Nghiên cứu tạo hệ đệm giúp tăng cường độ bền của allicin từ tỏi và bước đầu đánh giá tác dụng trên mô hình chuột bị máu nhiễm mỡ

Nghiên cứu tạo hệ đệm giúp tăng cường độ bền của allicin từ tỏi bước đầu đánh giá tác dụng trên hình chuột bị máu nhiễm mỡ

Nghiên cứu tạo hệ đệm giúp tăng cường độ bền của allicin từ tỏi và bước đầu đánh giá tác dụng trên mô hình chuột bị máu nhiễm mỡ
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Giang Huy Diệm NGHIÊN CỨU TẠO HỆ ĐỆM GIÚP TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN CỦA ALLICIN TỪ TỎI VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ MÁU NHIỄM MỠ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... 3.3 Đánh giá hấp thụ allicin vào máu thông qua plasma Error! Bookmark not defined 3.4 Tạo chuột bị máu nhiễm mỡ .45 3.5 Xác định số hóa sinh để đánh giá hiệu điều trị allicin hình chuột ... 2.2.2.2 Tạo môi trường pH giống dày so sánh bảo vệ allicin mẫu đối chứng mẫu bảo vệ đệm 24 2.2.2.3 Đánh giá hấp thụ allicin vào máu thông qua plasma 24 2.2.2.4 Tạo chuột bị máu nhiễm mỡ ...
 • 21
 • 286
 • 0

NGHIÊN cứu một số đặc điểm DỊCH tễ, lâm SÀNG cận lâm SÀNG của NGỘ độc cấp bước đầu ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG lọc máu LIÊN tục TRONG điều TRỊ NGỘ độc cấp ở TRẺ EM

NGHIÊN cứu một số đặc điểm DỊCH tễ, lâm SÀNG và cận lâm SÀNG của NGỘ độc cấp và bước đầu ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG lọc máu LIÊN tục TRONG điều TRỊ NGỘ độc cấp ở TRẺ EM
... chung điều trị ngộ độc cấp nói riêng, đạt số kết bước đầu Trước tình hình nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học ngộ độc cấp trẻ em Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ngộ ... lâm sàng ngộ độc cấp trẻ em Bước đầu kết ứng dụng kỹ thuật lọc máu điều trị ngộ độc cấp trẻ em II TỔNG QUAN 1.1 Dịch tễ học ngộ độc cấp trẻ em 1.1.1 Trên giới Ngộ độc cấp tính trẻ em vấn đề quan ... định lọc máu liên tục: .10 1.3.2 Các phương pháp lọc máu điều trị ngộ độc cấp .12 1.3.3 .Một số kết nghiên cứu ứng dụng lọc máu điều trị ngộ độc cấp 16 III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 53
 • 284
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học bước đầu đánh giá tác dụng chống viêm in vitro của một loài ABRUS SP ở thanh hóa

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và bước đầu đánh giá tác dụng chống viêm in vitro của một loài ABRUS SP ở thanh hóa
... abruquinon A (8), abruquinon B (7, 8-methoxya-bruquinon A), abruquinon C (8) [4] Lỏ v thõn cũn cú flavonoid: luteolin (78), abrectorin (79), orientin (80), isoorientin (81), vitexin (82), taxifolin ... (44), protein-abrin I (45), II (46) v III (47), flavonoid precatorin I, II, III (48-50), v anthocyanin-abrectorin (51), dimethoxycentaureidin-rutinosid (52), v xyloglucosyldelophinidin (53) [59], ... abruquinon A (6), B (7), C (8), O (9), E (10), F (11) v G (12), glycyrrhizin (13) v acid oleanolic (14) [16] Ht - Acid amin thit yu nh serin, alanin, valin, cholin v methyl ester - Abrin (15),...
 • 111
 • 238
 • 1

Bước đầu đánh giá tác dụng tăng cường chức năng sinh sản nam độc tính của chế phẩm TES

Bước đầu đánh giá tác dụng tăng cường chức năng sinh sản nam và độc tính của chế phẩm TES
... đưa thuốc vào sử dụng lâm sàng tiến hành đề tài: Bước đầu đánh giá tác dụng tăng cường chức sinh sản nam độc tính chế phẩm TES với mục tiêu sau: Đánh giá hoạt tính androgen chế phẩm TES chuột ... pháp nghiên cứu 21 2.4.1 Đánh giá tác dụng androgen chế phẩm TES 21 2.4.2 Đánh giá độc tính cấp tính chế phẩm TES 24 2.4.3 Đánh giá độc tính bán trường diễn chế phẩm TES 25 2.5 Phương pháp xử ... cống đực trưởng thành Đánh giá độc tính cấp tính chế phẩm TES Đánh giá độc tính bán trường diễn chế phẩm TES Chương TỔNG QUAN 1.1 Một vài nét suy giảm chức sinh sản, sinh dục nam 1.1.1 Khái niệm,...
 • 63
 • 143
 • 0

Bước đầu đánh giá tác dụng của từ trường nhân tạo đối với hồi phục một số chức năng thần kinh ở bệnh nhân nhồi máu não

Bước đầu đánh giá tác dụng của từ trường nhân tạo đối với hồi phục một số chức năng thần kinh ở bệnh nhân nhồi máu não
... giá tác dụng từ trường nhân tạo hồi phục số chức thần kinh bệnh nhân nhồi máu não Mục tiêu đề tài: Đánh giá tác dụng từ trường nhân tạo hồi phục số chức thần kinh bệnh nhân nhồi máu não -9- CHƯƠNG ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG NHÂN TẠO ĐỐI VỚI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẦN KINH BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO Chuyên ... dụng từ trường nhân tạo lên trình phục hồi thần kinh 66 4.2.1 Ảnh hưởng từ trường nhân tạo lên tần số mạch 66 4.2.2 Ảnh hưởng từ trường nhân tạo lên huyết áp 67 4.2.3 Phục hồi thần kinh ...
 • 101
 • 276
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực của cán bộ khuyến nông trong việc đánh giá những mặt hạn chế của đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống các quyết định hỗ trợ SCAMP " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... dự án Tăng cường lực cán khuyến nông việc đánh giá mặt hạn chế đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống định hỗ trợ SCAMP Đơn vị VN Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp miền Nam Giám đốc ... lợi mặt kinh tế mặt hạn chế xác định qua việc dùng hệ thống định hỗ trợ SCAMP Tại diểm trình diễn, sức sản xuất đất đánh giá qua suất trồng hiệu kinh tế nghiên cứu qua phân tích biên tế Những ... lưới cán khuyến nông (cấp tỉnh cấp huyện) có khả xác định mặt hạn chế đưa khuyến cáo biện pháp quản lý tổng hợp làm sở cho việc phát triển nông nghiệp bền vững Những mục tiêu gặt hái qua việc...
 • 8
 • 286
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực của cán bộ khuyến nông trong việc đánh giá những mặt hạn chế của đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống các quyết định hỗ trợ SCAMP - MS4 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... dự án Tăng cường lực cán khuyến nông việc đánh giá mặt hạn chế đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống định hỗ trợ SCAMP Đơn vị VN Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp miền Nam Giám đốc ... xuất đất ưu điểm mặt kinh tế việc xác định mặt hạn chế đất qua việc sử dụng hệ thống định hỗ trợ SCAMP Tại điểm trình diễn, sức sản xuất đất đánh giá qua suất trồng hiệu kinh tế nghiên cứu qua ... cán khuyến nông (cấp tỉnh cấp huyện) có khả xác định mặt hạn chế đưa khuyến cáo biện pháp kỹ thuật làm sở cho việc phát triển nông nghiệp bền vững Những mục tiêu gặt hái qua việc huấn luyện cán...
 • 7
 • 208
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực của cán bộ khuyến nông trong việc đánh giá những mặt hạn chế của đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống các quyết định hỗ trợ SCAMP - MS5 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... dự án Tăng cường lực cán khuyến nông việc đánh giá mặt hạn chế đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống định hỗ trợ SCAMP Đơn vị VN Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp miền Nam Giám đốc ... Tăng cường lực cán khuyến nông việc đánh giá mặt hạn chế đất để sản xuất bền vững qua việc sử dụng hệ thống định hổ trợ SCAMP Đơn vị thực thi VN: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam BÁO ... hạn chế Đánh giá thay đổi mặt nhận thức kiến thức khuyến nông viên việc đánh giá mặt hạn chế đất đến sức sản xuất đưa biện pháp quản lý bền vững cho hạn chế Giả định các khuyến nông viên nông...
 • 12
 • 201
 • 0

Nghiên cứu tạo bước đầu đánh giá thời gian tuần hoàn trong máu của liposom doxorubicin gắn polyethylen glycol

Nghiên cứu tạo và bước đầu đánh giá thời gian tuần hoàn trong máu của liposom doxorubicin gắn polyethylen glycol
... hưởng tới thời gian tuẩn hoàn liposom máu mà ảnh hưởng tới khả tích lũy liposom khối u Nghiên cứu trước cho thấy liposom gắn PEG có kích thước 100 - 200 nm có thời gian tuẩn hoàn dài nhất, liposom ... (mg/ ml) Nồng độ (mg/mí) Liposom Dox 1,894 1,697 89,60 PEG -liposom Dox 1,901 1,569 82,54 Mẫu liposom Ảnh hưởng gắn PEG lên bề mặt liposom tới thời gian tuần hoàn liposom máu Nồng độ tương đương ... liposom doxorubicin gắn PEG cao có ý nghĩa thống kê so với nhóm chuột tiêm liposom doxorubicin không gắn PEG thời điểm xa (4 giờ, 24 giờ) phẩn chứng minh khả PEG kéo dài thời gian tuắn hoàn máu...
 • 5
 • 57
 • 0

Nghiên cứu tạo bước đầu đánh giá thời gian tuần hoàn trong máu của liposom doxorubicin gắn polyethylen glycol

Nghiên cứu tạo và bước đầu đánh giá thời gian tuần hoàn trong máu của liposom doxorubicin gắn polyethylen glycol
... -1001 % Nghiên cứu ảnh hưởng gắn PEG lên bề mặt liposom tới thời gian tuần hoàn máu liposom doxorubicin Phương pháp nghiên cứu Tạo liposom doxorubicin gắn polyethylen glycol Tạo tiểu phân liposom ... huyết chuột, kết nghiên cứu cho thấy gắn PEG lên tương nhóm chuột tiêm liposom doxorubicin bể mặt liposom có khả kéo dài thời gian tuần hoàn liposom máu, làm tăng nồng độ Dox gắn PEG cao có ý ... Dox) So với liposom không gắn PEG, liposom gắn PEG di chuyển chậm Ảnh hưởng gắn PEG /én bề mặt liposom tới thời gian tuồn hoàn liposom máu Nồng độ tương đương Dox huyết tương chuột nhắt thời điểm...
 • 5
 • 82
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãng bước đầu đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô " docx

Báo cáo
... thực cho người Từ kết trình bày hiệu suất trình thủy phân trình lên men tính sơ nhu cầu nguyên liệu để sản xuất etanol sinh học từ thân ngô vào khoảng 12 kg nguyên liệu thô/1lit etanol tinh khiết ... hợp cho trình thủy phân có ý nghĩa lớn ảnh hưởng đến hiệu sản xuất etanol từ thân ngô Ở nồng độ axit thấp 0,5%, hiệu thủy phân đạt thấp Ngược lại nồng độ axit cao 4%, trình thủy phân diễn mạnh tiêu ... Lượng etanol dịch sau lên men vào khoảng 1,9- 4,2 % thể tích Nếu so với sản xuất etanol từ nguyên liệu tinh bột đạt tới 6-9,5% thể tích Như vậy, lượng etanol sản xuất từ nguyên liệu thân ngô không...
 • 6
 • 343
 • 2

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.
... độ khí radon nhà ở, suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng rời rạc Vì thế, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu chúng gây ... radon Vì vậy, xác định tham số loại vật liệu xây dựng đánh giá nồng độ khí radon có nhà Trên giới vấn đề nghiên cứu phát triển toàn diện, Việt Nam, số liệu độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng, ... đề có liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài, gồm: đặc trưng, tính chất loại vật liệu xây dựng; khoáng sản vật liệu xây dựng Việt Nam; độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng nồng độ khí radon...
 • 213
 • 436
 • 2

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của bể tự hoại đề xuất các hình áp dụng phù hợp trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của bể tự hoại và đề xuất các mô hình áp dụng phù hợp trong điều kiện Việt Nam
... bể tự hoại Nghiên cứu nâng cao hiệu suất xử bể tự hoại ống lọc tháo lắp đợc c Đối tợng nghiên cứu hình bể tự hoại phòng thí nghiệm Bể tự hoại hộ gia đình: 01 bể hoạt động 17 bể tự hoại ... 17 bể tự hoại Huyện Hoài Đức, Hà nội nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố đến hiệu suất xử bể tự hoại c Nâng cao hiệu suất xử nớc thải bể tự hoại cách lắp thêm ống lọc phía đầu ra: thực bể tự hoại ... công nghệ đa bể tự hoại trở thành công trình xử bậc 2,3 mà đa hai định hớng chính: 1) Các giải pháp cấu tạo phù hợp để nâng cao hiệu xử bể tự hoại 2) Hiệu suất xử bể tự hoại có ngăn...
 • 24
 • 439
 • 0

Nghiên cứu phương pháp phẫu thuật bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư vú nữ tại bệnh viện k

Nghiên cứu phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư vú nữ tại bệnh viện k
... nhum, c kt qu trờn k nh hin cvi quang hc Kt qu cú c sau khong 48 sau cắt mỏng máy, phết làm k nh, cố định lại, nhuộm, đọc k t k nh hiển cvi quang học K t có đợc sau khoảng 48 Sinh thit kim: s ... tng nguy c ung th vỳ vic k ch thớch sinh cỏc t bi cha bit húa Nng Estrogen ni sinh nhng ph n b ung th vỳ cao hn so vi nhng ngi khụng b ung th Nguy c cao vi ngi cú kinh sm kinh mun, khụng cú thai ... tui + Tin s kinh nguyt: tui cú kinh, tui kinh v tin s mang thai l yu t liờn quan cht chộ vi ung th vỳ Ph n cú kinh ln u trc tui 13 nguy c ung th v cap gp ln so vi nhng ph n bt u cú kinh ln u trc...
 • 35
 • 339
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống văn bản pháp quy về quản lý ngoại hối được hình thành và bước đầu phát huy tác dụngnghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giangnghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại và kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàngnghiên cứu hệ thống sinh học hoạt lực cao điều khiển tự động trong quá trình xử lý kị khí đối với nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơnghiên cứu tạo bộ kit hiện nhanh hàm lượng nitrit có trong rau quả và một số sản phẩm chế biến từ thịtkết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của giống dê chuyên thịt boer nhập về từ mỹ nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tâytăng tốc độ download của idm lên tối đađánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ i ii thể can dương thượng cang theo y học cổ truyềnđánh giá tác dụng của chế phẩm angiohibin hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn ikết quả bước đầu đánh giá khả năng sử dụng các dòng ngô thuần được tạo ra từ nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo giống ngô lai năng suất caođánh giá tác dụng của chế phẩm angiohibin trong hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát độ iđánh giá tác dụng tăng lựcbước đầu đánh giá hệ thống đông cầm máu ở bệnh nhân đa u tuỷ xươnggiúp chủ đầu tư lập và xem xét đánh giá các tiêu chí lựa chọn nhà thầubước đầu đánh giá hiệu quả hoạt động thiết kế và dàn dựng chương trình thời sự trực tiếp hệ vov1 đài tnvnbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học