BAI TAP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH ppsx

BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH ppsx
... - BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH + Tính tần suất kinh nghiệm theo công thức: P= m × 100% n +1 + Từ tần suất kinh nghiệm ta biểu diễn ... Hàm Kritxky – Menken: Sinh viên thực hiện: Nguyễn ĐứcTùng Lớp: Cầu đường - – Khóa 12 - BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - Vẽ đường tần suất kinh nghiệm: Như - Các tham số thống kê: + Lưu lượng trung ... luận lên giấy tần suất Sinh viên thực hiện: Nguyễn ĐứcTùng Lớp: Cầu đường - – Khóa 12 - BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH Phương pháp Loga Pearson III TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...
 • 5
 • 3,037
 • 126

Bài tập thủy văn công trình

Bài tập thủy văn công trình
... 4 Cho số liệu nh 3, trình điều tra có thấy trận lũ lớn có lu lợng Q = 7000m3/s với chu kỳ xuất N = 80 năm Yêu cầu xử lý lũ đặc biệt lớn Biết trị số lu lợng sông tram thuỷ văn A Q5% =1500m3/s, ... số liệu: Vh=2.9m/s; Vox=1m/s; h=3.1m; trụ có b=1m; k=10 Tính xói cục 14 Kết tính thuỷ lực thuỷ văn cầu có MNTT=100m Chiều sâu sau xói chung hsx=15.2m; chiều sâu xói cục hcb=2.2m Sai số tính xói ... 1.4m 19 Theo số liệu 18 nhng không cho cột nớc trớc cầu 20 Theo số liệu khảo sát điều tra thuỷ văn dòng suối thu thập đợc số liệu sau: - Lu lợng tính toán dòng chảy: Q = 20,5 m3/s - Độ sâu dòng...
 • 4
 • 294
 • 4

Bài tập thủy lực công trình

Bài tập thủy lực công trình
... ngang Bài giải Xác định độ lớn lực dư F1 tác dụng lên phần cửa hình chữ nhật F1d = pC1 A1 =  hC1.A1 = 9800 6.6.6 = 1058400N = 1058,4kN Bài tập lớn Thủy Lực Trần Trung Kiên Xác định độ lớn lực ... khối chất lỏng tích A2  ) Trượt lực Fx Fy giá chúng, chúng cắt điểm K(2,3; 2.43) Đó điểm đặt lực tổng hợp F Bài tập lớn Thủy Lực Trần Trung Kiên Phương hợp lực F xác định góc  (là góc hợp F ... d2.A =  8  2 Điểm đặt lực F2 : hD = hC + JX /hC A =    momen lực F2 truc mm’ là: M = Fd = 1007,244 1,766 = 1778,79 kN.m 8,86  1,766m 9  Bài tập lớn Thủy Lực Trần Trung Kiên 2.75 The...
 • 22
 • 3,038
 • 31

Bài giảng Thủy văn công trình - Chương 3

Bài giảng Thủy văn công trình - Chương 3
... khoảng [0,1] - F (- ) = P(x - ) = 0; F(+∞) = P(x≤+∞) = - Với (- ≤ x ≤ +∞) ta có (0 ≤ F(x) ≤ 1) PPXS dạng F(x) = P(X ≥ x) Giá trị F(x) ≥0 nhận giá trị khoảng [0,1] - F (- ) = P(x - ) = 1; F(+∞) ... (điểm kinh nghiệm) 37 3. 6 Tần suất kinh nghiệm đường TSKN Cách vẽ đường tần suất kinh nghiệm: Thứ tự P = m/(n+1) (%) 2160 3, 23 2100 6,45 1920 9,68 … … … 30 38 Q (m3/s) 1260 96,77 3. 6 Tần suất kinh ... xi )  34 m n 3. 6 Tần suất kinh nghiệm đường TSKN Các công thức kinh nghiệm tính tần xuất thường dùng thuỷ văn: m a Dạng tổng quát: P ( X  xi )  n   2a Công thức Hazen (a=0,5): Công thức...
 • 68
 • 795
 • 4

Bài giảng Thủy văn công trình

Bài giảng Thủy văn công trình
... lng bựn cỏt - Lu hng 1 Mc nc nh ngha: Mc nc l cao mt nc ti v trớ ú so vi mt thy chun Thủy chí h H Mặt thủy chuẩn Mc nc o c: o bng thy hay thc õy l phng phỏp thng dựng Khi ú mc nc tớnh theo ... thụng, cỏc trm thy li - iu tra cỏc vt l cũn li - iu tra bng cỏch hi dõn 2 Lu tc o c v tớnh toỏn Thủy trực h1 TT TT h2 h3 Lu tc Quy nh im o: - Khi h>3m o im ti: mt nc; 0.2h; 0.6h; 0.8h v ỏy sụng ... 0,25(u0.2h + 2u0.6h + u0.8h) - Khi o im: vtb = 0,5(u0.2h + u0.8h) - Khi o im: vtb = u0.6h Lu lng Thủy trực Phng phỏp lu lng b phn: TT TT Q = Qi v tb ( n 1) + v tb ( n ) v tb1 + v tb = k1.v tb1.f...
 • 51
 • 682
 • 0

Bài giảng Thủy văn công trình Chương 4.2

Bài giảng Thủy văn công trình Chương 4.2
... hợp tài liệu đo đạc thủy văn a) Xác định dòng chảy chuẩn – – – – Phương pháp lưu vực tương tự Phương pháp nội suy địa lý Phương pháp công thức kinh nghiệm Sử dụng phương trình cân nước Phương ... điểm: Khối lượng tính toán nhiều Ghi chú: • Trong trường hợp có tài liệu đo đạc thủy văn tài liệu đo đạc thủy văn: – Mượn dạng phân phối dòng chảy lưu vực tương tự – Mượn dạng phân phối dòng ... liệu bị thiếu • Xác định phương trình hồi quy y=b1*ya+b2 Ghi chú: số “a” số lưu vực tương tự • Tính toán bổ sung số liệu thiếu cho lưu vực nghiên cứu theo phương trình hồi quy y (i)=b1*ya(i)+b2...
 • 30
 • 549
 • 1

Bài giảng thủy văn công trình chương 1 vũ thị minh huệ

Bài giảng thủy văn công trình chương 1  vũ thị minh huệ
... thủy văn Chương I Giới thiệu chung Thị Minh Huệ - ĐHTL IV Các phương pháp nghiên cứu: Chương I Giới thiệu chung Thị Minh Huệ - ĐHTL CÂU HỎI THẢO LUẬN Phân biệt khái niệm Thủy văn Thủy văn ... chiếm % nước? Chương I Giới thiệu chung Thị Miinh Huệ - ĐHTL Chương I Giới thiệu chung Thị Minh Huệ - ĐHTL Chương I Giới thiệu chung Thị Minh Huệ - ĐHTL II Vòng tuần hoàn nước: Chương I.Giới ... Minh Huệ - ĐHTL • III.Nhiệm vụ môn học thủy văn công trình: Chương I Giới thiệu chung Thị Minh Huệ - ĐHTL III Đặc điểm tượng thủy văn: Y = f(X, Z) (1- 4) Trong đó: •X tập hợp yếu tố khí tượng,...
 • 14
 • 111
 • 0

Bài giảng thủy văn công trình chương 4

Bài giảng thủy văn công trình chương 4
... 2.97 6. 74 30.2 16 .4 9.81 95.1 28 .4 10.1 9.03 4. 24 18 .4 1970 2.57 2. 24 2.2 5.6 14. 4 56.3 83 54 27 8.65 4. 91 3.6 22.0 1971 2. 24 1.65 2.16 2. 34 43 .4 33 .4 157 1 64 40.1 13.6 6.12 3.62 39.1 16 4. 3 Tớnh ... 16 .4 9.81 95.1 28 .4 10.1 9.03 4. 24 18 .4 1970 2.57 2. 24 2.2 5.6 14. 4 56.3 83 54 27 8.65 4. 91 3.6 22.0 1971 2. 24 1.65 2.16 2. 34 43 .4 33 .4 157 1 64 40.1 13.6 6.12 3.62 39.1 14 4.3 Tớnh toỏn c trng ... 1968 2.7 2.7 4. 42 22 9.86 65.9 60.8 131 56 .4 20.2 8 .44 6.66 32.6 1969 3.77 3.69 2.97 6. 74 30.2 16 .4 9.81 95.1 28 .4 10.1 9.03 4. 24 18 .4 1970 2.57 2. 24 2.2 5.6 14. 4 56.3 83 54 27 8.65 4. 91 3.6 22.0...
 • 99
 • 169
 • 0

Bài giảng thủy văn công trình chương 1 (tt)

Bài giảng thủy văn công trình chương 1 (tt)
... kiến thức thủy văn có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng quản lý vận hành công trình có liên quan đến nước Còn gọi thủy văn thiết kế, thủy văn ứng dụng Nhiệm vụ môn học Thủy văn công trình  ... hồ 17 6.400 42.320 0, 013 Ngọt 91. 000 21. 830 0,26 0,007 Mặn 85.400 20.490 0,006 Khí 12 .900 3,095 0,04 0,0 01 Nước đầm lầy 11 .470 2.752 0,03 0,0008 Sông 2 .12 0 509 0,006 0,0002 Nước sinh học 1. 120 ... dòng chảy dài hạn Chương IX: Tính toán điều tiết dòng chảy lũ Chương X: Biểu đồ điều phối Hướng dẫn học môn Thủy văn công trình  Tài liệu tham khảo: –  Giáo trình Thủy văn công trình – NXB Khoa...
 • 28
 • 146
 • 0

Bài giảng thủy văn công trình chương i vũ thị minh huệ

Bài giảng thủy văn công trình chương i  vũ thị minh huệ
... Chương II Các nguyên lý thủy văn Thị Minh Huệ - ĐHTL Sông nhánh Sông Đường phân lưu Cửa Chương II Các nguyên lý thủy văn Thị Minh Huệ - ĐHTL Chương II Các nguyên lý thủy văn Thị Minh Huệ ... mưa Chương II Các nguyên lý thủy văn 21 Thị Minh Huệ - ĐHTL Chương II Các nguyên lý thủy văn 22 Thị Minh Huệ - ĐHTL b Tổn thất: CÁC DẠNG TỔN THẤT Chương II Các nguyên lý thủy văn 23 Thị ... t2 Đường trình mưa: biến đ i cường độ mưa theo th i gian Chương II Các nguyên lý thủy văn 14 Thị Minh Huệ - ĐHTL t CÁC DỤNG CỤ ĐO MƯA Chương II Các nguyên lý thủy văn 15 Thị Minh Huệ - ĐHTL...
 • 26
 • 96
 • 0

Bài giảng thủy văn công trình chương 2 (tt)

Bài giảng thủy văn công trình chương 2 (tt)
... tớch l : f1= 160km2 f2= 310km2 f3= 27 0km2 f4 =26 0km2 Lng ma i din cho mnh din tớch tng ng l: X1= 21 0mm X2 =25 0mm X3=310mm X4= 320 mm Lng ma bỡnh quõn lu vc l: Xbq = 27 8mm Phng phỏp ng ng ... phõn b u khụng gian Vớ d TT Xi (mm) 1600 21 00mm 1700 20 00mm 1800 1900 20 00 21 00 22 00 22 00mm 1900mm 1800mm 1700mm 1600mm Xbq=1873mm fi (km2) 150 410 300 25 0 25 0 100 Bc hi L hin tng thoỏt hi nc t ... b Bng- K Cựng 12. 880 7,19 1,73 8, 92 Hng-Thỏi Bỡnh 168.700 93,0 44 137 Mó-Chu 28 .400 15,76 4,34 20 ,1 C 27 .20 0 19,46 4,74 24 ,2 Gianh 4.680 8,14 8,14 Qung Tr 2. 660 4,68 4,68 Hng 2. 830 5,64 5,64...
 • 56
 • 175
 • 0

Bài giảng thủy văn công trình chương 2

Bài giảng thủy văn công trình chương 2
... 166 26 7 176 29 0 174 169 69 11 1353 Tuyen Quang 32 17 120 28 8 163 23 1 175 20 8 20 14 24 129 4 Ha Noi 25 29 98 118 21 1 28 6 330 388 145 21 1659 Bai Chay 21 31 44 100 29 7 410 129 26 8 80 41 14 32 Nam ... 93 23 78 28 311 135 673 808 18 22 41 Playku 0 31 49 306 20 9 444 522 25 8 327 168 23 14 Da Lat 0 98 85 338 147 20 6 530 394 20 8 148 21 56 23 40 27 157 49 17 51 168 483 543 1565 2- 27 3 02 314 21 0 29 7 ... Nam Đinh 45 32 43 175 60 21 7 1 62 179 125 10 33 1087 Vinh 33 35 1 42 76 20 4 44 637 119 495 45 123 19 62 Hue 25 5 100 180 153 17 63 26 1 307 1544 907 603 4393 Da Nang 153 58 55 156 24 1 52 253 1147 894...
 • 39
 • 210
 • 0

Bài tập lớn môn học: Thuỷ văn công trình.

Bài tập lớn môn học: Thuỷ văn công trình.
... Bài tập lớn môn học: Thuỷ văn công trình -Xây dựng theo công thức : P= m n *100% -Các công thức tính đường TSTN b)ứng dụng: +Thiết lập tập hợp mẫu cần nghiên cứu(Bảng1.1) ... 20.04 -4.086 -0.2 -23.03 Bài tập lớn môn học: Thuỷ văn công trình * Khái niệm: Khi nghiên cứu đại lượng thuỷ văn nhiều trường hợp liệt tài liệu mẫu ngắn dẫn đến sai số lấy mẫu lớn, không cho phép ... 12 Bài tập lớn môn học: Thuỷ văn công trình Nhà sinh vật học Piecson đưa 13 đường mật độ TS để biểu diễn quy luật khác tượng ngẫu nhiên Các quy luật nói chung không đối xứng, đại lượng thuỷ văn...
 • 28
 • 3,765
 • 16

Bài tập lớn thủy văn công trình 01

Bài tập lớn thủy văn công trình 01
... 4600 3900 0.91 0.09 0.008 0. 001 78.1 26 1990 4780 3900 0.91 0.09 0.008 0. 001 81.3 27 1991 5200 3815 0.89 0.11 0 .012 0. 001 84.4 28 1992 4900 3810 0.89 0.11 0 .012 0. 001 87.5 29 1993 4620 3700 0.86 ... • Yêu cầu : 1) Tính lưu lượng chảy qua tuyến công trình thời đoạn khác 2) Vẽ biễu đồ đường trình lưu lượng trận lũ (Qt) PHẦN Từ tài liệu lưu lượng lớn cùa năm xác định lưu lượng thiết kế ứng với ... 0.020 0.003 9.4 1.14 0.21 0.1 0.1 0.020 0.003 12.5 4800 1.12 0.12 0 .014 0.002 15.6 3950 4780 1.12 0.12 0 .014 0.002 18.8 1971 4015 4620 1.08 0.08 0.006 0.000 21.9 1972 4200 4600 1.07 0.07 0.005...
 • 10
 • 1,069
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cach giai bai tap thuy van cong trinhhướng dẫn giải bài tập thủy văn công trìnhcác dạng bài tập thủy văn công trìnhhướng dẫn bài tập thủy văn công trìnhgiải bài tập thủy văn công trìnhbài tập thủy văn công trình có lời giảibai tap thuy van cong trinh ve phan tich tuong quanbài tập thuỷ văn công trình chương 5bài tập thủy lực công trìnhbài giảng thủy văn công trìnhgiải bài tập thủy lực công trìnhbài tập thủy lực công trình có lời giảibài giảng thuỷ văn công trìnhbài tập thủy lực công trình chương 4bài tập thủy lực công trình chương 2ufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 07 11 1522263ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUbctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010KT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNon tap lich su hoc thuyet kinh tePhieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao Cao thuong Nien 20150326 FA webTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology development