BÁO cáo THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN lập và PHÂN TÍCH tài CHÍNH ở NHÀ máy THIẾT bị bưu điện

Thực trạng tổ chức kế toán lập phân tích báo cáo tài chính nhà máy thiết bị bưu điện.DOC

Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện.DOC
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp 37 (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp ... kiểm tra 40 2.2 Thực trạng công tác lập phân tích BCTC nhà máy 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán lập BCTC Nhà máy 2.2.1.1 Đặc điểm loại BCKT Nhà máy Để phù hợp với việc phân chia kế toán thành KTTC...
 • 102
 • 863
 • 4

Thực trạng tổ chức kế toán lập phân tích bctc nhà máy thiết bị bưu điện

Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích bctc ở nhà máy thiết bị bưu điện
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp vật t (5) Kế ... thực trạng tổ chức công tác kế toán lập phân tích BCTC Sau nghiên cứu thực trạng công tác lập phân tích BCTC Nhà máy, có số nhận xét sau: Thứ nhất: Về tổ chức số liệu chuẩn cho công tác kế toán lập...
 • 63
 • 194
 • 0

19 Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính Nhà máy thiết bị bưu điện

19 Thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở Nhà máy thiết bị bưu điện
... triển Nhà máy Thiết bị Bu điện Phòng kế toán thống kê phận Nhà máy Ngay từ thành lập, Nhà máy tiến hành hạch toán độc lập Bộ máy kế toán Nhà máy có nhiệm vụ thực kiểm tra toàn công tác kế toán Nhà ... khác bao gồm kế toán trởng kế toán nghiệp vụ (1) Kế toán trởng (2) Kế toán tổng hợp 37 (3) Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thu chi (4) Kế toán tiền lơng, toán tạm ứng, kế toán nguyên vật liệu tổng hợp ... - Báo cáo quản trị Nhà máy Thiết bị Bu điện không lập mà Tổng công ty Bu Viễn thông Việt Nam lập 2.2.1.2 Phơng pháp lập BCĐKT Nhà máy Thiết bị Bu điện Cơ sở số liệu để lập BCĐKT năm 2002 Nhà máy...
 • 104
 • 208
 • 0

Báo cáo thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty Hồng Hà

Báo cáo thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty Hồng Hà
... truyn thng ca Cụng ty Hng H l : - Cụng ty ng thộp 190 - Cụng ty xõy lp thng mi - Cụng ty ụxi-t ốn Yờn Viờn - Cụng ty TNHH Hong Long - Cụng ty TNHH k thut hng hi Trung Thu Anh - Cụng ty que hn Vit ... hng ca Cụng ty l th trng ni a Cụng ty chuyờn nhn úng mi, sa cha, gia cụng cho cỏc cụng ty nc Khỏch hng ca Cụng ty ch yu l cỏc khỏch hng truyn thng, cú mi quan h lõu di v tt p vi cụng ty Mt s khỏch ... Mt s khỏch hng truyn thng, trung thnh tiờu biu ca cụng ty nh : Cụng ty C phn i Dng, Cụng ty ti bin An Phỳ, Cụng ty ti thu b An Hi, Cụng ty TNHH ụng n Bỏo cỏo kin Cỏc khỏch hng thng t mua cỏc...
 • 70
 • 276
 • 1

BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tổ CHỨC kế TOÁN lập PHÂN TÍCH báo cáo kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY cổ PHẦN vận tải DỊCH vụ môi TRƢỜNG CÔNG lý

BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tổ CHỨC kế TOÁN lập và PHÂN TÍCH báo cáo kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ở CÔNG TY cổ PHẦN vận tải và DỊCH vụ môi TRƢỜNG CÔNG lý
... × 1.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài ... NGHIỆP PHẦN : THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG CÔNG LÝ 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH ... kế toán trƣởng kiêm trƣởng phòng tài kế toán, thuỷ quỹ, kế toán viên Kế toán trƣởng Thủ quỹ Kế toán viên Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ môi trƣờng Công Lý...
 • 101
 • 231
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán lập phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp điện quang linh

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp điện quang linh
... trạng công tác lập phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vấn đầu xây lắp điện Quang Linh Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác lập phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ... BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm kết cấu báo cáo kết hoạt động kinh doanh 1.2.1.1 Khái niệm Báo cáo kết hoạt động kinh ... NGHIỆP chức kế toán lập phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vấn đầu xây lắp điện Quang Linh ” Chƣơng 1: Một số lý luận chung tổ chức lập phân tích báo cáo tài doanh...
 • 108
 • 243
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán lập phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp điện Quang Linh pdf

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp điện Quang Linh pdf
... tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vấn đầu xây lắp điện Quang Linh Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác lập phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vấn đầu ... DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY LẮP ĐIỆN QUANG LINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Công ty Cổ phần vấn đầu xây lắp điện Quang Linh thành lập theo định phòng kinh doanh thuộc Sở kế hoạch ... cho quan quản lý Nhà nước DN cấp 1.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm kết cấu báo cáo kết hoạt động kinh doanh 1.2.1.1...
 • 109
 • 217
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán lập phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty nạo vét xây dựng đường thuỷ i

Hoàn thiện tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty nạo vét và xây dựng đường thuỷ i
... bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết kinh doanh báo cáo t i tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh kỳ kế toán doanh nghiệp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ... nhằm hoàn thiện tổ chức lập phân tích báo cáo kết kinh doanh công ty nạo vét xây dựng đờng thuỷ i 3.1 đánh giá thực trạng tổ chức lập phân tích báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh công ty nạo vét ... lập phân tích báo cáokết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nạo vét xây dựng đ ờng thủy i 2.7.1 Thực trạng tổ chức lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh công ty Công tác lập báo cáo t i công ty...
 • 95
 • 84
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN LẬP PHÂN TÍCH BCTC TRONG NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCTC TRONG NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI
... 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập phân tích BCTC 3.2.1 Yêu cầu nội dung hoàn thiện Qua thực trạng lập phân tích BCTC Nhà máy Thiết bị Bu điện, dựa định hớng xây dựng BCTC thực ... việc lập phân tích BCTC số doanh nghiệp khác, xin đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao chất lợng công tác lập BCTC doanh nghiệp nói chung Nhà máy nói riêng nhằm đảm bảo yêu cầu: - Công tác kế toán ... đó, tiến hành phân tích khả toán, kế toán sử dụng hệ số phân tích sau: Hệ số khả toán nợ ngắn hạn Hệ số khả toán nhanh Hệ số khả toán toán tức thời = Tiền + ĐTTCNH + Các khoản phải thu + Một phần...
 • 19
 • 203
 • 0

Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm nhà máy thiết bị bưu điện

Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy thiết bị bưu điện
... nghip Tờn c s : Nh mỏy thit b bu in : Nhà máy thiết bị bu điện Tờn giao dch quc t :Post and telecommunication equipment factory Tờn vit tt :POSTEF a ch : số 61 Trn Phú - Ba ỡnh - H Ni II CHC ... nhim chung v cỏc thụng tin phũng k toỏn cung cp Thay mt giỏm c t chc cụng tỏc k toỏn ca nh mỏy v thc hin cỏc khon úng gúp ngõn sỏch ,ng thi l ngi trc tip thụng bỏo cung cp cỏc thụng tin bỏo cỏo ... thụng cú tc tng trng cao v liờn tc cỏc nm qua ỏp ng nhu cu tng trng, nhng nm qua, cỏc n v ngnh bu chớnh vin thụng nh VNPT, Viettel, Saigon Postef, ETC ó liờn tc u t mnh m vo c s h tng vin thụng,...
 • 21
 • 102
 • 0

Báo cáo thực tập tổ chức kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ phương thy

Báo cáo thực tập tổ chức kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ phương thy
... lý Công ty Em định sâu nghiên cứu công tác kế toán Công ty với phần hành “ Tổ chức kế toán bán hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Thy ” để viết báo cáo thực tập tổng hợp Nội dung Báo cáo ... kế toán từ khâu ban đầu tới khâu cuối thực phòng kế toán đạo kế toán trưởng 1.5.2 Bộ máy kế toán Công ty: 1.5.2.1 Sơ đồ máy kế toán: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán lương Kế ... công ty là nơi khác 1.5 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP: 1.5.1 Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty: Mô hình tổ chức máy kế toán doanh nghiệp theo mô hình tập trung, toàn công tác kế...
 • 58
 • 536
 • 2

bao cao thực tập tổ chức kế toán Bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH SX TM Khải Hưng

bao cao thực tập tổ chức kế toán Bán hàng và cung cấp dịch vụ ở Công ty TNHH SX và TM Khải Hưng
... BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TY TNHH SX TM KHẢI HƯNG 1.Tình hình công tác quản lý bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1 Các phương thức bán hàng, thể thức toán - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: bán ... tác kế toán: 3.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán: Công tác kế toán công ty tổ chưc theo hình thức kế toán tập trung 3.2: Cơ cấu máy kế toán: - Kế toán trưởng: Là người đứng đầu máy kế toán nhà ... hương tới công tác quản lý, kế hoạch kinh doanh công ty Công ty cần quản lý chặt chẽ II Nhận xét công tác kế toán bán hàng công ty TNHH SX TM KHẢI HƯNG _Về lĩnh vục công tá quản lý trình bán hàng, ...
 • 30
 • 299
 • 0

báo cáo thực tập Tổ chức kế toán tại Công ty May Minh Anh

báo cáo thực tập Tổ chức kế toán tại Công ty May Minh Anh
... GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY MINH ANH 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY MINH ANH Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mô hình tập trung nên có ưu ... chính -kế toán chịu lãnh đạo trực tiếp kế toán trưởng Sơ đồ 2.1: Mĩ hình tổ chức máy kế toán công ty TNHH may Minh Anh Kế toán trưởng Kế toán vật tư, tính GTSX KT.lương, BHXH, Kế toán toán Kế toán ... cho Công ty SV: Lê Thị Linh 22 Lớp:KTC-K11 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY MINH ANH 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ...
 • 57
 • 374
 • 0

Báo cáo thực tập tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương công ty cổ phần vận tải dịch vụ hàng hoá

Báo cáo thực tập tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hoá
... toỏn ti Cụng ty C phn Vn Ti v dch v Hng hoỏ: a B mỏy k toỏn ca Cụng ty: S b mỏy k toỏn Trởng phòng Kế Toán Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ Kế toán tiền lơng Kế toán tiền mặt Thủ quỹ Kế toán đơn vị ... TK 334 Tiền lơng phép thực tế phải trả cho CNSX kỳ TK 721 TK 338 Phần trích thừa TK 622 Trích trớc tiền lơng phép theo kế hoạch công nhân TTSX Phần chênh lệch tiền lơng phép thực tế với kế hoạch ... bảng toán tiền lơng, công nhân viên đợc ghi dòng vào bậc, mức lơng, thời gian làm việc để tính lơng cho ngời Sau kế toán tiền lơng lập bảng toán tiền lơng tổng hợp cho toàn doanh nghiệp, tổ đội,...
 • 82
 • 156
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty tnhh mtv tm amp dv hùng an bìnhthực trạng tổ chức kế toánthuc trang to chuc ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh tai cong ty co phan trung nguyenđánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty docthực trạng tổ chức kế toán nguyên liệu vật liệuthực trạng tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc trung ương đoàn tncs hồ chí minhthực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thủy sản tĩnh giaphần ii thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệpphần 2 thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thái dươngthực trạng tổ chức kế toán tại công ty tnhh tấn thànhbáo cáo thực trạng tổ chứcthực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty tnhh sao thuỷ tinhthực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu hà sơn bìnhii thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư v xây dựng sông lôphần ii thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của cửa hàngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học