33235 speed dating using 2 can questions

question tags using verbs can will and must 2 ig8

question tags using verbs can will and must 2 ig8
... Grammar Skills Question Tags Using Verbs can , will and must Answers: Gabriella won’t let me use her hairdryer, will she? He must send the application form to us by the fourth of June, mustn’t ... petrol, must we? 11 Lucy won’t mind if I borrow her dress, will she? 12 We can t go swimming if the pool’s shut, can we? 13 I mustn’t disturb Luis because he’s working, must I? 14 We can t stay ... well, can t they? 19 You must ask the office staff if you want to use the phone, mustn’t you? 20 If you don’t understand you can always ask the teacher, can t you? For more fun tests, quizzes and...
 • 2
 • 35
 • 0

Writing Task 2 Sample Questions

Writing Task 2 Sample Questions
... leisure tim 52 The 21 st century The 21 st century has begun What changes you think this new century will bring? Use examples and details in your answer • You should write at least 25 0 words • You ... reasons and examples to support your answer • You should write at least 25 0 words • You should s 21 Some prefer to complain in writing and others prefer to complain in person When people need to ... and examples to develop your essay • You should write at least 25 0 words • You should spend about 40 minutes on this task Some 28 A person s planning to move to your town or city A person you...
 • 43
 • 1,444
 • 10

Bài 2: Cân bằng hóa học

Bài 2: Cân bằng hóa học
... Cân hoá học I Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hoá học II Hằng số cân hoá học III Sự chuyển dịch cân IV Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hoá học V ý nghĩa tốc độ phản ứng cân hoá học ... mol mol T=const: số mol chất giữ nguyên Cân hoá học: vth=vngh I Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hoá học Cân hoá học Cân hoá học cân động Cân hoá học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc ... chuyển dịch cân hoá học Thí nghiệm III Sự chuyển dịch cân hoá học Định nghĩa Sự chuyển dịch cân hoá học phá vỡ trạng thái cân cũ để chuyển sang trạng thái cân yếu tố bên tác động lên cân IV Các...
 • 25
 • 804
 • 4

Bài 2 : Căn bậc hai và cá hệ thúc

Bài 2 : Căn bậc hai và cá hệ thúc
... 2. Căn thức bậc hai đẳng thức A A = 1 .Căn thức bậc hai ?1.Tam giác vuong ABC c : AB + BC = AC AB + x = 52 A AB = 25 - x AB = 25 -x B x C 25 -x thức bậc hai 25 - x 2 25 - x biểu thức ... (-1,3 )2 = - -1,3 = - 1,3 -Bài trang 10 SGK Rút gọn BT: c )2 a =2 a = 2a (với a 0) d) (a -2) 2 = a -2 = 3 (2- a ) Với a < Luyện tập củng cố ? A có nghĩa nào? ? A = ? A 0? ? A = ? A < 0? Bài SGK a) x2 = ... dấu Một cách tổng quát A có nghĩa A ?2 Ta có 5-2x có nghĩa -2x -2x -5 x Ê 2. Hằng đẳng thức A = A Định l : Với số a ta có a = a Bài SGK trang 10.Tính : a) (0,1 )2 = 0,1 = 0,1 b) (-0,3 )2 = -0,3...
 • 5
 • 619
 • 4

Chương I - Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A bình phương và giá trị tuyệt đối của A

Chương I - Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A bình phương và giá trị tuyệt đối của A
... Đ2 .Căn thức bậc hai đẳng thức A A = 1 .Căn thức bậc hai ?1.Tam giác vuong ABC có: AB + BC = AC AB + x = 52 A AB = 25 - x AB = 25-x B x C 25-x thức bậc hai 25 - x 2 25 - x biểu thức lấy hay biểu thức ... (-1 ,3)2 = - -1 ,3 = - 1,3 -B i trang 10 SGK Rút gọn BT: c)2 a =2 a = 2a (v i a 0) d) (a- 2)2 = a- 2 = 3(2 -a ) V i a < Luyện tập củng cố ? A có ngh a nào? ? A = ? A 0? ? A = ? A < 0? B i SGK a) x2 = ... quát A có ngh a A ?2 Ta có 5-2 x có ngh a -2 x -2 x -5 x Ê 2 .Hằng đẳng thức A = A Định lí: V i số a ta có a = a B i SGK trang 10.Tính : a) (0,1)2 = 0,1 = 0,1 b) (-0 ,3)2 = -0 ,3 = 0,3 c) - (-1 ,3)2...
 • 5
 • 4,889
 • 6

Phúc. T02 - $ 2 Căn bậc hai và hằng đẳng thức...

Phúc. T02 - $ 2 Căn bậc hai và hằng đẳng thức...
... Năm học 20 1 0 -2 011 3x xác định 3x ≥ - Hoạt động 2: (18’) - GV cho HS trả lời ?3 - GV giới thiệu định lý - HS ý theo dõi sgk HD HS cách chứng minh nhà xem sgk x ≥ ?2: Hằng đẳng thức A2 = | A ... có: a2 = |a| Chứng minh: (SGK) VD2: Tính - Vận dụng định lý trên, GV thực VD2 - HS ý thực a 12 = | 12 | = 12 với GV b = | -7 | = VD3: Rút gọn: - GV thực VD3 câu a - HS ý theo dõi làm câu b - Cho ... câu b Chú ý áp dụng đẳng thức A2 = | A | (−7) a b =| = )2 = | ( − 1) (2 − −1 | −1 2 | = 5 2 Củng Cố: (8’) - GV cho HS làm tập Dặn Dò: (2 ) Về nhà xem lại VD tập 9, 11, 12 Rút Kinh Nghiệm Tiết...
 • 2
 • 435
 • 0

Bài 2: Căn lề

Bài 2: Căn lề
... Vĩnh Trung Trước lề, em cần đoạn Bước 2: Nháy chuột lên văn lề cách nháy bốn nút lệnh lề tương ứng cần chuột vào Cụ thể gì? chọn Hoạt động 3: Thực hành Yêu cầu hs thực hành T1, T2: - Em đọc ca ... sát xem thơ lề theo cách nào? thực hành gõ thơ theo cách - Theo em cách lề phù hợp nhất? Thực hành - Bài ca dao trình bày theo cách lề - em thực hành máy: em thực hành theo kiểu lề - Cách phù...
 • 2
 • 1,086
 • 10

Bài soạn bài 2 Căn lề

Bài soạn bài 2   Căn lề
... phím soạn thảo văn nêu ý nghĩa phím Nội dung 1.Các kiểu lề Các kiểu lề + Căn thẳng lề trái + Căn thẳng lề phải + Căn + Căn thẳng hai lề Căn thẳng Lề Trái Căn Căn thẳng Lề Phải Căn thẳng Cả hai lề ... dung 1.Các kiểu lề Các bước thực Các bước thực + Nháy chuột vào đoạn văn cần lề + Nháy chuột chọn bốn kiểu lề * Chú ý: Nếu muốn lề đoạn văn bản, trước lề cần bôi đen đoạn văn Em soạn thảo đoạn...
 • 9
 • 383
 • 2

Gián án bài 2 Căn lề

Gián án bài 2   Căn lề
... dung 1.Các kiểu lề Các kiểu lề + Căn thẳng lề trái + Căn thẳng lề phải + Căn + Căn thẳng hai lề Căn thẳng Lề Trái Căn Căn thẳng Lề Phải Căn thẳng Cả hai lề Nội dung 1.Các kiểu lề Các bước thực ... Các bước thực Các bước thực + Nháy chuột vào đoạn văn cần lề + Nháy chuột chọn bốn kiểu lề * Chú ý: Nếu muốn lề đoạn văn bản, trước lề cần bôi đen đoạn văn Em soạn thảo đoạn văn theo mẫu đây: ... đêm trăng Chị Hằng Nga xinh bên ánh trăng múa dễ thương Em ước ao ngày nao vượt đường xa đến cung Hằng Nga hái ánh trời kết nên bó hoa thật xinh.Vào đêm trăng sáng soi em mơ ước vọng ngày thơ...
 • 9
 • 241
 • 0

Bài soạn Bài 2: Căn lề

Bài soạn Bài 2: Căn lề
... thích - Căn lề đoạn văn hay đoạn thơ - Chú ý lề hợp lí nhất? - Thực hành hướng dẫn gv - Thực lề cho đoạn văn hay thơ vừa gõ - Chọn cách lề phù hợp IV Củng cố, dặn dò - Nhắc lại kiểu lề Đối với ... vừa gõ - Chọn cách lề phù hợp IV Củng cố, dặn dò - Nhắc lại kiểu lề Đối với đoạn văn cần có cách lề phù hợp - Yêu cầu hs nhà học đọc trước "Cỡ chữ phông chữ" GVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo ...
 • 2
 • 312
 • 0

Bài soạn Bài 2: Căn lề

Bài soạn Bài 2: Căn lề
... thích - Căn lề đoạn văn hay đoạn thơ - Chú ý lề hợp lí nhất? - Thực hành hướng dẫn gv - Thực lề cho đoạn văn hay thơ vừa gõ - Chọn cách lề phù hợp IV Củng cố, dặn dò - Nhắc lại kiểu lề Đối với ... vừa gõ - Chọn cách lề phù hợp IV Củng cố, dặn dò - Nhắc lại kiểu lề Đối với đoạn văn cần có cách lề phù hợp - Yêu cầu hs nhà học đọc trước "Cỡ chữ phông chữ" GVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo ...
 • 2
 • 324
 • 3

Tài liệu Xây 2 căn nhà trên diện tích 87m2 pot

Tài liệu Xây 2 căn nhà trên diện tích 87m2 pot
... phòng ngủ Do nhà chia đôi diện tích 87m2 nên thực tế 40m2 nên tầng nên bố trí wc chung để diện tích phòng ngủ không bị nhỏ Phòng thờ đặt phía sau nhà, bàn thờ hướng cửa "đón cụ vào nhà" Phía trước ... định kích thước chiều rộng 7m x chiều dài 12, 4 m =87m2 Nhà bạn tầng tum, tư vấn cho bạn công sau: - Tầng 1: bán hàng rộng tối đa, 1wc nhỏ, cầu thang - Tầng 2: Khách, phòng ăn + bếp, 1wc nhỏ - Tầng ... bố trí cầu thang cuối nhà để diện tích kinh doanh lớn kèm theo hiệu kinh tế tối đa Bên gần cầu thang tận dụng làm wc nhỏ cho khu kinh doanh Tầng chuyển vị trí cầu thang nhà để lên tầng Cầu thang...
 • 7
 • 209
 • 0

Xem thêm