Xây dựng thương hiệu du lịch cho di sản thế giới thành nhà hồ ở thanh hóa

Xây dựng thương hiệu du lịch cho di sản thế giới thành nhà hồ thanh hóa

Xây dựng thương hiệu du lịch cho di sản thế giới thành nhà hồ ở thanh hóa
... NHÂN VĂN LÊ THỊ KIỀU ANH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH CHO DI SẢN THẾ GIỚI THÀNH NHÀ HỒ THANH HÓA Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA ... trạng xây dựng phát triển thương hiệu thành nhà Hồ 59 2.2.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng phát triển thương hiệu điểm đến thành nhà Hồ 59 2.2.2 Khảo sát công tác xây dựng thương ... triển du lịch tỉnh Thanh Hóa 75 3.1.2 Chủ trương, sách xây dựng phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Thanh Hóa 77 3.1.3 Quy hoạch phát triển du lịch Thành nhà Hồ 78 3.2 Đề xuất xây...
 • 15
 • 156
 • 1

Xây dựng thương hiệu Du lịch cộng đồng tại đô thị cổ Hội An

Xây dựng thương hiệu Du lịch cộng đồng tại đô thị cổ Hội An
... cho Du lịch cộng đồng Tp Hội An 60 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HỘI AN 67 3.1 Quan điểm, định hƣớng, chiến lƣợc phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam Tp Hội ... để xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng 27 CHƢƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU CỦA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI TP HỘI AN 32 2.1 Đánh giá nguồn lực phát triển Du lịch cộng ... triển Du lịch cộng đồng 17 1.3.1 Các nguyên tắc phát triển Du lịch cộng đồng 17 1.3.2 Các điều kiện phát triển du lịch cộng đồng 19 1.4 Lý thuyết xây dựng thƣơng hiệu Du lịch cộng đồng...
 • 96
 • 189
 • 1

Xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại đô thị cổ hội an

Xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại đô thị cổ hội an
... trạng xây dựng thương hiệu DLCĐ Tp Hội An - Xác định giá trị cốt lõi Du lịch Tp Hội An lựa chọn thị trường du lịch mục tiêu Chương 3: Các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng Tp Hội An ... lý du lịch, Hoa Kỳ Th.S Bùi Thanh Hương, Th.S Nguyễn Đức Hoa Cương (06/2007), Nghiên cứu mô hình Du lịch cộng đồng Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh Du lịch TS Trần Thị ... (2005), Du lịch cộng đồng - Du lịch sinh thái: Định nghĩa, đặc trưng quan điểm phát triển, Huế Martin Roll (2009), Chiến lược thương hiệu Châu Á, Nhà xuất Lao động – Xã hội Phillip Kotler cộng (2004),...
 • 3
 • 100
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh bình định

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh bình định
... lịch Bình Định; Phân tích, đánh giá hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định; Đề xuất nhận dạng thương hiệu du lịch Bình Định; nghiên cứu thiết kế thương hiệu du lịch Bình Định Đồng thời ... TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 2.1 Điều kiện phát triển du lịch Bình Định 2.1.1 Tiềm phát triển du lịch tỉnh Bình Định Về vị trí du lịch: Bình Định có vị trí ... PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 70 3.1 Định hướng xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định 70 3.1.1 Quan điểm phát triển du lịch Bình Định 70 3.1.2 Định...
 • 152
 • 441
 • 3

Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng

Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng
... phát triển thương hiệu: 15 1.2.5 Thương hiệu hoạt động du lịch 18 1.2.6 Xây dựng phát triển thương hiệu điểm đến du lịch 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU DU LỊCH CỦA ... dựng thƣơng hiệu điểm đến du lịch Chƣơng 2: Thực trạng xây dựng phát triển thƣơng hiệu du lịch Hải Phòng Chƣơng 3: Giải pháp xây dựng phát triển thƣơng hiệu du lịch thành phố Hải Phòng CHƢƠNG ... phố Hải Phòng cần xây dựng đƣợc thƣơng hiệu du lịch mạnh, chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu thực hiệu Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài: Xây dựng thƣơng hiệu du lịch Hải Phòng ...
 • 86
 • 195
 • 3

Sử dụng hoạt động PR trong xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng

Sử dụng hoạt động PR trong xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng
... singapore DU LỊCH HẢI PHÒNG DU LỊCH HẢI PHÒNG BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PR CHƯƠNG ĐẶC TRƯNG DU LỊCH HẢI PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC PR CHO THƯƠNG HIỆU DU LỊCH HẢI ... PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 2.1 ĐẶC TRƯNG DU LỊCH HẢI PHÒNG 2.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DL HẢI PHÒNG NN 2.3 NHỮNG NGUỒN LỰC NỔI TRỘI ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DL HẢI PHÒNG • ĐẶC TRƯNG ... DOANH DL 2.2 Là nhà cung ứng du lịch ông(bà) suy nghĩ thương hiệu du lịch Hải Phòng ? 2.3 Vậy ông(bà) muốn xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng mang đặc trưng bật ? NHỮNG MONG MUỐN CỦA KHACH...
 • 62
 • 286
 • 0

Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng

Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng
... phố Hải Phòng cần xây dựng đƣợc thƣơng hiệu du lịch mạnh, chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu thực hiệu Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài: Xây dựng thƣơng hiệu du lịch Hải Phòng ... defined 3.2 Giải pháp xây dựng phát triển thƣơng hiệu du lịch thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng Error! ... chung công tác xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Hải Phòng thời gian qua: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU DU LỊCH HẢI PHÒNG Error!...
 • 11
 • 212
 • 1

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
... thống bán lẻ cho Viettel 4.3 Quá trình xây dựng thương hiệu công ty cổ phần Thế Giới Di Động 4.3.1 Quá trình xây dựng phát triển thương hiệu Thế Giới Di Động Từ công ty chưa có tên tuổi với phương ... công ty có sở áp dụng CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Công ty CP Thế Giới Di Động 2.1.1 Khái quát công ty Tên công ty: Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Tên giao dịch quốc tế: Mobile World Joint ... hành nghiên cứu đề tài Quá trình xây dựng đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu Thế Giới Di Động công ty CP TGDĐ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nhằm tìm hiểu tình hình thương hiệu Việt Nam, trình...
 • 84
 • 448
 • 3

Giải pháp và kiến nghị chiến lược marketing nhằm xây dựng thương hiệu dệt may việt nam trên thế giới

Giải pháp và kiến nghị chiến lược marketing nhằm xây dựng thương hiệu dệt may việt nam trên thế giới
... trạng thương hiệu dệt may việc áp dụng chiến lược Marketing DN dệt may Việt Nam 2.1 Thực trạng thương hiệu Các nhà quản lý, nghiên cứu cho rằng, vấn đề xây dựng thương hiệu ngành Dệt may Việt Nam ... thức may gia công chủ yếu làm suy giảm giá trị xuất không tạo chỗ đứng cho ngành dệt may thị trường giới CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DỆT MAY VIỆT ... GIANG, MAY 10, THẢNG LONG v.v 2.2 Các chiến lược Marketing áp dụng Theo nhận định chung nay, công tác xây dựng thực chiến lược marketing ngành dệt may Việt Nam yếu điều lý giải dệt may Việt Nam...
 • 51
 • 597
 • 4

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải.

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải.
... Công ty cổ phần xây dựng du lịch- thơng mại Xuân Khải 2 .Báo cáo tài Công ty cổ phần xây dựng du lịch- thơng mại Xuân Khải Bản xây dựng chiến lợc kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 4.Biên họp thờng ... 2010 Công ty Cổ phần xây dựng thơng mại- du lịch Xuân Khải) Kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh tổng Công ty vạch vào bảng dự kiến đấu thầu Công ty vào tình hình hoạt động Công ty Bên cạnh Công ty ... hình thành công ty Cổ phần thơng mai -du lịch Xuân Khải.Ban đầu công ty hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách du lịch Từ năm 2003 đến công ty phát triển hoạt đông đợc gần năm .Công ty chủ yếu hoạt...
 • 20
 • 343
 • 0

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải
... CễNG TY C PHN XY DNG THNG MI DU LCH XUN KHI 1.1.Tỡnh hỡnh hot ng v phỏt trin kinh doanh ca cụng ty 1.1.1.Tng quan v cụng ty C phn XDTMDL Xuõn Khi Cụng ty c phn XDTMDL Xuõn Khi l cụng ty t nhõn ... 2010 ca cụng ty c phn xõy dng thng mi du lch Xuõn Khi) K hoch sn xut kinh doanh cụng ty vch cn c vo bng d kin u ca cụng ty v cn c vo tỡnh hỡnh hot ng ca cụng ty nhng nm qua.Cụng ty cng ó a mt ... (Ngun :Bng thng kờ ti sn ca cụng ty qua cỏc nm ca cụng ty c phn xõy dng thng mi du lch Xuõn Khi) ỏp ng cho nhu cu m rng kinh doanh ca cụng ty giai on sp ti thỡ cụng ty ó quyt nh mnh dn u t mua sm...
 • 54
 • 254
 • 0

5 bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân cho CEO. ppt

5 bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân cho CEO. ppt
... truyền thông cho hoạt động công ty Trao đổi với tờ Forbes, ông Dan Schawbel, chuyên gia uy tín lĩnh vực thương hiệu nhân Mỹ, đưa lời khuyên cho CEO để giải thách thức Tạo sở hữu thương hiệu riêng ... chất cho biết Jobs ai, Jobs không cố tỏ có phẩm chất Một thương hiệu nhân CEO giúp tạo sức hút người tiêu dùng khiến họ quan tâm tới sản phẩm dịch vụ công ty Tạo quyền cho cấp Nếu CEO cho phép ... hình việc khuyến khích nhân viên có tài khoản Twitter kết nối với khách hàng Hsieh muốn khách hàng trải nghiệp thương hiệu Zappos thông qua người làm việc cho Zappos Mỗi nhân viên có quyền lợi...
 • 6
 • 158
 • 0

tìm hiểu về arcgis xây dựng cơ sở dữ liệu cho gói địa hình và thành lập bản đồ độ dốc

tìm hiểu về arcgis xây dựng cơ sở dữ liệu cho gói địa hình và thành lập bản đồ độ dốc
... sở để xây dựng sở liệu phục vụ cho chuyên ngành riêng Dưới hướng dẫn giảng dạy thầy Nguyễn Trường Xuân cô Ngô Thị Phương Thảo, nhóm chúng em chọn đề tài: Xây dựng sở địa cho gói địa hình xây ... chuyển đổi liệu, xây dựng liệu, hình hóa, phân tích, hiển thị đồ hình máy tính xuất bản đồ phương tiện khác Với ArcInfo, cho phép:  Xây dựng hình xử lý không gian hữu dụng cho việc tìm mối ... hình xây dựng đồ độ dốc thuộc Brông Goai “ Lớp: Tin Trắc Địa K55 Hệ thông tin địa lý - sở địa lý NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM ARCGIS I Giới thiệu chung phần mềm ArcGis ArcGis phần...
 • 98
 • 309
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM NGHỆ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM NGHỆ
... luận kế toán khoản toán với người lao động Chương 2: Thực trạng kế toán khoản toán với người lao động công ty Xây dựng thương mại du lịch Nam Nghệ Chương 3: Các kết luận đề xuất kế toán khoản toán ... THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH xây dựng thương mại ... toán với người lao động công ty Xây dựng thương mại du lịch Nam Nghệ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN 1.1 THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Một số khái niệm lý thuyết kế toán khoản toán với...
 • 67
 • 268
 • 0

Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
... ngân hàng n àm ngân hàng l Xét àt tranh th phát tri th khách hàng ti m ày (c ành àng ngân hàng m ên ngồi ngân hàng t hàng – nh Tuy nhiên, bên c m q nh ngân hàng nhi ch ngân hàng hi hàng phát tri ... Ngân hàng 46 1.4.3 Các nhân t quy t nh n ti n trình xây d ng m t th ng hi u ngân hàng 48 1.4.3 Các nhân t quy t nh n ti n trình xây d ng m t th ng hi u ngân hàng 50 1.5 M t s kinh nghi m xây ... DN Tuy nhiên, s DN Ngân hàng nên t Ngân hàng m ài m m ùng h –B nh DN ì sau l ài chính, Cơng ty B úp Ngân hàng khơng b àng b c ìv nh DN Ngân hàng t m ìh àng m ên s DN àng có th cho DN trong ho DN...
 • 164
 • 93
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng thương hiệu cá nhân cho sinh viênxây dựng thương hiệu quốc tế cho ngành may việt namdi sản thế giới thánh địa mỹ sơnxây dựng thương hiệu cho ngành du lịch việt namđề án xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch việt namxây dựng và phát triển thương hiệu du lịchxây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch đà nẵngphân tích lịch sử xây dựng thương hiệu và phân tích swot cho sản phẩm rau an toàn của liên tổxây dựng thương hiệu cho hàng nông sảnxây dựng thương hiệu cho nông sản việt namxây dựng thương hiệu cho nông sảngiải pháp xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệpxây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏxây dựng thương hiệu cho ngân hàngđề tài xây dựng thương hiệu cho công tyĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây