ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC XÂY DỰNG

đề tài thông qua dạy học chính khoá, tổ chức xây dựng một số hoạt động ngoại khoá trong môn địa lý ở trường trung học cơ sở hiện nay

đề tài thông qua dạy học chính khoá, tổ chức xây dựng một số hoạt động ngoại khoá trong môn địa lý ở trường trung học cơ sở hiện nay
... Thông qua dạy học khoá, tổ chức xây dựng số hoạt động ngoại khoá môn địa trờng trung học sở Chơng I chọn đề tài - hội tầm quan trọng hoạt động ngoại khoá địa trờng trung học sở Khi mà ... tắc hoạt động ngoại khoá địa trờng trung học sở I - Phạm vi tiếp cận hoạt động ngoại khoá Địa trờng THCS nay: Đây đề tài đợc thân đúc rút qua nhiều năm giảng dạy CT - SGK cấp THCS , sở thông ... dạng hoá phơng pháp hình thức tổ chức dạy học khâu đột phá trình dạy học Bên cạnh dạy học khoá môn Địa phổ thông, hoạt động ngoại khoá( HĐNK) hình thức dạy học có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần...
 • 15
 • 449
 • 1

Tổ chức xây dựng Thư viện câu hỏi và Ma trận đề kiểm tra ppt

Tổ chức xây dựng Thư viện câu hỏi và Ma trận đề kiểm tra ppt
... quan) xây dựng khung ma trận đề kiểm tra Bước 3: Biên soạn thư viện câu hỏi đề kiểm tra theo khung ma trận kiến thức, kỹ - Ở bước GV, tổ chuyên môn (người đề) cần vào yêu cầu cần đạt nội dung kiểm ... soạn hoàn thiện đề kiểm tra thể thức nội dung Bước 4: Xây dựng đáp án biểu điểm cho đề kiểm tra - Căn vào đề kiểm tra ma trận đề kiểm tra để xây dựng đáp án biểu điểm Tùy theo dạng đề loại hình ... đạo Tổ chuyên môn tổ chức phân loại câu hỏi tập theo cấp độ, tuyển chọn xếp xây dựng liệu cho thư viện câu hỏi, xây dựng khung ma trận đề kiểm tra cho môn học Bảo quản sử dụng tốt hệ thống ma trận...
 • 10
 • 283
 • 1

giáo trình tổ chức thi công chức chuyên đề thiết kế tổ chức xây dựng

giáo trình tổ chức thi công chức chuyên đề thiết kế tổ chức xây dựng
... i phỏp l a ch n N u thi t k m t giai ủo n l thi t k thi cụng Khi thi t k hai giai ủo n thỡ giai ủo n ủ u l thi t k k thu t cũn giai ủo n sau l thi t k thi cụng (hỡnh 1-2) Thi t k c quan t v n ... thi cụng l thi t k cụng trỡnh theo m t giai ủo n hay giai ủo n hai c a thi t k cụng trỡnh hai giai ủo n g m thi t k v d toỏn Thi t k thi cụng cú nhi m v tr c ti p ph c v thi cụng cụng trỡnh Thi ... k thi cụng d a trờn bỏo cỏo d ỏn kh thi (thi t k m t giai ủo n) ho c thi t k k thu t (thi t k hai giai ủo n) Nh ng sai l ch v i d ỏn kh thi hay thi t k k thu t ch ủ c phộp nõng cao ch t l ng thi...
 • 93
 • 251
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÂY ĐỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÂY ĐỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ
... yêu cầu đối vs xây dựng đường đắp Yêu cầu độ chặt đường đắp theo TCVN 4054 Chiều dày mặt đường > 60cm Độ sâu tính từ đáy áo đường xuống (cm) 30 Độ chặt K Đường ô Đường ô có Vtt< 40 km/h ... việt nam 4201-1995) Độ sâu từ đáy áo đường xg Độ chặt K ( cm) Đường ô có Vtt>40km/h Đường ô có Vtt=0,98 >=0,95 * Yêu cầu độ dốc taluy đường đào theo TCVN 4054 ( bảng) Loại ... công) Câu 4: Mục đích nội dung công tác làm khuôn đường ( đào, đắp) Trả lời: * Mục đích: công tác lên khuôn đường nhằm cố định vị trí chủ yếu mặt cắt ngang đường thực địa để đảm bảo thi công đường...
 • 30
 • 202
 • 2

skkn kinh nghiệm tổ chức xây dựng thư viện đề kiểm tra trong trường tiểu học

skkn kinh nghiệm tổ chức xây dựng thư viện đề kiểm tra trong trường tiểu học
... Xây dựng Thư viện đề kiểm tra trường Tiểu học b.1 Bồi dưỡng kĩ xây dựng Thư viện đề kiểm tra cho đội ngũ giáo viên b.1.1 Tập huấn kỹ xây dựng Thư viện đề kiểm tra Để có Thư viện đề kiểm tra đảm ... tác xây dựng Thư viện đề kiểm tra Tổ chức hiệu chuyên đề, buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp cụm công tác xây dựng Thư viện đề kiểm tra để giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn Kinh ... trình xây dựng việc ứng dụng Thư viện đề kiểm tra giáo viên công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh trường tiểu học Y Ngông, trường tiểu học Trần Quốc Toản, trường tiểu học Trần Phú đề...
 • 28
 • 158
 • 1

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 2

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 2
... 1-3 1 -2 1 -2 20 15 20 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 ỉ ỉ ỉ GT TCTC_CC MH KHT THI CễNG XD 11 12 13 2- 4 2- 3 / 2- 4 4-7 2- 5 / 3-5 3-6 5-6 5-8 2- 3 / 2- 5 2- 5 2- 5 5-6 ... 5-8 6-8 29 /100 12 12 20 15 12 15 4-5 / 4-7 3-5 / 3-6 7-8 5-6 / 5-8 6-8 4-5 / 4-7 3-5 / 3-6 / 4-7 3-5 / 3-6 / 7-8 5-6 / 3-6 / 5-8 / 7-8 5-8 / 7-8 6-8 / 7-8 7-8 4-5 4-7 3-5 5-6 / 3-6 5-8 6-8 7-8 4-7 3-5 / 3-6 3-6 / 7-8 5-8 / 7-8 ... THI CễNG XD 10 11 12 13 1 -2 1-3 2- 3 2- 4 2- 5 3-5 3-6 4-5 4-7 5-6 5-8 6-8 7-8 2 4 0 3 5 4 8 12 20/100 8 12 10 16 5 11 14 12 13 7 8 12 13 12 16 16 16 7 0 0 1 -2 2- 5 5-6 6-8 bs Bc 2: Tớnh t ij (ct 4)...
 • 22
 • 698
 • 0

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 3

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 3
... rộng rãi, nâng cao khả thay sản phẩm kết cấu công trình xây dựng 3. 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG Cho đến nay, người ta chia phương pháp tổ chức xây dựng thành phương pháp là: tuần tự, ... trình phức hợp, hạng mục hay toàn công trình Đồ thị tiến độ nhiệm vụ (hay biểu đồ chu trình) hình vẽ 3- 3 : Tss...
 • 20
 • 687
 • 0

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 4

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 4
... chuyển tổ thợ, máy móc thiết bị không gian công trình để thực để thực trình xây lắp Nó phụ thuộc cách phân chia không gian đặc tính công nghệ trình xây lắp Hình 4- 1 Hình 4- 1 Sơ đồ tổ chức công ... gian xây dựng công trình mà ta xác định hết Để dự trù hao phí lao động thực công việc lầy từ ( 3-5 )% tổng hao phí lao động công việc bảng danh mục 4. 2 .4 Xác định sơ đồ tổ chức công nghệ Sơ đồ tổ chức ... thời gian xây dựng công trình (thường việc chia 1-2 ca công tác/ngày rút ngắn 3 5 -4 0% thời gian thời gian xây dựng) , tiết kiệm phần chi phí gián tiếp rút ngắn thời gian thi công (khoảng 4- 5 % giá...
 • 9
 • 386
 • 4

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 5

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 5
... TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG Hình 5- 1 Trình tự thiết kế tổng mặt công trường xây dựng 66/100 GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 67/100 b.) Giai đoạn 2: Thiết kế tổng mặt xây dựng ... TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 62/100 • Tổng mặt xây dựng thết kế kỹ thuật: quan thiết kế lập, bước thiết kế Tổ chức xây dựng giai đoạn thiết kế kỹ thuật Ở giai đoạn TMBXD cần thiết kế tổng ... người thiết kế mà TMBXD riêng khác Như giai đoạn thiết kế gọi thiết kế chi tiết để vẽ thi công, kỹ sư chuyên ngành thực 5. 5 TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Tổng mặt công trình xây dựng thiết kế...
 • 7
 • 820
 • 15

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 6

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 6
... phần thiết kế công nghệ xây dựng Trên TMBXD cần xác định đường di chuyển cần trục để có sở thiết kế công trình tạm, bố trí vật liệu cấu kiện lên Để tận dụng sức trục, mặt cho phép thường thiết kế ... Hình 6- 5 Đường cần trục bánh xích TMBXD GT TCTC_BỐ TRÍ THIẾT BỊ XD TRÊN CÔNG TRƯỜNG 71/100 6. 3 THĂNG TẢI VÀ THANG MÁY Ở công trường xây dựng nhà nhiều tầng, cần trục số trường hợp cần thiết ... thăng tải hai đầu hồi…) Hình 6- 5 Bố trí thăng tải có cần trục chạy ray (1_MB rộng, 2_MB hẹp) Hình 6- 6 Bố trí thăng tải có cần trục tháp đứng cố định GT TCTC_BỐ TRÍ THIẾT BỊ XD TRÊN CÔNG TRƯỜNG...
 • 5
 • 601
 • 5

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 7

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 7
... có sẵn xây dựng trước phần tuyến đường xây dựng theo quy hoạch công trình để sử dụng tạm • Thiết kế phải tuân theo quy trình, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng đường công trường a.) Thiết kế quy hoạch ... vực xây dựng kết hợp sử dụng tuyến đường xây dựng thuộc quy hoạch công trình, cách xây dựng trước phần tuyến đường để phục vụ cho việc thi công • Căn vào sơ đồ luồng vận chuyển hàng để thiết kế ... a.) Thiết kế quy hoạch tuyến đường Dựa vào nguyên tắc • Tuyến đường có giá thành xây dựng rẻ • Khoảng cách vận chuyển ngắn • Cần tận dụng tối đa đường có sẵn xây dựng cho công trình b.) Thiết kế...
 • 6
 • 429
 • 5

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 8

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 8
... SẮT THÉP 0, 8- 1 ,2 3, 7-4 ,2 4-4 ,5 1, 3-1 ,5 VẬT LIẸU GỖ Gỗ Gỗ xẻ m3 1, 3-2 1, 2-1 ,8 m3 2-3 2-3 VẬT TƯ HÓA CHẤT Sơn đóng hộp Nhựa đường Xăng dầu (thùng) Giấy dầu tấn cuộn 0, 7-1 0, 9-1 0 ,8 6-9 2-2 ,2 xếp ... vận chuyển Ôtô (ngày) Đường sắt (ngày) 15km 100km 2-3 3-5 5-1 0 1 0-1 5 4-6 6-1 0 5-1 0 1 0-2 0 5-1 0 1 0-1 5 1 0-2 0 2 0-4 0 b.) Xác định diện tích, kích thước kho bãi Diện tích kho bãi có ... sản xuất thi công xây dựng, số lượng xác định theo: -Dựa vào thiết kế tổ chức xây dựng, lấy số liệu biểu đồ nhân lực theo tổng tiến độ thi công R -Nếu số liệu vào khối lượng xây lắp bình quân...
 • 7
 • 490
 • 6

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 9

Giáo trình thiết kế tổ chức xây dựng - Chương 9
... chống sét nối đất chân sứ 9. 3 THIẾT KẾ TỔ CHỨC CẤP NƯỚC CÔNG TRƯỜNG 9. 3.1 Đặc điểm yêu cầu chung Lượng nước dùng cho công trình xây dựng lớn đa dạng cho trình sản xuất, cho trình gia công vật liệu, ... chuyển, sử dụng nhiều lần • Đảm bảo an toàn cho người thiết bị trình sử dụng 9. 3.2 Nội dung thiết kế tổ chức cấp nước : Tùy thuộc đặc tính quy mô công trình mà quy định nội dung công tác này, công ... cho người thiết bị 9. 2.2 Nội dung thiết kế tổ chức cấp điện a.) Xác định công suất tiêu thụ toàn công trường Các phận tiêu thụ điện công trường • Điện dùng cho nhóm động cơ, máy móc, thiết bị:...
 • 6
 • 490
 • 8

Xem thêm