Đặc điểm hoạt động kiến tạo các hệ thống đứt gãy khu vực thủy điện sông tranh 2, tỉnh quảng nam

Đặc điểm hoạt động kiến tạo các hệ thống đứt gãy khu vực thủy điện sông tranh 2, tỉnh quảng nam

Đặc điểm hoạt động kiến tạo các hệ thống đứt gãy khu vực thủy điện sông tranh 2, tỉnh quảng nam
... Đặc điểm hoạt động kiến tạo hệ thống đứt gãy khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam Đề tài nhằm giải mục tiêu sau đây: - Làm rõ đặc điểm phân bố mạng đứt gãy khu vực thủy điện Sông Tranh ... khu vực thủy điện Sông Tranh 3.3.2 Đặc điểm hoạt động pha chuyển dịch hệ đứt gãy khu vực thủy điện Sông Tranh 3.4 Mối quan hệ hoạt động đứt gãy phát sinh động đất khu vực thủy điện Sông Tranh ... suất kiến tạo Angelier 2.3.5 Phương pháp xác định tính chất lý đá CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO CÁC HỆ THỐNG ĐỨT GÃY KHU VỰC THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Đặc điểm hình học, động...
 • 12
 • 198
 • 0

Lý giải động đất tại công trình thủy điện sông tranh 2 tỉnh quảng nam

Lý giải động đất tại công trình thủy điện sông tranh 2 tỉnh quảng nam
... Khi tranh toàn cảnh vấn đề động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh lên đầy đủ Hy vọng rằng, báo giúp cho cá nhân quan quan tâm đến vấn đề động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh ... 19 62 Ở hồ vòng 38 năm sau xuất 10 trận động đất với cường độ M ≥5; 150 trận động đất với cường độ M ≥4, 100,000 trận động đất có cường độ M>0 Như để kết luận động đất công trình thủy điện Sông Tranh ... động đất đo đạc Hình 1: Chuỗi quan trắc mực nước hồ tượng động đất thủy điện Sông Tranh (Mô tả cấp động đất trình bày Bảng 1) Nhìn vào số liệu quan trắc rút số nhận xét sau: Chuỗi kiện động đất...
 • 5
 • 139
 • 1

Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa Đông Nam Việt Nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấn

Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa Đông Nam Việt Nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấn
... tài Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa Đông Nam Việt Nam mối quan hệ với tai biến địa chất sở tài liệu địa chấn Mục tiêu luận án Làm sáng tỏ đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ mối ... Tổng quan nghiên cứu địa chất, kiến tạo tai biến địa chất khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam Chương II Kiến tạo trẻ phương pháp nghiên cứu Chương III Đặc điểm cấu trúc -kiến tạo khu vực thềm lục ... tuyến địa chấn, địa từ đo sâu hồi âm kết hợp với lấy mẫu trầm tích thềm lục địa Đông Nam Việt Nam 1.2 Một số kết đạt nghiên cứu địa chất, kiến tạo tai biến địa chất khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt...
 • 14
 • 237
 • 0

Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy sông hồng và điện biên – lai châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo

Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy sông hồng và điện biên – lai châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo
... chung hoạt động kiến tạo đại hai đới đứt gãy Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương Đặc điểm hoạt động kiến tạo đại hai đới đứt gãy sông hồng điện biên lai châu sở số địa mạo Chương 4: Đối sánh ... Lai Châu đới kiến trúc kiến tạo có quy mô tính chất hoạt động đại tương đối tích cực Riêng đới đứt gãy Sông Hồng mức độ hoạt động kiến tạo đại lớn phức tạp đới đứt gãy Điện Biên Lai Châu ... lớn đới đứt gãy SH 20 KẾT LUẬN Nghiên cứu đối sánh hoạt động kiến tạo đại hai đới đứt gãy Sông Hồng Điện Biên Lai Châu phương pháp sử dụng số địa mạo kiến tạo đưa kết luận sau:  Đới đứt gãy...
 • 26
 • 382
 • 0

Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy sông Hồng và Điện Biên - Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo - kiến tạo

Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy sông Hồng và Điện Biên - Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo - kiến tạo
... động kiến tạo đại hai đới đứt gãy Xuất phát từ lý trên, học viên lựa chọn đề tài Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo đại đới đứt gãy Sông Hồng Điện Biên Lai Châu sở số địa mạo kiến ... nâng - hạ “khối” địa hình khác ranh giới đứt gãy chúng… 29 Chương ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI HAI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG VÀ ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU TRÊN CƠ SỞ CÁC CHỈ SỐ KIẾN TẠO - ĐỊA MẠO ... Phƣơng pháp phân tích địa hình – địa mạo …………………………… 29 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI HAI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG VÀ ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU TRÊN CƠ SỞ CÁC CHỈ SỐ ĐỊA MẠO ……………………………………………………………………...
 • 88
 • 401
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SƠN LA TRÊN CƠ SỞ ĐỊA MẠO KIẾN TẠO

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SƠN LA TRÊN CƠ SỞ ĐỊA MẠO KIẾN TẠO
... đ ng i n t o đ i đới đ t gã Nam ph ng ph p c n m Việt uất ph t từ c c ý tr n, học vi n chọn đ tài Đánh giá mức độ hoạt động kiến tạo đại đới đứt gãy Sơn La sở địa mạo kiến tạo àm uận v n th ... n N- QG N Đ.g S n La Đ.g S.Đà Đ.g S.Mã Hình 3.8 i u i n ủ đới đứt ãy Sơn L tr n n D m 3D 3.3 Đánh giá mức độ hoạt động kiến tạo đại đới đứt Sơn a Tr n c sở tính to n số địa m o - i n t o t ... KI N TẠO 3.1 Hoạt động kiến tạo đại qua số địa mạo kiến tạo - Tính không đối xứng bồn thoát nước Tính ất đối ng đới đ t gã S n La đ c th rõ tr n địa hình – địa m o C nh phía T Nam đới đ t gã...
 • 52
 • 431
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm các hệ thống đứt gẫy và khôi phục lại lịch sử kiến tạo lô X, Bắc bể Sông Hồng và mối liên quan đến sự hình thành, tích tụ và phá hủy dầu khí

Nghiên cứu đặc điểm các hệ thống đứt gẫy và khôi phục lại lịch sử kiến tạo lô X, Bắc bể Sông Hồng và mối liên quan đến sự hình thành, tích tụ và phá hủy dầu khí
... gẫy khôi phục lại lịch sử kiến tạo X, Bắc bể Sông Hồng mối liên quan đến hình thành, tích tụ phá hủy dầu khí phương pháp xác định tính chất đứt gẫy từi mặt cắt địa chấn, phương pháp xác định ... kiện hình thành, tích tụ phá hủy dầu khí khu vực Với mục đích nghiên cứu đặc điểm hoạt động kiến tạo khu vực Bắc bể Sông Hồng, em chọn đề tài tốt nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm hệ thống đứt gẫy khôi ... 59 PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐỨT GẪY TỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁ HỦY TÍCH TỤ DẦU KHÍ LÔ X, BẮC BỂ SÔNG HỒNG 62 CHƢƠNG 5: CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62 5.1 CƠ SỞ...
 • 126
 • 147
 • 0

Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của hệ thống siêu thị Co.opmart tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của hệ thống siêu thị Co.opmart tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... N V PHÁT TRI N HO NG KINH DOANH C A H TH NG SIÊU TH - TH C TR NG C A H TH NG SIÊU TH CO.OPMART - :M TS GI I PHÁP GÓP PH N PHÁT TRI N HO KINH DOANH C A H PH H NG TH NG SIÊU TH CO.OPMART T I THÀNH ... T S KINH DOANH C A H GI I PHÁP GÓP PH N PHÁT TRI N HO TH NG SIÊU TH CO.OPMART T I THÀNH PH ” H NG c tác gi th c hi n v i mong mu n có th i pháp mang tính kh thi giúp cho h th ng siêu th Co.opmart ... t trình h c t p Xin trân tr ng c Ph m Minh tác L M t s gi i pháp góp ph n phát tri n ho t ng kinh doanh c a h th ng siêu th Co.opmart t i thành ph H Chí Minh ” nghiên c u th c hi h c c a TS T...
 • 106
 • 136
 • 1

Đặc điểm tự nhiên, đất đai các vùng đất ngập nước khu vực cửa sông ở việt nam

Đặc điểm tự nhiên, đất đai các vùng đất ngập nước khu vực cửa sông ở việt nam
... II Đặc điểm tự nhiên, đất đai vùng đất ngập nước khu vực cửa sông Việt Nam * Đặc điểm chung Đặc điểm địa mạo 2/3 Diện tích tự nhiên Việt Nam đồi núi Địa hình chung có ... trạng môi trường vùng đất ngập nước cửa sông ven biển Việt Nam 4.1 Biến động diện tích Các vùng rừng ngập nước cánh đồng cỏ hai khu vực có cảnh quan đất ngập nước lớn cua Việt Nam đồng Bắc Bộ ... vào việc hình thành khu hệ động vật nước ngọt.[3] 2.2 Đất ngập nước đồng Sông Cửu Long a Đặc điểm tự nhiên Đồng Sông Cửu Long thuộc lãnh thổ Việt Nam thành phần cuối lưu vực sông Mekông Có diện...
 • 29
 • 96
 • 0

Đánh giá tình hình hoạt động động đất khu vực công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại

Đánh giá tình hình hoạt động động đất khu vực công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại
... độ thiệt hại động đất xảy Mục tiêu đề án "Đánh giá tình hình hoạt động động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh đề xuất biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại" là: 1/ Đánh giá biến động ... Thông tin chung đề án 1- Tên đề án "Đánh giá tình hình hoạt động động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh đề xuất biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại" 2- Quản lý đề án: 2. 1 Đơn vị chủ ... từ 0,5 – 2, 0km Hình 2. 6: Các đới đứt gãy hoạt động khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh kế cận Bảng 2. 1: Đặc trưng hình thái - hình động học đới đứt gãy khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh kế...
 • 131
 • 262
 • 1

Đánh giá đặc điểm về môi trường sinh thái vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện sơn la

Đánh giá đặc điểm về môi trường sinh thái vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện sơn la
... trường đất vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La - Đánh giá, phân tích đặc điểm môi trường nước, vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La - Đánh giá, đặc điểm hệ động, thực vật, vùng đất ... tài Đánh giá đặc điểm môi trường sinh thái vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá đặc điểm môi trường sinh thái vùng đất bán ngập lưu vực thủy ... thủy điện Sơn La - Đặc điểm môi trường nước vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La - Đặc điểm môi trường động, thực vật vùng bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La - Các giải pháp bảo vệ môi trường...
 • 88
 • 179
 • 3

nghiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của các nông hộ bị thu hồi đất do xây dựng thuỷ điện sông tranh 2 trên địa bàn xã trà đốc, huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam

nghiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của các nông hộ bị thu hồi đất do xây dựng thuỷ điện sông tranh 2 trên địa bàn xã trà đốc, huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
... đền nông hộ bị thu hồi đất xây dựng thu điện Sông Tranh địa bàn Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 1 .2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu tiến trình thu hồi đất nông nghiệp sách đền ... Sông Tranh địa bàn nghiên cứu - Tình hình sử dụng tiền đền nông hộ bị thu hồi đất xây dựng thủy điện Sông Tranh địa bàn nghiên cứu - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tiền đền nông hộ bị ... bị thu hồi đất xây dựng thu điện Sông Tranh địa bàn Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 3 .2 Nội dung nghiên cứu - Thực trạng thu hồi đất sách đền để xây dựng công trình thủy điện Sông...
 • 72
 • 321
 • 0

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM TỈNH QUẢNG NAM

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM TỈNH QUẢNG NAM
... KBTB Lao Chàm, cụ thể là: Hỗ trợ pháp lý: Tỉnh Quảng Nam ban hành định thành lập Dự án Bảo tồn biển Lao Chàm, Ban Quản dự án BTB Lao Chàm, KBTB Lao Chàm thuộc UBND tỉnh Hỗ trợ tài ... cộng đồng quy hoạch phân vùng xây dựng quy chế quản khu bảo tồn biển Lao Chàm, Khu bảo tồn biển Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam [2] Chu Mạnh Trinh (2007) (c), Báo cáo tham quan học tập hình ... (2008) (d), Kế hoạch quản khu bảo tồn biển Lao Chàm giai đoạn 2009 – 2014, Ban Quản Khu Bảo tồn biển Lao Chàm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tỉnh Quảng Nam [5] Chu Mạnh Trinh...
 • 27
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử kiến tạo 1 hệ thống đứt gãy theo phương đông bắc tây namlịch sử kiến tạo 1 hệ thống đứt gãy theo phương tây bắc đông namdac diem cac he thong dut gay tan kien tao va hoat dong hien daicac nc bo sung danh gia cac he thong dut gay tan kien tao va hoat dong hien daidac diem dia chat kien tao cac tinh mien nui phia bacđặc điểm hoạt động đào tạo ở trường đại học y tế công cộngđặc điểm hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng du lịch hà nộiđặc điểm hoạt động xuất khẩu túi nhựa pp của công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản hà namnghiên cứu đánh giá tác động của công trình thủy điện đến môi trường tỉnh quảng namhiện trạng ở thuỷ điện sông tranh 2 và tác động tiêu cực của công trình nàytác động tiêu cực của thuỷ điện sông tranh 2đặc điểm hoạt động nc amp pt địa phương xét về mối quan hệ phối hợp hoạt động nc amp pt giữa các cấpnghiên cứu các hoạt động kiến tạo macmađặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của công tyđặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của công ty20Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học