Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu bentonite (tam bố, lâm đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI
... khử trùng vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi Mục đích nghiên cứu Luận văn: Chế tạo vật liệu bentonite gắn nano bạc đánh giá khả khử trùng ... Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Thạc sĩ khoa học Nghiên cứu khả khử trùng vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi thực dƣới hƣớng dẫn PGS ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ––––––––––––––––– HOÀNG THỊ MAI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN...
 • 82
 • 77
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI
... suất chăn nuôi Do đó, khuôn khổ Luận văn em chọn nội dung nghiên cứu là: Nghiên cứu khả khử trùng vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - HOÀNG THỊ MAI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN ... nghiên cứu Luận văn: Chế tạo vật liệu bentonite gắn nano bạc đánh giá khả khử trùng E.coli Salmonella vật liệu hướng tới làm phụ gia thức ăn chăn nuôi Nội dung nghiên cứu Luận văn gồm có: - Nghiên...
 • 22
 • 95
 • 0

Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu bentonite (tam bố, lâm đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi

Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu bentonite (tam bố, lâm đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ––––––––––––––––– HOÀNG THỊ MAI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN ... Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Thạc sĩ khoa học Nghiên cứu khả khử trùng vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi thực dƣới hƣớng dẫn PGS ... khác Mới nhằm tăng khả ứng dụng bentonite chăn nuôi nhà khoa học nghiên cứu đƣa nano bạc vào thành phần phụ gia thức ăn chăn nuôi Nano bạc khả kháng khuẩn cao nhiều so với muối bạc thể sức đề...
 • 15
 • 123
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA) chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA) chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)
... nhƣ polycaprolacton (PCL) Vì lý trên, em chọn đề tài khóa luận: Nghiên cứu khả phân hủy vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA)/ chitosan (CS) sử dụng polycaprolacton (PCL) Mục đích nghiên cứu ... NỘI KHOA: HÓA HỌC NGUYỄN THỊ THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLY AXIT LACTIC (PLA)/ CHITOSAN (CS) CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỬ DỤNG POLYCAPROLACTON (PCL) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... PLA tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS khả phân hủy sinh học hoàn toàn Độ nhớt vật liệu tổ hợp tăng đƣa CS vào PLA 1.3.2.2 Một số ứng dụng vật liệu tổ hợp PLA/CS a) Ứng dụng y dƣợc: Vật liệu tổ hợp PLA/CS...
 • 56
 • 221
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA)Chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA)Chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)
... polycaprolacton (PCL) Vì lý trên, em chọn đề tài khóa luận: Nghiên cứu khả phân hủy vật liệu tố họp poly axit lactic (PLA)/ chitosan (CS) sử dụng polycaprolacton (PCL) Mục đích nghiên cún Xác ... màng vật liệu tố hợp polyaxit lactic/ chitosan (PLA/CS) polycaprolacton (PCL) + Nghiên cứu cấu trúc phổ hồng ngoại, tính chất nhiệt màng vật liệu PLA/CS/PCL + Nghiên cứu hình thái câu trúc phân ... hơn, cs khả tạo thành cấu trúc vi sợi bên bọt PLA [39] cs khả phân hủy sinh học kết hợp với PLA tạo vật liệu tố họp PLA/CS khả phân hủy sinh học hoàn toàn Độ nhớt vật liệu tồ hợp tăng...
 • 57
 • 157
 • 0

nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính

nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính
... tia X BX iu ch nano bc bng phng phỏp kh húa bc x SA iu ch nano bc bng phng phỏp kh húa hc kt hp siờu õm THT Than hot tớnh 10 Ag-T-SA Cỏc mu vt liu nano bc mang trờn than gỏo da cú nano bc c iu ... siờu õm 11 Ag-T-BX Cỏc mu vt liu nano bc mang trờn than gỏo da cú nano bc c iu ch bng phng phỏp bc x 12 Ag-SiC-SA Cỏc mu vt liu nano bc mang trờn silic cacbon cú nano bc c iu ch bng phng phỏp kh ... thuyt 2.2 Ch to vt liu bc nano s dng cht mang than hot tớnh 2.2.1 Húa cht, dng c - Than hot tớnh: Than gỏo da hot tớnh, silic cacbon - Dung dch cha nano bc: Cỏc dung dch cha nano bc c iu ch bng cỏc...
 • 77
 • 394
 • 0

nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước ngầm bằng phương pháp làm thoáng và bằng vật liệu Toyolex

nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước ngầm bằng phương pháp làm thoáng và bằng vật liệu Toyolex
... nhiều phương pháp khử sắt nước ngầm, chia thành nhóm sau: • Khử sắt phương pháp làm thoáng Khử sắt phương pháp dùng hoá chất • Khử sắt phương pháp làm khác 5.2.1 Khử sắt phương pháp làm thoáng ... làm thoáng tự nhiên vật liệu lọc Toyolex + Than Anthracite 5.2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong nước tự nhiên, kể nước mặt lẫn nước ngầm có chứa sắt Hàm lượng sắt dạng tồn chúng tùy thuộc vào loại nguồn nước, ... chất phương pháp khử sắt phương pháp làm thoáng làm giàu oxi cho nước tạo điều kiện để oxi hoá Fe 2+ thành Fe3+ thực trình thuỷ phân tạo thành hợp chất tan Fe(OH)3, dùng bể lọc giữ lại Làm thoáng...
 • 16
 • 1,104
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ ĐỘC CỦA MỘT SỐ CÂY GIA VỊ LÀ MÀU TRONG PHÒNG BẾP

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ ĐỘC CỦA MỘT SỐ CÂY GIA VỊ LÀ MÀU TRONG PHÒNG BẾP
... Phương pháp nghiên cứu 11 7.1 Khả sống gia vị điều kiện phòng bếp 11 7.2 Đo số khử khí độc 11 Kết nghiên cứu 11 8.1 Khả sống gia vị phòng bếp 11 8.2 Đo số khử khí độc ... liệu nghiên cứu - Trồng chăm sóc - Tiến hành nghiên cứu về: + Khả sống gia vị điều kiện phòng bếp + Khả khử độc gia vị - Đưa kết nghiên cứu - Phân tích kết luận Nội dung mục đích nghiên cứu dự ... không khí phòng bếp Nghiên cứu khả khử độc bốn loài gia vị màu khác để biết khả khử độc loài Tìm tổ hợp tốt loài có khả khử khí độc sinh phòng bếp môi trường tương tự Từ nghiên cứu để đưa khuyến...
 • 20
 • 238
 • 1

nghiên cứu khả năng khử độc của 1 số cây gia vị lá màu trong phòng bếp

nghiên cứu khả năng khử độc của 1 số cây gia vị lá màu trong phòng bếp
... 19 h45 11 10 18 12 20h00 13 14 11 20h15 13 12 20h30 13 11 20h45 15 15 15 16 21h45 17 22h00 17 22h15 18 22h30 18 22h45 21 23h00 21 23h15 21 23h30 23 23h45 23 21h00 21h15 21h30 Theo dõi tính khử độc ... 10 Phương pháp nghiên cứu 11 7 .1 Khả sống gia vị điều kiện phòng bếp 11 7.2 Đo số khử khí độc 11 Kết nghiên cứu 11 8 .1 Khả sống gia vị phòng bếp 11 8.2 Đo số khử ... 23 /11 /2 014 Húng quế Từ ngày 15 /10 /2 014 đến ngày 18 /11 /2 014 Hình Cây trồng phòng bếp 8.2 Đo số khử khí độc 8.2 .1 Đo số khử khí độc loại Bảng Bảng khảo sát tính ổn định môi trường cây, cường độ 18 0...
 • 20
 • 368
 • 0

nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt và hấp thụ ion Niken trong xử lý nước thải

nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt và hấp thụ ion Niken trong xử lý nước thải
... nớc thải chứa kim loại nặng Mục đích đề tài là: - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Chitosan/oxit sắt - Nghiên cứu đặc trng vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt - Bớc đầu nghiên cứu khả hấp phụ Ni2+ vật ... tạo thành Al(OH)3 kết tủa dạng keo Để góp phân tìm hiểu thêm vấn đề Chúng chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trng vật liệu lai tạo Chitosan/oxit sắt ứng dụng hấp phụ ion Niken (II) xử lử ... Việc phát vật liệu mở cách mạng công nghiệp chế tạo nhng vật liệu có độ cứng, độ dẻo mà vật liệu cũ đợc Hiện giới Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu để xử môi trờng...
 • 57
 • 461
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo oxit sắt-chitosan và ứng dụng hấp phụ ion kim loại (pb2+) trong xử lý môi trường nước

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng của vật liệu lai tạo oxit sắt-chitosan và ứng dụng hấp phụ ion kim loại (pb2+) trong xử lý môi trường nước
... ng nh oxit st vic bo v mụi trng, bc u ng dng x nc b ụ nhim kim loi nng, tụi la chon ti: Nghiờn cu tng hp, c trng ca vt liu lai to oxit st/Chitosan v ng dng hp ph ion kim loi (Pb2+) x mụi ... tng hp vt liu lai to oxit st/CS Phn ng to kt ta ph thuc vo tớch s tan, kh nng to phc gia cỏc ion kim loi v ion to kt ta, lc ion ca mụi trng v pH ca dung dch Khi iu chnh pH v lc ion ca mụi trng ... to nhng oxit phc hp thụng qua cỏc dng kt ta trung gian hn ng to kt ta ph thuc vo tớch s tan, kh nng to phc gia ion kim loi v ion to kt ta, lc ion v pH ca dung dch Tớnh ng nht húa hc ca oxit phc...
 • 57
 • 245
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà SASSO nuôi tại Trại giống gia cầm Thịnh Đán thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà SASSO nuôi tại Trại giống gia cầm Thịnh Đán thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên
... lớn người chăn nuôi Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đú, tụi tiến hành làm đề tài: "Nghiên cứu khả sinh sản SASSO nuôi Trại giống gia cầm Thịnh Đán thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thỏi Nguyờn" ... PHẦN II ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: " Nghiên cứu khả sinh sản SASSO nuôi Trại giống gia cầm Thịnh Đán thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thỏi Nguyờn" 2.1 Đặt vấn đề Trong năm gần ... lần/ngày 20 - Nuôi sinh sản (từ 21 ngày tuổi trở đi): Thời gian nuôi sinh sản chia thành giai đoạn khác nhau: giai đoạn con; giai đoạn dò hậu bị; giai đoạn sinh sản + Giai đoạn gà...
 • 82
 • 386
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp thụ của vật liệu MIL 101

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp thụ của vật liệu MIL 101
... MIL- 101 40 Hỡnh Gin phõn tớch nhit TGA-DTA ca MIL- 101 40 Hỡnh 10 Cu trỳc mng cation vụ c ca MIL- 101 [16 41 Hỡnh 11 nh SEM ca MIL- 101 41 Hỡnh 12 nh TEM ca vt liu MIL- 101 ... tớnh, khoỏng sột, vv V V Đ ảng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ vật liệu mao quản trung bình P/Po Nhá nh hấp phụ Nhá nh khử hấp phụ Đ ảng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ vật liệu vi mao quản P/Po Hỡnh ng nhit ... dng v tớnh cht c trng ca chỳng ú l: MIL- 53(Al), MIL- 53(Cr), MIL- 53(Fe), MIL- 88(A,B,C,D), MIL- 100, MIL- 101, HKUST-1, MOF-5, MOF-177, UiO-6 Trong ú, vt liu MIL- 101 hin ang nhn c s quan tõm c bit...
 • 58
 • 256
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Sản Của Gà SASSO Nuôi Tại Trại Giống Gia Cầm Thịnh Đán Thuộc Trung Tâm Giống Vật Nuôi Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Sản Của Gà SASSO Nuôi Tại Trại Giống Gia Cầm Thịnh Đán Thuộc Trung Tâm Giống Vật Nuôi Tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG MINH NGUYỆT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ SASSO NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG GIA CẦM THỊNH ĐÁN THUỘC TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI TỈNH THÁI NGUYÊN ... tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ SASSO NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG GIA CẦM THỊNH ĐÁN THUỘC TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: ... D giống Sasso từ Cộng hòa Pháp, dòng C D nuôi trại nghiên cứu thực nghiệm Liên Ninh (Trung tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc) - Nghiên cứu khả sản xuất lai TP1 khả cho thịt sản phẩm lai gà...
 • 56
 • 263
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 76 nhập nội nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 76 nhập nội nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên
... a v t Star 76 ông bà 56 4.5 M t s ch tiêu ch t lư ng tr ng v t Star 76 ông bà 59 4.6 M t s ch tiêu p n v t Star 76 ông bà 61 4.7 T l nuôi s ng v t Star 76 b m 62 4.8 Kh i lư ng v t Star 76 b m ... tr ng v t Star 76 b m ñ i c a v t Star 76 thương ph m 4.15 72 73 Tiêu t n th c ăn cho kg tăng kh i lư ng ch s s n xu t c a v t Star 76 thương ph m 76 4.16 Năng su t th t c a v t Star 76 thương ... gian ñ a ñi m nghiên c u * Th i gian nghiên c u: T tháng 6/2007 ñ n tháng 6/2011 * ð a ñi m nghiên c u: Trung tâm nghiên c u v t ð i Xuyên- Phú Xuyên- Hà N i 3.3 N i dung nghiên c u * Nghiên c u kh...
 • 105
 • 1,013
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng khử trùng của dung dịch canxi hypocloritnghiên cứu khả năng khử trùng của dung dịch natri hypocloritnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng tại huyện hiệp hòa bắc giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng thử nghiệm tại cao bằng thái nguyên và bắc giangnghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn bcbacterial cellulosekết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt m14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtnghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá rô phinghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệude tai nghien cuu kha nang sinh san cua lon nai f1nghien cuu kha nang khang khuan cua chitosan phân tử thấpnghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangnghien cứu khả năng sinh sản của lợntìm hiểu đánh giá khả năng khử trùng của dung dịch hoạt hóa điện hóa anolit đối với e coli staphylocuss và salmonela trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây