BÀI tập lớn tìm HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN BGP

Tìm hiểu về giao thức định tuyến BGP

Tìm hiểu về giao thức định tuyến BGP
... trình giao thức định tuyến cách định nghĩa traffic route Đây dạng định tuyến tĩnh PBR độc lập với giao thức định tuyến dùng route-map để tạo trình 10 prefix list riêng lẽ để áp đặt định định tuyến ... qua nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu đề tài nhóm I học hỏi thêm nhiều kiến thức giao thức định tuyến BGP : - BGP, viết tắt từ tiếng Anh Border Gateway Protocol, giao thức tìm đường nòng cốt Internet ... nhật định tuyến redistribution vào giao thức Còn lọc utbound hạn chế việc cập nhật định tuyến chèn vào từ giao thức này.Với BGP ta có ví dụ sau: lọc inbound nghĩa hạn chế cập nhật định tuyến...
 • 52
 • 1,835
 • 10

Báo cáo "Tìm hiểu về giao thức định tuyến BGP" pps

Báo cáo
... lập trình giao thức định tuyến cách định nghĩa traffic route Đây dạng định tuyến tĩnh PBR độc lập với giao Gửi thông tin định tuyến AS khác Sinh viên thực : Nhóm I-Lớp AT4C-HVKTMM Báo cáo thực ... Cũng có giao thức có tên EGP tiền thân BGP EBGP Interior Gateway Đây giao thức định tuyến chạy bên AS Trong Protocol (IGP) khứ, thuật ngữ gateway thường dùng để định nghĩa router IBGP Giao thức ... policy cho AS hình1.1 Bảng giao thức định tuyến động I.2: Đặc điểm BGP + Sử dụng giao thức định hướng kết nối với cải tiến: Sinh viên thực : Nhóm I-Lớp AT4C-HVKTMM Báo cáo thực tập sở chuyên ngành...
 • 52
 • 694
 • 1

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP trong Router của CISCO

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP trong Router của CISCO
... Protocol giao thức định tuyến độc quyền Cisco phát triển từ giao thức định tuyến IGRP Giao thức EIGRP gọi giao thức ghép lai (hybrids) kết hợp ưu điểm giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách giao ... chậm Giao thức thông tin định tuyến (RIP) giao thức lâu đời giao thức định tuyến RIP giao thức không rõ ràng, có nhiều giao thức định tuyến giống RIP phát triển, vài số sử dụng tên RIP vô số giao ... việc định tuyến Định tuyến động chia làm hai loại sau : • Giao thức định tuyến cổng nội (IGP) • Giao thức định tuyến cổng ngoại (EGP)  Giao thức định tuyến cổng nội : Được sử dụng để định tuyến...
 • 71
 • 3,481
 • 55

Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP và cấu hình trên Router

Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP và cấu hình trên Router
... 11 Hình : Kiểm tra cố router Sterling Hình : Kiểm tra cố router Hoboken 1.3.2 Định tuyến động (Dynamic Routing) Giao thức định tuyến khác với giao thức định tuyến chức nhiệm vụ Giao thức định tuyến ... cổng giao tiếp router đến mạng Router sử dụng giao thức định tuyến để quản lý thông tin nhận từ router khác, thông tin từ cấu hình cổng giao tiếp thông tin cấu hình đường cố định Giao thức định tuyến ... nhau) Cấu hình : Router( config) #router rip (dùng giao thức định tuyến RIP) Router( config -router) #network địa_chỉ_ip (địa mạng muốn quảng bá giao thức RIP) Router( config -router) #version (dùng RIP...
 • 62
 • 2,524
 • 26

Đồ án môn Network :"Tìm Hiểu Về Giao Thức Định Tuyến RIP" pps

Đồ án môn Network :
... Các tuyến (routes)  Tuyến tốt (best route)  Bảo trì kiểm tra thông tin định tuyến CÁC LOẠI ĐỊNH TUYẾN Định tuyến phân tán Định tuyến phân tán Định tuyến tập trung Định tuyến tập trung Định tuyến ... Chương II: Giao thức RIP  Định nghĩa: RIP giao thức định tuyến miền sử dụng cho hệ thống tự trị (AS) Giao thức thông tin định tuyến thuộc loại giao thức định tuyến khoảng cách véctơ, giao thức sử ... bảng định tuyến từ định tuyến sang định tuyến khác theo định kỳ Việc cập nhật định kỳ định tuyến giúp trao đổi thông tin cấu trúc mạng thay đổi 18 Bảng định tuyến A Bảng định tuyến B Bảng định tuyến...
 • 56
 • 813
 • 4

Tìm hiểu về giao thức định tuyến RPL

Tìm hiểu về giao thức định tuyến RPL
... Power and Lossy Network giao thức định tuyến cho mạng tổn hao lượng thấp nói chung mạng cảm biến không dây nói riêng • Dự thảo RPL IETF đưa vào tháng 8/2009 Hiện nay, giao thức RPL trình nghiên cứu ... với mục tiêu phát triển thành chuẩn định tuyến tương lai • RPL sử dụng DAG mạng để định tuyến Mô hình RPL DAG DAG topo mạng mà liên kết node DAG có hướng định, hướng DAG ROOT đảm bảo không tạo ... Object) tin tạo DAG ROOT, mang thông tin định tuyến DAG, sử dụng để quảng bá thông tin định tuyến DAG xác định mạng, phục vụ trình xây dựng DAG định tuyến upward Quá trình nhận xử lý tin DIO...
 • 42
 • 793
 • 5

TÌM HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

TÌM HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN
... thông tin tuyến với để xây dựng nên tuyến đường Tập hợp qui tắc trao đổi thông tin định tuyến thiết bị định tuyến với gọi giao thức định tuyến Đối tượng nghiên cứu đề tài giao thức định tuyến BGP ... Protocol giao thức định tuyến sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến BGP peers nằm hai AS khác iBGP: Internal Border Gateway Protocol giao thức định tuyến sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến ... Inter-AS Routing: định tuyến xảy AS khác Intra-AS Routing: định tuyến xảy AS I.1.3 Thuật ngữ BGP BGP biết đến giao thức định tuyến Internet BGP giúp cho trao đổi thông tin định tuyến AS khác khắp...
 • 87
 • 121
 • 0

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP và mô phỏng hoạt động của giao thức trên phần mềm packet tracer

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP và mô phỏng hoạt động của giao thức trên phần mềm packet tracer
... tài Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP hoạt động giao thức phần mềm Packet Tracer nhằm tìm hiểu cách chi tiết đặc điểm, tính phương thức hoạt động giao thức định tuyến EIGRP Packet Tracer ... http://www.ebook.edu.vn Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N II : TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP SO SÁNH GIAO THỨC EIGRP GIAO THỨC IGRP: Giao thức định tuyến ... 42 Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N III: MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC EIGRP TRÊN PHẦN MỀM PACKET TRACER TOPOLOGY SỬ DỤNG ĐỂ MÔ PHỎNG:...
 • 60
 • 402
 • 1

Tìm hiểu về giao thức định tuyến border gateway protocol

Tìm hiểu về giao thức định tuyến border gateway protocol
... BGPvl giao thức định tuyến phân Autonomous System: trước định nghĩa đề chi tập họp thiết bị mạng chung sách quản lý sử dụng IGP cho định tuyến nội EGP định tuyến ngoại Với thay đổi lớn qua năm, định ... thông tinth định không BGP speaker trước tiên trao đổi bảng định tuyến BGP Từ trở đi, tuyến có thông tin xác thực peers Ghi chủ:bảng định tuyến BGP Bảng định tuyến IP.Hơn bảng định tuyến BGP giống ... KHÁI NIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BGP 1: Khái niệm: 1.1.1 Khái niêm Border Gatewav Protocol: Border Gateway Protocol( BGP) giao thức định tuyến liên miền sử dụng đề trao đổi thông tin Internet Internet...
 • 76
 • 154
 • 0

TÌM HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP và mô PHỎNG HOẠT ĐỘNG của GIAO THỨC TRÊN PHẦN mềm PACKET TRACER

TÌM HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP và mô PHỎNG HOẠT ĐỘNG của GIAO THỨC TRÊN PHẦN mềm PACKET TRACER
... tài Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP hoạt động giao thức phần mềm Packet Tracer nhằm tìm hiểu cách chi tiết đặc điểm, tính phương thức hoạt động giao thức định tuyến EIGRP Packet Tracer ... http://www.ebook.edu.vn Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N II : TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP SO SÁNH GIAO THỨC EIGRP GIAO THỨC IGRP: Giao thức định tuyến ... 42 Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N III: MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC EIGRP TRÊN PHẦN MỀM PACKET TRACER TOPOLOGY SỬ DỤNG ĐỂ MÔ PHỎNG:...
 • 60
 • 118
 • 1

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP
... CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP 2.1 Các đặc điểm, kỹ thuật giao thức EIGRP 2.1.1 Các đặc điểm giao thức EIGRP EIGRP hoạt động khác với IGRP Về chất EIGRP giao thức định tuyến theo ... - Chương 2: Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP - Chương 3: Mô hoạt động giao thức EIGRP phần mềm Packet Tracer CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYỀN EIGRP 1.1 Giao thức định tuyến 1.1.1 ... hop mạng sử dụng giao thức EIGRP mạng sử dụng giao thức định tuyến IGRP giao thức EIGRP sử dụng thuật toán phức tạp giao thức IGRP IGRP định tuyến theo khoảng cách EIGRP định tuyến theo vector...
 • 32
 • 286
 • 1

BẢO VỆ BÀI TẬP LỚN Tìm hiểu về cổng LPT potx

BẢO VỆ BÀI TẬP LỚN Tìm hiểu về cổng LPT potx
... bit song song.Cho đến cổng song song có mặt hầu hết máy tính PC sản xuất năm gần Cổng song song gọi cổng máy in (lpt) hay cổng Centronics - Cổng song song, cổng máy in - LPT viết tắt từ Line PrinterTerminal ... DOS dự tính đến bốn cổng song song đặt tên là: LPT1 , LPT2 , LPT3 LPT4 Tuy vậy, hầu hết máy tính PC có nhiều hai cổng song song , với lí giảm giá thành, cổng song song lại Về mặt phần cứng, nhà ... trang bị vài cổng song song Các cổng song song BIOS tìm thấy xếp theo tên mà DOS định là: LPT1 , LPT2 … Điều giải thích tài liệu khác địa ấn định cho LPT1 , LPT2 … lại sai lệch Phần lớn phiên BIOS...
 • 22
 • 770
 • 8

Bài tập lớn tìm hiểu về chức năng và vai trò của tài chính công. liên hệ vai trò của tài chính công đang phát huy ở việt nam

Bài tập lớn tìm hiểu về chức năng và vai trò của tài chính công. liên hệ vai trò của tài chính công đang phát huy ở việt nam
... I VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH CÔNG Chức tài công Trong lý luận tài nói chung, tài có hai chức chức phân phối chức giám đốc Tài công với tư cách phận hệ thống tài có hai chức khách ... vĩ mô II LIÊN HỆ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH CÔNG TẠI VIỆT NAM Tài công đại ngày phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, với trình phát triển kinh tế hàng hóa – tiền tệ, tài công tham gia vào trình quản ... đặc thù tài công gắn liền với Nhà nước phát huy vai trò Nhà nước quản lý vĩ mô kinh tế, hai chức tài công phát huy khí cạnh cụ thể phù hợp với đặc thù riêng có 1.1 Chức phân phối Tài công phản...
 • 21
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về giao thức định tuyến riptìm hiểu về giao thức định tuyến eigrptìm hiểu về giao thức định tuyến ospftìm hiểu về giao thức định tuyến eigrp trong router của ciscotìm hiểu về giao thức định tuyến bgbtìm hiểu các giao thức định tuyến theo chuẩn 802 3bài tập lớn tìm hiểu cơ bản về opengltìm hiểu về giao thức tcptìm hiểu về giao thức tcp iptìm hiểu về giao thức tcpiptìm hiểu về giao thức ssltìm hiểu về giao thức ftptìm hiểu về giao thức ipv6do an tim hieu ve giao thuc ftptìm hiểu về giao thức truyền tải thời gian thực rtpTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học