skkn nâng cao chất lượng dạy học vật lí 7 ở vùng đặc biệt khó khăn

Nâng cao chất lượng dạy học vật trường trung học phổ thông nhờ việc xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học chương động lực học chất điểm vật 10 nâng cao

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông nhờ việc xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học chương động lực học chất điểm vật lí 10  nâng cao
... đại học vinh Nguyễn khánh tân nâng cao chất lợng dạy học vật lý ởtrờng trung học phổ thông nhờ việc xây dựng sử dụng webside hỗ trợ dạy học chơng động lực học chất điểm vật 10 - nâng cao Chuyên ... phơng tiện dạy học đại nói chung dạy học Vật lý nói riêng nhờ trợ giúp máy tính với Website dạy học 2.2- Xây dựng hớng dẫn sử dụng Website dạy học chơng Động Lực Học Chất Điểm lớp 10 nâng cao THPT ... tác vật thể với 2.3- Website hỗ trợ dạy chơng Động Lực học chất điểm lớp 10 (ban KHTN) THPT 2.3.1 Nội dung Website hỗ trợ dạy học ch ơng Động lực học chất điểm lớp 10 (Ban KHTN) 34 Website Động...
 • 68
 • 414
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy học vật chương điện trường lớp 11 nâng cao trung học phổ thông nhờ việc sử dụng thí nghiệm với sự trợ giúp của máy tính

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí chương điện trường lớp 11 nâng cao trung học phổ thông nhờ việc sử dụng thí nghiệm với sự trợ giúp của máy tính
... Trờng Đại học vinh - - - - -&- - - - - Nguyễn đình khang Nâng cao chất lợng dạy học vật chơng điện tích - điện trờng lớp 11 nâng cao THPT nhờ việc sử dụng thí nghiệm với trợ giúp máy vi tính Chuyên ... cảm ơn Ban giám hiệu, khoa đào tạo Sau đại học, khoa Vật lí, môn phơng pháp giảng dạy vật Trờng Đại học Vinh; Ban giám hiệu thầy, cô giáo môn vật Trờng THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, Trờng ... cảm ơn gia đình, bạn bè, tập thể anh chị em học viên Cao học 14 PPGD Vật giúp đỡ, đóng góp ý kiến giúp hoàn thành luận văn Vinh, tháng 12 năm 2008 Học viên: Nguyễn Đình Khang CC T VIT TT TRONG...
 • 72
 • 520
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy học vật nhờ việc phát hiện, xử quan niệm sai lầm của học sinh thể hiện qua chương các định luật bảo toàn vật lớp 10

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí nhờ việc phát hiện, xử lí quan niệm sai lầm của học sinh thể hiện qua chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10
... lớ lp 10 c bn - Phơng pháp dạy học chơng Các định luật bảo toàn phát hiện, xử quan niệm HS - Vai trũ chc nng ca BTVL việc phát xử quan niệm HS dy hc Gi thuyt khoa hc Nu bit cỏch s dng, ... 2.3.2 Định luật bảo toàn 23 2.4 Những sai lầm phổ biến HS vận dụng kiến thức định luật bảo toàn .23 2.4.1 Một số sai lầm xác định hệ kín 23 2.4.2 Một số sai lầm sử dụng định ... trng THPT nói chung i tng nghiờn cu - Vai trò, chức BTVL dạy học - Các quan niệm HS học vật trờng THPT - Ni dung chng Cỏc nh lut bo ton vt lớ lp 10 c bn - Phơng pháp dạy học chơng Các...
 • 65
 • 650
 • 3

Nâng cao chất lượng dạy học vật thông qua khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập phần dao động và sóng cơ học

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí thông qua khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập phần dao động và sóng cơ học
... học sinh tự nhận sửa chữa, khắc phục sai lầm( [14] trang 5) Chính lý trình bày trên, chọn đề tài Nâng cao chất lợng dạy học Vật thông qua việc khắc phục sai lầm học sinh giải tập phần dao động ... chơng trình Vật lý THPT, tập SGK, tập Vật lý lớp 12 phần dao động sóng học, lý luận dạy học Vật lý, phơng pháp giải tập Vật lý, quan niệm học sinh dạy học Vật lý + Hoạt động dạy học môn Vật lý giáo ... = 10 dao động 1.9 Sai lầm giải tập sóng học Khi giải tập sóng học, học sinh thờng mắc phải số sai lầm nh nhầm lẫn vận tốc dao động phần tử vật chất sóng truyền qua với vận tốc truyền sóng; ...
 • 79
 • 934
 • 13

Nâng cao chất lượng dạy học vật thông qua việc khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập chương dao động điện dòng điện xoay chiều

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí thông qua việc khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập chương dao động điện  dòng điện xoay chiều
... trờng đại học vinh nguyễn trung thiên Nâng cao chất lợng dạy học Vật thông qua việc khắc phục sai lầm học sinh giải tập chơng Dao động điện - dòng điện xoay chiều ... đến sai lầm học sinh giải tập chơng Dao động điện - Dòng điện xoay chiều Nghiên cứu biện pháp, cách thức phát sai lầm học sinh giải tập 6.2 Nghiên cứu thực nghiệm Thực trạng học sinh phổ thông ... điện - Dòng điện xoay chiều Chơng 2: Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm học sinh giải tập chơng Dao động điện - Dòng điện xoay chiều Đề xuất biện pháp dạy học nhằm khắc phục sai lầm Chơng...
 • 69
 • 1,125
 • 7

sử dụng thí nghiệm học sinh khi dạy học phần quang hình họcvật 11 góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật trường phổ thông dân tộc nội trú

sử dụng thí nghiệm học sinh khi dạy học phần quang hình học – vật lí 11 góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường phổ thông dân tộc nội trú
... học thái nguyên Tr-ờng đại học s- phạm - - Lê thị thu mai sử dụng thí nghiệm học sinh dạy học phần quang hình học vật 11 góp phần nâng cao chất l-ợng dạy học vật tr-ờng phổ thông ... học vật tr-ờng phổ thông dân tộc nội trú Chuyên ngành: Lý luận Ph-ơng pháp dạy học Vật Mã số: 60.14.10 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS-TS Tô Bình S húa bi ... dy hc vt lớ gúp phn nõng cao cht lng dy hc Kt lun chng 57 Chng S DNG TH NGHIM HC SINH KHI DY HC MT S BI CA PHN QUANG HèNH HC - VT 11 GểP PHN NNG CAO CHT LNG DY HC VT TRNG PH THễNG DN TC...
 • 157
 • 228
 • 0

Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương sóng ánh sáng (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật trường Trung học Phổ thông

Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương sóng ánh sáng (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường Trung học Phổ thông
... Để nâng cao chất lƣợng dạy học vật trƣờng THPT nghiên cứu vấn đề: Vận dụng dạy học tích hợp dạy học chƣơng Sóng ánh sáng (vật 12 bản) theo hƣớng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BÙI HOÀNG THUẤN VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP KHI DẠY HỌC CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” (VẬT LÍ 12 CƠ BẢN) THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT ... THPT III GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng hợp dạy học tích hợp vào dạy học kiến thức Sóng ánh sáng theo hƣớng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học vật trƣờng THPT IV NHIỆM...
 • 136
 • 616
 • 3

Nâng cao chất lượng dạy học vật trường THTP huyện Điện Biên qua việc phát hiện và xử sai lầm của học sinh khi giải bài tập động học chất điểm, Vật lớp 10

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường THTP huyện Điện Biên qua việc phát hiện và xử lí sai lầm của học sinh khi giải bài tập động học chất điểm, Vật lí lớp 10
... THPT huyện Điện Biên Đông qua việc phát xử sai lầm học sinh giải tập phần Động học chất điểm, Vật lớp 10 Qua SKKN mong muốn việc cung cấp cho em số kiến thức, kĩ việc giải tập vật chƣơng ... TẬP PHẦN ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ LỚP 10 TRƢỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG I CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY BÀI TẬP VẬT LÍ TRƢỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG HIỆN ... THỰC TRẠNG DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ LỚP 10 TRƢỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 11 I CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY BÀI TẬP VẬT LÍ TRƢỜNG...
 • 40
 • 253
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt 1 vùng học sinh dân tộc thái huyện quan sơn tỉnh thanh hoá

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt 1 ở vùng học sinh dân tộc thái huyện quan sơn  tỉnh thanh hoá
... Tiếng việt học sinh dân tộc Thái huyện Quan Sơn - Thanh Hoá Chơng III: Các biện pháp tác động nhằm nâng cao chất lợng học tập môn Tiếng việt cho học sinh dân tộc Thái huyện Quan Sơn - Thanh Hoá ... Việt nh học sinh ngời Kinh 1. 5.2 Các nguyên tắc dạy Tiếng việt cho học sinh dân tộc Để đảm bảo chất lợng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số có học sinh dân tộc Thái, trình dạy học, ... tiếng Việt cho học sinh dân tộc 1. 5.3 Phơng pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc Từ nguyên tắc dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc nêu quan điểm đổi phơng pháp dạy học môn tiếng Việt lớp theo...
 • 112
 • 302
 • 0

skkn nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý 9 qua tiết bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

skkn nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý 9 qua tiết bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
... Nâng cao chất lượng dạy học môn vật QUA TIẾT BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN A-MỞ ĐẦU: I -Lý chọn đề tài Hưởng ứng vận động ( Hai không ... Bài toán 3: Bài toán tổng hợp Đây dạng tập vận dụng toàn kiến thức chương để giải học sinh cần phải thực hành thành thạo công thức định luật ôm công thức suy diễn ,công thức tính điện trở ,công ... giải tập sách giáo khoa bồi dưỡng học sinh khá,giỏi môn vật Từ học sinh có kĩ vận dụng thành thạo công thức vào số tập nâng cao ,gây hứng thú học tập cho em II-Mục đích ,vai trò kĩ nâng cao chất...
 • 13
 • 611
 • 0

skkn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học TRONG GIỜ PHỤ đạo môn vật 12

skkn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy  học TRONG GIỜ PHỤ đạo môn vật lí 12
... quản lớp học Cơ sở thực tiễn: Trong nhiều năm giảng dạy mơn vật 12 ơn thi tốt nghiệp mơn vật lớp 12 cho thấy lượng học sinh yếu tham gia vào hoạt động phụ đạo ơn thi Trong học phụ đạo ... nghiệm tơi rút q trình giảng dạy phụ đạo học viên lớp 12 Sau thời gian thực đề tài Nâng cao chất lương dạy học học phụ đạo mơn vật lớp 12 GDTX”, tơi nhận thấy học viên bước làm quen với phương ... Sách giáo viên vật 12 Sách giáo khoa vật 12 Hướng dẫn dạy học vật 12 GDTX cấp THPT Phương pháp dạy học vật trường phổ thơng Tác giả : Nguyễn Đức Thâm Nhà xuất đại học sư phạm năm...
 • 20
 • 89
 • 0

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môm SINH

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môm SINH
... Mai Đề tài: Nâng cao chất lợng dạy học môn Sinh học lớp việc tạo hứng thú học tập cho học sinh - Chuẩn bị ếch đồng theo nhóm Sau thực giải pháp nâng cao chất lợng dạy học môn Sinh học lớp việc ... tài: Nâng cao chất lợng dạy học môn Sinh học lớp việc tạo hứng thú học tập cho học sinh phơng pháp đạt đợc kết khả quan, hiệu học cao, đa số học sinh nắm đợc Là giáo viên mong ớc mang đén cho học ... Mai Đề tài: Nâng cao chất lợng dạy học môn Sinh học lớp việc tạo hứng thú học tập cho học sinh - Cần tạo không khí lớp học vui vẽ làm cho học sinh thích thú đợc đến lớp, mong đến học Muốn phải...
 • 9
 • 414
 • 19

SKKN -Nâng cao chất lượng dạy & học Toán lớp 2

SKKN -Nâng cao chất lượng dạy & học Toán lớp 2
... hoàn thiện , nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp , góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học Hiệu trưởng Long Khánh , Ngày tháng năm 20 10 Người viết Nguyễn ... trò chơi học tập sử dụng tiết dạy học toán nhằm làm cho học toán thêm sinh động , học sinh không cảm thấy nhàm chán III.Kết đạt : Thực biện pháp trên, đến học kì II, chất lượng môn toán lớp nâng ... hình thức dạy học theo nhóm không nên xem nhẹ hình thức Kết hợp sau cho tiết học dều mang lại hiệu tốt nhằm nâng cao chất lương cho học sinh Tạo tảng cho em học tiếp lớp vận dung tính toán sống...
 • 4
 • 904
 • 24

Nâng cao chất lượng dạy học vật lý thông qua việc khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh khi dạy chương ''dòng điện xoay chiều'' vatạ lý 12 nâng cao

Nâng cao chất lượng dạy học vật lý thông qua việc khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh khi dạy chương ''dòng điện xoay chiều'' vatạ lý 12 nâng cao
... tài: “ Nâng cao chất lượng dạy học vật thông qua việc khắc phục quan P9 niệm sai lầm học sinh dạy chương dòng điện xoay chiều vật 12 nâng cao ” Mục đích nghiên cứu Phát quan niệm sai lầm phổ ... ba chương Chương 1: Cơ sở luận việc phát khắc phục quan niệm sai lầm học sinh dạy học vật Chương 2: Xây dựng tiến trình dạy học vận dụng biện pháp khắc phục quan niệm sai lầm học sinh dạy ... niệm sai lầm HS dạy học vật chương “ Dòng điện xoay chiều " lớp 12 nâng cao P12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1...
 • 116
 • 773
 • 10

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật trường phổ thông thông qua chương''dòng điện xoay chiều'' vạt lý 12 nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông thông qua chương''dòng điện xoay chiều'' vạt lý 12  nâng cao
... tài: Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiêm tự luận trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật trường phổ thông (Thông qua chương Dòng điện xoay chiều” vật 12- Nâng cao) ... sử dụng loại tập trắc nghiệm dạy học vật trường phổ thông * Xây dựng hệ thống tập TNTL TNKQ chương “Dòng điện xoay chiều” vật 12- NC * Nghiên cứu phương án sử dụng hợp hệ thống tập xây ... thống BT xây dựng cách hợp dạy học vật chất lượng hiệu dạy học chương nói riêng dạy học vật trường phổ thông nói chung nâng lên NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU * Nghiên cứu luận dạy học vật *...
 • 117
 • 639
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn ở lớp 4skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ngày ở bậc tiểu họcthạc sỹ nâng cao chất lượng dạy học vật lý thông qua việc khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập phần dao động cơ họcmột sô biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh ở các trường thpt huyện bắc sơn lạng sơncác biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học của hiệu trưởng ở trường thcs hải lâm gồm 3 phầncác biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học của hiệu trưởng ở trường thcs hải lâmnâng cao chất lượng dạy học môn vật lýxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họcskkn nâng cao chất lượng dạy và họctham luan nâng cao chat lương dạy học môn vật lýskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 2xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương trình chuẩn luận văn thạc sỹ giáo dục họcskkn nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4 thcs ba đình bỉm sơnthiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương dao động và sóng điện từ vật lý 12 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy học thptskkn một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng nhàm nâng cao chất lượng dạy học ở trường thcs lương nộiBài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắtdân tộc và các chính sách dân tộc(dân tộc thái chăm)Bài 22. Trang trí đĩa trònbai 20Bài 22. Đề tài Ngày tết và mùa xuânTiết 27. HBH: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát nhạc đànTiết 6. NL: Nhịp và phách nhịp 2/4. TĐN: TĐN số 2Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái ĐấtTÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 7. Các nước Mĩ La-tinhBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBài 18. Trai sông