ĐỀ tài hệ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ đa NĂNG

bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống giao dịch bằng thẻ đa năng

bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống giao dịch bằng thẻ đa năng
... tạo thẻ g Mỗi người sở hữu thẻ đa b Lập biên lai giao dịch: Dự án Hệ thống giao dịch thẻ đa Loại: Phân tích trạng Mô tả công việc Trang Số tt: Ngày 16/03/2006 Công việc: Lập biên lai giao dịch ... dịch thực hiện, hệ thống kiểm tra tài khoản, số dư tài khoản đủ thực giao dịch hệ thống tiến hành giao dịch cho KH, số dư không cho phép thực giao dịch báo cho KH biết Với giao dịch: Thanh toán ... án: HỆ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG 1.Mô tả lời: Khách hang có nhu cầu sử dụng thẻ đa điền thông tin vào phiếu đăng ký sử dụng thẻ đa NH xác thực lại thông tin tạo thẻ cho KH Tương ứng với thẻ, ...
 • 22
 • 395
 • 0

Hệ thống giao dịch bằng thẻ đa năng

Hệ thống giao dịch bằng thẻ đa năng
... tạo thẻ g Mỗi người sở hữu thẻ đa b Lập biên lai giao dịch: Dự án Hệ thống giao dịch thẻ đa Loại: Phân tích trạng Mô tả công việc Trang Số tt: Ngày 16/03/2006 Công việc: Lập biên lai giao dịch ... phiếu đăng ký sử dụng thẻ đa năng: Dự án Loại: Phân tích trạng Hệ thống giao dịch thẻ đa Mô tả công việc Trang Số tt: Ngày 26/04/2006 Công việc: Lập phiếu đăng ký sử dụng thẻ đa Điều kiện bắt đầu ... Phòng -Chiều thứ 7, ngày CN: thẻ đa năng: Xuất phát từ giao không xảy nhu cầu giao dịch KH dịch NH T2 Lập phiếu toán: Từ ATM, giao dịch KH cần có POST biên lai giao dịch 20- 500 lựợt/ may/ buổi...
 • 21
 • 197
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - HỆ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG ppt

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - HỆ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG ppt
... Thanh toán khoản mua KH cần nạp thẻ vào máy ATM máy POST, hệ thống đọc thẻ, KH chọn giao dịch thực hiện, hệ thống kiểm tra tài khoản, số dư tài khoản đủ thực giao dịch hệ thống tiến hành giao dịch ... dụng thẻ đa năng: Dự án Hệ thống giao dịch thẻ đa Loại: Phân tích Mô tả công việc Trang Số tt: trạng Ngày 26/04/2006 Công việc: Lập phiếu đăng ký sử dụng thẻ đa Điều kiện bắt đầu (kích hoạt): -Là ... - thiết kế nhừng người có liên quan để thảo luận xem JAD) xét yêu cầu hệ thống Hệ thống trợ giúp nhóm Trợ giúp việc chia sẻ ý tưởng thoả luận yêu cầu hệ thống Các công cụ CASE Phân tích hệ thống...
 • 39
 • 143
 • 1

Lập trình quản lý hệ thống giao dịch bằng thẻ đa năng

Lập trình quản lý hệ thống giao dịch bằng thẻ đa năng
... dụng hệ thống Người quản hệ thống Hệ thống Hệ thống in hóa đơn Hệ thống 1.3 Danh sách Use-case mô hình: STT Use-case Đăng ký dịch vụ thẻ Ý nghĩa Đăng ký dịch vụ thẻ 3 Giao dịch ATM Quản báo ... kết thúc giao dịch , ngược lại nhả thẻ thông báo kết thúc giao dich Mô hình Use-case Hệ thống GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG Version 1.1 Mục lục Lược đồ mô hình Use-case Đắng ký dịch vụ thẻ 2.1 Tóm ... mua KH cần nạp thẻ vào máy ATM máy POST, hệ thống đọc thẻ, KH chọn giao dịch thực hiện, hệ thống kiểm tra tài khoản, số dư tài khoản đủ thực giao dịch hệ thống tiến hành giao dịch cho KH, số...
 • 33
 • 155
 • 0

HỆ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG TMC

HỆ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG TMC
... cấp 21 Bài tập lớn mơn: pttkhttt Đề tài :hệ thống giao dòch thẻ đa HỆ THỐNG GIAO DỊCH BẰNG THẺ ĐA NĂNG quản lí khách hàng quản lí giao dich quản lí thẻ Rút tiền, Gữi tiền đổi mã pin huỷ thể ... pttkhttt Đề tài :hệ thống giao dòch thẻ đa Dự án Hệ thống giao dịch thẻ đa Loại: Lưu đồ Nhiệm vụ: Thủ thư Nhân viên phòng mượn Báo cáo ( D5) Lập phiếu đăng ký sử dụng thẻ đa năng. (T1) (T1 Trang ... mua KH cần nạp thẻ vào máy ATM máy POST, hệ thống đọc thẻ, KH chọn giao dịch thực hiện, hệ thống kiểm tra tài khoản, số dư tài khoản đủ thực giao dịch hệ thống tiến hành giao dịch cho KH, số...
 • 75
 • 73
 • 0

hệ thống thanh toán bằng thẻ đa năng

hệ thống thanh toán bằng thẻ đa năng
... khoản toán 3.6 Quản lí báo cáo 3.7 Quản lí thông tin tài khoản Use-Case-Model Survey cho Hệ thống toán thẻ đa Sơ đồ use case Hệ thống toán thẻ đa Tác nhân Số TT Tác nhân Ý nghĩa ATM Hệ thống ... tả use case tài liệu khác tập trung vào hệ thống phải thực Các định nghĩa Bảng giải bao gồm định nghĩa cho khái niệm Hệ thống toán thẻ đa 2.1 Thẻ đa Loại thẻ ngân hàng cấp, dùng để xác thực thông ... định yêu cầu mức cao hệ thống toán thẻ đa (FBS _ FlashBankSystem) cho ngân hàng BCA đề án xây dựng hệ thống toán tự động đáp ứng nhu cầu toán khoản thu chi khách hàng qua thẻ 1.2 Phạm vi Vision...
 • 27
 • 165
 • 0

Đề tài: Hệ thống hang động trong quần thể thắng cảnh vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Đề tài: Hệ thống hang động trong quần thể thắng cảnh vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
... Mở đầu Bố cục Nội dung Hệ thống hang động quần thể thắng cảnh VQG Phong Nha Kẻ Bàng Những giá trị độc đáo hệ thống hang động quần thể VQG Phong Nha Kẻ Bàng Kết luận Mở đầu Vị trí địa ... hang động lớn nhỏ, tổng chiều dài khoảng 106.000m Động Thiên Đường Động Phong Nha Text in Động here Tiên Sơn Text in Hang here Sơn Đoòng Hệ thống hang động quần thể thắng cảnh vườn quốc gia Phong ... Loài vượn đen má trắng quý sống Phong Nha Kẻ Bàng Dơi động Thiên Đường hệ sinh thái vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với hệ thống hang động coi quà kỳ bí, thắng cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng...
 • 19
 • 560
 • 0

Xây dựng hệ thống giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam- Maritime Bank

Xây dựng hệ thống giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam- Maritime Bank
... giao dch Ly ngy gi h thng Lu s tin giao dch Lu thụng tin giao dch xung CSDL Xúa giao dch Sa thụng tin giao dch Tỡm thụng tin giao dch Thoỏt mn hỡnh thụng tin giao dch Textbox Textbox Textbox Chiu ... nhiu Giao dch - KHACHHANG : Lu hụng tin ca khỏch hng : H tờn khỏch hng, a Ch, S in thoai, S CMND, Email - GIAODICH : Mi Giao dch u phõn bit thụng qua mt Mó giao dch v ng vi S tin v ngy giao dch ... 0918.775.368 Mn hỡnh Tra cu giao dch c t cỏc i tng trờn giao din : STT Tờn í ngha Loi Ghi chỳ txtMaLoaiGD mó loi giao dch Textbox txtMaGD mó giao dch Textbox txtTenGD tờn giao dch Textbox Chiu di...
 • 31
 • 356
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ TÀI Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000 doc

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ TÀI Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000 doc
... kênh 46 Hệ thống thông tin di động hệ CDMA2000  Khi máy di động nhận gọi từ BS 47 Hệ thống thông tin di động hệ CDMA2000  Khi máy di động thực gọi 48 Hệ thống thông tin di động hệ CDMA2000 ... Mỹ Hệ thống thông tin di động hệ CDMA2000 Hình 1: Quá trình phát triển từ công nghệ 2G lên 3G II Tổng quan mạng thông tin di động 3G Giới thiệu 3G thuật ngữ dùng để hệ thống thông tin di động hệ ... thông tin di động số kiến trúc mạng thông tin di động  Tìm hiểu sâu vào kiến trúc hệ thống CDMA2000 cách thức hoạt động mạng CDMA2000 Bảng phân công công việc Hệ thống thông tin di động hệ CDMA2000...
 • 81
 • 277
 • 0

Tài liệu Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục doc

Tài liệu Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục doc
... : giao dịch thỏa thuận II PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH  Phương thức giao dịch khớp lệnh  Phương thức giao dịch thỏa thuận Phương thức giao dịch khớp lệnh  Khớp lệnh định kỳ Là phương thức giao dịch ...  Khớp lệnh liên tục Là phương thức giao dịch thực sở so khớp lệnh mua lệnh bán chứng khoán lệnh nhập vào hệ thống giao dịch Phương thức giao dịch thỏa thuận  Là phương thức giao dịch thành ... kiện giao dịch đại diện giao dịch thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận Loại chứng khoán Khớp lệnh Thỏa thuận Cổ phiếu x x Chứng quỹ x x Trái phiếu x Phương thức giao dịch...
 • 22
 • 318
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI: MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 WQUY HOẠCH CDMA CHO THÀNH PHỐ THÁI BÌNH pptx

Tài liệu ĐỀ TÀI: MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 WQUY HOẠCH CDMA CHO THÀNH PHỐ THÁI BÌNH pptx
... Lp= 138 ,22 +38 lgR 21 KẾT LUẬN    Kết đạt đề tài: Nghiên cứu tổng quan mạng WCDMA Phương pháp quy hoạch mạng WCDMA, yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng mạng, Quy hoạch cho thành phố Thái Bình, cho tuyến phố ... TỔNG QUAN MẠNG WCDMA  CHUƠNG II : PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH MẠNG WCDMA  CHƯƠNG III:QUY HOẠCH CHO TP.THÁI BÌNH TỔNG QUAN MẠNG WCDMA Cấu trúc hệ thống: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH MẠNG WCDMA  Quy hoạch dung ... Lmax 129.42 141,42 133 ,42 129,42 141,42 133 ,42 Mô hình okumaru Lmax= 133 ,14 +34 ,3lgR Lmax=129,71 +34 ,3lgR Bán kính ô R(km) 0,779 1,7 43 1,019 0,986 2,195 1,2 83 Số ô 1 Tổng số 18 numBTS btsRNC fillrate...
 • 23
 • 402
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI: : HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DSS) CÓ THỂ GIÚP MASTERCARD DẪN ĐẦU KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG HAY KHÔNG? docx

Tài liệu ĐỀ TÀI: : HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DSS) CÓ THỂ GIÚP MASTERCARD DẪN ĐẦU KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG HAY KHÔNG? docx
... chức hay bên khác - User interface subsystem :giúp người sử dụng giao tiếp lệnh cho hệ thống Các dạng hệ thống hỗ trợ định: Kinh doanh thông minh (BI – Business Intelligence) - Giới thiệu: Lớp ... rẻ hệ thống thực lỗi xảy Tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh Thông tin kịp thời, cần thiết, độ xác cao Các thành phần hệ thống hỗ trợ định: • Data management subsystem: gồm sở liệu ... tăng doanh thu cho công ty Mastercard Đánh giá chiến lược kinh doanh  Tác động tích cực: Những công cụ hệ hỗ trợ định thực tạo lợi cạnh tranh cho MasterCard thị trường kinh doanh khốc liệt, mà MasterCard...
 • 18
 • 1,345
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài hệ thống internet và dịch vụtài liệu đề tài hệ thống hỗ trợ ra quyết định dss có thể giúp mastercard dẫn đầu kinh doanh thẻ tín dụng hay khôngđề tài hệ thống sấy cà rốt bằng băng tải ppsxxuất phát từ nhu cầu thực tế đó chúng em thực hiện đề tài hệ thống quản lý phòng khách sạn không ngoài mục đích tìm hiểu và thực hành những kiến thức về lĩnh vực nàycác bước thực hiện giao dịch bằng thẻ flexicard tại máy atmkien nghi nhung yeu cau xay dung he thong giao dich tap trung cho chung khoan cac doanh nghiep vua va nho tai trung tam giaodich chung khoan hntên đề án phần mềm hệ thống chấm công bằng thẻhệ thống giao dịchđề tài hệ thống thông tinhệ thống giao dịch chứng khoánhệ thống giao dịch khớp lệnhhệ thống giao dịch đấu giá theo lệnhde tai he thong danhhệ thống giao dịch etfhệ thống giao dịch thủ côngMau 15 Phieu bau BCH co, khong co so duMau 16 Phieu bau BCH khong co so duMau C003_O Giay de nghi dong tai khoan 2014 (2)3. Form ủy quyền giao nhận ctừ- letter of authorization for deliveringMau C004_O Uy nhiem chi 2611() PAYMENT ORDERĐề cương ôn giữa kì 1Phiếu thông tin người đại diện_ Phu luc 14Văn bản chỉ định ủy quyền _Phu luc 130. INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-1LETTER OF ATTORNEY TO SECURITIES COMPANY-100 Huong dan bieu quyet10 To trinh Ban hanh Quy che Quan triTiểu luận tốt nghiệp Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nộivn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyetvn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyet00 2016 AGSM Agenda VNVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 69-QD-BNN-VPDPSMA SYNDROME1x - K.CĐHA - 01-04-2014Laparoscopic heminephrectomy (ttn)