bai 11 hành vi sức khỏe

BÀI 2 HÀNH VI SỨC KHỎE, ĐAI CƯƠNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE

BÀI 2 HÀNH VI SỨC KHỎE, ĐAI CƯƠNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE
... như: hành vi tập thể dục buổi sáng, ăn uống cân đối dinh dưỡng, làm vệ sinh môi trường Hành vi sức khoẻ cá nhân trọng tâm giáo dục sức khỏe nâng cao sức khỏe (NCSK) Gochman (19 82) định nghĩa hành ... cho vi c chăm sóc sức khoẻ chữa bệnh Bảng cho thấy chi phí khổng lồ cho vi c chữa trị số bệnh mãn tính thường gặp 36 Đại cương Giáo dục sức khoẻ Nâng cao sức khoẻ Hành vi người, đặc biệt hành vi ... số hành vi nguy hại cho sức khoẻ Trong môi trường luật pháp người khó thực hành vi coi lợi 41 Đại cương Giáo dục sức khoẻ Nâng cao sức khoẻ điều tạo điều kiện cho họ thực trì bền vững hành vi...
 • 11
 • 2,029
 • 5

Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi

Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi
... thay đổi hành vi trì hành vi thay đổi Vì song song với vi c truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi, cần làm tốt chơng trình trợ giúp xã hội để khuyến khích, động vi n cá nhân thay đổi hành vi ... vật chất để tăng cờng khả thay đổi hành vi QUá TRìNH THAY ĐổI HNH VI V CAN THIệP THíCH HợP Quá trình thay đổi hành vi không giống cá nhân khác Có ngời sẵn sàng thay đổi cách ứng xử họ cảm nhận ... nhắc hành động thay đổi hành vi Cán GDSK cần tôn trọng quan điểm, cách sống cá nhân có can thiệp thích hợp Các lí thuyết khoa học hành vi sở giải thích cho thay đổi hành vi sức khỏe QUá TRìNH THAY...
 • 22
 • 7,466
 • 50

Tài liệu XÃ HỘI HÓA & HÀNH VI SỨC KHỎE docx

Tài liệu XÃ HỘI HÓA & HÀNH VI SỨC KHỎE docx
... vi n có khả năng: Biết ảnh hưởng hội lên hành vi Biết tiến trình hội hóa Biết khái niệm hành vi sức khỏe Biết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe (có nhìn toàn diện vấn đề sức khỏe) ... khái niệm hội hóa (socialization) với từ hội hóa mà ta thường thấy đời sống có nghĩa lôi người hội tham gia - gọi vận động hội (social mobilization) 2 Sức khỏe Hành vi sức khỏe Trong ... sức khỏe có nguồn gốc từ hành vi hay nói cách khác hành vi sức khỏe có mối liên hệ mật thiết  Ví dụ: số bệnh hành vi dẫn đến bệnh gì? AIDS, tiêu chảy, đái tháo đường  Sức khỏe Hành vi sức khỏe...
 • 24
 • 1,194
 • 2

MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC SỨC KHỎE QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI HÀNH VI SỨC KHOẺ pptx

MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC SỨC KHỎE QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI HÀNH VI SỨC KHOẺ pptx
... biết nguyên nhân hành vi, ta có thể: A Điều chỉnh hành vi trở thành có lợi cho sức khoẻ B Thay đổi hành vi cá thể C Thay đổi phong tục tập quán D Loại bỏ hành vi có hại cho sức khoẻ E Đưa giải ... vi có hại cho sức khoẻ C Vấn đề sức khoẻ phổ biến D Hành vi có hại cho sức khoẻ, vấn đề sức khoẻ phổ biến E Cách giải vấn đề sức khoẻ, hành vi có hại cho sức khoẻ, vấn đề sức khoẻ phổ biến A 17 ... 66 Giáo dục sức khoẻ để làm thay đổi hành vi có hại cho sức khoẻ cần có kiến thức y học tính kiên trì A B Sai A 67 Nếu bạn làm vi c tốt giúp cá nhân hay cộng đồng thay đổi hành vi có hại cho sức...
 • 23
 • 2,222
 • 32

Tạp chí y tê công cộng khảo sát một số hành vi sức khỏe của NCT tỉnh khánh hòa

Tạp chí y tê công cộng khảo sát một số hành vi sức khỏe của NCT tỉnh khánh hòa
... lệ hút thuốc NCT nam tỉ lệ cao Bảng Hành vi sức khỏe NCT theo giới Hành vi sức khỏe Đòa phương: - Nha Trang - Cam Ranh - Vạn Ninh - Ninh Hòa - Khánh Vónh - Diên Khánh - Cam Lâm - Khánh Sơn Giới ... 2.154 l y mẫu số chung 2.170 người cao tuổi mẫu tỉ lệ tìm hiểu qua truyền hình cao (75,7%), sau từ cán y tế # 90 t Hàng ng y Bảng Tìm hiểu lónh vực sức khỏe NCT Tạp chí Y tế Công cộng, 7.2010, Số ... trường hợp góa bụa vợ qua đời 3.2 Về hành vi sức khỏe Các hành vi sức khỏe khảo sát nghiên cứu bao gồm hút thuốc lá, uống rượu bia tập thể dục Kết khảo sát cho th y Bảng Hút thuốc uống rượu bia phổ...
 • 5
 • 258
 • 1

hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi

hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi
... sức khỏe 2 Trình bày khái niệm hà h vi sức khỏ T ì h bà đ iệ hành i ứ khỏe Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe Trình bày mô hình lý thuyết giải thích dự đoán trình thay đổi hành vi ... cảnh định Hành vi sức khỏe cá nhân là  Hành vi sức khỏe cá nhân kết quả trực tiếp của các hành vi dự định 32 LÝ THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ & HÀNH VI DỰ LÝ THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ & HÀNH VI DỰ ĐỊNH ... Dự định hành vi Thay Th đổi hành vi 34 LÝ THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ & HÀNH VI DỰ ĐỊNH (Tiếp) ĐỊNH (Tiế ) Thái độ hướng tới hành vi Chuẩn mực chủ thể Dự định hành vi Thay y đổi hành vi • Chuẩn mực...
 • 39
 • 658
 • 2

một số mô hình lí thuyết về hành vi sức khỏe

một số mô hình lí thuyết về hành vi sức khỏe
... tập Nêu áp dụng hình thuyết hành vi hoạt động nâng cao sức khoẻ Phân tích số hình thuyết thông dụng Áp dụng hình để giải thích, dự đoán, đánh giá thay đổi hành vi sức khỏe Nội ... thiệu hình thuyết Giới thiệu chi tiết số thuyết Những gợi ý áp dụng thuyết dự đoán đánh giá thay đổi hành vi Các hình thuyết NCSK Trong cá nhân (personal) hình niềm tin sức khỏe ... planning model) Một số áp dụng thuyết Những can thiệp NCSK có nhiều khả thành công thiết kế dựa thuyết tốt Nhiều hình hành vi sức khỏe ứng dụng hoạt động NCSK hình thuyết có thể:...
 • 22
 • 1,694
 • 6

thực trạng hành vi sức khỏe, nguy cơ trầm cảm và stress của sinh viên năm thứ hai đại học thương mại năm 2013

thực trạng hành vi sức khỏe, nguy cơ trầm cảm và stress của sinh viên năm thứ hai đại học thương mại năm 2013
... [5] "T l hút thu c sinh vi n, h c sinh h c vi n khu v c phía nam", Khóa lu n t t nghi p C nhân y t công c ih c HCM n (2009), Khoa h c hành vi giáo d c s c kh e , NXB Y h c [6] Nguy n Th Bích Liên ... Trang (2013) , "Th c tr ih cY Thang Long University Library Hà N i", Khóa lu n t t nghi p C nhân Y t công c i h c Y Hà N i [13] Trung tâm h tr sinh vi n (2008) Gi m stress cho tân sinh vi n http://www.hungvuong.edu.vn/tthtsv/index.php?option= ... giáo vi n SV Hi n t c n s c kh e ng V i m kh e, v u c th ns c tr m c m stress c a SV, phân tích nh ng c m nh n tr i nghi m t t s m t s bi nâng cao nh n th u tài c tr ng hành vi s c ch nh hành vi...
 • 52
 • 170
 • 0

Phân tích các cách tiếp cận nâng cao sức khỏe nên được áp dụng để thay đổi hành vi sức khỏe đã xác định và xác định chiến lược hành động nâng cao sức khỏe để giải quyết vấn đề sức khỏe

Phân tích các cách tiếp cận nâng cao sức khỏe nên được áp dụng để thay đổi hành vi sức khỏe đã xác định và xác định chiến lược hành động nâng cao sức khỏe để giải quyết vấn đề sức khỏe
... cận nâng cao sức khỏe nên áp dụng để thay đổi hành vi sức khỏe xác định xác định chiến lược hành động nâng cao sức khỏe để giải vấn đề sức khỏe Xây dựng kế hoạch cho chương trình nâng cao sức khỏe ... nhẹ vi c chăm sóc miệng + Niềm tin: đa phần tin chăm sóc miệng cách thói quen ăn uống ảnh hưởng đến 12 V Xác định cách tiếp cận nâng cao sức khỏe chiến lược hành động nâng cao sức khỏe Vấn đề ... khỏe miệng Phân tích hành vi chăm sóc sức khỏe cụ thể đặc điểm nhóm đối tượng đích Xác định yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chăm sóc sức khỏe cụ thể chải vệ sinh miệng cách Phân tích cách tiếp cận...
 • 50
 • 300
 • 0

Sự gắn kết của người cha và mối liên quan đến hành vi sức khỏe của vị thành niên, thanh niên

Sự gắn kết của người cha và mối liên quan đến hành vi sức khỏe của vị thành niên, thanh niên
... nghiệp[1] 1.4 Sự gắn kết ngƣời cha với VTN/TN mối liên quan đến hành vi sức khỏe VTN/TN 1.4.1 Sự gắn kết người cha với VTN/TN mối liên quan đến hành vi tình dục VTN/TN Sự gắn kết với ngƣời cha yếu ... đƣợc đồng ý nhóm nghiên cứu đề tài Sự gắn kết cha mẹ với vị thành niên /thanh niên mối liên quan gắn kết với hành vi sức khỏe vị thành niên /thanh niên CHILILAB – quan quản lý số liệu Nội dung nghiên ... đƣa vào phân tích 2.7 Nguồn số liệu Nghiên cứu sử dụng phần số liệu thuộc đề tài nghiên cứu: Sự gắn kết cha mẹ với vị thành niên /thanh niên mối liên quan gắn kết với hành vi sức khỏe vị thành niên/ thanh...
 • 123
 • 213
 • 0

THỰC TRẠNG HÀNH VI sức KHỎE và NGUY cơ TRẦM cảm của SINH VIÊN năm THỨ HAI đại học THƯƠNG mại

THỰC TRẠNG HÀNH VI sức KHỎE và NGUY cơ TRẦM cảm của SINH VIÊN năm THỨ HAI đại học THƯƠNG mại
... VòNG VAN TạO HìNH KHÔNG VòNG VAN TạI VI N TIM Thành Phố Hồ Chí Minh Từ NĂM 2000 - 2012 Trương Nguy n Hoài Linh, Nguy n Văn Phan Vi n Tim Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thọ Tuấn Anh - Đại học Y Dược ... University Trung tõm h tr sinh vi n (2008) Gim stress cho tõn sinh vi n http://www.hungvuong.edu.vn/tthtsv/index.php?option =com_content&view=article&id=129:gim-stress-cho-tansinh-vien&catid=44:k-nng&Itemid=91 ... hc vi cỏch thc hc khỏc hn so vi thi gian hc ph thụng Vỡ vy, nhiu SV khụng th ng u vi nhng khú khn, th thỏch v vy d cú cỏc nguy c lõm vo chng trm cm Theo iu tra quc gia v v thnh niờn v niờn Vit...
 • 5
 • 158
 • 0

Luận văn thực trạng hành vi sức khỏe, nguy cơ trầm cảm và stress của sinh viên năm thứ hai đại học thương mại

Luận văn thực trạng hành vi sức khỏe, nguy cơ trầm cảm và stress của sinh viên năm thứ hai đại học thương mại
... [13] Trung tâm h tr sinh vi n (2008) Gi m stress cho tân sinh vi n http://www.hungvuong.edu.vn/tthtsv/index.php?option= com_content&view= a rticle&id= 129:gim -stress- cho-tan -sinh- vien&catid= 44:k-nng&Itemid= ... [5] "T l hút thu c sinh vi n, h c sinh h c vi n khu v c phía nam", Khóa lu n t t nghi p C nhân y t công c ih c HCM n (2009), Khoa h c hành vi giáo d c s c kh e , NXB Y h c [6] Nguy n Th Bích Liên ... giáo vi n SV Hi n t c n s c kh e ng V i m kh e, v u c th ns c tr m c m stress c a SV, phân tích nh ng c m nh n tr i nghi m t t s m t s bi nâng cao nh n th u tài c tr ng hành vi s c ch nh hành vi...
 • 52
 • 262
 • 0

Xem thêm