5) T nh toán bố trí c t thép đai; 6) T nh toán kiểm so t n t; 7) T nh toán kiểm so t độ võng dầm ho t tải 8) T nh toán...
 • 42
 • 2,062
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế môn học mạng điệnđồ án thiết kế môn học này là thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu cho máy hàn một chiều có u 380v; imax 200a; umax 70vđồ án thiết kế môn học nền và móngdo an thiet ke mon hoc nha may diendo an thiet ke mon hoc nha may dien 5 to may x 55mwđồ án thiết kế hình học đường ô tôđồ án thiết kế hình học đườngđồ án thiết kế hình học công trình đườngđồ án thiết kế dụng cụ cắt kim loạithiết kế môn học điều khiển logicthiết kế môn học quản trị dự án đầu tưđồ án thiết kế chiếu sáng phòng họcđồ án thiết kế hệ thống thay dao cho máy cncđồ án thiết kế quy trình công nghệ dao phay lăn răngđồ án thiết kế dao tiện định hìnhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ