Dạy học theo định hướng tiếp cận hệ thống chương IV sinh sản, sinh học 11 – trung học phổ thông

Dạy học theo định hướng tiếp cận hệ thống chương IV sinh sản, sinh học 11 trung học phổ thông

Dạy học theo định hướng tiếp cận hệ thống chương IV sinh sản, sinh học 11 – trung học phổ thông
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN LIÊU DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG TIẾP CẬN HỆ THỐNG CHƢƠNG IV: SINH SẢN, SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC ... theo sách giáo khoa làm cho học sinh khó khái quát đƣợc tính hệ thống hệ thống sinh học Chính từ lí trên, chọn nghiên cứu đề tài: Dạy học theo định hướng tiếp cận hệ thống chương IV: Sinh sản, ... trình dạy học Sinh học 11 - Đối tượng nghiên cứu: Dạy học theo định hƣớng TCHT chƣơng IV: Sinh sản, Sinh học 11 - THPT Phạm vi nghiên cứu Chƣơng IV: Sinh sản, Sinh học 11 - THPT Giả thuyết khoa học...
 • 14
 • 200
 • 0

đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực môn sinh

đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực môn sinh
... LỰC CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁC CẤP HỌC 202 PHẦN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Giáo dục ... I ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ... ñồng phương pháp dạy học, kiểm tra ñánh giá theo hướng khoa học, ñại; tăng cường mối quan hệ thúc ñẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt ñộng dạy học giáo dục, ñánh giá trình dạy học – giáo...
 • 214
 • 1,633
 • 5

ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC
... đổi kiểm tra đánh giá đổi phương pháp dạy học Cơ chế, sách quản lí hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chưa khuyến khích tích cực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo ... thông đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục II ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Đổi phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi đánh giá trình dạy học đổi ... chưa đồng bộ, làm hạn chế việc áp dụng phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá đại Nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường đổi kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, Bộ Giáo...
 • 9
 • 291
 • 5

Dạy học theo hướng tiếp cận hệ thống chương IV sinh sản, sinh học 11 trung học phổ thông

Dạy học theo hướng tiếp cận hệ thống chương IV sinh sản, sinh học 11 trung học phổ thông
... trạng dạy học theo định hướng TCHT trường THPT 22 1.3.2 Thực trạng vận dụng tiếp cận hệ thống dạy học Sinh học thể 24 CHƯƠNG DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN HỆ THỐNG CHƯƠNG IV SINH SẢN, SINH HỌC 11 ... trình dạy học Sinh học 11 - Đối tượng nghiên cứu: Dạy học theo định hướng TCHT chương IV: Sinh sản, Sinh học 11 - THPT Phạm vi nghiên cứu Chương IV: Sinh sản, Sinh học 11 - THPT Giả thuyết khoa học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN LIÊU DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN HỆ THỐNG CHƯƠNG IV: SINH SẢN, SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC...
 • 96
 • 426
 • 0

Một số biện pháp quản lí việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

Một số biện pháp quản lí việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ THU HÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN ... phương pháp dạy học theo định hướng tiếp cận lực học sinh trường THPT huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 45 2.2.1 Thực trạng nhận thức đổi phương pháp dạy học theo định hướng tiếp cận lực học sinh ... chương 68 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 70 3.1...
 • 120
 • 194
 • 6

Xây dựng các bài tập phân tích biến đổi dây chuyền trong hóa hữu cơ theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu quả dạy học phần hidrocacbon

Xây dựng các bài tập phân tích biến đổi dây chuyền trong hóa hữu cơ theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu quả dạy học phần hidrocacbon
... nâng cao chất lượng dạy học trường trung học phổ thông, lựa chọn đề tài: “ xây dựng tập phân tích biến đổi dây chuyền hóa hữu theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu dạy học phần hidrocacbon ... ứng dây chuyền hóa hữu phần hidrocacbon hóa học 11 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng hệ thống phần tập hóa học sở hệ thống phản ứng dây chuyền mối quan hệ hợp chất hữu với nâng cao hiệu dạy học phần ... tiếp cận hệ thống Các phương pháp dạy học có tính hệ thống khái quát cao day học hóa học Xây dựng sử dụng tập phản ứng dây chuyền biến đổi chất phần hidrocacbon theo hướng tiếp cận hệ thống để...
 • 98
 • 730
 • 0

Đổi mới KTĐG trong môn học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận năng lực cho học sinh

Đổi mới KTĐG trong môn học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận năng lực cho học sinh
... Phần B Đổi KTĐG môn học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh KHÁI QUÁT NỘI DUNG I Những vấn đề chung đánh giá theo định hướng lực II Những vấn đề cụ thể đánh giá theo định hướng lực ... đạt chuẩn môn học Chú ý đến mức độ phân hoá việc thực mục tiêu môn học II NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC II NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Các ... GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Đánh giá kỹ đọc viết môn Ngữ văn a Đánh giá kỹ đọc hiểu: - Theo cách thường làm: Thầy cô giảng bài, học sinh nghe ghi chép lại, ghi nhớ kiến thức thầy cô giảng - Theo...
 • 28
 • 2,866
 • 8

Xây dựng và sử dụng các bài tập chuỗi phản ứng trong hóa hữu cơ theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu quả dạy học phần hidracabon (hóa học 11 THPT)

Xây dựng và sử dụng các bài tập chuỗi phản ứng trong hóa hữu cơ theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu quả dạy học phần hidracabon (hóa học 11 THPT)
... hóa học Mối quan hệ tiếp cận hệ thống tập chuỗi phản ứng hóa hữu - Xây dựng, tuyển chọn sử dụng tập chuỗi phản ứng hóa hữu phần hidrocacbon theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu dạy ... thống - Các phương pháp dạy học theo quan điểm tiếp cận hệ thống 3.2 Xây dựng sử dụng tập chuỗi phản ứng hóa hữu theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu dạy học phần hidrocacbon nhằm ... tài: Xây dựng tập chuỗi phản ứng hóa hữu theo quan điểm tiếp cận hệ thống để nâng cao hiệu dạy học phần hidrocacbon” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng tập chuỗi phản ứng phần hidrocacbon...
 • 141
 • 412
 • 3

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở việt nam theo định hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở việt nam theo định hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế
... 60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ 3.1 Các quan điểm hoàn thiện ... thức kế toán tay hay máy vi tính áp dụng đơn vị phương pháp sửa sổ kế toán Mỗi đơn vị kế toán phải vào hệ thống sổ kế toán BTC quy định để chọn hệ thống sổ áp dụng cho đơn vị đơn vị hệ thống ... độ kế toán HCSN Việt Nam 34 2.2.2 Hệ thống tài khoản áp dụng cho đơn vị HCSN 37 2.2.3 Cơ sở xây dựng hệ thống TKKT áp dụng cho đơn vị HCSN Việt Nam 39 2.3 Đánh giá hệ thống TKKT áp dụng...
 • 154
 • 395
 • 2

skkn xây dựng một số bài toán thực tiễn gắn liền với chương trình toán lớp 11 theo định hướng tiếp cận các năng lực của người học

skkn xây dựng một số bài toán thực tiễn gắn liền với chương trình toán lớp 11 theo định hướng tiếp cận các năng lực của người học
... nội dung học Từ đó, đề tài tập trung vào việc xây dựng số toán thực tiễn gắn liền với chương trình toán lớp 11 theo định hướng tiếp cận lực người học MỤC LỤC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ... 2015) Một số toán thực tiễn gắn liền với chương trình Toán 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2014) Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Toán ... tình mà họ đối mặt sống sau rời ghế nhà trường Tìm kiếm xây dựng ví dụ thực tiễn ứng dụng toán học Làm để tìm kiếm xây dựng ví dụ thực tiễn ứng dụng toán học? Đây cách tiếp cận mới, câu hỏi mà...
 • 17
 • 229
 • 0

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực
... mục tiêu lực 3.3 Phát triển chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh theo định hướng phát triển lực người học Khái niệm phát triển lực hiểu đồng nghĩa với phát triển lực hành động hay gọi lực thực ... dạy học tiếng Anh 3.4 Tiến trình phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận lực Việc phát triển chương trình đào tạo theo lực trải qua giai đoạn sau: (1) Nhận diện, xác định lực cốt ... thuật Phát triển chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh theo định hướng tiếp cận lực 3.1 Ý nghĩa Chương trình giáo dục dựa vào chuẩn xu tất yếu nhà trường cấp học Chương trình giáo dục dựa theo...
 • 7
 • 260
 • 1

Xây dựng dự toán chi phí cho các bộ phận hành chính tại công ty cổ phần FPT theo định hướng xây dựng hệ thống dự toán trên cơ sở hoạt động

Xây dựng dự toán chi phí cho các bộ phận hành chính tại công ty cổ phần FPT theo định hướng xây dựng hệ thống dự toán trên cơ sở hoạt động
... kinh doanh chi ng góp ng m ng: toán doanh Tr Tr c chi phí 35 Tr chi nh ng bày chi phí n m tài Tr toán chi phí thành b chi phí chi phí Nhà n chi phí n 0% 36 m chi phí hàng n m sau chi phí, Tr ... 01.10BM/TC/HDCV /FPT 01.20BM/TC/HDCV /FPT M 02.20BM/TC/HDCV /FPT 1/0 1/0 1/1 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 34 2.3.4 2.3.4.1 0109010 ngày 09/01/200 a chi phí toán chi phí m chi phí hàng n chi phí công ty kinh ... m Công ty C ph n H th ng thông tin FPT (FIS) D ch v tin h c Công ty TNHH D ch v tin h c FPT (FSC) Xu t kh u ph n m m Công ty C ph n Ph n m m FPT (FSOFT) Vi n thông Công ty C ph n Vi n thông FPT...
 • 118
 • 131
 • 0

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)
... Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo hướng văn hoá - Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc theo hướng tiếp cận văn hoá Đối ... tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá - Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương - Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc ... sáng tác Nguyễn Đình chiểu nói chung Văn tế nghĩa Cần Giuộc nói riêng - Các công trình nghiên cứu đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc ...
 • 12
 • 1,019
 • 1

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1
... CHỨC HỌC SINH TIẾP CẬN TÁC PHẨM "VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC" CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO HƢỚNG VĂN HÓA 56 3 .1 Những yêu cầu có tính nguyên tắc 56 3 .1. 1.Yêu cầu chung 56 3 .1. 2 ... nó: Cần phải nghiên cứu văn học tác phẩm văn học hệ thống chỉnh hai cấp liên đới Hệ thống chỉnh thể tác phẩm gia nhập hệ thống chỉnh thể văn học, hệ thống chỉnh thể văn học gia nhập hệ thống ... Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu đã sưu tập cho đến gồm ba bài văn tế: Văn tế nghĩa Cần Giuộc (18 62), Văn tế Trương Định (18 64), Văn tế nghĩa trận vong lục tỉnh (sau 18 74); 12 ...
 • 123
 • 526
 • 0

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11Tập 1)

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11Tập 1)
... hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương  Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc nhà trường phổ thông  Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm Văn tế nghĩa Cần ... tác Nguyễn Đình chiểu nói chung Văn tế nghĩa Cần Giuộc nói riêng - Các công trình nghiên cứu về đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc ... Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Các công trình nghiên cứu tác phẩm "Văn...
 • 10
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý đánh giá học sinh theo định hướng tiếp cận năng lựchướng tiếp cận hệ thốnghướng tiếp cận hệ thống kiểm soát nội bộdạy học theo tiếp cận hệ thốngquá trình dạy học theo tiếp cận hệ thốngtiếp cận hệ thống trong dạy họctiếp cận hệ thống trong quản lý dạy họcđịnh hướng tiếp cận công nghệ nguồn của các ctqt nhằm đổi mới nâng cao trình độ khoa học công nghệ của đất nướcđịnh hướng xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châulý thuyết quản lý theo tiếp cận hệ thốngtiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển vũ đình hòeluận văn địa lí về định hướng tiếp cận năng lựchướng tiếp cận hệ phương trìnhcác dân tộc trên thế giới lại thuộc về cùng một loại hình kinh tế văn hóa theo hai hướng tiếp cận tiến hóa luận sinh thái văn hóanghiên cứu môi trư tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triểnờngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả