Cổ phần hóa doanh nghiệp

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.doc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.doc
... TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG I Thực trạng công tác vấn cổ phần hoá Công ty Chứng khoán Thăng Long Thị trường khách hàng mục tiêu ... hành cổ phiếu: bán đấu giá công ty trung tâm giao dịch chứng khoán hay công ty chứng khoán, * vấn, Bán đấu giá cổ phần hoạt động mà phòng vấn tài doanh nghiệp- Công ty Chứng khoán Thăng ... tăng phần cho thấy tin ng doanh nghiệp nhà nước công tác vấn Công ty Trong đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước chủ động tìm đến đề nghị Công ty Chứng khoán Thăng Long tổ chức vấn cho trình cổ...
 • 68
 • 461
 • 3

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội.DOC

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội.DOC
... phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Nội 3.1 quan điểm, Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Nội đến cuối năm 2005 3.1.1 Quan điểm tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Cổ phần hoá doanh ... trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc địa bàn Nội Chơng 3: Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc -4- chơng Một số vấn đề lý luận cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà ... động doanh nghiệp nhà nớc 1.1.2 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam 1.1.2.1 Quan niệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc u việt công ty cổ phần -6- Công ty cổ phần doanh nghiệp...
 • 49
 • 404
 • 5

Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.doc

Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.doc
... điểm cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc Đảng cộng sản Việt Nam Cổ phần hoá trình chuyển đổi doanh nghiệp từ chỗ có chủ sở hữu thành công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu Cổ phần hóa DNNNlà trình chuyển ... nghiệp nhà nớc hoàn thành việc chuyển thành công ty cổ phần Tình trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc 2.1 Thực chất trình cổ phần hoá Trong tiến trình chuyển đổi kinh tế từ chế tập trung quan ... -Tốc độ tiến hành cổ phần hoá chậm trớc năm 1999 cổ phần hoá đợc 116 doanh nghiệp , năm 1999 cổ phần hoá 249 doanh nghiệp ,năm 2000 212 doanh nghiệp ,năm 2002 nớc có 800 doanh nghiệp đạt 38% kế...
 • 18
 • 267
 • 0

Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.doc.DOC

Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.doc.DOC
... lực để đẩy nhanh tiến độ CPH 2.2.5 Về phía nhà đầu t doanh nghiệp Nhà đầu t doanh nghiệp cha mua muốn cổ phiếu doanh nghiệp cha tin tởng vào hiệu doanh nghiệp Một số DNNN trớc đợc CPH hoạt động ... (6 doanh nghiệp Nhà nớc nắm cổ phần chi phối, 43 doanh nghiệp Nhà nớc nắm cổ phần mức thấp không nắm cổ phần) , thành phố Hồ Chí Minh CPH 60 doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên CPH 10 doanh nghiệp Số ... hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu chi phối Pháp luật thị trờng Cơ quan đại diện cho phần vốn Nhà nớc doanh nghiệp có quyền tơng ứng với phần vốn Nhà nớc doanh nghiệp Một doanh nghiệp...
 • 59
 • 631
 • 5

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam lí luận và thực tiễn.DOC

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam lí luận và thực tiễn.DOC
... kinh doanh ngày cao, mang lợi ích thiết thực cho thân mình, công ty Nhà nớc xã hội Nội dung I Nghiên cứu luận doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp ... phát triển nh Việt Nam Trên giới, xu cổ phần hóa diễn mạnh mẽ từ năm 80, cổ phần hóa hiểu việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thuộc sở hữu Nhà nớc thành công ty cổ phần thuộc sở hữu tập thể nhằm ... nghiệp b Vị trí vai trò cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc lối phù hợp với khu vực kinh tế Nhà nớc, có vị trí vai trò nhiều mặt sau: - Cổ phần hóa giải tỏa đợc bế...
 • 16
 • 659
 • 6

NHỮNG NỘI DUNG BẢN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC..DOC

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC..DOC
... I -Những nội dung cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc Trớc vào phân tích nội dung trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, ta cần phải hiểu công ty cổ phần 1-Khái niệm đặc điểm công ty cổ phần ... Công ty cổ phần vốn điều lệ 2- Thế cổ phần hoá Cổ phần hoá chuyển thể doanh nghiệp từ dạng cha công ty cổ phần thành công ty cổ phần Ví dụ: Chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần Chuyển ... quanr lý vốn Nhà nớc công ty cổ phần, sau thoả thuận -Chuyển phận doanh nghiệp Nhà nớc độc lập, tổng công ty Nhà nớc thành công ty cổ phần Trên số nội dung cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, nhiên...
 • 10
 • 1,290
 • 15

QUÁ TRìNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.DOC

QUÁ TRìNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.DOC
... lý u đãi để thúc đẩy doanh nghịêp nhà nớc cổ phần hoá cha? Về phía doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá theo luật doanh nghiệp, nghị định cha? Các doanh nghiệp sau cổ phần hoá làm ăn sao? Đó vấn ... có doanh nghiệp - Tách phận doanh nghiệp đủ điều kiện để cổ phần hoá - Bán toàn giá trị có thuộc vốn nhà nớc doanh nghiệp 3 Thủ tục chuyển đổi DNNN đợc cổ phần hoá thành CTCP Sau thực cổ phần hoá, DN ... cổ phần CTCP - Cổ phiếu: chứng từ ghi nhận quyền sở hữu tài sản cổ đông cổ phần Mệnh giá cổ phiếu nhiều cổ phần - Cổ tức: phần lợi nhuận sau thuế CTCP chia cho cổ đông Các hình thức cổ phần hoá...
 • 12
 • 376
 • 0

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.DOC

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.DOC
... phát triển hình thái công ty cổ phần việc mở rộng phát triển mô hình công ty cổ phần nớc ta tất yếu biện pháp để nhân rộng mô hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà ... nớc ta giai đoạn hay không? Chơng 2: Thực trạng công ty cổ phần tình hình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nớc Việt Nam Vai trò công ty cổ phần kinh tế thị tờng có quản lí nhà nớc: Công ty cổ phần hình ... Chơng 2: 10 Thực trạng công ty cổ phần tình hình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nớc Việt Nam 10 Vai trò công ty cổ phần kinh tế thị tờng có quản lí nhà nớc: 10 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà...
 • 33
 • 734
 • 2

Lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.doc

Lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.doc
... 25 Phần i: Nhữngvẫn đề chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc I Quan niệm cổ phần hoá I.2.Vì cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc I Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc ... doanh nghiệp cán công nhân viên doanh nghiệp 2.1.2 Giá trị phần vốn nhà nớc doanh nghiệp Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp thành công ty cổ phần gía trị phần vốn nhà nớc doanh nghiệp tùy thuộc vào ... hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc .8 I Quy trình chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc PHầN II: Vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc ...
 • 27
 • 1,202
 • 41

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC
... 1.Khái niệm, mục tiêu thực chất cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc(CPH DNNN) Nhà nớc bán phần hay toàn giá trị cổ phần doanh nghiệp cho đối tợng,tổ chức hay ... sang công ty cổ phần doanh nghiệp trở thành đa sở hữu vốn.Nhng thực tế số gần 3000 doanh nghiệp cổ phần, thì có 30% Nhà nớc không giữ đồng vốn nào,29 %Nhà nớc giữ cổ phần chi phối 51% .Nhà nớc nắm ... 26%(trong có 400.000 cổ phần u đãi cho ngời trồng mía),ngời lao động doanh nghiệp mua 24% cổ phần. công ty cổ phần mía đờng La Ngà ,Nhà nớc giữ 35%,nông dân trồng mía cổ đông doanh nghiệp mua 25% (trong...
 • 21
 • 621
 • 4

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.DOC

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.DOC
... công ty cổ phần A.Khái niệm chung: 1.Khái niệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc trình chuyển hoá doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần. Về cổ phần hoá phải ... phối cổ phần. Theo ban đổi doanh nghiệp nhà nớc Hà nội,trong số 40 doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, hầu hết hoàn thành việc định giá,nhng có số 40 doanh nghiệp bán đợc hết cổ phần Lợng cổ phần ... niệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc: 2.Các hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc: b.Những nguyên nhân làm tiền đề cho việc tiến hành cổ phần hoá DNNN: 1 .Cổ phần hoá trình tất...
 • 27
 • 343
 • 0

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta thực trạng và giải pháp.DOC

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta thực trạng và giải pháp.DOC
... 0918.775.368 lợi ích Nhà nớc, doanh nghiệp ngời lao động Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc không đợc biến thành t nhân hoá doanh nghiệp nhà nớc 2.Đối tợng cổ phần hoá: doanh nghiệp nhà nớc có mà Nhà nớc không ... thành công ty cổ phần, Nhà nớc có cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt, cổ phần mức thấp, Nhà nớc không nắm giữ cổ phần 3.Hình thức cổ phần hoá: giữ nguyên giá trị doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để ... vốn; bán phần giá trị có doanh nghiệp cho cổ đông; cổ phần hoá đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp; chuyển toàn doanh nghiệp thành công ty cổ phần Trờng hợp cổ phần hoá đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp...
 • 16
 • 364
 • 2

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện (2).DOC

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện (2).DOC
... Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.2 Khoa Kế toán Doanh nghip, giỏ tr doanh nghip v xỏc nh giỏ tr doanh nghip: Doanh nghip: Theo Lut doanh nghip nm 2005, khỏi nim doanh nghip ... trỡnh c phn hoỏ doanh nghip Đào Thị Hồng Hạnh 35 Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán CHNG II THC TRNG XC NH GI TR DOANH NGHIP C PHN HểA DOANH NGHIP NH NC DO CễNG TY DCH V T VN ... Hạnh 33 Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp 1.5 Khoa Kế toán QUY TRèNH CHUNG CA KIM TON XC NH GI TR DOANH NGHIP C PHN HO DOANH NGHIP NH NC 1.5.1 Kim kờ, ỏnh giỏ giỏ tr ti sn doanh nghip -...
 • 118
 • 585
 • 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.DOC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.DOC
... 4760 doanh nghip v b phn doanh nghip Trong ú, c phn hoỏ 3365 doanh nghip v b phn doanh nghip; giao bỏn, khoỏn kinh doanh v cho thu 310 doanh nghip, sỏp nhp hp nht 450 doanh nghipKt qu cỏc doanh ... doanh nghip, nh vy m hiu qu kinh doanh tng lờn Cú 96% s doanh nghip cho rng cỏn b qun ó quan tõm nhiu hn n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip cng nh nõng cao tớnh ch ng ca cỏn b qun ... hay bt buc i vi doanh nghip nh nc, nhng doanh nghip no khụng hoc cha tin hnh c phan hoỏ? Do vy, cỏc cỏn b qun ti doanh nghip v k c cỏc c quan qun ca doanh nghip cú tõm khụng mun c phn...
 • 44
 • 772
 • 4

NHỮNG NỘI DUNG BẢN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.doc

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.doc
... I -Những nội dung cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc Trớc vào phân tích nội dung trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, ta cần phải hiểu công ty cổ phần 1-Khái niệm đặc điểm công ty cổ phần ... Công ty cổ phần vốn điều lệ 2- Thế cổ phần hoá Cổ phần hoá chuyển thể doanh nghiệp từ dạng cha công ty cổ phần thành công ty cổ phần Ví dụ: Chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần Chuyển ... quanr lý vốn Nhà nớc công ty cổ phần, sau thoả thuận -Chuyển phận doanh nghiệp Nhà nớc độc lập, tổng công ty Nhà nớc thành công ty cổ phần Trên số nội dung cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, nhiên...
 • 10
 • 552
 • 3

Xem thêm