LUẬN văn NGHIÊN cứu THỰC HIỆN PHẢN ỨNG HECK sử DỤNG xúc tác PALLADIUM cố ĐỊNH TRÊN vật LIỆU NANO từ TÍNH TRONG điều KIỆN VI SÓNG

Nghiên cứu thực hiện phản ứng heck sử dụng xúc tác palladium cố định trên vật liệu nano từ tính trong điều kiện vi sóng

Nghiên cứu thực hiện phản ứng heck sử dụng xúc tác palladium cố định trên vật liệu nano từ tính trong điều kiện vi sóng
... “ Nghiên cứu thực phản ứng Heck sử dụng xúc tác Palladium cố định vật liệu Nano từ tính điều kiện vi sóng „ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: - Tổng hợp xác định cấu trúc xúc tác Pd gắn chất mang nano từ tính ... lại lxviii Chương 3: PHẢN ỨNG HECK SỬ DỤNG XÚC TÁC PALLADIUM CỐ ĐỊNH TRÊN VẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN VI SÓNG lxx 3.1 Giới thiệu lxx 3.2 Thực nghiệm ... xúc tác Vi t nam vi c nghiên cứu phản ứng chưa rộng rãi chưa đưa vào chương trình giáo dục Với luận văn này, muốn nghiên cứu thực phản ứng Heck với xúc tác Pd cố định vật liệu nano từ tính điều...
 • 95
 • 699
 • 6

nghiên cứu thực hiện phản ứng heck hình thành liên kết carbon-carbon trong điều kiện hóa học xanh

nghiên cứu thực hiện phản ứng heck hình thành liên kết carbon-carbon trong điều kiện hóa học xanh
... tài: Nghiên cứu thực phản ứng Heck hình thành liên kết carbon-carbon điều kiện hóa học xanh Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Thanh Sơn Nam Cơ quan chủ trì: Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHQG-HCM Thời gian thực ... 25 vi Hình 3.13 Sơ đồ 3.2 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Hình 3.24 Sơ đồ 3.3 Hình 3.25 Hình 3.26 Hình 3.27 Hình 3.28 Hình 3.29 ... biến tính với Pd2+ Quy trình thực phản ứng tổng quát Thực phản ứng điều kiện gia nhiệt thông thường Thực phản ứng điều kiện vi sóng Quy trình thu hồi xúc tác Phản ứng Heck dẫn xuất arylhalide với...
 • 70
 • 347
 • 0

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHÂN TẢI SERVER SỬ DỤNG PROXY ĐỘNG pptx

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHÂN TẢI SERVER SỬ DỤNG PROXY ĐỘNG pptx
... toán Server Như vậy, ý tưởng để đưa hình sử dụng Proxy động để phân tải cho Server sử dụng Agent đóng gói chuyển tính toán từ Server Proxy 20 Nghiên cứu hình phân tải Server sử dụng Proxy động ... cứu hình phân tải Server sử dụng Proxy động Hình 2.5: Kết khời động thành công Hình 2.6: Giao diện tảng JADE 15 Nghiên cứu hình phân tải Server sử dụng Proxy động 2.2.5 Agent di động (Mobile ... phân tải Server sử dụng Proxy động Sử dụng Cache Proxy Server lựa tốt cho hình cần đưa ra, nhiên việc áp dụng hình Client – Proxy Server giải pháp Trong hình này, máy chủ Proxy chức...
 • 50
 • 429
 • 0

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị bệnh lợn con phân trắng (từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi) nuôi tại trại lưu huy kiến đông tảo khoái châu hưng yên

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị bệnh lợn con phân trắng (từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi) nuôi tại trại lưu huy kiến đông tảo  khoái châu  hưng yên
... sinh ñ n 21 ngày tu i) nuôi t i tr i Lưu Huy Ki n - ðông T o - Khoái Châu - Hưng Yên 1.2 M c tiêu nghiên c u + ðánh giá th c tr ng b nh LCPT t i tr i l n Lưu Huy Ki n + ðánh giá hi u qu phòng b ... ñ tu i t sinh ñ n 21 ngày tu i có 766 m c b nh phân tr ng chi m t l 46,65%, s ch t b nh phân tr ng 35 con, t l ch t 2,13% V hè thu: ði u tra t ng s 1434 l n ñ tu i t sinh ñ n 21 ngày tu ... ño n - 21 ngày tu i 3.3 Phương pháp nghiên c u 3.3.1 Chu n b thí nghi m - Thí nghi m ñư c ti n hành l n t sinh ñ n 21 ngày tu i ñư c chia làm giai ño n theo nhóm tu i sau: sinh ñ n ngày tu...
 • 81
 • 767
 • 0

nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium tt

nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium tt
... ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng hóa học nhiệt độ thực phản ứng Do đó, nghiên cứu này, khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên độ chuyển hóa phản ứng N-aryl hóa Phản ứng thực thời gian giờ, sử dụng dung ... 3.0 để nghiên cứu ảnh hưởng Như đề cập trên, tính chất chất lỏng ion bị ảnh hưởng chất gốc cation hay anion Vì vậy, khảo sát ảnh hưởng gốc anion bao gồm Br -, PF6 - BF4lên phản ứng Phản ứng thực ... tính chất hóa chất lỏng ion với gốc anion khác Tuy nhiên vấn đề cần nghiên cứu thêm Hình Ảnh hưởng gốc anion lên độ chuyển hóa phản ứng Hình Ảnh hưởng dung môi lên độ chuyển hóa phản ứng Để...
 • 10
 • 229
 • 0

nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium

nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium
... pháp trích ly chọn lọc Hình 1.8 Phản ứng Heck thực chất lỏng ion tetraalkylammonium bromide Một phản ứng ghép đôi carbon-carbon khác đƣợc quan tâm nghiên cứu thực chất lỏng ion phản ứng Suzuki với ... ảnh hƣởng đến hiệu suất phản ứng hóa học nhiệt độ thực phản ứng Do đó, nghiên cứu này, khảo sát ảnh hƣởng nhiệt độ lên độ chuyển hóa phản ứng N-aryl hóa Phản ứng đƣợc thực thời gian giờ, sử dụng ... trình phản ứng (Hình 41 3.13) Kết chứng minh ảnh hƣởng mạnh gốc anion cấu tạo chất lỏng ion lên độ chuyển hóa phản ứng tổng hợp hữu Ảnh hƣởng thay đổi tính chất hóa chất lỏng ion với gốc anion...
 • 82
 • 211
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng Siemes pptx

Luận văn: Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng Siemes pptx
... tài : “ Nghiên cứu cấp mạng công nghiệp sử dụng hệ thống PCS7 hãng Siemes ” Nội dung đồ án bao gồm chương : Chƣơng 1: Hệ thống điều khiển trình (proces control system -PCS7) Chƣơng 2: Mạng truyền ... trình hệ thống điều khiển trình PCS7 hãng Siemens Hình 1.1: Hệ thống PCS7 công nghiệp PCS7 hệ thống với thành phần kết hợp với nhau, làm việc ý tưởng hệ thống SIMATIC PCS7 hỗ trợ cung cấp giải ... chung Mạng công nghiệp khái niệm chung hệ thống mạng truyền thông số, truyền nối tiếp, sử dụng để ghép nối thiết bị công nghiệp Các hệ thống truyền thông công nghiệp cho phép liên kết mạng nhiều...
 • 75
 • 220
 • 0

tổng hợp 2,3 bis(phenylethynyl)quinoxaline từ 2,3 dichloroquinoxaline bằng phản ứng sonogashira sử dụng xúc tác nano pd (0)

tổng hợp 2,3 bis(phenylethynyl)quinoxaline từ 2,3 dichloroquinoxaline bằng phản ứng sonogashira sử dụng xúc tác nano pd (0)
... phn ng ca nano Pd/ PEG tng t nh hu ht cỏc nano Pd colloid khỏc Trong trng hp ny PEG úng vai trũ l cht kh, kh Pd( II) thnh Pd( 0), ng thi cng l cht mang lm bn ht nano Pd( 0) H xỳc tỏc nano Pd/ PEG ó ... PH LC - - PH LC PH MS CA 2,3- BIS(PHENYLETHYNYL)QUINOXALINE (DAPQ) PH LC PH MS CA m-DAPQ PH LC PH SEM CA NANO Pd( 0) PH LC PH XRD CA NANO Pd( 0) PH LC PH TEM CA NANO Pd( 0) NGUYN TH HNG NHUNG Trang ... theo s sau: Pd - cluster RCl A recluster sau phản ứng Pd( 0) leaching R cộng oxi hóa Cl Pd( 0) nguyên tử B cộng oxi hóa Ph Pd( II) leaching R X + RCl Cl X + Pd X X dung môi Ph R khử tách H + base...
 • 63
 • 113
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật phân loại ảnh viễn thám ứng dụng trong giám sát hiện trạng sử dụng đất đai pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật phân loại ảnh viễn thám ứng dụng trong giám sát hiện trạng sử dụng đất đai pot
... Lλ Phân lo i có giám ñ nh, phân lo i không giám ñ nh nh phân lo i Ch n m u ki m ch ng K t qu phân lo i Đánh giá ñ xác k t qu phân lo i Trong ñ tài này, s d ng ph n m m ENVI c a t p ñoàn ITT ñ phân ... ng ñ nh s nghiên c u, phân tích ñưa ñ n k t qu th c 9 Chương - K THU T PHÂN LO I NH VI N THÁM NG D NG TRONG GIÁM SÁT HI N TR NG S D NG Đ T ĐAI 2.1 Đ C ĐI M C A NH VI N THÁM THU ĐƯ C T V TINH ... thu t l c nh 2.2.2 Phân l p nh 2.2.2.1 Phân l p có giám sát Phân l p theo xác su t c c ñ i 10 Phương pháp phân l p theo xác su t c c ñ i ñư c s d ng thư ng xuyên x lý nh vi n thám, ñây phương pháp...
 • 26
 • 330
 • 0

Luận văn nghiên cứu thực trạng stress biểu hiện trên sinh viên trường cao đẳng phạm nghệ an

Luận văn nghiên cứu thực trạng stress biểu hiện trên sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an
... tợng học sinh, sinh viên Với lý chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng Stress biểu Sinh viên trờng Cao đẳng S phạm Nghệ An Mục đích đề tài 2-1 Nghiên cứu thực trạng Stress đối tợng sinh viên trờng ... Biểu đồ1: Thực trạng mức độ stress đối tợng nghiên cứu Nhận xét: Số liệu nghiên cứu cho thấy thực trạng biểu mức độ Stress sinh viên mức độ (không biểu stress, Stress nhẹ, Stress trung bình Stress ... giảm Stress Nội dung nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu thực trạng Stress sinh viên (dựa theo thang đo Stress sinh viên Holmes Rahe 1967) 4.2 Sự biến đổi số tiêu sinh trạng thái Stress khác nhau.Stress...
 • 73
 • 10,168
 • 59

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của stress lên một số chỉ tiêu sinh lí trên công nhân công ty cổ phần bia nghệ an

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của stress lên một số chỉ tiêu sinh lí trên công nhân công ty cổ phần bia nghệ an
... thị bích hảo NGHIÊN CứU THựC TRạNG ảNH HƯởng STRESs lên số tiêu sinh công nhân công ty cổ phần bia nghệ an Chuyên ngành : sinh học thực nghiệm Mã số : 60 42 30 Luận văn thạc sĩ sinh học Cán ... gặp công nhân Công ty CP bia Nghệ An Danh mục biểu đồ Trang Biểu đồ 1: Thực trạng stress đối tợng nghiên cứu Biểu đồ 2: Những tác nhân gây Stress công nhân Cty CP Bia Nghệ An ... 1: Thực trạng stress đối tợng nghiên cứu Qua bảng số liệu biểu đồ 1, cho thấy thực trang Stress công nhân công ty cổ phần bia Nghệ An thể mức không biểu Stress, Stress nhẹ, Stress trung bình, Stress...
 • 66
 • 425
 • 2

Luận văn Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng sản phẩm thẻ thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phẩn Á Châu pptx

Luận văn Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng sản phẩm thẻ thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phẩn Á Châu pptx
... vực toán thẻ, chọn đề tài Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng sản phẩm thẻ toán ngân hàng thương mại cổ phẩn Á Châu để làm luận văn tốt nghiệp GVHD: NGUYỄN HỮU TÂM SVTH: PHẠM VÕ PHƯƠNG ĐÀI Luận ... khách hàng sử dụng thẻ toán ACB qua năm nào? GVHD: NGUYỄN HỮU TÂM SVTH: PHẠM VÕ PHƯƠNG ĐÀI Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng thẻ toán ACB Số lượng khách hàng sử dụng thẻ toán ... trước thẻ ATM2+ CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TỪ NĂM 2005 - 2007 4.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẺ THANH...
 • 69
 • 226
 • 0

Luận văn nghiên cứu quy trình phân tích Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C

Luận văn nghiên cứu quy trình phân tích Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên c u quy trình phân tích Carbaryl, Dimethoate, Vitamin C cải bắp với thiết bò HPLC C thể: Đối với Carbaryl, Dimethoate: ... mang silicagel c gắn g c không phân c c octadecyl- hay octylsilane Thường sử dụng s c ký pha đảo cho s c ký lỏng cao áp: pha động phân c c pha tónh phân c c Nguyên nhân pha động phân c c cho phép ... AOAC luận văn tốt nghiệp đại h c năm trư c cho thấy, quy trình phân tích dựa bư c bản: trích ly, làm sạch, phân tích thiết bò Trong quy trình trích ly chất Carbaryl Dimethoate quan trọng phải chọn...
 • 67
 • 440
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu thực trạng phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động chơi đóng vai theo chủ đềluận văn nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn pptluận văn nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng thiếu protein năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổiluận văn tổng hợp nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình sba15nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnhnghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng tỉnh đắk lắkmẫu nghiên cứu và các phần mềm được sử dụngluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhcác nghiên cứu thực hiện trong luận vănđể hoàn thành luận văn này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gs ts vũ thanh te người thầy đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu thực hiện đề tàiluận văn nghiên cứu hành vi ứng xử trong sản xuất kinh doanh của nông hộ trong điều kiện phát triển công nghiệp và đô thị ở vùng giữa thường tín hà nộinghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn họcluận văn nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nộluận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngluận văn nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển tố chất sức bền và tố chất khéo léo mềm dẻoBài 45. Lá câyThuyết minh biện pháp thí nghiêm nén tĩnh cọc ly tâmSLIDE brand: identify and defferentiateĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TIN HỌCUnit 3. People''''s backgroundChương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhKể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 6. LTVCTuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênTuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 11. Traveling around VietnamUnit 5. Work and playDạy học liên môn Bình ngô đại cáoTuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt NamBảng đơn vị đo khối lượngTuần 10. Ca dao hài hướckhoa họcBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănBài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?Tìm số trung bình cộng