Nghiên cứu sử dụng hà tầng mạng viễn thông di động trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực

Nghiên cứu sử dụng tầng mạng viễn thông di động trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực

Nghiên cứu sử dụng hà tầng mạng viễn thông di động trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực
... kết so sánh thời gian khởi đo suy giảm độ xác điểm khống chế Kết so sánh thời gian khởi đo phương pháp đo động thời gian thực sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động sử dụng sóng radio Tên điểm ... 30 So sánh độ xác đo động thời gian thực sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động với tốc độ đường truyền khác Tên điểm BD-A01 BD-A02 BD-A03 BD-A04 Đo RTK sử dụng mạng viễn thông 3G Dx -0.004 ... xác đo động thời gian thực sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động sử dụng vị trí đặt Base khác Tên điểm BD-A01 BD-A02 BD-A03 BD-A04 BD-A05 BD-A06 BD-A07 BD-A08 BD-A09 BD-A10 BD-A11 Đo RTK sử dụng...
 • 9
 • 159
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ
... hấp phụ: hấp phụ vật hấp phụ hóa học a Hấp phụ vật Khi hấp phụ lên bề mặt chất rắn, tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ không lớn, cấu trúc điện tử chất bị hấp phụ thay đổi, nhiệt hấp phụ ... LIỆU 2.1 Tổng quan hấp phụ 2.1.1 Hiện tượng hấp phụ Hấp phụ môi trường nước hiểu tăng nồng chất tan (chất bị hấp phụ) lên bề mặt chất rắn (chất hấp phụ) Chất bị hấp phụ tồn bề mặt chất rắn, không ... giảm COD nước thải dệt nhuộm sau trình hấp phụ - Xây dựng hình hấp phụ dòng liên tục với vật liệu tro trấu 3.4 Nội dung nghiên cứu Trong nghiên cứu này, thực nội dung sau: Thu mẫu nước thải: ...
 • 44
 • 123
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của Samari(III) với metylthymol xanh và axit tricioaxetic bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của Samari(III) với metylthymol xanh và axit tricioaxetic bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích
... axetat + F- 3ữ4 Xanh xám Xanh vàng 4,5 ữ 6,5 Xanh vàng 12 6 ữ 6,5 Xanh vàng Xanh vàng Xanh vàng 5,5 ữ Xanh vàng Xanh vàng 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu dùng phân tích trắc quang [ 3, 6, 10, ... 1.6 Cơ chế tạo phức đơn ligan đa ligan[ 13, 30] 1.6.1 chế tạo phức đơn ligan Nghiên cứu chế tạo phức đơn ligan tìm dạng ion trung tâm dạng ligan tham gia phức Trên sở nghiên cứu chế tạo phức thực ... nớc ta Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu tạo phức đaligan Sm(III) với metylthimol xanh axit tricloaxetic phơng pháp trắc quang ứng dụng để phân tích Để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ...
 • 66
 • 249
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT BIẾN TÍNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CADMI VÀ CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT docx

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT BIẾN TÍNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CADMI VÀ CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT docx
... Phong nghiên cứu phát triển điện cực BiFE biến tính Nafion cho phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ xác định lượng vết Cd [1] Tuy vậy, nước ta, nghiên cứu phát triển điện cực BiFE nói chung điện cực ... BiFE biến tính nói riêng cho phương pháp von-ampe hòa tan von-ampe hòa tan anot (ASV) von-ampe hòa tan hấp phụ (AdSV) hạn chế [2] Bài báo đề cập đến kết nghiên cứu phát triển điện cực BiFE biến tính ... Nafion để xác định Cd Pb phương pháp ASV đệm axetat (pH = 4,5) Phương pháp nghiên cứu 2.1 Thiết bị hóa chất Thiết bị VA 693 Processor hệ điện cực 694 VA-Stand hãng Metrohm gồm điện cực (điện cực...
 • 11
 • 315
 • 0

Nghiên cứu xây dựng công nghệ, thiết bị phục hồi piston giảm xóc xe tải nặng bằng phương pháp hàn bán tự động dưới lớp thuốc và khí CO2

Nghiên cứu xây dựng công nghệ, thiết bị phục hồi piston giảm xóc xe tải nặng bằng phương pháp hàn bán tự động dưới lớp thuốc và khí CO2
... loại mối hàn đồng thành phần hoá học Thuốc hàn xỉ hàn làm mối hàn nguội chậm bị thiên tích Mối hàn có hình dạng tốt đặn, bị khuyết tật nh; rỗ khí, nứt - Giảm tiêu hao dây hàn Vì trình hàn liên ... sơn chữ CO2 màu vàng Khi dùng để hàn có độ tinh khiết 99,5; 99,0 1m3 khí + Ưu điểm: Khí CO2 dễ kiếm, dễ sản xuất, giá rẻ, suất hàn cao, hàn vị trí không gian Chất lợng mối hàn cao khí CO2 bảo ... Khi hoá kg khí CO2 điều kiện 760 mmHg 00C tạo thành 506,8 lít khí CO2 Một bình tiêu chuẩn với dung tích 40 lít chứa đợc 25 kg khí CO2 lỏng, hoá tạo thành 12600 lít khí Bình chứa khí CO2 đợc sơn...
 • 63
 • 382
 • 0

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với l-tyrosin bằng phương pháp trắc quang và chuẩn độ đo ph

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với l-tyrosin bằng phương pháp trắc quang và chuẩn độ đo ph
... cấu tử ph c Có nhiều ph ơng ph p xác định thành ph n ph c như: ph ơng ph p dãy đồng ph n tử, ph ơng ph p bão hòa mật độ quang, ph ơng ph p chuẩn độ trắc quang, ph ơng ph p điểm đẳng điện quang ... nhiều ph ơng ph p hóa lý khác để nghiên cứu tạo ph c dung dịch như: Ph ơng ph p quang ph , chuẩn độ điện thế, cực ph , độ tan Trong đề tài nghiên cứu tạo ph c NTĐH nhẹ với L-tyrosin ph ơng ph p trắc ... Còn ph ơng ph p chuẩn độ đo pH thuận lợi cho tất ph c chất bị ảnh hưởng từ yếu tố môi trường 1.4.1 Ph ơng ph p chuẩn độ đo pH 1.4.1.1 Cơ sở ph ơng ph p Cơ sở ph ơng ph p tạo ph c ion kim loại với...
 • 67
 • 159
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)
... đo đạc địa khu vực Đồng sông Cửu Long phương pháp đo GPS động thời gian thực (RTK) Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan ứng dụng GPS đo đạc đồ địa - Nghiên cứu sở khoa học kỹ thuật công nghệ ... dụng công nghệ CORS đo đạc địa khu vực Đồng sông Cửu Long Ý nghĩa đề tài Luận văn khẳng định tính khả thi đưa số khuyến cáo việc áp dụng công nghệ CORS đo đạc địa phương pháp đo GPS động thời gian ... nghệ CORS đo đạc địa phương pháp RTK Chương 3: Thử nghiệm đo đạc địa sử dụng công nghệ CORS tỉnh Bạc Liêu 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CỦA GPS TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH 1.1 Khái quát công nghệ...
 • 85
 • 1,048
 • 5

nghiên cứu xác định một số dạng tồn tại của chì trong nước hồ núi cốc bằng phương pháp von- ampe hòa tan anot

nghiên cứu xác định một số dạng tồn tại của chì trong nước hồ núi cốc bằng phương pháp von- ampe hòa tan anot
... xác định số dạng tồn chì nước Hồ Núi Cốc phương pháp von -ampe hoà tan anot anot Chương 1: Tổng quan Đề tài Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết luận Chương : Tổng Quan -Phương pháp nghiên cứu - Đối ... - Đối tượng nghiên cứu 1.1- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp Von Ampe hòa tan Phương pháp von -ampe hoà tan tiến hành theo hai giai đoạn: giai đoạn làm giàu giai đoạn hoà tan Giai đoạn ... 500kw 2.2 Nội dung nghiên cứu Trong khóa luận tiến hành nghiên cứu số vấn đề sau: + Khảo sát điều kiện tối ưu cho phép xác định hàm lượng vết Pb2+ phương pháp von -ampe hòa tan + Từ điều kiện...
 • 69
 • 683
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng cơ sở mật mã khoá công khai cho hệ thống đấu thầu qua mạng

Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng cơ sở mật mã khoá công khai cho hệ thống đấu thầu qua mạng
... Chương ỨNG DỤNG HẠ TẦNG MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI CHO HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG 109 3.1 KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA PKI CHO HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG 109 3.1.1 Yêu cầu bảo mật đấu thầu qua ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM THY HÙNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HẠ TẦNG CƠ SỞ MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI CHO HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG Ngành: Công Nghệ thông Tin số: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG ... Chương - Ứng dụng hạ tầng khoá công khai cho hệ thống đấu thầu qua mạng Phần phân tích đặc thù yêu cầu bảo mật hệ thống đấu thầu qua mạng, sở xem xét thực tế, tiến độ xây dựng hạ tầng khoá công khai...
 • 135
 • 295
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng cơ sở mật mã khoá công khai cho hệ thống đấu thầu qua mạng

Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng cơ sở mật mã khoá công khai cho hệ thống đấu thầu qua mạng
... Nghiên cứu đề xuất giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống rút tiền tự động ATM” nhằm mục đích nghiên cứu chế hoạt động, độ an toàn tính bảo mật hệ thống ATM, sở phân tích đánh giá công nghệ ... phủ cứng bền cho khách hàng triển khai rộng Nhƣng số ứng dụng có giới hạn triển khai mà không đƣợc thực cho phủ cứng, việc phủ cứng có giá cao thời gian tiền bạc Phủ cứng không phù hợp cho số ứng ... tử Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cách tƣơng đối toán phát sinh trình toán hệ thống ATM thời điểm Hiện nay, Việt Nam chủ yếu sử dụng thẻ từ nên luận văn, tác giả sâu nghiên cứu hệ thống...
 • 103
 • 269
 • 0

nghiên cứu sự tham gia của thành viên hợp tác xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện chương mỹ, thành phố nội

nghiên cứu sự tham gia của thành viên hợp tác xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện chương mỹ, thành phố hà nội
... tham gia thành viên hợp tác chương trình xây dựng NTM huyện Chương mỹ, thành phố Nội 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Chủ thể nghiên cứu đề tài hợp tác nông thôn huyện Chương mỹ, thành phố ... khai xây dựng mô hình NTM 57 4.2 Thực trạng tham gia thành viên hợp tác chương trình xây dựng nông thôn huyện Chương Mỹ – thành phố Nội 58 4.2.1 Hình thức tham gia thành viên hợp tác xây ... nông thôn - Thành viên hợp tác tham gia lập kế hoạch triển khai thực Chương trình xây dựng nông thôn - Thành viên hợp tác tham gia trực tiếp thực Chương trình xây dựng nông thôn - Thành viên...
 • 121
 • 99
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hạ tầng khóa công khai phục vụ thư tín điện tử và thương mại điện tử

Nghiên cứu xây dựng hạ tầng khóa công khai phục vụ thư tín điện tử và thương mại điện tử
... đề tài "Nghiên cứu xây dựng hạ tầng khoá công khai phục vụ th tín điện tử thơng mại điện tử" , đề tài đợc hoàn thành với cộng tác tích cực phận bao gồm: - Khoa Kỹ thuật Điện tử Học viện Công nghệ ... công khai phục vụ cho dịch vụ an toàn mạng bao gồm: bảo mật, xác thực đảm bảo tính toàn vẹn liệu, đề tài thực đợc nội dung sau: - Nghiên cứu quan điểm xây dựng hạ tầng khóa công khai (PKI) - Nghiên ... viện Công nghệ BCVT Hội nghị Khoa học lần thứ - Phòng mạng Viện Khoa học Kỹ thuật Bu điện - Phòng Kỹ thuật mật mã - Viện nghiên cứu kỹ thuật mật mã Với mục tiêu tiến tới xây dựng hạ tầng khóa công...
 • 4
 • 263
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Một số kỹ năng vận dụng thuật toán để giải các bài toán cơ bản trong tin học 10 THPTduy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đaiBài 29. Một số loài vật sống dưới nướcTạo hứng thú học tập môn tin học lớp 11 với hệ thống bài tập tích hợp cho học sinh trường THPT quan sơnÚng dụng phần mềm ADOBE PRESENTER vào soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm cho bài giảng e learning, tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học khi ôn tập tiết 68 tin học 10Ứng dụng phần mềm CAMTASIA STUDIO nâng cao chất lượng dạy học trực quan môn tin học lớp 12skkn tích hợp môn tin học và toán học trong dạy bài kiểu mảng cho học sinh lớp 11 ở trường thpt yên định 3Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơnSử dụng phần mềm crocodile ICT 605 và kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn để nâng cao chất lượng dạy học bài cấu trúc lặp tiết 1 (chương trình tin học 11) tại trường THPT thường xuân 2NHỮNG vấn đề cần lưu ý KHI GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học TRONG lập TRÌNHPhát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp dạy học hợp tác trong bài bài tập thực hành 5 tin học 11Phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của học sinh bằng phương pháp dạy học nêu vấn đề và thảo luận nhóm trong chương v tệp và thao tác tệp tin 11Phối hợp nhiều phương pháp giúp học tốt bài toán và thuật toán tin học 10NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPhân tích và hướng dẫn học sinh khắc phục những sai lầm thường gặp khi giải bài toán hóa học về sắt và hợp chất sắt – hóa vô cơ lớp 12 THPTPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTPhân tích và khắc phục nhứng sai lầm thương gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11 THPTTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )TUYỂN tập bộ đề THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TIẾNG ANH HOÀNG THỊ lệ