ĐỀ tài mô PHỎNG các KỊCH bản điều TIẾT hệ THỐNG hồ CHỨA lưu vực SÔNG BA

PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA

MÔ PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA
... CỦA MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA 2.1 Giới thiệu chung hình Để tiến hành nghiên cứu cắt lũ cho hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba, tác giả tiến hành áp dụng hình ... 1.1.2 Các nghiên cứu nước Ở Việt Nam hồ chứa hệ thống sông với nhiều mục đích khác tiến hành xây dựng, hệ thống hồ chứa sông Hồng, sông Ba, sông Sê San, sông Đ Nai v.v Điển hình hệ thống hồ chứa hệ ... 19 1.3.5 Hệ thống hồ chứa sông Ba ……………………… 27 1.3.6 Đặc điểm dân sinh kinh tế…………………………… 30 11 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CHƯƠNG ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC 32 SÔNG BA ……………………………………………...
 • 137
 • 390
 • 0

phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba

Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba
... Nam hồ chứa hệ thống sông với nhiều mục đích khác tiến hành xây dựng, hệ thống hồ chứa sông Hồng, sông Ba, sông Sê San, sông Đồng Nai v.v Điển hình hệ thống hồ chứa hệ thống sông Hồng gồm hồ chứa ... CỦA MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA 2.1 Giới thiệu chung hình Để tiến hành nghiên cứu cắt lũ cho hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba, tác 31 giả tiến hành áp dụng ... thống hồ chứa sông Ba lưu vực có tiềm thủy lợi, thủy điện, nên hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba phát triển mạnh Tính đến nay, toàn lưu vực có khoảng 198 hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn, nhỏ (bao...
 • 118
 • 366
 • 0

phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba

Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba
... Nam hồ chứa hệ thống sông với nhiều mục đích khác tiến hành xây dựng, hệ thống hồ chứa sông Hồng, sông Ba, sông Sê San, sông Đồng Nai v.v Điển hình hệ thống hồ chứa hệ thống sông Hồng gồm hồ chứa ... CỦA MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA 2.1 Giới thiệu chung hình Để tiến hành nghiên cứu cắt lũ cho hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba, tác 31 giả tiến hành áp dụng ... thống hồ chứa sông Ba lưu vực có tiềm thủy lợi, thủy điện, nên hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba phát triển mạnh Tính đến nay, toàn lưu vực có khoảng 198 hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn, nhỏ (bao...
 • 45
 • 204
 • 0

PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA

MÔ PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA
... nghiên cứu chi tiết hơn, xác định độ tin cậy cao để tìm kiếm phát triển mỏ đạt hiệu kinh tế - kỹ thuật cao Cần lựa chọn áp dụng giải pháp công nghệ cao nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu khí TÀI ... nghiên cứu khoa học cấp Ngành Lưu trữ Viện Dầu Khí Việt Nam 10 Nguyễn Giao, 1983 Cấu trúc địa chất triển vọng dầu khí trầm tích Đệ tam đồng sông Cửu Long Lưu trữ VDK 11 Hồ Đắc Hoài Lê Duy Bách, 1990 ... lập Bản đồ thành tạo Đệ tứ biển Việt Nam kế cận tỷ lệ 1:1.000.000” 19 Trần Nghi, Cb, 2004 Đặc điểm địa chất tầng nông vịnh Bắc Bộ TTBC Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên,tài nguyên môi trường...
 • 8
 • 245
 • 0

PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA

MÔ PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA
... liên kết chi tiết tầng trầm tích chứa dầu khí Oligocen khu vực ĐB mỏ Bạch Hổ, từ xác định mối quan hệ phân bố tầng đá chứa Oligocen với tài liệu Carota, địa chấn, biểu tầng tựa, tầng chứa để dự ... trầm tích Cửu Long Ý nghĩa Khoa học Các kết đạt luận văn làm sáng tỏ thêm trình lịch sử phát triển địa chất Kainozoi yếu tố khác hệ thống dầu khí đá sinh, đá chứa, đá chắn, bẫy, thời gian sinh ... tầng bể - Xác định đặc điểm cấu trúc, kiến tạo, hệ thống đứt gãy, hoạt động núi lửa pha nghịch đảo kiến tạo Kainozoi - Nghiên cứu đặc điểm hệ thống dầu khí nhằm đánh giá dự báo tiềm dầu khí bể...
 • 9
 • 257
 • 0

PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA

MÔ PHỎNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA
... tạo bên phủ chồng lùi (downlap) biểu thị trầm tích hạt thô thuộc hệ thống trầm tích biển thấp, môi trường lòng sông, nón quạt cửa sông prodelta Phức hệ biển thấp thường tạo thành phức hệ tướng tương ... thoái thuộc hệ thống biển thấp (biển thoái) (amLST) - Tướng sét bột pha cát châu thổ biển tiến thuộc hệ thống biển tiến (amTST) - Tướng sét, sét vôi vôi ám tiêu biển tiến cực đại thuộc hệ thống biển ... khoét lòng sông Trường sóng đặc trưng cho môi trường trầm tích với lượng cao đến trung bình gồm nón quạt sườn tích, cát sét sông hồ (nước ngọt), nhiều chuyển sang tướng nón quạt cửa sông sét bột...
 • 15
 • 225
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC-HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 510
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH ATHEN VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ATHEN VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA
... văn Nghiên cứu ứng dụng phát triển hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba Hình 1.3: Bản đồ lưu vực sông Ba tỷ lệ 1/100.000 12 b Điều kiện Khí hậu, Thủy văn Phần lớn đất đai lưu vực ... tài Nghiên cứu ứng dụng phát triển hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba I Phạm vi nghiên cứu Luận văn Phạm vi không gian: bao gồm hồ chứa Yayun Hạ, An Khê-Kanak, Krông Hnăng, sông ... hành cho đơn hồ chứa, muốn điều tiết liên hồ chứa phải phát triển thành liên hồ chứa hình Athen điều tiết liên hồ chứa phát triển dựa sở lý thuyết hình Athen điều tiết đơn hồ chứa phương...
 • 118
 • 346
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu ứng dụng và phát triển hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba " pot

Báo cáo
... nước dâng bình thường hồ Ứng dụng hình athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba Với hồ chứa lưu vực sông Ba, việc liên kết hình Athen vận hành đơn hồ Hình Kết hiệu chỉnh Củng Sơn ... kết hình thành hình điều tiết liên hồ chứa áp dụng thử nghiệm lưu vực sông Ba Phát triển hình Athen cho liên hồ chứa đa mục tiêu 2.1 Cơ sở lý thuyết hình Athen [2,3] 2.1.1 Các thành ... thành hình vận hành liên hồ chứa, cho phép thay đổi hệ số điều khiển vận hành để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ưu tiên cấp nước khác cách hợp lý hình thử nghiệm vận hành cho liên hồ chứa sông...
 • 8
 • 290
 • 0

Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH ATHEN VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA " potx

Luận văn thạc sĩ
... tế xã hội Vì Luận văn chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng phát triển hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba I Phạm vi nghiên cứu Luận văn Phạm vi không gian: bao gồm hồ chứa Yayun Hạ, ... Rằng S.Hinh Luận văn Nghiên cứu ứng dụng phát triển hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba Hình 1.3: Bản đồ lưu vực sông Ba tỷ lệ 1/100.000 12 b Điều kiện Khí hậu, Thủy văn Phần lớn ... hành cho đơn hồ chứa, muốn điều tiết liên hồ chứa phải phát triển thành liên hồ chứa hình Athen điều tiết liên hồ chứa phát triển dựa sở lý thuyết hình Athen điều tiết đơn hồ chứa phương...
 • 118
 • 351
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xác định dòng chảy lũ đến các hồ chứa lưu vực sông Ba " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... N.H. Khải, D.K. Ruân / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 3S (2009) 450‐460 T§ AnKhª-Kanak T§ S«ng Ba h¹ Hình Lưu vực hệ thống hồ chứa sông Ba Bảng Đặc trưng hình thái lưu vực sông Ba tính đến ... cho lưu vực nghiên cứu Hiệu chỉnh mức giảm độ ẩm từ bờ biển đến lưu vực nghiên cứu K , với lưu vực sông Ba; K = Hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình lưu vực K 2; K = Hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình đến ... gian xuất lớn sông có lệch pha không đáng kể 1.3.Đặc điểm Do có khác biệt khí hậu vùng lưu vực Sông Ba dẫn đến đặc điểm lưu vực Sông Ba phức tạp, thời gian thường kéo dài từ đến ngày,...
 • 14
 • 114
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá vai trò và mục tiêu của các hồ chứa lưu vực sông Ba " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Khê-Kan Năk, hồ thuỷ điện KRông HNăng, hồ thuỷ điện sông Hinh, hồ thuỷ điện sông Ba hạ 2.2 Đánh giá mục tiêu hồ chứa sông Ba Trên lưu vực sông Ba có nhiều hồ chứa, sâu phân tích tất hồ chứa thật ... phân tích số hồ chứa lớn: sông Ba hạ, An Khe Kanak, Ayun hạ, sông Hinh Krông Hnăng 2.2.1 Đánh giá mục tiêu hồ chứa sông Ba hạ Hồ sông Ba Hạ hồ chứa phát điện lớn sông Ba [3] Đây hồ chứa lợi dụng ... 25% vào năm 2010 30% vào năm 2020 Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn dựa nguồn lực sẵn có nguồn lực bên Đảm Đánh giá vai trò mục tiêu hồ chứa lưu vực sông Ba 2.1 Đánh giá vai trò hồ chứa...
 • 11
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 cơ sở lý thuyết của mô hình mô phỏng điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông banghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồngnghiên cứu điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông banghiên cứu mô phỏng các phương pháp điều chế cơ bản trong hệ thống tin số với các kênh truyền khác nhauđề tài mô hình giám sát và điều khiển động cơ bướcmô phỏng các phương pháp điều chế số bằng matlabđồ án công nghệ ii đề tài mô phỏng tháp chưng cất và hệ thống thu hồi nhiệt của phân xưởng cdu nhà máy lọc dầu nghi sơngioi thieu chung ve de tai mo phong phep tinh tien trong khong gianluận văn tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy k33 đề tài mô phỏng hộp số xe hơi và lập quy trình gia công chi tiết điển hìnhđề tài mô phỏng màn hình hiển thị radarmô tả các kịch bảnde tai tim hieu phan tich va xay dung he thong va dieu khien nhiet do lo say go cong nghiepde xuat cac giai phap phong tranh han che thiet hai do lu lut gay ra tren luu vuc song banc cac bien phap phong chong va bao ve rung nham tang kha nang dieu tiet va tru nuoc cua luu vuc giam boc hoikết quả mô phỏng số cuộc gọi gprs trong hệ thống khi cấp phát cố định các kênh pdtchPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả