BÁO cáo cơ sở KHOA học ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG dầu KHÍ tại một KHU vực – TÍCH tụ địa PHƯƠNG mỏ BẠCH hổ

sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực tích tụ địa phương mỏ bạch hổ

Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực tích tụ địa phương mỏ bạch hổ
... ĐÁNH GIÁ TRIEN VỌNG DAU KHÍ TẠI MỘT KHU Vực CHƯƠNG ĩ: SỞ KIÊN TẠO I Yếu tô'kiến tạo ảnh hưởng đến hình thành tích tụ dầu khí II Yế u tố kiến tạo phá hủy tích tụ dầu khí ... kiện bảo tồn tích tụ dầu khí 27 PHẦNH: TÍCH TỤ ĐỊA PHƯƠNG Mỏ BẠCH Hổ CHƯƠNG ĩ: CHẾ HÌNH THÀNH CÁC BồN TRAM TÍCH KAINOZOI Ở THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM .29 I chế kiến ... tích tụ chứa dầu - khí vỉa dầu - khí phạm vi khu vực mỏ biết Quá trình tìm kiếm thăm dò tùy thuộc vào nhiều yếu tô" khác nhau, yếu tố định triển vọng chứa dầu khí vùng nhâ"t định Nhiệm vụ Nhà Địa...
 • 98
 • 47
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ngành Giáo dục tiểu học số lượng HV tốt nghiệp đáng kể (4568 HV) Điều cho thấy, đào tạo đại học theo phương thức GDTX phần đáp ứng nhu cầu "chuẩn hóa" đội ngũ giáo viên tiểu học mà Sở Giáo dục ... đào tạo, phản ánh thực chất việc học tập HV công tác quản 39 lý sở đào tạo, bác bỏ nhiều ý kiến cho rằng: Học từ xa, cần ghi danh tốt nghiệp đại học Đánh giá chất lượng đào tạo đại học theo ... 54,1 55,2 triển Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo: Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo mức độ ảnh hưởng cho phép ta định hướng cải tiến chất lượng đào tạo giai đoạn tới Với...
 • 24
 • 298
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NHỮNG NĂM QUA - SỬ DỤNG HÌNH HỒI QUI TƯƠNG QUAN PHƯƠNG SAI KHÔNG ĐỒNG NHẤT ĐIỀU KIỆN (ARCH) " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... mi Tỡnh hỡnh dao ng ca giỏ c phờ c xỏc nh thụng qua mụ hỡnh hi quy t tng quan phng sai khụng ng nht cú iu kin (ARCH), ú phng trỡnh giỏ v phng sai giỏ c phờ nc ta di tỏc ng ca chớnh sỏch t húa ... (Re) 0,0013 9,18 Thu xut khu (Ti) -0 ,64 -1 0,62 Bin dummy D1 (1994) 14.95 18.19 H s t (c) Giỏ c phờ th gii (Pw) Phng sai giỏ (2t) H s t (c) -2 9,95 -2 ,44 ARCH-1 1,074 3,46 Giỏ c phờ th gii (Pw) ... (Re) 40 Thu xut khu (Ti) -0 ,400 -2 ,21 Bin dummy D1 (1994) 3,15 1,89 R2 0,88 Kim nh F 112,12 S quan sỏt 178 D-W 2,05 Phn ln cỏc tham s c lng cho c phng trỡnh giỏ v phng sai giỏ u t mc ý ngha thng...
 • 15
 • 306
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐÁNH GIÁ NHANH TIỀM NĂNG KINH TẾ MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG-LÂM-NGƯ CHỦ YẾU CỦA TỈNH HÀ TĨNH" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cho nghiên cứu đánh giá tiềm kinh tế tỉnh Tĩnh gồm:  Lạc;  Song-mây;  Nước mắm;  Lợn thịt;  Rau; Kết đánh giá sản phẩm tiềm sản phẩm nói trình bày hình 1, cho thấy sản phẩm đạt điểm số ... hành dự án đánh giá cao Trong phạm vi nghiên cứu đánh giá nhanh này, sản phẩm xem có tiềm kinh tế sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí đánh giá, nhấn mạnh đến tiềm giảm nghèo thúc ... kinh tế địa phương Kết nghiên cứu 4.1 Đánh giá tiềm sản phẩm theo tiêu chí Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Tổng số người vấn cho sản phẩm 120, sản phẩm song-mây có số mẫu điều tra 28; sản phẩm...
 • 11
 • 162
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU THEO CÁCH TIẾP CẬN QUYỀN CHỌN THỰC" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thời gian tồn dự án đầu Đánh giá dự án theo cách tiếp cận quyền chọn khắc phục hạn chế Tuy nhiên, cách tiếp cận quyền chọn không phủ nhận cách tiếp cận dựa NPV Nó xem cách tiếp cận bổ sung cho ... giản không đầu thêm Đánh giá dự án theo cách tiếp cận quyền chọn thực thay đổi hoàn toàn định doanh nghiệp ví dụ vừa nêu + Quyền chọn việc từ bỏ dự án đầu Khả để mở rộng dự án đầu có ý ... thực có giá trị Giá trị dự án thay đổi việc đánh giá dự án có tính đến giá trị quyền chọn thực để từ bỏ dự án kết đầu không mong muốn, thay dựa vào NPV Những ví dụ minh họa vài quyền chọn thực...
 • 6
 • 233
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... TH4 khả hoa - đậu cao đồng thời tỷ lệ thương phNm lớn tổ hợp lai Chứng tỏ tổ hợp lai khả thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Thừa Thiên Huế Bảng 4: Một số loại sâu bệnh hại tổ hợp lai ... chứng cao tổ hợp lai TH3 TH4 - Các tổ hợp lai đạt chất lượng hàng hoá, đó, tổ hợp lai TH2 TH4 người tiêu dùng ưa chuộng - Kết luận chung: Tổ hợp lai chua TH4 (♀CH154 x ♂CHT1050SE) nhiều ... Tất tổ hợp lai chua triển vọng ưu lai chuNn dương tiêu khối lượng quả, suất lý thuyết suất thực thu cao so với đối chứng, đặc biệt tổ hợp lai TH4 ưu lai chuNn dương về tiêu tổng số quả/cây...
 • 7
 • 237
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ XUÂN HÈ TẠI THỪA THIÊN HUẾ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2.2 Nội dung nghiên cứu Thí nghiệm 1: Đánh giá số tổ hợp lai chua vụ Đông Xuân năm 2006 2007 đất phù sa cổ Thừa Thiên Huế Thí nghiệm 2: Đánh giá số tổ hợp lai chua vụ Xuân năm 2007 2008 ... phù sa cổ Thừa Thiên Huế Thí nghiệm 3: Đánh giá số tổ hợp lai chua vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008 đất phù sa cổ Thừa Thiên Huế Thí nghiệm 4: Đánh giá số tổ hợp lai chua vụ Xuân năm 2008 ... Tất tổ hợp lai số cành/cây nhiều vụ thấp thua ĐC xu hướng giảm dần từ cành cấp 1, cấp đến cấp Trong tổ hợp lai TH5, TH3, TH4, TH1 tổng số cành cao so với tổ hợp lai thấp so ĐC Số cành/cây...
 • 8
 • 191
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BÁM DÍNH VÀ KHÁNG KHUẨN Ở MỨC ĐỘ IN VITRO CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LÀM PROBIOTICS" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Kết thảo luận 3.1 Khả bám dính tế bào thuộc chủng vi sinh vật (tự bám dính) Khả tự bám dính tế bào vi sinh vật trình bày đồ thị Tỷ lệ bám dính tế bào vi sinh vật thuộc chủng xu hướng tăng dần ... bám dính (%) Đồ thị Khả bám dính chủng vi khuẩn chi Bacillus Enterococcus faecium (LII3/1) Đồ thị Khả bám dính chủng vi khuẩn sinh lactic nấm men 3.2 Khả bám dính chủng vi sinh vật khác Kết nghiên ... cerevisisae (LA5) - 48,47 Ngoài ra, khả bám dính chủng vi sinh vật thử nghiệm với xác định Kết bảng cho thấy hầu hết chủng vi sinh vật thử nghiệm khả bám dính với nhau, cặp vi sinh vật khả...
 • 9
 • 384
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG LÀM SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ LÃNH THỔ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Hà Nội, 2004 Nguyễn Thò Thảo Hương & nnk Đánh giá tài nguyên chất lượng nước lưu vực sông Côn - Hà Thanh làm sở khoa học sử dụng hợp lãnh thổ Tạp chí Các khoa học Trái đất, số (T.29), 2007 ... nước lưu vực sông Hương làm sở cho việc quy hoạch sử dụng hợp vùng nghiên cứu vấn đề có ý nghóa khoa học thực tiễn rõ rệt Đồng thời yêu cầu cấp thiết Luật Tài nguyên nước: quản theo lưu vực ... chí Nghiên cứu Phát triển, số (74) 2009 75 1.4 Chất lượng nước sông Hương Để đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Hương dựa vào số liệu quan trắc Viện Tài nguyên, Môi trường Công nghệ Sinh học, ...
 • 14
 • 251
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG ĐẶC CỦA THẬN NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUẾ BẰNG NGHIỆM PHÁP VOLHARD ĐẶC " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... giả đánh giá biến đổi chức đặc thận 360 người bình thường nghiệm pháp Volhard đặc, so sánh chức đặc thận độ tuổi niên với người cao tuổi Huế đến kết luận: Thời gian đặc tối đa thận ... thực nghiệm pháp đặc: Kết nghiên cứu cho thấy tỷ trọng đặc nước tiểu độ tuổi niên 1,0347 Nếu so sánh tỷ trọng đặc độ tuổi niên với người cao tuổi tỷ trọng đặc nước tiểu bắt đầu biến đổi ... niên nghiệm pháp đặc nước tiểu thực 12 đạt tỷ trọng đặc tối đa 1,0347, người già nghiệm pháp đặc nước tiểu phải thực 24 đạt tỷ trọng đặc tối đa 1,0280 Những biến đổi chức đặc thận...
 • 15
 • 248
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA MIỀN TRUNG THÔNG QUA SỰ SO SÁNH VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI 1 QUA HAI NĂM 2005 VÀ 2006 " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... liệu năm 2005 không thực mà VNCI thực cho năm 2006 Vì vậy, phạm vi nghiên cứu thực kiểm định thống số liệu so sánh thống qua hai năm 15 Hình 1: So sánh số lực cạnh tranh tỉnh miền Trung qua ... 44.2 51. 7 Hà Tĩnh 42.3 10 20 30 40 50 Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh 2006 60 70 Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh 2005 Nguồn: Cơ sở liệu số lực cạnh tranh cấp tỉnh VNCI 2005 2006 Hình cho thấy biến động số ... liệu số đánh giá lực cạnh tranh cấp tỉnh tổ chức “Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam” VNCI, nhằm đánh giá môi trường đầu tư miền Trung thực cải thiện hai năm 2005 2006 hay chưa Dựa vào kết đánh giá...
 • 22
 • 341
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA RỪNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH DÒNG CHẢY LŨ TRÊN MỘT SỐ LƯU VỰC MIỀN TRUNG BẰNG HÌNH SÓNG ĐỘNG HỌC MỘT CHIỀU " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thác rừng đến đỉnh trình bày bảng Bảng Kết khảo sát đánh giá ảnh hưởng rừng đến dòng chảy lưu vực sông nghiên cứu Số trận khảo Ngưỡng độ che phủ rừng giới hạn TT Lưu vực nghiên cứu sát ... "Kết hình sóng động học chiều lưu vực sông V ", Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học Tự nhiên Công nghệ,T.XX, No3 PT-2004 tr 44-50 Nguyễn Thanh Sơn (2006), " p dụng hình ... trình vật lý diễn lưu vực, hình KW – 1D có khả đánh giá thay đổi phạm vi không gian nhỏ lưu vực đến trình hình thành dòng chảy Tính biến động theo không gian hình dạng lưu vực, đặc tính thuỷ...
 • 4
 • 373
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá nhanh chất lượng môi trường nước qua côn trùng thủy sinh và chỉ số sinh học ept ở suối ta lu, huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá nhanh chất lượng môi trường nước qua côn trùng thủy sinh và chỉ số sinh học ept ở suối ta lu, huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế'
... h côn trùng nư c t i vùng nghiên c u Các k t qu nghiên c u s không ch d li u bư c ñ u v ña d ng sinh h c côn trùng th y sinh, mà cung c p nh ng thông tin v ch t lư ng môi trư ng nư c su i Ta Lu, ... cho quan tr c ch t lư ng nư c Vì v y, báo nh m hư ng t i m c ñích: (1) áp d ng ch s sinh h c EPT ñ ñánh giá nhanh ch t lư ng nư c t i ñi m nghiên c u c a khu v c su i Ta Lu (Nam ðông, Th a Thiên ... cho sinh ho t sau ñư c x lý b ng phương pháp thích h p K t lu n 4.1 S d ng Côn trùng nư c ñ ñánh giá ch t lư ng nư c su i Ta Lu, huy n Nam ðông, t nh Th a Thiên Hu theo ñi m nghiên c u thông qua...
 • 7
 • 478
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê buôn mê thuột và so sánh với tính chất cảm quan của cà phê ở một số khu vực địa lý khác'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê buôn mê thuột và so sánh với tính chất cảm quan của cà phê ở một số khu vực địa lý khác'
... mang thương hiệu Buôn Thuột tính chất cảm quan đa dạng, phụ thuộc vào khu vực địa lí cụ thể - So với phê robusta, phê arabica ĐakLak có số tính chất cảm quan tốt với cường độ cao ... hành so sánh tính chất cảm quan phê robusta với tính chất cảm quan phê arabica Kết thể hình hình Theo đó, ta chia tính chất cảm quan khảo sát thành nhóm tương tự phần 3.4 Trong mẫu phê ... phẳng tương -2 so sánh phê arabica với phê robusta KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu, rút số kết luận sau: - Tính chất cảm quan phê phụ thuộc vào vị trí địa vùng canh tác - phê robusta...
 • 9
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định các thông số sbu và đánh giá triển vọng các sbuphương pháp nghiên cứu đánh giá chất lượng không khí và nước khu vực dự áncơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namxây dựng co sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ việt nam đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới và ở việt namxây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namnghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho trường tiểu học dân lập quốc tế việt úc thành phố hồ chí minhco so khoa hoc de tai danh gia bat dong sanđề tài xây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namcơ sở khoa học của việc pha trộn phụ gia thạch cao vào xi măng và bê tôngcơ sở khoa học về đánh giá hiệu quả hoạt động đt phát triểnco so khoa hoc phu vu quy hoach moi truong cac khu vuc trong rung chan tha gia suc va bao ton thien nhienbài giảng báo cáo nghiêm cứu khoa học cấp cơ sở của th s dương thanh hàcơ sở khoa học của việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệpcơ sở khoa học của việc lựa chọn phần csvc ccdt để rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách tổ chức cho hs làm báo cáo tlcơ sở khoa học nguyên tắc và phương pháp đánh giá mức độ thích nghi sinh thái của các dạng cảnh quan đốiDown CV đi số 366 2Lich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)thông báoGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh