BÁO cáo THỰC tập kế TOÁN lưu CHUYỂN HÀNG hóa tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN NGỌC KHÁNH

Báo cáo thực tập: kế toán lưu chuyển nhàng hóa tại doanh nghiệp nhân Ngọc Khánh ppsx

Báo cáo thực tập: kế toán lưu chuyển nhàng hóa tại doanh nghiệp tư nhân Ngọc Khánh ppsx
... THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC KHÁNH 3.1 Đánh giá chung tình hình kế toán xuất nhập doanh nghiệp nhân Ngọc Khánh 3.1.1 Ưu điểm : Doanh nghiệp nhân Ngọc Khánh ... CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG QUÝ 1/2010 TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC KHÁNH 2.1 Tình hình kế toán lưu chuyển hàng hóa DNTN Ngọc Khánh: Đặc điểm nhập đá tại doanh ... hàng hóa kinh tế nước ta qua tiếp cận thực tiễn công tác tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất hàng hóa DNTN Ngọc Khánh, em xin trình bày: Báo cáo thực tập Kế toán lưu chuyển hàng hóa Doanh...
 • 32
 • 1,588
 • 1

Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp nhân Ngọc Khánh( Thừa Thiên Huế)

Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp tư nhân Ngọc Khánh( Thừa Thiên Huế)
... DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC KHÁNH 3.1 Đánh giá chung tình hình kế toán xuất nhập doanh nghiệp nhân Ngọc Khánh 3.1.1 Ưu điểm : Doanh nghiệp nhân Ngọc Khánh hoạt động với quy mô ng đối lớn ... giáo trình Kế toán bán hàng : Có chức theo dõi trình bán hàng , số lượng hàng bán thông qua sổ chi tiết bán hàng, theo dõi khách hàng mua hàng Doanh nghiệp thông qua sổ chi tiết toán Kế toán cửa ... chức máy kế toán: Doanh nghiệp quản lý theo hình thức quản lý trực tuyến xuống, và giữa các chức với theo sơ đồ sau: KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán cửa Kế toán bán hàng Kế toán tổng...
 • 32
 • 376
 • 4

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FPT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FPT
... phát sinh 9,351,254,034 PHẦN : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FPT 4.1 Đánh giá công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá công ty  Ưu điểm : Với quy mô hoạt động kinh ... kiểm tra lượng hàng tồn kho - Nhân viên bán hàng thực ghi nhận đơn hàng sau chuyển sang kế toán bán hàng Kế toán bán hàng thực công việc sau: - Ghi nhận đơn hàng nhân viên bán hàng đem tới, thủ ... đơn chuyển cho kế toán công ty - Công việc nhập hóa đơn vào hệ thống kế toán trực tiếp công ty thực lập phiếu thu Kết thúc quy trình bán hàng Hoá đơn GTGT công ty lập thành liên theo chế độ kế toán...
 • 39
 • 422
 • 0

THỰC TẾ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

THỰC TẾ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
... khách hàng công ty công ty ký hợp đồng yêu cầu phải toán hẹn công ty nên công ty dùng quyền hạn để ép công ty toán hạn, có chậm trễ không đáng kể Với khách hàng mua lẻ công ty quản lý công nợ ... cước vận chuyển gas công ty phục vụ tận nơi cho khách hàng 2.1.2 Đặc điểm trình lưu chuyển hàng hóa công ty Quá trình lưu chuyển hàng hóa gồm ba giai đoạn chính: Giai đoạn 1: Giai đoạn mua hàng Giai ... 25.125.600.200 Ngày 31 tháng 12 năm2008 Kế toán trưởng 2.3 Kế toán tiêu thụ hàng hóa công ty Khi bán hàng kế toán nhập liệu hóa đơn bán hàng công ty vào máy, phần mềm tự nhận số liệu lập sổ chi tiết...
 • 60
 • 435
 • 1

THỰC TẾ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ

THỰC TẾ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ
... Lớp Kế toán 47C Nguyễn Tiến Hưng 21 Sinh viên: Lê Thị Dung Lớp Kế toán 47C 2.3 Kế toán bán hàng Công ty Thương mại Thuốc 2.3.1 Kế toán Giá vốn hàng bán 2.3.1.1 Phương pháp xác định giá thực tế hàng ... Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Thực tế nhận hoá đơn toán vận chuyển công ty gửi đến, kế toán tiến hành định khoản toán vào hoá đơn vận chuyển công ty (xem mẫu: Biểu 2.5- Hoá ... nhận hàng hoá (mẫu Biểu 2.2) Thông thường, Công ty Thương mại Thuốc lá, hoá đơn GTGT phần hành mua hàng Công ty, nhà máy sản xuất thuộc Tổng Công ty Thuốc Việt Nam xuất Còn biên giao nhận hàng hoá...
 • 48
 • 471
 • 0

Đề tài "Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại"

Đề tài
... cáo kết kinh doanh doanh nghiệp II Hoạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa Kế toán trình mua hàng 1.1 Các phương thức mua hàng, toán thủ tục chứng từ Doanh nghiệp thương mại mua hàng theo phương ... hàng tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ khác Đối với doanh nghiệp thương mại lưu chuyển hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn hoạt động doanh nghiệp Công tác quản lý hàng hoá công tác kế toán lưu chuyển ... nguyên nhân Hoạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa dự trữ 3.2 TK 156 hàng hóa Hàng hóa mua nhập kho dự trử không bán thơid điểm hoạch toán PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CHI NHÁNH...
 • 54
 • 506
 • 0

CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI doc

CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI doc
... CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 15 1, 15 6, 15 7 TK 11 1, 11 2, 3 31 TK 611 2 (1) (3) TK 13 31 TK 11 1, 11 2, 3 31 (2) TK 13 31 TK 15 1, 15 6, 15 7 (4) TK 632 (5) 12 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG ... HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 15 61 TK 15 7 (1) TK 632 (3) TK 11 1, 11 2, 3 31 (2) TK 13 31 TK 511 1 (4) TK 33 311 TK 11 1, 11 2, 13 1 TK 6 41 (5) TK 13 31 36 CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG ... TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TK 15 61 TK 15 7 (1) TK 632 (3) TK 11 1, 11 2, 3 31 (2) TK 13 31 TK 3333 TK 11 22, 13 1 TK 511 1 TGTT (5) (4) TGTT TK 6 41 TK 11 11, 11 21 (6) TK 13 31...
 • 127
 • 1,564
 • 1

Giáo trình kế toán chi phí- CHƯƠNG 1- KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Giáo trình kế toán chi phí- CHƯƠNG 1- KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
... 1.2 Kế toán trình bán hàng 1.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1.1 Khái niệm nghiệp vụ bán hàng Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, trình ... đẩy trình bán hàng 1.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng nước 1.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng chứng từ kế toán sau: - Hoá đơn GTGT (đối với doanh nghiệp ... giá toán số hàng thừa doanh nghiệp mua lại *) Lưu ý: Trong trường hợp này, doanh nghiệp nhập kho số hàng hoá theo hoá đơn, kế toán ghi nhận số thực nhập theo hoá đơn; số hàng thừa coi doanh nghiệp...
 • 95
 • 108
 • 0

kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty tnhh nhân kiến văn

kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty tnhh nhân kiến văn
... giá thực trạng công tác kế toán hàng hóa Công ty Nhân Kiến - Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Nhân Kiến Văn Văn - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa nâng cao ... dịch vụ bảo hành 32 CHƢƠNG KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH NHÂN KIẾN VĂN 4.1 KẾ TOÁN MUA HÀNG 4.1.1 Chứng từ sổ sách - Hóa đơn thuế GTGT liên bên bán lập - Hóa đơn bán hàng - Phiếu nhập kho - ... kinh doanh Công ty TNHH Nhân Kiến Văn sau gọi đƣợc gọi Công ty Nhân Kiến Văn , sở đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 1.2.2 Mục tiêu...
 • 97
 • 140
 • 0

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần danatol

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần danatol
... BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Phan Thị Mỹ Liên I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DANATOL – KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI LƯƠNG Sơ lược công ty cổ phần Danatol ... công ty sử dụng phần mềm kế toán Misa công tác kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán Phòng kế toán trung tâm đặt Tổng công ty Danatol 5.1 Hình thức kế toán Nhật Kí ... nhân máy Kế Toán gồm người: kế toán trưởng, kế toán viên, thủ quy SVTH: Đỗ Thị Minh Ngọc BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Phan Thị Mỹ Liên Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty: KẾ TOÁN TRƯỞNG (kiêm kế toán tổng...
 • 78
 • 117
 • 0

Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần Danatol

Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần Danatol
...  chung về vốn bằng tiền tại công ty 1.1 Khái niệm kế toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền tại công ty là một tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt tại quỹ,   tiền gửi ngân hàng.  Hiện công ty đang có quan hệ ... ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG  TÁC KẾ  TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ  PHẦN DANATOL – KHU DU   LỊCH SINH THÁI SUỐI  LƯƠNG Sơ lược về công ty cổ phần Danatol Tên công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN DANATOL Tên viết tắt: CT CP DANATOL ...  của khoa học kĩ thuật, công ty đã sử  dụng phần mềm kế toán Misa trong công tác kế toán.   Công ty áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Phòng kế toán trung tâm đặt tại Tổng công ty Danatol...
 • 20
 • 117
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG
... Phòng Kinh doanh Công ty để mua hàng toán tiền hàng cho cán Kinh doanh 2.2.2 Chứng từ thủ tục kế toán sử dụng Để hạch toán bán hàng Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Địa ốc Viễn Đông sử dụng loại ... đổi hàng Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông áp dụng phương thức bán hàng sau: Bán buôn qua kho: khách hàng chủ yếu công ty nhỏ hơn, doanh nghiệp mua hàng với số lượng lớn Việc bán hàng ... nghị nhập hàng trình lên Giám ốc xem xét phê duyệt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG Tên là: Nguyễn Thanh Hường Bộ phận công tác: Phòng xuất nhập Đơn vị bán hàng: ...
 • 59
 • 332
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU
... Thẻ kho ( kế toán lập) Chứng từ khác Bảng kê hàng xuất kho Giấy báo Có Hoá đơn thương mại Bảng kê hàng bán Bảng lưu chuyển nhập xuất tồn Bảng kê công nợ phải thu Bảng kê công nợ với công ty Bảng ... xut khu ti cụng ty sn xut bao bỡ v hng xut khu 2.1.Thc trng k toỏn to ngun hng xut khu ti cụng ty sn xut bao bỡ hng xut khu 2.1.1.Cỏc phng thc to ngun hng xut khu i vi bt kỡ cụng ty no, cú th ... ty sn xut bao bỡ v hng xut khu 3.2.1 Nguyờn tc hch toỏn ti cụng ty - Giỏ hng xut khu c xỏc nh theo phng phỏp thc t ớch danh, hng hoỏ ca cụng ty c bỏn theo n t hng l ch yu - Giỏ bỏn: Ti cụng ty...
 • 54
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóabáo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mạibáo cáo thực tập kế toán luân chuyển hàng hóakế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp thương mạibao cao thuc tap ke toan mua ban hang hoabáo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóabáo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hoábáo cáo thực tập kế toán xuất khẩu hàng hóabao cao thuc tap ke toan mua ban hang hoa va xac dinh ket qua kinh doanhđề tài thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóabáo cáo thực tập kế toán nhập khẩu hàng hóabáo cáo thực tập kế toán thành phẩm hang hoakế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mạibao cao thuc tap ke toan mua ban hangbáo cáo thực tập kế toán mua bán hàngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây