BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và DỊCH vụ HÙNG THẢO

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Thảo.docx

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hùng Thảo.docx
... Đã ký Đã ký Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán tiến hành vào sổ TK 511 Sau mẫu sổ TK 511 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Thảo (biểu mẫu 36) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THẢO ****** ... NVL Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Thảo có nguồn nhập chủ yếu Công ty NVL chủ yếu mua xí nghiệp chế biến than kinh doanh tổng hợp vào giao nhận NVL kho người bán Chi phí vận chuyển Công ty ... Thị Hoà Căn vào bảng tính lương bảng phân bổ tiền lương CNV Công ty kế toán tiến hành vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu mẫu 15) Lớp: 16A3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THẢO ******...
 • 94
 • 6,886
 • 18

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Thảo

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hùng Thảo
... ký Đã ký Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán tiến hành vào sổ TK 511 Sau mẫu sổ TK 511 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Thảo (biểu mẫu 36) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THẢO ****** Số: ... NVL Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Thảo có nguồn nhập chủ yếu Công ty NVL chủ yếu mua xí nghiệp chế biến than kinh doanh tổng hợp vào giao nhận NVL kho người bán Chi phí vận chuyển Công ty ... Thị Hoà Căn vào bảng tính lương bảng phân bổ tiền lương CNV Công ty kế toán tiến hành vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu mẫu 15) Lớp: 16A3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THẢO ******...
 • 94
 • 729
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Thông

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng Thông
... Thanh Hải Báo cáo thực tập nghề CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THÔNG 2.1 Khái quát công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ ... nhằm phục vụ tiến độ kinh doanh thi công KẾT LUẬN : Qua thời gian tháng thực tập Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thông, hướng dẫn tận tình Chị Hồ Thị Xuân - Kế toán trưởng công ty, đồng ... CÁP THANH LÝ HỢP ĐỒNG BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NGHIỆM THU THI CÔNG Sơ đồ 2: Quy trình công nghệ Công ty Hưng Thông Công ty có hai mãng kinh doanh thương mại thi công công trình, mặt kinh doanh đa dạng...
 • 32
 • 646
 • 4

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ sao mai II

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ sao mai II
... đề chung công ty tnhh tm dv mai ii I.Đặc điểm chung công ty tnhh tm dịch vụ mai ii 1.Quá trình hình thành phát triển công ty tnhh tm dv mai ii Cùng với phát triển ngành thơng mại dịch vụ việt ... chấm công phòng ban Lớp K01G Bảng toán lư ơng phòng ban Bảng toán lư ơng công ty Sao Mai II Bảng phân bổ tiền lương 2.2.Hình thức trả lơng công ty TNHH TM DV Sao Mai II Công ty TNHH TM DV Sao Mai ... 3.Kế toán tài sản cố định Công ty tnhh tm dv maiii công ty tm nên tàI sản cố định công ty chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn kinh doanh công ty TàI sản cố định công ty chủ yếu nhà kho, văn phòng...
 • 67
 • 1,259
 • 0

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Duy

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Xuân Duy
... để phục vụ SXKD Cơng ty như: Cơng ty Shell VN TNHH, Cơng ty TNHH ắc quy GS Việt Nam, Cơng ty TNHH cao su Inoue Việt Nam, Cơng ty TNHH xích KMC Việt Nam… Những nhà cung cấp đầu vào Cơng ty hội ... VỀ CƠNG TY TNHH TM & DV XN DUY 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty: 1.1.1 Giới thiệu khái qt Cơng ty: - Tên Doanh nghiệp : CƠNG TY TNHH TM & QC XN DUY - Tên giao dịch quốc tế: Xuan Duy Commerce-Advertising ... sản phẩm Sơ đồ máy tổ chức sản xuất kinh doanh Cơng ty: Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy CN Cơng ty CN Cơng ty TNHH TM & TNHH TM & QC Xn Duy QC Xn Duy Phú n GIÁM ĐỐC Ghi chú: Đà Nẵng PHĨ GIÁM ĐỐC :...
 • 68
 • 934
 • 3

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ nguyễn huy

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nguyễn huy
... Cty TNHH Trường Thịnh chuyển khoản công ty TNHH Nguyễn Huy CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUY Ghi sổ ngày Kế toán Chủ tài khoản Giao dịch viên VIETCOMBANK- CN KH Ghi sổ ngày Kiểm soát viên Minh họa : Chuyển ... : Nguyễn Văn Thắng Trang 20 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Mã Văn Giáp CHƯƠNG : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH TM&DV NGUYỄN HUY 3.1 Thực tiễn công tác kế toán vốn tiền công ... Ngân hàng công thương; Hệ thống bưu điện tỉnh; Hệ thống kho bạc tỉnh; Các công ty hộ cá nhân Với thương hiệu máy phát điện KAMA, SEEMARK, DRAGON, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyễn Huy cam...
 • 68
 • 1,286
 • 8

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhất Vinh

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nhất Vinh
... Bỏo cỏo thc tt nghip Trng H KD & CN H Nụi Phần 2: THựC TRạNG CÔNG TáC Kế TOáN TạI CÔNG TY TNHH TM DịCH Vụ NHấT VĩNH 2.3.1 Kế toán vốn tiền Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ thống VNĐ Ngoại tệ nhập ... quan trọng công ty, đại diện pháp nhận hợp pháp công ty ngời quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty, chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc công ty mặt hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đồng ... làm cho công tác kế toán đạt đợc hiệu tốt Kế toán tổng hợp tiền lơng: - Tập hợp, đối chiếu số liệu sổ kế toán chi tiết cho phù hợp, xác, vào sổ kế toán tổng hợp lập báo cáo kế toán công ty - Theo...
 • 31
 • 531
 • 2

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Dương Gia

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Gia
... hoạt động công ty thực trạng tài công ty Trong phòng kế toán công ty Dương Gia có hoạt động thông thường công ty khác Nhưng Công ty Dương Gia công ty nhỏ làm lĩnh vực Thương mai & Dịch vụ nên phòng ... kỳ vào bảng cân đối số phát sinh bảng tổng hợp chi tiết để lấy số liệu lập báo cáo tài 1.4 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG TRONG LAO ĐỘNG CÔNG TY DƯƠNG GIA Tại Công ty Dương gia công ty Thương mại dịch vụ ... hệ công ty Dương gia tốt công ty nhỏ số lượng lao động người công ty hòa đồng yêu thương, san sẻ công việc giúp đỡ công việc tạo điều tốt giúp công ty ngày phát triển 1.3.1 TỔ CHỨC CHỨNG TỪ Công...
 • 63
 • 1,437
 • 6

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ đông thành

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ đông thành
... KHáI QUát CHUNG Về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MạI DịCH Vụ ĐÔNG THàNH 1.Quá trình hình thành phát triển công ty: 1.1:Tên, địa công ty Tên gọi :Công ty TNHH thơng mại dịch vụ Đông Thành Địa chỉ: 156 ... hàng xác định kết công ty tnhh thơng mại dịch vụ đông thành Thu hoạch sinh viên qua thời gian thực tập Qua thời gian thực tập công ty TNHH thơng mại dịch vụ Đông Thành Công ty sản xuất tiêu thụ ... toán công ty TNHH thơng mại dịch vị Đông Thành em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài : Công tác kế toán bán hàng xác đinh kết bán hàng công ty TNHH thơng mại dịch vụ Đông Thành...
 • 50
 • 573
 • 1

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ kĩ thuật TS

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kĩ thuật TS
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giới thiệu quy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Là công ty dịch vụ công ty TNHH thương mại dịch vụ TS không sản xuất mà cung cấp dịch vụ Quá trình cung cấp dịch ... quan trọng trình phát triển Công ty TNHH thương mại dịch vụ thuật TS công ty chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế, lắp đặt kỹ thuật, hệ thống điện, nước… Công ty thành lập vào ngày 12 tháng năm 2004 ... với thực tế sở Từ rút học kinh nghiệm cho thân phục vụ cho công việc sống sau rời ghế nhà trường Được trí nhà trường cho phép công ty TNHH thương mại dịch vụ thuật TS, em thực tập công ty Sau...
 • 91
 • 559
 • 2

Báo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ mtl

Báo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ mtl
... trường BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M.T.L 1.Thông tin chung công ty - Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Thương mại dịch vụ M.T.L, công ty tư nhân ... vụ vận tải bảo hiểm ngoại thương NXB Tài Chính – 1997 12 .Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH M.T.L năm 2007-2009 13 .Báo tài chính, Báo pháp luật kinh tế, Báo thương mại 27 BÁO CÁO THỰC ... WTO tổ chức thương mại lớn hành tinh có chức thúc đẩy tự hóa thương mại phạm vi toàn cầu (gồm thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ) , dịch vụ vận tải đóng vai trò vô quan trọng thương mại hàng...
 • 28
 • 523
 • 0

báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch hương sơn

báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch hương sơn
... trin ca cty TNHH TM v DV dl Hng Sn5 1.2 Chc nng nhim v ca cụng ty TNHH TM v DV du lch Hng sn 5 1.3 C s vt cht ca cụng ty TNHH v DV du lch Hng sn7 .7 1.4 C cu t chc v hot ng kd ca cty TNHH TM ... cụng ty kinh doanh v l hnh Hng dn viờn l ngi i din cho t chc cụng ty kinh doanh du lch v tr thnh cu ni gia khỏch du lch v cụng ty kinh doanh du lch Hng dn viờn du lch l ngi lm cho chuyn du lch ... NG KINH DOANH L HNH CA CễNG TY TNHH THNG MI V DCH V DU LCH HNG SN Cụng ty TNHH TM v DV du lch Hng Sn ó thc hin c nhng cuc kho sỏt th trng, thit lp cỏc chng trỡnh du lch trn gúi, bỏn cỏc chng...
 • 47
 • 169
 • 1

BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại DỊCH vụ THÀNH lộc

BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và DỊCH vụ THÀNH lộc
... cấp dịch vụ 3.1 Đặc điểm nghành kinh doanh dịch vụ ẩm thực Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Lộc công ty hoạt động lĩnh vực dịch vụ, dịch vụ công ty đa dạng : cho thuê xe ôtô, phục vụ ẩm thực ... TÔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LỘC Quá trình hình thành phát triển công ty: Ngày 10 tháng 10 năm 2005 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Lộc Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố ... Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên số: 0102022828 có: - Tên Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Lộc - Tên giao dịch: THANH LOC SERVICE AND TRADING...
 • 18
 • 171
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tiên tiến ngành quản trị kinh doanhbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ nguyễn huybáo cáo thực tập về công ty tnhh thương mại và dịch vụ nhật minhbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại xây dựng vận tải thăng longbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ thùy linhbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ du lịch king lybáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại du lịch vận tải và xuất nhập khẩu thanh longbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại phú đứcbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ cơ khí ô tô việt đăngbáo cáo thực tập tại công ty cp thương mại và du lịch sao hà nộibáo cáo thực tập tại công ty tnhh sản xuất và thương mại tân quang minhbáo cáo thực tập chuyên ngành quản trị kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ kỹ thuật tsbáo cáo thực tập tại công ty tnhh xây dựng và thương mại sơn trangbáo cáo thực tập về công ty tnhh thuong mai co khi nam longbáo cáo thực tập tại công ty supe phốt phát và hoá chất lâm thaoTuần 10. Ca dao hài hướcGiáo trình Giải phẫu ngườiPhân loại và hướng dẫn giải đề thi ĐHCĐ môn lịch sử (NXB giáo dục 2015) trần công phấn(full)Ca khúc trong chương trình dạy học âm nhạc bậc trung học cơ sởDàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu thổ sông hồng tại trường trung học cơ sở láng hạ, quận đống đa, thành phố hà nộiVận hành, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc (điện nhẹELV)Áp dụng dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 10 THPT nhằm nâng cao năng lực tích cực cho học sinhÁp dụng phương pháp giải nhanh đối với bài hoán vị gen dành cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia ở trường THCS và THPT nghi sơnmethods of teaching vocabulary for the 10th class students in nhu xuan high schoolOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolOrganizing games in teaching speaking lessons of english 10Organizing pair work and group work in speaking lessonsPasive voice and relating exercisesPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10Problems that students encounter in learning listening and solutionsRAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRaising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnSchool violenceBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự