Đề tài đô thị hiện đại trong tản văn của các nhà văn hà nội (qua sáng tác của nguyễn việt hà, đõ phấn, nguyễn trương quý )

Đề tài đô thị hiện đại trong tản văn của các nhà văn nội (qua sáng tác của nguyễn việt hà, đõ phấn, nguyễn trương quý

Đề tài đô thị hiện đại trong tản văn của các nhà văn hà nội (qua sáng tác của nguyễn việt hà, đõ phấn, nguyễn trương quý
... 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Lê Ngọc Đề tài đô thị đại tản văn nhà văn Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luận văn lựa chọn đề tài Đề tài đô thị đại tản văn nhà văn Nội (qua sáng tác Nguyễn ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ NGỌC HÀ ĐỀ TÀI ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI TRONG TẢN VĂN CỦACÁC NHÀ VĂN HÀ NỘI (QUA SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN VIỆT HÀ, ĐỖ PHẤN, ... Chọn đề tài Đề tài đô thị đại tản văn nhà văn Nội (qua sáng tác Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Trương Quý ), tiến hành nghiên cứu, phân tích tác phẩm viết sống đô thị Nội tác giả sinh lớn...
 • 99
 • 214
 • 2

Đề tài đô thị hiện đại trong tản văn của các nhà văn nội (qua sáng tác của nguyễn việt hà, đõ phấn, nguyễn trương quý )

Đề tài đô thị hiện đại trong tản văn của các nhà văn hà nội (qua sáng tác của nguyễn việt hà, đõ phấn, nguyễn trương quý )
... kinh kỳ Chọn đề tài Đề tài đô thị đại tản văn nhà văn Nội (qua sáng tác Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Trương Quý ), tiến hành nghiên cứu, phân tích tác phẩm viết sống đô thị Nội tác giả sinh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ NGỌC HÀ ĐỀ TÀI ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI TRONG TẢN VĂN CỦACÁC NHÀ VĂN HÀ NỘI (QUA SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN VIỆT HÀ, ĐỖ PHẤN, ... defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luận văn lựa chọn đề tài Đề tài đô thị đại tản văn nhà văn Nội (qua sáng tác Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Trương Quý ) với lý...
 • 15
 • 197
 • 0

những biểu hiện của văn học hậu hiện đại trong truyện ngắn của nhà văn trên một số phương diện chính: hệ thống đề tài, nhân vật và ngôn từ nghệ thuậ

những biểu hiện của văn học hậu hiện đại trong truyện ngắn của nhà văn trên một số phương diện chính: hệ thống đề tài, nhân vật và ngôn từ nghệ thuậ
... nhoè, tẩy trắng tính cách hệt truyện cổ Nhân vật tái giản đơn, mang tính chất phiếm rõ bên cạnh số nhân vật nhận mặt đặt tên hữu số lượng lớn nhân vật chức năng, nhà văn đưa vào công cụ, có tác dụng ... rằng, hậu đại tức sau đại, tức tân tiến đại Chính vậy, có nhà phê bình văn học tiếng viết (đại ý) này: Văn chương Việt Nam không hiểu hết nửa chặng đường đại hay chưa, mà học đòi hậu đại Mặc ... đại Trước tìm hiểu yếu tố hậu đại tác phẩm Hồ Anh Thái, cần phải hiểu hậu đại văn học hậu đại nói chung có đặc điểm Đó là: - Hiện thực mang tính phi trọng tâm - Ngôn ngữ mang tính cực hạn - Nhân...
 • 17
 • 838
 • 4

Đô thị hiện đại trong tập truyện ngắn thành phố đi vắng của nguyễn thị thu huệ (KL07173)

Đô thị hiện đại trong tập truyện ngắn thành phố đi vắng của nguyễn thị thu huệ (KL07173)
... ngƣời tập truyện ngắn Thành phố vắng Nguyễn Thị Thu Huệ - Tìm hiểu nghệ thu t thể tập truyện ngắn Thành phố vắng Nguyễn Thị Thu Huệ - Khẳng định vị trí Nguyễn Thị Thu Huệ văn xuôi Việt Nam đƣơng đại ... chƣơng: Chƣơng 1: Hiện thực đô thị Thành phố vắng Chƣơng 2: Nghệ thu t thể hiện thực đô thị Thành phố vắng NỘI DUNG CHƢƠNG HIỆN THỰC ĐÔ THỊ TRONG THÀNH PHỐ ĐI VẮNG 1.1 Nguyễn Thị Thu Huệ - Quá trình ... CHƢƠNG HIỆN THỰC ĐÔ THỊ TRONG THÀNH PHỐ ĐI VẮNG 1.1 Nguyễn Thị Thu Huệ - Quá trình sáng tác – Tập truyện Thành phố vắng 1.1.1 Nguyễn Thị Thu Huệ - Quá trình sáng tác 1.1.2 Tập truyện...
 • 56
 • 134
 • 0

Hệ thống quản lý mô hình tiếp thị hiện đại trong doanh nghiệp

Hệ thống quản lý mô hình tiếp thị hiện đại trong doanh nghiệp
... HÌNH Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình ... 249 Hình Sơ ñS hình qu$n thông tin s$n phFm 250 Hình Sơ ñS hình qu$n thông tin giá bán 251 Hình Sơ ñS hình qu$n kích thích tiêu th 252 Hình 6 Sơ ñS hình qu$n kênh ... trình qu$n thông tin 264 Hình 23 Sơ ñS hình qu$n thông tin h th3ng 264 Hình 24 Sơ ñS hình qu$n danh m.c 265 Hình 25 Sơ ñS hình qu$n danh m.c s$n phFm 266 Hình 26...
 • 330
 • 457
 • 0

Đề tài " Đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của khí NH3 trong nhà vệ sinh đối với sinh viên trường ĐH KHTN " docx

Đề tài
... trọng Nồng độ khí NH3 gây ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường học tập học sinh, sinh viên Vì vậy, chọn đề tài Đánh giá trạng ảnh hưởng khí NH3 nhà vệ sinh sinh viên trường ĐH KHTN Mục tiêu nghiên ... chất, ảnh hưởng khí NH3 đến sức khỏe, môi trường học tập sinh viên trạng nhà vệ sinh trường ĐH KHTN để từ đề xuất biện pháp khắc phục Bằng phương pháp khảo sát, điều tra đánh giá trạng nhà vệ sinh ... dọn dẹp nhà vệ sinh: .12 2.1.6.Ý thức sinh viên sử dụng nhà vệ sinh: 13 2.1.7 .Hiện trạng sở vật chất nhà vệ sinh: 13 2.1.8.Tần suất sử dụng nhà vệ sinh sinh viên ngày:...
 • 22
 • 558
 • 2

luận văn marketing Thực trạng của marketing của BIDV và trên cơ sở đó đề đưa ra các biện pháp và đề xuất đề tài giải quyết cho một trong những vấn đề marketing mà ngân hàng đang gặp phải

luận văn marketing Thực trạng của marketing của BIDV và trên cơ sở đó đề đưa ra các biện pháp và đề xuất đề tài giải quyết cho một trong những vấn đề marketing mà ngân hàng đang gặp phải
... trình thực tập ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) , em muốn tìm hiểu sâu đặc thù thực trạng marketing BIDV sở đề đưa biện pháp đề xuất đề tài giải cho vấn đề marketing ngân hàng gặp phải Báo ... làm công việc marketing họ thuộc marketing Vì thế, vấn đề xây dựng chức marketing đồng chuyên nghiệp mang đặc trưng riêng ngân hàng vấn đề nhiều ngân hàng gặp phải, đặc biệt ngân hàng nhà nước ... cho BIDV Theo đề xuất hướng định vị thương hiệu ngân hàng bán lẻ cho BIDV ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” số bước cần thực Điều đề sở nguồn lực BIDV bao gồm nguồn lực tài ngân hàng truyền...
 • 47
 • 319
 • 0

Gia đình thời hiện đại trong truyện ngắn của một số tác giả nữ Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư

Gia đình thời hiện đại trong truyện ngắn của một số tác giả nữ Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư
... văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Thị Hảo, Nguyễn Ngọc khơi sâu vào nguồn mạch chất liệu hấp dẫn: đời sống gia đình thời đại 7 Xây dựng luận văn với nhan đề: Gia đình thời đại truyện ngắn số tác giả ... sống hôm Tìm hiểu Gia đình thời đại truyện ngắn số tác giả nữ (Nguyễn Thị Thu Huệ, Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư) , hiểu thêm thể loại truyện ngắn nội dung phản ánh lẫn nghệ thu t thể thời kì văn chương ... đề gia đình thời đại Để thực mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn đời sống gia đình thời đại tập truyện ngắn ba nhà văn nữ Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Thị Hảo mặt: Gia đình đại...
 • 99
 • 171
 • 3

Cảm quan hậu hiện đại trong tiểu thuyết của thuận

Cảm quan hậu hiện đại trong tiểu thuyết của thuận
... Mạc Ngôn có đóng góp có giá trị cho văn học Trung Quốc đơng đại Thành công Mạc Ngôn phải kể đến thể loại tiểu thuyết Hàng loạt tiểu thuyết ông đời tạo đợc tiếng vang lớn nh: Cây tỏi giận, Báu ... qua hai tiểu thuyết Báu vật đời Đàn hơng hình (Nguyễn Khắc Phi, tạp chí sông Hơng, số 166, 12/2002) Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Đàn hơng hình (Mai Đức Hán - tạp chí khoa học đại học ... cho quan điểm phải viết, viết tiểu thuyết chiến tranh [17, 48] Tác phẩm Cao lơng đỏ đời 1984 có soi sáng, dẫn đờng quan điểm Ngay từ đời, Cao lơng đỏ làm chấn động văn đàn Trung Quốc đơng đại...
 • 101
 • 333
 • 1

Hiện thực đương đại trong tiểu thuyết của nguyễn đình tú luận văn thạc sỹ ngữ văn

Hiện thực đương đại trong tiểu thuyết của nguyễn đình tú luận văn thạc sỹ ngữ văn
... thực đương đại tiểu thuyết Nguyễn Đình Chương Những tìm tòi cách viết tương ứng với việc lựa chọn đề tài, chủ đề đương đại tiểu thuyết Nguyễn Đình 10 Chương VIỆC PHẢN ÁNH HIỆN THỰC ĐƯƠNG ĐẠI ... bỏng thực đương đại thể tiểu thuyết Nguyễn Đình 4.3 Chỉ tìm tòi cách viết tiểu thuyết Nguyễn Đình chạm vào vấn đề nóng bỏng thực đương đại Phương pháp nghiên cứu Thực luận văn này, chủ yếu ... BỎNG CỦA HIỆN THỰC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN ĐÌNH TÚ 2.1 Thế hệ trẻ nỗi hoang mang việc xác lập bảng giá trị sống 21.1 Một hệ bị đứt chân với truyền thống Trong năm tiểu thuyết Nguyễn...
 • 102
 • 1,702
 • 28

đề tài một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh tiểu học

đề tài một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh tiểu học
... ờng SKKN: Một số kinh nghiệm việc tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh Tiểu học cho trũ chi dõn gian nh: dõy kộo co, bao ti, c, khn,t ngun kinh phớ ca nh trng Vn ng giỏo viờn v hc sinh t lm ... SKKN: Một số kinh nghiệm việc tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh Tiểu học tc Mc hng thỳ ca Cũn hn ch 11 hc sinh Kh nng t t chc Cũn hn ch trũ chi 100% Hc sinh ó bit t t chc cỏc trũ chi dõn gian ... ngu nhiờn hc sinh mt s lp a s hc sinh c hi: Em cú thớch Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Hùng Th Thống Nhất Tr ờng SKKN: Một số kinh nghiệm việc tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh Tiểu học chi cỏc...
 • 19
 • 1,118
 • 6

Đề tài :"HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ TRONG PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH" pptx

Đề tài :
... Khái quát hành động ngôn ngữ 1.1.1 Khái niệm hành động ngôn ngữ (hành vi ngôn ngữ, hành động phát ngôn) Trong giao tiếp, người thực nhiều hoạt động khác cách sử dụng ngôn ngữ Các hành động thể đa ... 31 4.2 Phỏng vấn truyền hình 32 4.3 Đặc điểm vấn truyền hình 35 4.4 Yếu tố lịch vấn truyền hình 35 Chƣơng 2: HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ THỎA MÃN TÍNH LỊCH SỰ TRONG PHỎNG VẤN TRUYỀN ... hành động ngôn ngữ vấn truyền hình Lịch sử vấn đề Cùng với phát triển ngữ dụng học, nhiều công trình nghiên cứu hành động ngôn ngữ nhà nghiên cứu quan tâm Tuy nhiên, nghiên cứu hành động ngôn ngữ...
 • 87
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nhân tố con người trong sự phát triển lực lượng sản xuất và giáo dục đào tạo ở việt nam trong thời kì quá độ hiện nayý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài được thể hiện một trong các trọng tâm của đề tài là nghiên cứu các phương pháp chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm điện nănggiá trị hiện thực trong truyện kiều của nguyễn duđề tài nghiên cứu về thực trạng việc làm của những sinh viên sau khi ra trường22 tr đề tài đo tần số bằng phương pháp ngoại sai trong kỹ thuật đo lường điện tửđề tài thực thi quyền tác giả ở việt nam trong giai đoạn hiện nayvị trí của chung cư trong việc phát triển các đô thị hiện đạimột số vấn đề về dân cư trong tồn tại xã hội hiện đạiđô thị sẽ được xây dựng một hệ thống thoát nước thải chung với hệ thống thoát nước mưa để đảm bảo tiêu chuẩn là một đô thị hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phốcơ sở hình thành đề tài hà nội trong tản văn của đỗ phấnthực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthực hành thực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiênđề tài đồ án môn học công trình đô thịtác động của việc tái định cư đến đời sống người dân trong dự án của dự án adb cải thiện môi trường đô thị miền trung việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học