KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY TNHH TM tân VĨNH PHÁT

Tài liệu ĐẾ TÀI: "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT" doc

Tài liệu ĐẾ TÀI:
... phòng kế toán - Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp - Kế toán tiền lương - Kế toán công nợ 1.1.5 Hình thức tổ chức kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán: nhật ký chung 1.1.5.1 Sổ sách kế toán sử ... Nhiệm vụ kế toán 2.2 Kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hành 2.2.1 Kế toán lao động tiền lương 2.2.1.1 Hạch toán lao động 2.2.1.2 Kế toán tổng hợp tiền lương 2.3 ... 2.3.2.1 Tiền lương với tư cách yếu tố chi phí đầu vào trình sản xuất CHƯƠNG 3.THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 3.1 Xây dựng quỹ lương...
 • 4
 • 742
 • 13

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát
... Cơng ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát Chương 2: Lý lu n chung v k tốn ti n lương kho n trích theo lương doanh nghi p Chương 3: Th c tr ng v k tốn ti n lương kho n trích theo lương Cơng ty TNHH TM Tân Vĩnh ... “K tốn ti n lương kho n trích theo lương t i cơng ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát Trong th i gian i th c t Vĩnh Phát, em c s giúp vi t chun t i Cơng ty TNHH TM Tân nhi t tình c a cơng ty phòng t ch ... TRẠNG VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CƠNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 3.1 Xây dựng quỹ lương Khi giao cơng vi c cho b ph n khai thác vá ch bi n, ph i xây d ng qu lương cho...
 • 55
 • 246
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát”

Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát”
... công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát Chương 2:Lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH TM Tân Vĩnh ... quát công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát Chương 2:Lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty ... tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát” Trong thời gian thực tế để viết chuyên đề Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát, em giúp đỡ nhiệt tình cô công ty đặc biệt cô phòng tổ...
 • 7
 • 577
 • 12

công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí

công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí
... tiền Kế toán toán Công việc Đề nghị nộp tiền Lập phiếu thu Kí duỵêt phiếu thu Nhập quỹ Ghi sổ Kế toán trởng Thủ quỹ Bảo quản lu trữ Ngời nộp tiền viết giấy đề nghị nộp tiền giao cho kế toán toán ... chuyển nhận tiền Công việc Đề nghị nộp tiền Duyệt chi Lập phiếu chi Xuất quỹ Kế toán Thủ Kế toán Thủ trởng trởng quỹ toán đơn vị Ghi sổ kế toán Kí duyệt phiếu chi Bảo quản lu trữ Ngời nhận tiền viết ... nhận đủ tiền ngời nhận tiền( ghi rõ số tiền) Thủ quỹ kí tên đóng dấu Một liên phiếu chi tiền kế toán giữ làm ghi sổ Cuối ngày kế toán trởng thủ trởng đơn vị kí duyệt phiếu chi kế toán toán đa...
 • 83
 • 379
 • 1

kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty tnhh tm tân vĩnh phát

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh tm tân vĩnh phát
... kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát Chương 4: Nhận xét Kiến nghị CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 1.1 Quá trình hình thành phát ... 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác phải trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lương công ... chung, báo cáo toán công ty Kế toán tiền lương theo dõi nghiệp vụ liên quan đến lương, thưởng, khoản trích theo lương, bảng chấm công, bảng toán lương trích lập quỹ  Kế toán công nợ làm nhiệm...
 • 56
 • 82
 • 0

toán tiền lương các khoản trích theo lưong tại công ty TNHH hồng hưng hà sô 46a phô hàng khoai hoàn kiếm hà nội

Kê toán tiền lương và các khoản trích theo lưong tại công ty TNHH hồng hưng hà sô 46a phô hàng khoai hoàn kiếm hà nội
... LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỚNG HƯNG HÀ L ĐĂC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HỔNG HƯNG HẢ L Quá trình hình thành phát triển công tv TNHH Hổng Hưng Công ty TNHH Hồng Hưng ... hạch toán toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Hồng Hưng diễn kịp thời, xác theo quy định chế độ kế toán hành ML HỈNH THỨC KẾTOÁN TIỀN LƯƠNG TAI CỐNG TY TNHH HỔNG HƯNG HÀ Trình ... TẾ CỐNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỐNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ỏ CỐNG TY TNHH HỎNG HƯNG HÀ Công tác tổ chức quán lý lao đỏng Công ty TNHH Hồng Hưng Sản phẩm tạo công ty mũ bảo hiểm...
 • 35
 • 161
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... doanh Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng II: Phân tích tình hình tài sử dụng lao động tiền lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng III: Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II năm 2012 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản ... vấn đề tìên lơng khía cạnh tách rời trình hoạt động Nhà máy Đây sở để tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Để xác định...
 • 107
 • 1,311
 • 5

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ
... nghiệp công tác kiểm kê, công tác báo cáo tài kế toán, thống kê toán nghiệp, công tác kiểm tra kế toán nghiệp việc chấp hành sách ngời lao động, chế độ thể lệ tài chính, kế toán nghiệp ... nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ trực thuộc Công ty C phn Xuất nhập thủy sản Hà Nội nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ doanh nghiệp Nhà nớc, với nhiệm vụ thu mua, chế biến thuỷ hải sản, hoạt ... TON kế toántrưởng Kế toán tổng hợp kiểm tra Kế toán vật Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiêu thụ Kế toán tập hợp CP Thủ tư hàng hoá ơng, BHXH TSCĐ T.phẩm & toán tính Z sản phẩm quỹ Phòng kế toán...
 • 94
 • 499
 • 1

Kế toán bán hàng các khoản nợ phải thu của công ty tnhh tm - sx quế bằng

Kế toán bán hàng và các khoản nợ phải thu của công ty tnhh tm - sx quế bằng
... tệ vào cuối năm có chênh lệch giảm tỉ giá Số dư bên nợ :các khoản phải thu khách hàng *Bên có: -các khoản trừ vào nợ phải thu -các khoản thu -Các khoản khách hàng ứng trước - iều chỉnh giảm nợ phải ... trước khoản hàng, số thu nhiều số phải thu 3/Phân loại: -Tài khoản: 131 phải thu khách hàng -Tài khoản: 136 phải thu nội bộ” -Tài khoản: 138 phải thu khác” -Tài khoản: 133 thu gtgt khất trừ” -Kế ... CƠNG TY TNHH SXTM QUẾ BẰNG Trang 27 SVTT: VOế THU VệễNG HAỉ THANH GVHD: VOế HAỉ D – TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU TẠI CƠNG TY TNHH SX TM QUẾ BẰNG D1 – KẾ TỐN...
 • 51
 • 135
 • 0

Tài liệu TÊN ĐỀ TÀI: “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát ” docx

Tài liệu TÊN ĐỀ TÀI: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát ” docx
... KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 3.1 Giới thiệu tổng quan kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 3.2.1 Đối tượng tập hợp chi ... chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm 3.2.2 Kỳ tính giá thành 3.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.2 Kế toán khoản chi phí sản xuất 3.2.1 Kế toán chi ... PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 4.1 Nhận xét 4.1.1 Về tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát 4.1.1.1 Thuận lợi 4.1.1.2 Khó khăn 4.1.2 Về kế toán...
 • 5
 • 377
 • 3

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc
... chức kế toán Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco 42 6.1- Tổ chức máy kế toán Công ty 42 6.2- Tổ chức sổ kế toán Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco: 43 II- Tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng ... theo lơng Công ty 45 3- Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco 62 Chơng III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty CP ... chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp I/ Sự cần thiết phải quản lý hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp 1-Vai trò tiền lơng khoản trích theo lơng: Tiền lơng...
 • 87
 • 2,175
 • 23

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009
... lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao động doanh nghiệp Nội dung luận văn thực tập tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bao gồm chơng: Chơng I Cơ sở lý luận hạch toán tiền lơng khoản trích theo ... lơng doanh nghiệp Chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Viễn thông Hà Nội Chơng III Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao ... tố (lao động, đối tợng lao động t liệu lao động) Trong lao động với t cách hoạt động chân tay trí óc ngời sử dụng t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tợng lao động thành vật phẩm có ích...
 • 72
 • 2,127
 • 8

Thực trạng về kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngcông ty TNHH TM tân vĩnh phát

Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH TM tân vĩnh phát
... động 31 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 3.1 ... vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác phải trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản 25 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH TM ... kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát Chương 4:Nhận xét Kiến nghị Thực trạng kế toán...
 • 57
 • 117
 • 0

Kế toán tiền lwong các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lwong và các khoản trích theo lương
... trước tiền lương nghỉ phép, tiền lương ngừng sản xuất theo mùa vụ cơng nhân trực tiếp sản xuất thì hạch tốn vào bên nợ tài khoản 335 2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: a) Tài khoản ... CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƢƠNG: - Tiền lương tính theo thời gian - Tiền lương tính theo sản phẩm 1 Hình thức tiền lƣơng tính theo thời gian: - Tiền lương phải trả cho người lao động tính theo thời gian ... sở : Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lƣơng: Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ 622 627 641 642 334 – Phần tính trừ vào tiền lương CNV theo quy định Có 338(3382, 3383, 3384, 3389) Kế tốn tổng hợp khoản trích theo...
 • 274
 • 658
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tm tân vĩnh phátđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũkế toán tiền lương tại công ty tnhh tm và dịch vụ kim gia bảosơ đồ luân chuyển chứng từ về công tác tiền lương của công ty tnhh tm tân vĩnh phátke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngkế toán tiền lương tại công ty tnhh một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị xí nghiệp 1báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương tại công ty tnhh vận tảikế toán tiền lương tại công ty tnhh công nghệ in alliancethực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty tnhh mtv xây lắp điện i hoàng maithực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty tnhh nguyễn hữuthực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongkế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh