ĐỀ tài hệ THỐNG QUẢN lý mượn TRẢ SÁCH THƯ VIỆN

hệ thống quản mượn trả sách thư viện

hệ thống quản lý mượn trả sách thư viện
... cầu mượn sách Đưa thông tin sách Lập phiếu yêu cầu Ktra phiếu yêu cầu Lập phiếu mượn Sinh viên Ký xác nhận & trao sách Yêu cầu trả sách HỆ THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH Kiểm tra sách trả Lập phiếu trả ... cầu 1.0 MƯỢN SÁCH Lập phiếu mượn D4 Phiếu mượn Trao sách Yêu cầu trả sách Kiểm tra sách trả D2 Phiếu yêu cầu D3 Thẻ sinh viên Ký xác nhận SINH VIÊN D1 Phích sách 2.0 TRẢ SÁCH D5 Phiếu trả D6 Phiếu ... toán: Thư viện tổ chức lưu trữ thông tin sách( sách, tên sách ) để trợ giúp cho việc mượn sách Sách chia làm loại: loại cho mượn đọc chỗ loại cho mượn nhà Thủ thư đảm nhận việc cho mượn thu...
 • 16
 • 2,460
 • 26

Quản mượn trả sách thư viện

Quản lý mượn trả sách thư viện
... Tiểu dự án: QUẢN LÝ MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN Nhiệm vụ: LẬP PHIẾU TRẢ SÁCH Trang … Ngày: 6/5/2006 Người lập biểu(Thủ thư) Bên Lập phiếu trả sách( T2) Sinh viên (D4) Phiếu mượn (D5) Phiếu trả Tiếp nhận, ... trạng QUẢN LÝ MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN Mô tả công việc trang … Ký hiệu: Ngày:6/5/2006 Công việc :Cập nhật sách -Điều kiện bắt đầu : + Khi sách thư viện sinh viên mượn + Thủ thư phải nắm số lượng sách ... trạng QUẢN LÝ MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN Mô tả công việc trang … Ký hiệu: Ngày:6/5/2006 Công việc :Lập biên cố -Điều kiện bắt đầu : Khi sinhviên không trả sách thư viện số tiền phạt lớn, thư viện...
 • 15
 • 2,350
 • 6

Phần mềm quản mượn trả sách thư viện

Phần mềm quản lý mượn trả sách thư viện
... hệ thống 16 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách Khoa Hà Nội 17 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách Khoa Hà Nội 18 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách ... mức 3.3.2 DFD mức - Quản giao dịch 10 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách Khoa Hà Nội 3.3.3 DFD mức – Quản kho 11 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách Khoa Hà ... NhanVien Bảng SinhVien 12 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách Khoa Hà Nội Bảng Sach Bảng TheLoai Bảng TacGia Bảng MuonSach 13 Phần mềm Quản mượn - trả sách thư viện ĐH Bách Khoa Hà...
 • 20
 • 629
 • 4

Đề tài HỆ THỐNG QUẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CPTM VÀ PHẦN MỀM TIN HỌC - ISC

Đề tài HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CPTM VÀ PHẦN MỀM TIN HỌC - ISC
... hệ thống quản tài sản cố định Chƣơng 2: Phân tích hệ thống Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống Chƣơng 4: Cài đặt thử nghiệm Chương 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN ... HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.1 Bài toán đặt Xây dựng hệ thống Quản tài sản cho phòng Hành quản trị Công ty cổ phần thƣơng mại & phần mềm tin học ISC Công ty đƣợc tổ chức với nhiều ... b Biểu đồ phân rã chức QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nhập quản tài sản Quản sử dụng TB Kiểm kê tài sản Báo cáo 1.1 Lập yêu cầu TB 2.1 Phân phối TB 3.1 Tính khấu hao tài sản 4.1 Lập báo cáo xuất,...
 • 31
 • 464
 • 1

Sơ lược đề tài hệ thống quản học vụ

Sơ lược đề tài hệ thống quản lý học vụ
... hình quản học vụ mô theo mô hình trường Đại học Kó thuật để giải vấn đề hệ thống quản học vụ theo tín chỉ, vấn đề có độ phức tạp cao xếp thời khóa biểu, xếp lòch thi, xét đăng ký môn học ... quản giảng dạy , quản phòng học tính toán khối lượng giảng dạy , sở để sinh viên đăng ký môn học II.4 Phân hệ đăng ký môn học : Phân hệ Đăng ký môn học (ĐKMH) có nhiệm vụ : - Quản việc ... liệu phân bố học tìm hiểu trình học tập trường vào thực tế, hệ thống xây dựng SQL SERVER với mô hình sở liệu phân bố II CÁC PHÂN HỆ : II.1 Phân hệ quản sinh viên : Phân hệ quản sinh viên...
 • 8
 • 152
 • 1

đồ án tốt nghiệp đề tài hệ thống quản đào tạo và cấp giấy phép lái xe

đồ án tốt nghiệp đề tài hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe
... v cp giy phộp lỏi xe, t ú lm c s phõn tớch v thit k h thng qun o to v cp giy phộp lỏi xe cho lun ỏn tt nghip H thng qun o to v cp giy phộp lỏi xe trung qun h s lỏi xe, hng giy phộp, ... H thng Qun o to, sỏt hch v cp giy phộp lỏi xe 4.3.4 Mụ hỡnh d liu thc th ERD : 1 đợt sát hạch n Khóa đào tạo n Hồ sơ n n n n Dòng sát hạch Cơ sở đào tạo 1 Dân tộc n n Tôn giáo n lịch n 1 ... mụn cụng vic qun o to, sỏt hch v cp GPLX Ti cỏc S Giao thụng Vn ti Phũng Qun phng tin v ngi lỏi hoc Phũng Qun ti thc hin chc nng Ban qun sỏt hch Ban qun sỏt hch qun lý, iu hnh v phi...
 • 80
 • 311
 • 0

Đề tài: Hệ thống quản chất lượng dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO potx

Đề tài: Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO potx
... Minh Hệ thống quản chất lượng dựa tiêu chuẩn ISO Nhóm Ý nghĩa Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) công bố năm 1987 Sự đời tiêu chuẩn ISO- 9000 ... Sổ tay chất lượng STCL giới thiệu hệ thống quản chất lượng STCL bao gồm sách chất lượng, phạm vi hệ thống quản chất lượng STCL ghi rõ trình tương tác trình hệ thống quản chất lượng STCL ... ISO 9000:2000, thay ISO 8402:1994, mô tả sở hệ thống quản chất lượng quy định thuật ngữ cho hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000, quy định yêu cầu hệ thống quản chất lượng tổ chức cần...
 • 39
 • 407
 • 0

đề tài hệ thống quản điểm sinh viên hệ dân sự - nguyễn thị hoa

đề tài hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự - nguyễn thị hoa
... bên hệ thống, tên tác nhân ghi bên Sinh viên Vẽ mô hình Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 16 Hệ thống quản điểm sinh viên hệ dân Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 17 Hệ thống quản điểm sinh viên ... - Kiểu liên kết - Quan hệ - - Quan hệ - nhiều - Quan hệ nhiều - nhiều - Quan hệ – không Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 43 Hệ thống quản điểm sinh viên hệ dân b) Vẽ ER mở rộng Sinh viên: Nguyễn ... Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 29 Hệ thống quản điểm sinh viên hệ dân Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 30 Hệ thống quản điểm sinh viên hệ dân III Đặc tả chức chi tiết Kế hoạch giảng dạy kỳ Đầu đề Tên...
 • 96
 • 403
 • 5

bài tập lớn :hệ quản trị cơ sở dữ liệu đề tài : Hệ thống quản chấm công sử dụng thẻ quẹt

bài tập lớn :hệ  quản trị cơ sở dữ liệu đề tài : Hệ thống quản lý chấm công sử dụng thẻ quẹt
... 12 Quản chấm công sử dụng thẻ quẹt 5.3.3- Nhập liệu chấm công hàng ngày Hệ thống cho phép nhập liệu chấm công ngày hai cách: nhân viên quẹt thẻ vào người quản trị nhập liệu tay xảy cố quẹt thẻ ... tài công ty 5.3- Quy trình xử hệ thống chấm công Bùi Công Nhượng – Đoàn Ngọc Dũng – Lê Quang Thắng 11 Quản chấm công sử dụng thẻ quẹt Phần mềm chấm công việc phải khắc phục hạn chế hệ thống ... cáo chấm công chi tiết Báo cáo chấm công tháng Hướng phát triển hệ thống tương lai: Bùi Công Nhượng – Đoàn Ngọc Dũng – Lê Quang Thắng 50 Quản chấm công sử dụng thẻ quẹt Hiện tại, hệ thống quản...
 • 52
 • 1,280
 • 1

đề tài hệ thống quản mua, bán và bảo hành các thiết bị máy tính

đề tài  hệ thống quản lý mua, bán và bảo hành các thiết bị máy tính
... bảo hành thiết bị máy vi tính 1.Nhập thiết bị 2 .Bán thiết bị 3 .Bảo hành 1.1Ghi phiếu Y/c nhập thiết bị 2.1Đưa bảng báo giá T .bị 1.2Gửi đơn đặt mua T .bị 2.2Lập đơn mua T .bị 1.3Lập hợp đồng mua bán ... phiếu bảo hành: Bộ phận bảo hành kiểm tra xem phiếu bảo hành có hạn hay không (3.3)Ghi biên lai trả thiết bị bảo hành: Khi khách đến lấy thiết bị bảo hành công ty ghi biên lai trả thiết bị bảo hành ... bán hàng ghi lại số lượng số tiền bán thiết bị vào sổ thu công ty (3.1)Ghi biên lai nhận thiết bị bảo hành: Khi khách hàng có yêu cầu bảo hành thiết bị công ty ghi biên lai nhận thiết bị bảo hành...
 • 16
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phan tich thiet ke huong doi tuong voi uml de tai he thong quan ly thi trac nghiem truc tuyenxuất phát từ nhu cầu thực tế đó chúng em thực hiện đề tài hệ thống quản lý phòng khách sạn không ngoài mục đích tìm hiểu và thực hành những kiến thức về lĩnh vực nàyđề tài hệ thống quản lý bán hàngđề xuất hệ thống quản lý mớixay dung he thong quan lý hoc phi cua sinh vienquan ly muon tra sach trong thu vienhệ thống quản lý cán bộ công chức viên chứchệ thống quản lý ký túc xá sinh viênquản lý mượn trả sáchthiết kế hệ thống quản lý và tìm kiếm giảng viênmo ta cong viec muon tra sach thu viende tai quan ly muon tra tai lieuđề tài xây dựng hệ thống quản lý chứng minh thư nhân dân cấp quận thành phốđề tài hệ thống thông tin quản lý khách sạnhệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học20090218-KSH-BC luu chuyen tien te QIV-0820090506-KSH-KQKD Quy I-092.Bao cao BGD va BCKT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien te6.Thiet minh Bao cao tai chinhBai17 Vai tro cua co khi trong san xuat va doi songTTr002 Sua doi dieu le Cong tyTTr003 lua chon kiem toan 2015Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tếlời cảm ơn ngày xưng tội lần đầuLịch dạy của tháng 4bao cao tien do su dung von 17.05.2017nq so 25 doi ten cty dat xanh quang namnq so 13 tq so do to chuc moi đk so donq hdqt thong qua thanh lap cty tnhh mtv dat xanh quang namnq so 20 nhan chuyen nhuong khu dat tai hiep binh chanh pmnq so 19 tq bo nhiem kttlời dẫn chương trình khai giảng giáo lý đầu năm học11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA. Bao cao HDQT 2012 SHA