Thạch luận các đá siêu mafic – mafic kiềm vùng chợ đồn, bắc kạn

Thạch luận các đá siêu mafic mafic kiềm vùng chợ đồn, bắc kạn

Thạch luận các đá siêu mafic – mafic kiềm vùng chợ đồn, bắc kạn
... văn Thạc sỹ Thạch luận đá siêu mafic mafic kiềm vùng Chợ Đồn, Bắc Kạn CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VẬT CHẤT CÁC ĐÁSIÊU MAFIC MAFIC KIỀM VÙNG CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN 31 3.1 Đặc điểm thạch học khoáng ... Thanh Tâm Luận văn Thạc sỹ Thạch luận đá siêu mafic mafic kiềm vùng Chợ Đồn, Bắc Kạn DANH MỤC BẢNG Bảng 3-1: Thành phần hóa học (% tl) thành tạo siêu mafic- mafic kiềm vùng Chợ Đồn, Bắc Kạn ... học (ppm) nguyên tố vết đá siêu mafic mafic kiềm Chợ Đồn 47 Dương Thị Thanh Tâm Luận văn Thạc sỹ Thạch luận đá siêu mafic mafic kiềm vùng Chợ Đồn, Bắc Kạn DANH MỤC HÌNH Hình 1-1:...
 • 13
 • 130
 • 0

Đặc điểm phân bố và di chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng Chợ Đồn Bắc Kạn, Việt Nam

Đặc điểm phân bố và di chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng Chợ Đồn Bắc Kạn, Việt Nam
... 3.1 Thành phần hóa học đặc tính môi trường nước tự nhiên Thành phần vật chất tạo đá quặng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần hóa học, đặc tính môi trường nước tự nhiên tạo nên khác biệt đặc tính ... thấp nước thành tạo cacbonat Do thành phần thạch học, đặc tính khoáng hóa tính hòa tan đất đá quặng tồn tầng tạo nên đặc trưng địa hóa nước tự nhiên sau (xem bảng 4) Bảng Phân bố thành phần hóa học ... nguyên tố phân bố tập nhìn chung nước sông suối cao nước đất từ vài lần đến hàng chục lần, cá biệt có hàm lượng Fe Cu tương đương hợp phần nước tự nhiên Bảng Phân bố thành phần hóa học tập mẫu thành...
 • 10
 • 253
 • 0

bài giảng thạch luận các đá magma chương 8 các nguyên tố chính

bài giảng thạch luận các đá magma chương 8 các nguyên tố chính
... Atom % 60 .8 59.3 21.2 15.3 6.4 7.5 2.2 6.9 2.6 4.5 2.4 2 .8 1.9 Mức độ phổ biến nguyên tố vỏ Trái Đất Các nguyên tố chính: hàm lượng > 1% SiO2 Al2O3 FeO* MgO CaO Na2O K2O H2O Các nguyên tố phụ: ... 9.47 2.91 159.70 71 .85 70.94 40.31 56. 08 61. 98 0.05 0.10 0.00 0.17 0.17 0.09 0.71 1. 48 0.04 2.50 2.53 1.40 K2O 1.10 94.20 0.02 0.35 H2O+ (O) Total 0.95 18. 02 0.11 4 .83 6.69 1. 58 72.26 100.00 99.06 ... MnO P2O5 CO2 Các nguyên tố (vết): thường < 0.1% Phân tích mẫu đá thông thường Wt % Oxides to Atom % Conversion Oxide Wt % Mol Wt Atom prop Atom % SiO2 49.20 60.09 0 .82 12.25 TiO2 1 .84 95.90 0.02...
 • 27
 • 254
 • 1

bài giảng thạch luận các đá magma chương 1 mở đầu

bài giảng thạch luận các đá magma chương 1 mở đầu
... dương lục địa độ sâu 10 0 km Theo Sclater et al (19 80), Earth Rev Geophys Space Sci., 18 , 269- 311 Kiến tạo mảng trình hình thành đá magma Sống núi đại dương (Mid-ocean Ridges) Các rift nội lục (Intracontinental ... Biến thiên gần tuyến tính manti ~ 30 MPa/km ≈ GPa đáy vỏ TĐ trung bình Nhân: ρ tỷ trọng tăng nhanh nhân hợp kim Dziewonski and Anderson (19 81) Phys Earth Planet Int., 25, 297-356 © Elsevier Science ... Đất Vỏ: Vỏ đại dương Mỏng: 10 km Đồng = ophiolite suite: Trầm tích (bazan dạng gối) pillow basalt Hệ thống đai mạch song song (sheeted dikes) Gabbro dạng khối Các đá siêu mafic (mantle) Vỏ lục...
 • 11
 • 163
 • 1

bài giảng thạch luận các đá magma chương 2 phân loại đá magma

bài giảng thạch luận các đá magma chương 2 phân loại đá magma
... 10 Tephrite Phân loại gọi tên đá núi lửa Theo IUGS 60 60 (Foid)ites F P Phân loại đá magma Phân loại hóa học đá núi lửa dựa tổng kiềm silic Theo Le Bas et al (1986) J Petrol., 27 , 745-750 Oxford ... Diorite/Gabbro/ 90 Anorthosite P 10 (Foid)-bearing Diorite/Gabbro Phân loại đá magma Plagioclase Anorthosite b Các đá gabbroic c Các đá siêu mafic Theo IUGS 90 Olivine Dunite Olivine gabbro Pyroxene ... Phân loại đá magma Phương pháp biểu diễn điểm: 70% X, 20 % Y, 10% Z biểu đồ tam giác An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, John Winter, Prentice Hall Q (a) Các đá phải...
 • 7
 • 388
 • 0

bài giảng thạch luận các đá magma chương 3 kiến trúc và cấu tạo đá magma

bài giảng thạch luận các đá magma chương 3 kiến trúc và cấu tạo đá magma
... plagioclase (đen) tạo thành dạng cành hướng trình làm giàu cục hợp phần mafic plagioclase lấy hết Ca, Al, Si dung thể xung quanh © John Winter and Prentice Hall Kiến trúc cấu tạo đá magma a Thể tích ... dạng que lớn rìa tinh thể Theo Shelley (19 93) Igneous and Metamorphic Rocks Under the Microscope © Chapman and Hall London a b Kiến trúc cấu tạo đá magma a Ban tinh dạng xương (skeletal) olivin ... N.Z Kích thước ảnh ~ 0.2 mm Theo Shelley (19 93) Igneous and Metamorphic Rocks Under the Microscope © Chapman and Hall London Kiến trúc cấu tạo đá magma a Ban tinh phân đới hornblende biểu thị...
 • 24
 • 322
 • 0

bài giảng thạch luận các đá magma chương 9 các nguyên tố hiếm (vết)

bài giảng thạch luận các đá magma chương 9 các nguyên tố hiếm (vết)
... Hall Một số ghi nhớ nguyên tố thạch luận Ng .tố Sử dụng nguyên tố thị Ni, Co, Cr Các nguyên tố tương thích mạnh Ni (và Co) tập trung olivine, Cr spinel Hàm lượng cao nguyên tố thị nguồn manti V, ... cho đá đai động mà không xác định nguồn gốc ban đầu chúng Các nguyên tố tiêu chí phân loại môi trường hình thành đá magma không ? Cách tiếp cận tốt nghiên cứu đá magma thành tạo Tập trung vào nguyên ... i lỏng K = số cân - Hàm lượng nguyên tố i q Các nguyên tố không tương thích (incompatible elements) nguyên tố tập trung phần nóng chảy (KD or D) « q Các nguyên tố tương thích (compatible elements)...
 • 39
 • 370
 • 1

bài giảng thạch luận các đá magma chương 10 đồng vị (isotopes)

bài giảng thạch luận các đá magma chương 10 đồng vị (isotopes)
... rã Các nuclide sản phẩm nguyên tử phóng xạ Các biến đổi đồng vị đá do: Phân dị khối lượng (Mass fractionation – thường cho đồng vị bền) Chỉ ảnh hưởng đến đồng vị nhẹ: H He C O S Các biến đổi đồng ... đá nguồn gốc manti ≠ đá trầm tích hình thành trình mặt: đánh giá hỗn nhiễm đá magma nguồn manti gây trầm tích nguồn gốc vỏ Đồng vị phóng xạ (Radioactive Isotopes) Các đồng vị không bền vững phân ... 436-468 Các đồng vị bền sử dụng hữu hiệu đánh giá tham gia nguồn chứa khác nhau, với đặc trưng đồng vị khác Đồng vị O H – nước có nguồn gốc trẻ >< nước khí tượng >< nước biển δ18O đá nguồn gốc...
 • 34
 • 761
 • 1

bài giảng thạch luận các đá magma -hoạt động magma đới hút chìm

bài giảng thạch luận các đá magma -hoạt động magma đới hút chìm
... loi khỏc HOT NG MAGMA RèA LC A TCH CC V trớ rỡa lc a tớch cc ụng Thỏi Bỡnh dng: 1- Andes; 2- Trung M; 3- Bc M; Tõy Thỏi Bỡnh Dng: ụng V trớ cỏc hot ng magma dóy Ander Cỏc hot ng magma cú s khỏc ... Ander Cỏc hot ng magma cú s khỏc tựy theo v trớ dóy Ander CC C TRNG CA HOT NG MAGMA DY ANDER SVZ ộ dốc đới địa chấn ộ sâu đới địa chấn ộ nâng cực đại vỏ Chiều dày vỏ Tuổi vỏ Thành phần núi lửa SiO2 ... bin l andezin; Thng cú mt amphibol v biotit THCH HC CC MAGMA CUNG O Andesite cú augite v andesite cú hyperthen THNH PHN HểA HC CA CC MAGMA KIU CUNG O THNH PHN HểA HC CA BASALTS Nguyên tố SiO2...
 • 20
 • 677
 • 9

bài giảng thạch luận các đá magma -hoạt động magma liên quan đến điểm nóng lục địa

bài giảng thạch luận các đá magma -hoạt động magma liên quan đến điểm nóng lục địa
... Petrogenesis Kluwer CÁC TỔ HỢP MAGMA CỦA RIFT LỤC ĐỊA Loạt phonolit bazanit Bazan kiềm – trachyt Bazan - riolit CÁC TỔ HỢP MAGMA KIỂU TRAP (Siberi, Emeishan) Picrit – bazan (và đá núi lửa-xâm nhập) ... North-Atlantic Tertiary basalts (modified from Pirajno, 2003) Hoạt động magma rift lục địa (rift cổ trẻ) Basalt lũ (phủ tràn lục địa - trap) Kimberlit lamprroit Figure 15-2 Flood basalt provinces ... 103 E 104 E E m e is h a n B a s a lt p ro v in c e Intraplate magmatism in VN displayed from PermianTriassic 26 N In Cenozoic, WP magmatism related to collision IndostanEurasia 105 E 106 E 107...
 • 22
 • 198
 • 0

bài giảng thạch luận các đá magma -sử dụng hoạt động magma trong luận giải bối cảnh địa động lực cổ

bài giảng thạch luận các đá magma -sử dụng hoạt động magma trong luận giải bối cảnh địa động lực cổ
... TI LP BI CNH A NG LC C Hot ng magma cú vai trũ quan trng lun gii bi cnh a ng lc c; Trong NC thch lun, thng phi xỏc lp c bn cht kin to ca cỏc t hp ỏ magma; õy l nhng phc tp, khụng phi ... b Y Y b L u Granit kim (75 Ma), nõng Phan Si Pang - Trong cỏc nghiờn cu kinh in v LIP ch chỳ ý n cỏc hot ng magma Cõu hi t ra: cỏc thnh to magma mafic siờu mafic v felsic kim Permi Trias õy ... 1/ Cu trỳc sụng ; 2/ Cu trỳc Tỳ L; 3/ Cu trỳc Sụng Hin Hot ng magma ni mng P-T - Cỏc t hp mafic-siờu mafic i Sụng TBVN - Cỏc t hp magma tng phn basalt-ryolit i Sụng Hin BVN TT Nà Phặc Phặc...
 • 25
 • 172
 • 0

bài giảng thạch luận các đá magma -tập hợp các đá magma

bài giảng thạch luận các đá magma -tập hợp các đá magma
... chui o Hawai Trớch Thch lun cỏc ỏ magma v bin cht (P.T Th, 2005) Mụ hỡnh hỡnh thnh nỳi la i dng (Trớch t Thch lun ỏ magma v bin cht ca P.T Th, 2005) Mụ hỡnh hot ng magma i dng Continental Reservoirs ... Ophiolite Oman Theo Boudier and Nicolas (1985) Earth Planet Sci Lett., 76, 84-92 S cú mt ca cỏc ỏ magma ophiolit cỏc cu trỳc un np l du hiu quan trng xỏc nh cỏc ng khõu c Thch hc ca MORB - Kin ... a c tỏch t Gondvaland v cỏc i khõu [Compet Rendus 340, 2-3] Nghiên cứu xác lập chất ophiolit tổ hợp mafic-siêu mafic Khối serpentinit Làng Hồi Pyroxenit amphibolit hoá S a m p le /P M - S u n...
 • 24
 • 162
 • 2

bài giảng thạch luận các đá magma và biến chất phần i giới thiệu chung

bài giảng thạch luận các đá magma và biến chất phần i giới thiệu chung
... Margins Back-arc Basins Ocean Island Basalts Miscellaneous IntraContinental Activity kimberlites, carbonatites, anorthosites I. 1 N I DUNG NGHIÊN CỨU THẠCH LUẬN ĐÁ MAGMA   I. 1.1 PHÂN LO I ĐÁ MAGMA ... nóng III- Các thành tạo magma – dấu hiệu thị cho t i lập b i cảnh địa động lực cổ phân tích sinh khoáng I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN  I. 1 N I DUNG NGHIÊN CỨU THẠCH LUẬN ĐÁ MAGMA:  Phân lo i đá magma ... Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology Prentice Hall Figure 1-3 Variation in P and S wave velocities with depth Compositional subdivisions of the Earth are on the left, rheological subdivisions...
 • 19
 • 747
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thạch luận các đá magma và biến chất phần i giới thiệu chungluận văn tang ma người nùng ở chợ đồn bắc kanjtừ các đá xâm nhập có thể lấy các tích tụ felspat đơn khoáng nêf êlin felspat thạch anh các đá phun trào kiến trúc hạt nhỏ hoặc vô định hình được sử dụng trực tiếp không phải làm giàutrầm tích luận các đá chứa dầu khí đá colectơthạch học các đá magma cung đảogt là toàn bộ các nhân tố ảnh hýởng đến quá trình thiết kế vận hành các chính sách thủ tục kiểm soát của đõn vịgt là toàn bộ các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế vận hành các chính sách thủ tục kiểm soát của đơn vịđánh giá hiệu quả của các mô hình khuyến lâm trên địa bàn tỉnh bắc kạncác dân tộc ít người ở vùng núi phía bắccác dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắcluận án tiến sĩ tang ma của người tày ở bắc kanjđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn thiênmột số ví dụ các hoạt động luyện tập từ vựng cho học sinh ở trình độ trung bìnhmột số ví dụ các hoạt động luyện tập từ vựng cho học sinh ở trình độ caobiểu đồ phân bố đa nguyên tố trong các đá mafic siêu kiềm kali tbvn chuẩn hóa theo thành phần manti nguyên thủyStrategic management of technological innovation 5th edition schilling test bankStrategic management planning for domestic and global competition 13th edition pearce II test bankStrategic management text and cases 8th edition dess test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo trình kinh tế và quản lý xây dựngĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2,3 ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAOGiáo trình listening phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Giáo trình listening phần 2Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNH