Đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại một số mỏ khai thác khoáng sản ở khu vực tây bắc việt nam

Động đất khu vực Tây Bắc Việt Nam

Động đất ở khu vực Tây Bắc Việt Nam
... tài Động đất khu vực Tây Bắc Việt Nam nghiên cứu với mục đích đem lại cho người đọc hiểu biết chung động đất có nhìn cụ thể vê động đất khu vực Tây Bắc, từ có giải pháp hạn chế hậu động đất ... mục động đất lãnh thổ Tây Bắc Việt Nam ghi nhận 767 trận động đất có Magnitude Ms ³ chiếm gần 2/3 tổng số động đất xảy toàn lãnh thổ Việt Nam, chứng tỏ lãnh thổ Tây Bắc Việt Nam có tính động đất ... mở đầu B Phần nội dung Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế xã hội khu vực Tây Bắc Chương 2: Một số khái niệm động đất Chương 3:Hoạt động động đất khu vực Tây Bắc I Hiện trạng động đất Tây...
 • 51
 • 498
 • 0

Vi phạm điều kiện kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực tây bắc việt nam

Vi phạm điều kiện kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc việt nam
... đề tài Vi phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Vi t Nam đem đến nhìn thực tế vi c vi phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất số ý kiến ... phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Vi t Nam số kiến nghị CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VI PHẠM ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN 1.1 Khái niệm kết hôn điều kiện kết hôn Hôn ... BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC TÂY BẮC VI T NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 55 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Vi t Nam...
 • 87
 • 164
 • 0

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng tr ừ sâu xanh ăn lá bồ đề tại nghĩa đô huyện b ảo yên tỉnh lào cai

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng tr ừ sâu xanh ăn lá bồ đề tại xã nghĩa đô huyện b ảo yên tỉnh lào cai
... - Đánh giá < /b> mức < /b> độ < /b> hại < /b> B < /b> đề < /b> loài Sâu < /b> xanh < /b> ăn < /b> B < /b> đề < /b> rừng tr< /b> ng xã < /b> Nghĩa < /b> Đô huyện < /b> B o Yên tỉnh Lào Cai - Đề xuất < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> phòng < /b> tr< /b> loài Sâu < /b> xanh < /b> ăn < /b> B < /b> đề < /b> góp phần b o vệ rừng tr< /b> ng B < /b> đề < /b> xã < /b> ... NGUYÊN TR< /b> ỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THẤY “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TR< /b> SÂU XANH < /b> ĂN B ĐỀ (PENTONIA SP) TẠI XÃ NGHĨA ĐÔ HUYỆN B O YÊN TỈNH LÀO CAI ... vấn đề < /b> nêu tr< /b> n, tiến hành nghiên cứu đề < /b> tài: Đánh giá < /b> mức < /b> độ < /b> gây < /b> hại < /b> đề < /b> xuất < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> phòng < /b> tr< /b> Sâu < /b> xanh < /b> ăn < /b> B < /b> đề < /b> (Pentonia sp) xã < /b> Nghĩa < /b> Đô huyện < /b> B o Yên tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu đề < /b> tài...
 • 79
 • 177
 • 0

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong hình nông lâm kết hợp tại hương sơn huyện quang bình tỉnh hà giang

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã hương sơn  huyện quang bình  tỉnh hà giang
... HỌC NÔNG LÂM - - ÐẶNG THỊ NHỊ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ HƢƠNG SƠN HUYỆN ... thực tế trên, tiến hành thực đề tài: Đánh giá mức độ gây hại đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại trồng hình nông lâm kết hợp Hương Sơn, huyện Quang Bình, Tỉnh Giang 1.2 Mục đích ... kê thành phần bệnh hại hình NLKH - Xác định t số bệnh hại chủ yếu t số loài trồng hình NLKH - Đề xuất t số biện pháp phòng trừ bệnh hại t số trồng hình nông lâm kết hợp...
 • 73
 • 454
 • 0

đánh giá chất lượng đất và hiện trạng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên

đánh giá chất lượng đất và hiện trạng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... tham gia khai thác quặng chỡ km : + Công ty TNHH NN MTV Kim loi mu Thái Nguyên (thuộc Tổng công ty Khoáng sản TKV - Tp on cụng nghip than & khoỏng sn Vit Nam) doanh nghiệp nhà n-ớc địa bàn tỉnh đ-ợc ... thc trng khai thỏc mt s loi hỡnh khai thỏc khoỏng sn in hỡnh trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn: 1.4.1 Thc trng hot ng khai thỏc qung chỡ km Đến nay, phát hiện, điều tra, đánh giá, thăm dò khai thác 42 ... qung, ch yu dùng công nghệ khai thác hm lũ Sn lng khai thỏc nm 2005-2006 l 1.100 tn qung nguyờn khai; nm 2007 l 1.966 tn qung nguyờn khai; + Ngoài số im m cú cỏc i tng khai thác không phép, bt hp...
 • 153
 • 305
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia khu vực phía bắc việt nam – nghiên cứu tại vườn quốc gia ba vì, tam đảo, bến en

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía bắc việt nam – nghiên cứu tại vườn quốc gia ba vì, tam đảo, bến en
... VQG khu vực phía Bắc Việt Nam ðối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu sách cho thuê môi trường rừng cho mục ñích kinh doanh DLST số VQG khu Phương pháp nghiên cứu vực phía Bắc Việt Nam ... ñiểm Vườn quốc gia Ba Vì, Tam ðảo, Bến En ảnh hưởng biệt khai thác dịch vụ môi trường rừng ñể nâng cao thu nhập cho Vườn ñến thực sách cho thuê thuê môi trường rừng 3.3 Chính sách cho thuê môi trường ... ñộng cho thuê môi + Cơ sở lý luận thực tiễn sách cho thuê môi trường rừng VQG trường rừng Thông tin tình hình triển khai sách cho thuê môi trường + Nghiên cứu thực trạng sách thực sách cho thuê môi...
 • 14
 • 43
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nuôi trồng thủy sản khu vực miền bắc việt nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nuôi trồng thủy sản ở khu vực miền bắc việt nam
... the North of Vietnam Figure 1: Maps of Vietnam and its 63 provinces (name of coastal provinces are shown only) Population, Sample Size and Sampling technique Population 22 Vietnam has a long coastline ... aquaculture enterprises in Vietnam nowadays and in particular evaluated the factors affecting the competitiveness of small and medium aquaculture enterprises in the North of Vietnam Aquaculture enterprises ... competitiveness between provinces in Northern Vietnam in aquaculture sector 49 4.1 Financial capability of six coastal provinces in the North of Vietnam 49 4.2 Management Capability ...
 • 117
 • 364
 • 1

Sử dụng một số hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Sử dụng một số mô hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... – áp dụng số hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản thị trường chứng khoán Việt Nam Đưa ứng dụng thực tế hình với số cổ phiếu phù hợp thuộc nhóm ngành Khai thác ... tài nghiên cứu: “ Sử dụng số hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản thị trường chứng khoán Việt Nam Lý chọn ngành khai thác khoáng sản: Đây ngành có mức tăng trưởng ... GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI GIÁ CỔ PHIẾU I.1 MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN Giả thiết hình hình nhị phân sử dụng giá chứng khoán thời gian rời rạc Giả sử : S giá chứng khoán thời...
 • 62
 • 466
 • 0

Sự hài lòng trong công việc của người lao động tại làng trẻ em SOS khu vực phía bắc việt nam

Sự hài lòng trong công việc của người lao động tại làng trẻ em SOS ở khu vực phía bắc việt nam
... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 40 3.1 Giới thiệu khái quát LTESOS KV phía Bắc Việt Nam 40 3.1.1 Lịch ... công việc NLĐ LTESOS KV phía Bắc Việt Nam 71 V CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 75 4.1 ... ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LƯƠNG THỊ THU SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên...
 • 133
 • 89
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nuôi trồng thủy sản khu vực miền bắc việt nam (TT)

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nuôi trồng thủy sản ở khu vực miền bắc việt nam (TT)
... "Các yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp thủy sản vừa nhỏ phía bắc Việt Nam" Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh doanh nghiệp ... thực tế doanh nghiệp nhỏ vừa nuôi trồng thuỷ sản phía bắc Việt Nam Nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt phía bắc Việt Nam Kết ... tập trung vào yếu tố vi mô ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Các yếu tố vi mô: • Khả tài • Nhân • Thiết bị sản xuất khả công nghệ • Năng lực sản xuất...
 • 8
 • 66
 • 0

Phân tích kiến thức, thái độ thực hành của cán bộ y tế về hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khu vực phía bắc

Phân tích kiến thức, thái độ thực hành của cán bộ y tế về hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khu vực phía bắc
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BÙI THỊ TRÀ 1101546 PHÂN TÍCH KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA CÁN BỘ Y TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN ... án: “Hỗ trợ hệ thống Y tế , tiến hành đề tài: Phân tích kiến thức, thái độ thực hành cán y tế hoạt động báo cáo phản ứng hại số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khu vực phía Bắc phương pháp nghiên ... THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA CÁN BỘ Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO ADR 52 4.1.1 Kiến thức cán y tế Cảnh giác Dược báo cáo ADR 52 4.1.2 Thái độ cán y tế hoạt động báo cáo...
 • 89
 • 234
 • 1

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên
... Bq/l -4 6- Huyện Phong Thổ Nớc suối: 1.090 Thị xó Lai Châu Huyện Tam Đờng NBL 5-8 NBL 9-7 NBLg 8-2 NBL1 1-6 NBL 2-4 NBL 1-4 NBL 3-3 NBL0204 NBL0 9-0 1 NBL0601 NBL0309 NBL0614 1.680 NNX 1-1 2 NNX 1-8 NNX 1-5 ... h Ba Vỡ Phc h Phu Sa Phỡn Phc h Ye Yen Sun Phc h Nm Xe - Tam ng Phc h Pu Sam Cỏp Cng phúng x dao ng khong (àR/h) 1 2-3 2 3 0-7 0 1 5-2 7 6-1 8 7-2 0 6-1 3 1 7-3 6 1 7-5 0 2 0-4 0 2 0-4 0 1 0-2 5 1 5-5 7 2 5-5 3 7-3 3 ... Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) B 1032008 223954 Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) C 1033227 223009 Mng Hum F-4 8-2 8-C (5754 III) D 1033227 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753 IV) E 1034446 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753...
 • 103
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm môi trườngđề cương nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh nhiêu lộctiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm nướcđánh giá mức độ ô nhiễm nướcđánh giá mức độ ô nhiễm không khíáp dụng mô hình breeze iscst3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho kcn nhơn trạch inồng độ đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải shđánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nguồn nước sinh hoạt tại thành phố tuyên quanghiện trạng và đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực bãi rác noong bua thành phố điện biên phủ tỉnh điện biênđánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước khu vực xung quanh bãi rác noong buasở tn amp mt nam định việc nuôi trồng thuỷ sản chưa phát triển nên luận văn sẽ không xem xét tính toán đánh giá mức độ ô nhiễmđánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do hệ thống lồng bètiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường onmt nước biển và trầm tích biểndon xin hoc laiĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật ăng tenĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô