Nhân vật lịch sử hoàng hoa thám trong các sáng tác văn học trước năm 1945

Nhân vật lịch sử hoàng hoa thám trong các sáng tác văn học trước năm 1945

Nhân vật lịch sử hoàng hoa thám trong các sáng tác văn học trước năm 1945
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** HOÀNG THỊ HIÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ HOÀNG HOA THÁM TRONG CÁC SÁNG TÁC VĂN HỌC TRƢỚC NĂM 1945 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành VĂN ... lựa chọn đề tài Nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám sáng tác văn học Việt Nam trước năm 1945 cho luận văn Thạc si ̃ Lịch sử vấn đề Bắt nguồn từ thực tế lịch sử, hầu hết tác phẩm văn chương phản ... cứu - Luận văn tìm hiểu cách thức kết hợp, xử lý tư liệu lịch sử hư cấu sáng tác văn học đặc điểm việc hình dung, phác họa nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám văn chương trước 1945 - Chỉ những tương...
 • 15
 • 182
 • 0

Nguyễn trãi viết về các nhân vật lịch sử trung hoa trong quốc âm thi tập

Nguyễn trãi viết về các nhân vật lịch sử trung hoa trong quốc âm thi tập
... tên nhân vật lịch sử Trung Hoa tác giả phần bộc lộ t tởng, tình cảm Quốc âm thi tập tập thơ biểu lộ tâm Nguyễn Trãi cố gắng tìm hiểu việc NguyễnTrãi viết nhân vật lịch sử Trung Hoa Trong Quốc âm ... Chơng I: Quốc âm thi tập - tập thơ viết nhiều nhân vật lịch sử Trung Hoa Chơng II: Những suy t cảm xúc Nguyễn Trãi nhân vật lịch sử Trung Hoa Chơng III: ý nghĩa phần thơ viết nhân vật Trung Hoa việc ... nội tâm phong phú đợc đẩy lên thành suy nghiệm ngời trải Hai tập Quốc âm thi tập ức Trai thi tập viết nhân vật lịch sử Trung Hoa Chúng cố gắng khác biệt Quốc âm thi tập tập thơ phần lớn viết...
 • 62
 • 839
 • 2

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ HOÀNG HOA THÁM HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ HOÀNG HOA THÁM HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG
... tiềm lịch sử văn hóa nơi trở thành thực? Đó lí em chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ HOÀNG HOA THÁM HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG đề viết báo cáo thực ... động bảo tồn, phát triển khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ 1.1 Khái niệm di tích lịch sử văn hóa Khái niệm di tích ... số giải pháp để tăng cường hoạt động bảo tồn, phát triển khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám 3.3.1 Tăng cường vai trò quản lý chế phối hợp việc bảo tồn phát triển khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám...
 • 64
 • 290
 • 0

Quan hệ giữa yếu tố tôn giáo và yếu tố thẩm mỹ trong những sáng tác văn học của Tuệ Trung Thượng sĩ[144926]

Quan hệ giữa yếu tố tôn giáo và yếu tố thẩm mỹ trong những sáng tác văn học của Tuệ Trung Thượng sĩ[144926]
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ HẢI YẾN QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ TÔN GIÁO VÀ YẾU TỐ THẨM MỸ TRONG NHỮNG SÁNG TÁC VĂN HỌC CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ Luận văn ... tưởng Tuệ Trung Thượng sĩ thể sáng tác văn học Chúng nghiên cứu đề tài Quan hệ yếu tố tôn giáo yếu tố thẩm mỹ sáng tác văn học Tuệ Trung Thượng sĩ với mục đích làm rõ giá trị tư tưởng tác phẩm Tuệ ... nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu Yếu tố tôn giáo yếu tố thẩm mỹ sáng tác văn học Tuệ Trung Thượng sĩ (chủ yếu qua sáng tác thơ) Yếu tố tôn giáo chủ yếu thể phương diện Thiền học, Thiền tính Mục...
 • 111
 • 406
 • 0

Tiểu thuyết hóa nhân vật lịch sử trong bão táp triều trần của hoàng quốc hải luận văn thạc sỹ ngữ văn

Tiểu thuyết hóa nhân vật lịch sử trong bão táp triều trần của hoàng quốc hải luận văn thạc sỹ ngữ văn
... cụng ln lao ca Hong Quc Hi i vi th loi tiu thuyt lch s 45 Chng PH B KHONG CCH S THI TRONG KHC HA NHN VT LCH S TRONG BO TP TRIU TRN 2.1 Khong cỏch s thi t tiu thuyt 2.1.1 Gii thuyt khỏi nim Mt nhng ... Bóo tỏp triu Trn 1.3 Mt c im ni bt ca tiu thuyt lch s l phi t c s hi hũa gia tớnh lch s v tớnh hc Trong ú, tiu thuyt húa nhõn vt c xem l yờu cu hng u, th hin ti nng, cỏ tớnh sỏng to ca nh Nghiờn ... i n nay, Bóo tỏp triu Trn ó thu hỳt s chỳ ý quan tõm ca bn c v gii phờ bỡnh hc v nghiờn cu s hc Trong ú, cú nhiu ý kin nhng mc khỏc cp n nhng sỏng to ca Hong Quc Hi vic tiu thuyt húa nhõn vt...
 • 116
 • 334
 • 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5: TÀI LIỆU GỒM CÁC TRẬN TRẬN ĐÁNH, TIỂU SỬ CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ, CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI CỦA VIỆT NAM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5: TÀI LIỆU GỒM CÁC TRẬN TRẬN ĐÁNH, TIỂU SỬ CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ, CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI CỦA VIỆT NAM.
... học khó, đặc biệt môn Lịch sử Môn Lịch sử khó dạy học sinh gặp nhiều khó khăn tiếp thu tìm hiểu v v Để có tài liệu thiết thực giúp học sinh tiếp thu nhanh môn Lịch sử lớp 5, góp phần chất lượng ... Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử& Địa lí Chính từ đầu năm học, Tổ chuyên môn 4+5 kết hợp với Ban Giám hiệu nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh trọng tâm môn học nói Để nâng cao chất lượng dạy học ... học môn văn hóa giáo viên cần đổi phương pháp dạy học, tích cực hóa hoạt động học sinh, tăng cường thiết bị dạy học trực quan cung cấp tài liệu tham khảo cụ thể cần thiết cho học khó, đặc biệt môn...
 • 335
 • 893
 • 0

phương pháp tạo hứng thú học tập lịch sử thế giới(lớp 8)bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp

phương pháp tạo hứng thú học tập lịch sử thế giới(lớp 8)bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp
... ho sâu sc biu tng nhân vt lch s gi lên lp ti : Qua điều tra mức độ hứng thú học tập học sinh thống kê kết học kì I năm 2009- 2010 Hứng thú học Không hứng thú học Lớp Số học môn Lịch sử Lịch sử ... nghiệp nhân vật lịch sử cần khắc họa sâu sắc cho học sinh nắm, nhằm gây hứng thú học tập em Theo phân biện pháp sau : 1Trứơc hết giáo viên cần phải khắc sâu hành động nhân vật lịch sử: Mỗi nhân vật ... quê hơng nhân vật lịch sử Vì muốn dạy tốt học tốt môn lịch sử , ngoi nguyên tắc v phơng pháp bắt buộc lên lớp , giáo viên phải biết khắc sâu nhân vật lịch sử lên lớp Khi dạy bi lịch sử giới...
 • 22
 • 308
 • 0

skkn gây hứng thú học tập lịch sử thế giới ( lớp 8 ) bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp

skkn gây hứng thú học tập lịch sử thế giới ( lớp 8 ) bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp
... : Gây hứng thú học tập lịch sử giới ( lớp ) cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp giới hạn với đề tài : “ Gây hứng thú học ... Gây hứng thú học tập môn lịch sử giới lớp cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp ” II/ PHẠM VI ĐÊ TÀI Việc khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp có nhiều cách làm.Bản thân ... nhằm gây cho em hứng thú học tập , tiếp thu giảng có hiệu , để nâng cao chất lượng dạy học , phương pháp “ Gây hứng thú học tập lịch sử giới ( lớp8 ) cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch...
 • 13
 • 234
 • 4

Gây hứng thú học tập môn lich sử thế giới (lớp 8) , Bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật Lịch sử trong giờ lên lớp

Gây hứng thú học tập môn lich sử thế giới (lớp 8) , Bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật Lịch sử trong giờ lên lớp
... tôi.Để gây hứng thú cho học sinh học tiết học lịch sử giới Việc sử dụng đồ dùng dạy học với tài liệu thành văn dạy học lịch sử đặc biệt phần lịch s giới. Việc đổi phơng pháp dạy học gây hứng thú ... tiết học lịch sử giới học sinh học tập cách hứng thú hơn, chủ động hơn.Kết cho thấy đa số học sinh hai lớp mà thân trực tiếp giảng dạy hầu hết em nắm kiến thức vận dụng làm tập lịch sử tốt Trong ... giới phong phú.Nhiều em lập cho sổ ghi kiện nhân vật lịch sử giới VI/ KIếN NGHị-Đề XUấT: Trên góp số kinh nghiệm dạy học phần lịch sử giới chơng trình lịch sử THCS, ý kiến chủ quan riêng cá nhân...
 • 19
 • 355
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm: Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử thế giới ( lớp 8 ) bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp

Sáng kiến kinh nghiệm: Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử thế giới ( lớp 8 ) bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp
... “ Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp 8) cách khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp ) cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân ... Trịnh “ Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp 8) cách khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp Đình Tùng … Nhà xuất giáo dục năm 2004 ), để khắc sâu hình ảnh nhân vật lịch sử ... - Sinh - Tơn Do giáo viên phải mô tả vài hoạt động tiêu biểu, Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp 8) cách khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp học sinh thấy Oa – Sinh...
 • 10
 • 280
 • 0

Tài liệu tham khảo: Một số nhân vật lịch sử

Tài liệu tham khảo: Một số nhân vật lịch sử
... Một số nhân vật lòch sử Việt Nam Các tác phẩm gồm: - Quốc sử tục biên ( ) - Đại Việt thông sử hay Lê triều thông sử ( 30 ) - Phủ biên tạp lục ( ) - Quân ... đổi thành châu Thuận, châu Thuận đổi thành châu Hoá Nhân dân thường gọi chung Thuận Hoá Sưu tầm thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Một số nhân vật lòch sử Việt Nam Về Chiêm Thành 11 tháng, Huyền Trân sinh ... việc làm Điều hệ trọng thứ hai phải xem quyền hành Sưu tầm thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Một số nhân vật lòch sử Việt Nam thứ đáng sợ Danh vọng quyền lực thường làm thay đổi người Tự tu đức để dưỡng...
 • 5
 • 438
 • 1

Sử dụng tài liệu về nhân vật lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỉ xĩ ở lớp 10 THPT (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng tài liệu về nhân vật lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỉ xĩ ở lớp 10 THPT (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... việc sử dụng tài liệu nhân vật dạy học lịch sử trường THPT - Chương II: Một số biện pháp sử dụng tài liệu nhân vật lịch sử dạy học phần lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX, lớp 10 THPT ( Chương trình ... sử dụng tài liệu nhân vật lịch sử dạy học lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX, lớp 10 THPT ( chương trình chuẩn) 2.3.1 Những yêu cầu lựa chọn biện pháp sử dụng tài liệu nhân vật lịch sử dạy lịch ... Trên sở khẳng định vai trò ý nghĩa việc sử dụng tài liệu nhân vật Lịch sử, xác định nhân vật lịch sử nội dung tài liệu nhân vật cần sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX, đề tài sâu...
 • 103
 • 1,076
 • 10

Tài liệu BÁO CÁO " KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRONG MÔN LỊCH SỬ " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... biện pháp khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử cho học sinh lớp 4, môn Lịch sử Việc xây dựng biện pháp khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử cho học sinh cần dựa vào đặc điểm tâm lý học sinh; mục ... tiễn dạy học khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử nhà trường Tiểu học sở để đưa số biện pháp khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử cho học sinh Việc khắc sâu biểu tượng dạy học Lịch sử sở để hình ... dạy học khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử b Kiến nghị Để khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử cho học sinh, giáo viên phải nắm vững kiến thức nhân vật lịch sử, chuẩn kiến thức kĩ mà học sinh...
 • 6
 • 360
 • 1

103 nhân vật lịch sử nổi tiếng thế giới trên một bức họa pptx

103 nhân vật lịch sử nổi tiếng thế giới trên một bức họa pptx
... hứng từ họa thời Phục hưng Raphael mang tên “The School of Athens”.Trong nhân vật họa Raphael triết gia cổ đại mối liên hệ nhân vật tranh sơn dầu không nhiều Bức hoạ có chỗ cho nhân vật lịch sử Napoleon ... tên tuổi tiếng thời đại Bill Gates Nhưng nhà quan sát kỹ lưỡng phát manh mối nguồn gốc tranh nhờ vào nhân vật phác hoạ tranh Nhiều nhân vật – có lãnh đạo nhà thơ Trung Quốc – không tiếng châu ... dễ nhận tranh Cộng đồng internet xôn xao với thi nhằm xác định tất nhân vật góp mặt tranh, từ người dễ nhận Gandhi đến nhân vật biết tới Liu Xiang, vận động viên chạy vượt rào Trung Quốc, người...
 • 4
 • 566
 • 1

gây hứng thú học tập môn Lịch sử lớp 11 qua khắc họa sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử

gây hứng thú học tập môn Lịch sử lớp 11 qua khắc họa sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử
... dạy học, phương pháp “ Phương pháp gây hứng thú học tập lịch sử lớp 11 cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử biện pháp gây hứng thú học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn lịch ... đề tài: Gây hứng thú học tập môn lịch sử lớp 11 cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp Môn lịch sử nhà trường phổ thông nói chung, môn Lịch sử giới lớp 11 nói riêng, cho ... nội dung học lịch sử giới lớp 11 có nhiều nhân vật lịch sử tiêu biểu cho giới Việt Nam Vậy nên, lên lớp giáo viên cần phải ý khắc sâu biểu tượng nhân vật lịch sử dạy nhằm gây hứng thú học tập cho...
 • 22
 • 2,528
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: từ điển nhân vật lịch sử thanh hóatài liệu tham khảo dạy học môn lịch sử lớp 5 tài liệu gồm các trận trận đánh tiểu sử các nhân vật lịch sử các sự kiện lịch sử trọng đại của việt namnhân vật lịch sử trong văn học trung đạinhan vat lich su em yeu thich ly tu trongkể tên các nhân vật lịch sử trong lop 10tuong tuong va ke lai mot cuoc gap go giua em voi nhan vat lich su trong truyen co tichmột số biện pháp nhằm khắc phục nhân vật lịch sử trong chươn trình phổ thôngphương pháp gây hứng thú học tập môn lịch sử lớp 11 qua khắc họa sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sửnhân vật lịch sửnhân vật lịch sửnhân vật lịch sử lê lợinhân vật lịch sử việt nam thời phong kiếnnữ nhân vật lịch sử việt namtên nhân vật lịch sử việt namảnh nhân vật lịch sử việt namBCTC QUY IV.2014 API20171009 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n th%e1%ba%a5pHọp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngMicrosoft Word TAI LIEUBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngTai lieu DHCD 2016 26 3Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương NQHop DHCD 2015 APIMicrosoft Word NGHI QUYET DHCD API 2013TAILIEU DHCD APECI2013 CBTT20171013 BSC Vietnam%2bCompany%2bUpdate VN PPC20170922 BSC Vietnam Daily Review VN L%e1%ba%a5y l%e1%ba%a1i %c4%91i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n %c3%9d ngh%c4%a9a c%e1%bb%a7a th%c3%a0nh c%c3%b4ng904 CBTT DSHH VE BCTC BN 2017SonHa CorporationSonHa Corporation20170527 BSC Vietnam Weekly Review Week 20 (29 05 02 06 2017)20170403 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M03Vimo 021216 BSCUy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012