Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thu metan từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt kết hợp bùn thải

Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thu metan từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt kết hợp bùn thải

Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thu metan từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt kết hợp bùn thải
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC KỲ KHÍ THU METAN TỪ HỖN HỢP RÁC THẢI SINH HOẠT KẾT HỢP BÙN THẢI Chuyên ... Tổng quan rác thải sinh hoạt 1.2.1 Nguốn gốc phát sinh đặc điểm rác thải sinh hoạt 1.2.2 Các phƣơng pháp xử lý rác thải sinh hoạt 12 1.3 Phƣơng pháp lên men phân hủy yếm khí ... hàm lƣợng ẩm chất thải có Bảng 1.2 rác thải sinh hoạt 10 Bảng 1.3 Vi sinh vật sinh axit hữu 16 Bảng 1.4 Vi sinh vật sinh metan 17 Bảng 1.5 Một số chất ức chế trình sinh khí metan 23 Bảng 1.6...
 • 14
 • 180
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HUỶ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG TỔNG HỢP VẬT LIỆU Fe-MCM-41" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Nguyen Khoai, Proceedings of 1st IWOFM-3rd IWONN conference, Halong, Vietnam, December 6-9, (2006), 54-57 90 STUDY ON THE THERMAL DECOMPOSITION OF SURFACTANT IN FeMCM-41 MATERIALS Nguyen Khoai, ... nhit nung tng Thc vy, s co li ca cỏc n v t bo loi b cht nh hng cu trỳc lm cho khung mng cng co li Trong khong 200-700oC, d100 hu nh khụng thay i v cú giỏ tr l 39 Tuy nhiờn, 900oC d100 gim xung ... thu nhit tt Hỡnh ng ng nhit hp ph - kh hp ph nit mu MCM-41 v FeCN100 hn nhiu a st vo thnh phn gel Trong trng hp ny, i vi mu MCM-41 khụng cha st thỡ s to thnh cỏc ng hỡnh khe cú th bt li Thc vy,...
 • 7
 • 410
 • 1

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc kháng sinh Chloramphenicol bằng quang hóa (UV)

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc kháng sinh Chloramphenicol bằng quang hóa (UV)
... nghiên cứu trình phân hủy CAP Trên giới cú số công trình nghiên cứu trình phân hủy CAP phương pháp khác phản ứng quang hóa, oxi hóa cấp tiến (AOPs), sóng viba, tia gamma… Mục đích nghiên cứu nhằm ... phụ trình phân hủy CAP 4-nitrobenzoic A.Chatzitakis (2008) [7] nghiên cứu trình phân hủy CAP phản ứng quang xúc tác Kết nghiên cứu cho thấy thời gian, sử dụng ZnO làm chất xúc tác khả phân hủy ... – 2011 Trường ĐH KHTN – ĐH QGHN KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu thu được, rút kết luận sau:  Quá trình phân hủy CAP (10mg/l) UV giảm dần theo thời gian bị phân hủy hoàn toàn sau  Hiệu phân hủy CAP...
 • 45
 • 215
 • 0

Nghiên cứu quá trình phân hủy một số hợp chất thuốc kháng sinh bằng phương pháp quang hóa UV HOCl clo

Nghiên cứu quá trình phân hủy một số hợp chất thuốc kháng sinh bằng phương pháp quang hóa UV HOCl clo
... hợp chất kháng sinh Các sản phẩm phụ trình chuyển hóa hợp chất tự nhiên trình xử lý chưa nghiên cứu sâu Vì đề xuất đề tài Nghiên cứu trình phân hủy số hợp chất thuốc kháng sinh phương pháp quang ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY MỘT SỐ HỢP CHẤT THUỐC KHÁNG SINH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG HÓA UV/ HOCl/ ClOChuyên nghành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... động đến vi sinh vật, gây nên kháng thuốc, sản phẩm chuyển hóa chúng hợp chất có độc tính cao Các hợp chất kháng sinh thường không xử lý phương pháp xử lý nước truyền thống tồn nước sinh hoạt dẫn...
 • 9
 • 122
 • 0

Nghiên cứu quá trình phân hủy polymer rác thải thành hydrocacbon hữu ích ở dạng sản phẩm lỏng

Nghiên cứu quá trình phân hủy polymer rác thải thành hydrocacbon hữu ích ở dạng sản phẩm lỏng
... NGUYỄN HỮU TRỊNH trường tự nhiên , vấn đề đặt tái chế, sử dụng loại rác thải vào sống Nội dung đề tài : Nghiên cứu trình phân hủy polymer rác thải thành hydrocacbon hữu ích dạng sản phẩm lỏng Các sản ... cho trình nhiệt phân 2 .Phân tích thành phần sản phẩm sau nhiệt phân 3 .Phân tách sản phẩm lỏng thành phân đoạn xác định số tiêu I.PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Trước tiến hành, mẫu polymer phân tích ... III.PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN SẢN PHẨM Thành phần sản phẩm lỏng phân tích máy GC-MS trung tâm sắc khí Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam Với số liệu thu ta đánh giá sơ chất lượng sản phẩm IV PHÂN...
 • 63
 • 452
 • 0

Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại quảng ninh

Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại quảng ninh
... thi im mi b ụ nhim v vi lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn a kp thớch nghi, tn cụng v lm thay i cu trỳc c cht Tuy nhiờn, vic lờn men vi sinh vt vi lng ln l iu khụng ... khụng m bo vi sinh vt gi nguyờn c cỏc c tớnh phõn hy ụ nhim [26], [27] 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH Hin nay, cú nhiu nghiờn cu v kh nng ca vi sinh vt s ... vi sinh vt v an ton i vi mụi trng, cn cú s giỏm sỏt cht ch a cỏc vi sinh vt t ni ny sang ni khỏc x lý ụ nhim, nht l vi cỏc vi sinh vt ó c chuyn gen quỏ trỡnh b sung vi sinh vt t hiu qu, cn phi...
 • 78
 • 665
 • 5

Luận văn: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH doc

Luận văn: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH doc
... thi im mi b ụ nhim v vi lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn a kp thớch nghi, tn cụng v lm thay i cu trỳc c cht Tuy nhiờn, vic lờn men vi sinh vt vi lng ln l iu khụng ... khụng m bo vi sinh vt gi nguyờn c cỏc c tớnh phõn hy ụ nhim [26], [27] 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH Hin nay, cú nhiu nghiờn cu v kh nng ca vi sinh vt s ... vi sinh vt v an ton i vi mụi trng, cn cú s giỏm sỏt cht ch a cỏc vi sinh vt t ni ny sang ni khỏc x lý ụ nhim, nht l vi cỏc vi sinh vt ó c chuyn gen quỏ trỡnh b sung vi sinh vt t hiu qu, cn phi...
 • 78
 • 256
 • 0

CÁC yếu tốt ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH PHÂN hủy SINH học

CÁC yếu tốt ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH PHÂN hủy SINH học
... trái trình phân hủy sinh học, đường bên phải trình bẻ gãy học, sau xẩy trình phân hủy sinh học Bên trái phân hủy (degradation), bên phải phân hủy sinh học (biodegradation)  Tốc độ phân hủy: ... (ATP)… PHÂN HỦY SINH HỌC Phân hủy sinh học:   Phân hủy sinh học phản ứng hoạt động vi sinh vật gây ra, đặc biệt hoạt động enzym dẫn đến thay đổi lớn cấu trúc hoá học vật liệu Về polyme phân hủy sinh ... cho phân huỷ sinh học    +Bẻ gãy sinh học: Nhiều loại polyme thông báo Phân hủy sinh học , thực chất bẻ gãy sinh học phân hủy tác động vi sinh vật, giai đoạn đầu Người ta nói trình gãy vô sinh...
 • 33
 • 210
 • 0

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH
... cho vi cỏc vựng khụng ụ nhim Cỏc loi vi sinh vt vựng ụ nhim cú xu on vi sinh vt bn a hot ng Nh vy, hot ng ca on vi sinh hng thớch nghi, bng cỏch thay i cu trỳc di truyn hng n vic phõn hy PAH Vi ... vt bn a 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt vic phõn hy sinh hc PAH ti vựng ụ nhim tng cng quỏ trỡnh 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH phõn hy sinh hc, vic b sung cỏc ngun dinh dng nh ngun cacbon, ... ụ nhim v vi x lý ụ nhim theo phng phỏp phõn hy sinh hc [26] Trong hot ng lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn sng, vi sinh vt cn nguyờn t N, P, mt s cht dinh dng khỏc...
 • 39
 • 235
 • 0

nghiên cứu quá trình phân lập và nhân giống nấm sò

nghiên cứu quá trình phân lập và nhân giống nấm sò
... hẹp nên qúa trình tuyển chọn giống nấm cấp I chưa thành công 3.1.2 Về nghiên cứu nhân giống nấm cấp II, cấp III từ giống nấm cấp I - Giống nấm đảm bảo độ tuổi giống Giống nấm đạt 19 – 20 ... hậu không giống trồng nấm quanh năm với hàng chục loại nấm ăn nấm dược liệu khác Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, chọn đề tài: Nghiên cứu trình phân lập nhân giống nấm để tạo nhiều giống có ... trình nhân giống 1.2.4 Theo dõi ảnh hưởng thời gian đến trình nhân giống 1.2.5 Trồng thử nghiệm giống nấm cấp III từ giống nấm cấp II theo dõi trình sinh trưởng phát triển nấm Phần KẾT QUẢ VÀ...
 • 34
 • 5,724
 • 8

Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần đúng 1 photon m → e + νµ + νe + g

Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần đúng 1 photon m → e + νµ + νe + g
... (1 + g )m) (e (e/ ) e gl (1 + g )ne ) + ữ 2 ữ ữ ( p2 + k ) - m e ứ l * p2 + k + m e ổ p - k + mm ỗ + ỗ( mg l (1 + g ) (E / )n m) (ne gl (1 + g )e) + e ỗ ỗ ( p1 - k )2 - m m ỗ ố ữ + ( mg (1 + g ... , s )g (g (1 + g )) g e( q , s ) e (q1, s1 )g l (1 + g )ne (q2, s ) = e + (q1, s1 ) g g l (1 + g ) ne (q2, s ) + e + l 2 e 0+ + + + l ( + ) = ne (q2, s )g g l (1 + g ) 1 g 0e( q1, s1 ) , (1. 19) ... p1 ) 0, ( ) ị m e2 + m m - 2m mE + 2k - m m + E - p2 cosq 0, ị k0 Ê m e2 + m - 2m mE m ( m m - E + p2 cos q ) = m m (E m - E ) m m - E + p2 cos q 26 ị (k ) max Trong ú E m = = m m (E m - E...
 • 46
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình phân hủy sinh học hiếu khíquá trình phân hủy sinh học kỵ khí các chất hữu cơcác yếu tố và tác nhân ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học4 2 2 quá trình phân hủy sinh họcnghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họcnghiên cứu qui trình phân lập nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm đầu khỉ hericium erinaceus bull fr pers và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh họctổng quan về tình hình chất thải rắn đô thị hà nội và quá trình phân hủy yếm khí sinh khí sinh họcquá trình phân hủy yếm khí sinh khí sinh học biogasphương trình động học của quá trình phân hủy yếm khí sinh mêtanquá trình phân hủy vô sinhgiáo trình phân hủy sinh họcnghiên cứu quá trình hóa họcnghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namquá trình phân huỷ trong hệ sinh tháiMorroco AD Morroco ActChương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)Jordan GSGN1JOR2Ấn Độ GSCMN1IND2S3Quy trinh 1 vu kien chong ban pha gia o Hoa KyAustralia GSGN1AUS2S1Argentina RegulationNhật Bản GSGN1JPN2S1AD consolidated regulation EUufbien ban hop hoi dong nghiem thu22333Ấn Độ RegulationHàn Quốc GSGN1KOR4Đơn xin học hai ngànhBản cam đoan tốt nghiệpĐơn vay vốn sinh viênĐơn xin chuyển lớpLearn cambodia country angkor wat cambodiaChương IV. §5. Đa thức05. Cam ket Han ngach thue quannghi dinh thu gia nhap wto cua viet nam vie