Cải cách thể chế khoa học kỹ thuật ở trung quốc và gợi mở cho việt nam

Cải cách thể chế khoa học kỹ thuật trung quốc gợi mở cho việt nam luận văn ths

Cải cách thể chế khoa học kỹ thuật ở trung quốc và gợi mở cho việt nam luận văn ths
... quan thể chế cải cách thể chế khoa học kỹ thuật; phân tích nguyên nhân bên bên dẫn đến cải cách thể chế khoa học kỹ thuật Trung Quốc 13 Chƣơng 2: Quá trình nội dung cải cách thể chế khoa học kỹ thuật ... thể chế khoa học kỹ thuật Trung Quốc áp lực bên hai nhân tố dẫn đến cải cách thể chế khoa học kỹ thuật Trung Quốc Đầu tiên áp lực, thiếu sót bên thể chế khoa học kỹ thuật Trung Quốc nhƣ: Cơ chế ... dạng, nhiều tầng lớp khoa học kỹ thuật Cải cách thể chế khoa học kỹ thuật trở thành yêu cầu tất yếu, không cải cách thể chế khoa học kỹ thuật, công cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc khó thành công...
 • 101
 • 81
 • 0

Cải cách thể chế khoa học kỹ thuật trung quốc gợi mở cho việt nam

Cải cách thể chế khoa học kỹ thuật ở trung quốc và gợi mở cho việt nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN DƢƠNG THỊ HUỆ CẢI CÁCH THỂ CHẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG QUỐC VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM Ngành: Đông Phƣơng học Chuyên ... xây dựng thể chế khoa học kỹ thuật phù hợp, tiến hành cải cách thể chế khoa học kỹ thuật năm gần với phát triển vũ bảo khoa học kỹ thuật nhƣ Internet khiến cho nhà lãnh đạo Trung Quốc phải ... tuyên bố định cải cách thể chế khoa học - kỹ thuật cải cách thể chế giáo dục, xác lập phƣơng châm chiến lƣợc “Phát triển kinh tế phải dựa vào khoa học kỹ thuật, công tác khoa học kỹ thuật phải hƣớng...
 • 17
 • 121
 • 0

So sánh đi sâu cải cách thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc Việt Nam

So sánh đi sâu cải cách thể chế kinh tế nông thôn ở Trung Quốc và ở Việt Nam
... cấu nông nghiệp Hai là, khẳng định vai trò quan trọng công nghiệp chế biến cấu kinh tế nông thôn chế biến nông sản Ba là, Nhà nước bước mở rộng đầu tư cho nông nghiệp xây dựng kiện toàn chế độ ... ố miền Tây miền Trung Về phía VN: Một là, vào nhu cầu thị trường, xã hội hiệu thực tê, hướng nông nghiệp phát triển the hướng kinh tế hàng hóa, sx nhiều loại sản phẩm, đẩy mạnh cách toàn diện ... phương, sở nhân dân Bốn là, NN ban hành số sách có lợi cs ruộng đất, sách đào tạo cán quản lý, sách ưu đãi tài chính…để khuyến khích giúp đỡ nông nghiệp nông thôn chuyển đổi cấu kinh tế Năm là,...
 • 2
 • 354
 • 1

So sánh đi sâu cải cách thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc Việt Nam

So sánh đi sâu cải cách thể chế kinh tế nông thôn ở Trung Quốc và ở Việt Nam
... năm 1998 Việt Nam quy định, nông dân hưởng quyền ruộng đất  Quyền lợi ruộng đất mà nông dân Việt Nam hưởng nhiều so với nông dân Trung Quốc 2.2 Hình thức tổ chức sản xuất khác Trung Quốc khẳng ... nghiệp nông thôn nhanh chóng xếp lao động dôi dư nông thôn 1.3 Chú trọng phát triển xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn Đề án kế hoạch năm lần thứ 10 phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc ... trang trại quốc doanh, loại thứ ba trang trại mô hình kinh tế hợp tác mô hình hợp tác xã 2.3 Áp dụng biện pháp cải cách đồng khác Về phía Trung Quốc Một là, tiếp tục cải cách thể chế lưu thông lương...
 • 4
 • 189
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đổi mới lý luận Trung quốc gợi ý cho Việt Nam " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tiến Trung Quốc tập trung giải vấn 18 Nghiên cứu Trung Quốc số 2(90) - 2009 Vài nét đổi luận Trung Quốc đề phức tạp Từ đó, văn kiện nhân lấy ngời làm gốc, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn ... đờng phát triển luận Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu t tởng quan trọng ba đại biểu Đây đột phá táo bạo mặt luận Tất nhiên, sức thuyết phục thuyết lôgic chặt chẽ mặt luận lời lẽ mị dân, ... Vài nét đổi luận Trung Quốc Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hành, tiến lên đợc, Bài phát biểu hội thảo luận sức sống dừng lại, t tởng quan trọng Ba đại biểu Đảng,...
 • 4
 • 532
 • 0

Thành tựu về khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật của Trung Quốc Ấn Độ thời kì cổ trung đại

Thành tựu về khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật của Trung Quốc và Ấn Độ thời kì cổ trung đại
... NHÓM ĐỀ BÀI: Thành tựu khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật Trung Quốc Ấn Độ thời cổ - trung đại BÀI LÀM NỀN VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ TRUNG ĐẠI Ấn Độ bán đảo hình tam giác, nằm phía ... trình bày thành tựu Ấn Độ mặt khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật Tuy nhiên, trước tìm hiểu thành tựu văn minh Ấn Độ, nên tìm hiểu lịch sử Ấn Độ cổ trung đại Thời văn minh lưu vực sông Ấn (đầu ... dược học có giá trị mà tác phẩm thực học quan trọng Ngoài ra, mặt khác địa lí, nông học thành tựu to lớn III THÀNH TỰU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA TRUNG QUỐC CỔ - TRUNG ĐẠI: Ở lĩnh vực khoa học...
 • 20
 • 761
 • 0

Thu hút dự án theo cơ chế phát triển sạch Trung Quốc kinh nghiệm cho Việt Nam

Thu hút dự án theo cơ chế phát triển sạch ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
... THU HÚT DỰ ÁN CDM CỦA TRUNG QUỐC 2.1 Thực trạng thu hút dự án CDM Trung Quốc 2.1.1 Số lượng, quy mô dự án CDM Trung Quốc 2.1.1.1 Các loại dự án CDM Trung Quốc Thị trường CDM Trung Quốc phát triển ... dự án CDM Trung Quốc nghiên cứu số dự án CDM điển hình  Thực trạng thu hút thực dự án CDM Việt Nam giai đoạn 20072012 + Về không gian: tập trung tình hình thu hút dự án CDM Trung Quốc Việt Nam ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o NGUYỄN MỸ HƢƠNG THU HÚT DỰ ÁN THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH TẠI TRUNG QUỐC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: KTTG&QHKTQT...
 • 89
 • 128
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " đặc khu kinh tế của trung quốc , những gợi ý cho việt nam " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Các đặc khu kinh tế Trung Quốc khu vực đợc xác định Nghiên cứu Guang Wen Meng (2003) gộp đặc khu kinh tế Trung Quốc với tên gọi khác vào khái niệm chung khu kinh tế tự do, theo ông, khu kinh tế ... tự Trung Quốc đợc phân loại thành Khu kinh tế tự tổng hợp, Khu kinh tế tự chế tạo, Khu kinh tế tự khoa học thơng mại Khu kinh tế tự xuyên biên giới, với nhiều dạng tên gọi khác nh Đặc khu kinh ... km, có 40 km biển nớc sâu Giao thông đờng b , đờng thu , đờng thông thuận lợi Đặc khu kinh tế Hải Nam: nằm cực Nam Trung Quốc, có diện tích 3,4 vạn km 2, đặc khu kinh tế lớn Trung Quốc, Hải Nam...
 • 21
 • 308
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Chuyển đổi hình phương thức phát triển kinh tế mới của trung quốc những gợi ý cho Việt Nam " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Có học giả Trung Quốc nói với rằng, Việt Nam đổi mở cửa chậm Trung Quốc năm, song lý luận phát triển kinh tế XHCN thời đại chậm Trung Quốc 20 năm! Nghiên cứu Trung Quốc số 6(94) - 2009 Chuyển đổi ... hớng phát huy mạnh, cản trở t phát triển kinh tế Đổi t phát triển quan trọng, song đổi đạo thực tiễn phát triển quan trọng không muốn đề cập đến gợi ý cho Việt Nam từ chuyển đổi hình phơng thức ... mạnh, phơng thức phát Nghiên cứu Trung Quốc số 6(94) - 2009 Chuyển đổi hình phơng thức triển là: Quán triệt quan điểm phát triển khoa học, kiên trì ý nghĩa quan trọng số phát triển, hạt nhân...
 • 7
 • 179
 • 1

KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG CỦA THẾ GIỚI: (HOA KỲ, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC,…) HÀM Ý CHO VIỆT NAM

KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG CỦA THẾ GIỚI: (HOA KỲ, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC,…) VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM
... ngân hàng tạo nghi ngờ lành mạnh ngân hàng khác hệ thống Những học tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nước giới 2.1 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nước Đông Á 2.1.1 Tái cấu trúc hệ thộng ngân hàng ... tài Trang Tổng quan tái cấu trúc ngân hàng nói chung Việt Nam 1.1 Khái niệm tái cấu trúc NH: Khu vực ngân hàng thành phần quan trọng kinh tế, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng phải nhìn nhận ... dựng chế xử lý ngân hàng đổ vỡ giải tài sản tồn đọng Đối tượng việc tái cấu hệ thống ngân hàng cá thể ngân hàng tất loại ngân hàng nhà nước (NHNN), ngân hàng thương mại (NHTM), ngân hàng có vốn...
 • 44
 • 244
 • 0

Kinh nghiệm tái cấ trúc ngân hàng của thế giới (Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc,…) hàm ý cho Việt Nam

Kinh nghiệm tái cấ trúc ngân hàng của thế giới (Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc,…) và hàm ý cho Việt Nam
... NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM Từ năm 1986 bắt đầu thực đổi hệ thống ngân hàng từ hệ thống ngân hàng cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp, tính đến hệ thống ngân hàng Việt Nam ... thống ngân hàng nhanh chóng phục hồi khả cho vay nâng cao lợi nhuận 12 CHƯƠNG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 2.1 Kinh nghiệm quốc tế tái cấu trúc ... tạo sở thúc đẩy ngân hàng hoạt động hiệu ngày cạnh tranh lành mạnh 1.3 Vai trò ngân hàng trung ương trình tái cấu trúc ngân hàng Ngân hàng trung ương với vị trí quan quản lý ngân hàng thương mại,...
 • 36
 • 516
 • 0

cách mạng hóa khoa học kỹ thuật qua cyber infrastructure

cách mạng hóa khoa học kỹ thuật qua cyber infrastructure
... gì? Cyberinfrastructure cho khoa học kỹ thuật tính toán Trường đại học Vật lý Phòng thí nghiệm quốc gia Hóa học Sinh học Cô ng Khoa học vật liệu Kỹ thuật phản ứng Công cụ phân tích & trực quan hóa ... tin tất ngành kỹ thuật lĩnh vực liên quan đến tri thức đại (thương mại, bảo mật,…) Khoa học đối diện với bùng nổ thông tin 16 Nhóm tư vấn NSF Cyberinfrastructure Cyberinfrastructure (thuật ngữ nhóm ... nghiệm mà mô máy tính Khoa học tính toán cao cấp trở thành yếu tố hỗ trợ nghiên cứu khoa học kỷ 21” Hội đồng nghiên cứu khoa học Hoa Kỳ Tạp chí hóa học công nghệ 27/06/2005 Khoa học tính toán – nghiên...
 • 32
 • 195
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HÌNH CANH TÁC 2 LÚA - ĐẬU NÀNH 2 LÚA - ĐẬU NÀNH - CÁ TRÊN NỀN ĐẤT 3 VỤ LÚA TẠI TAM BÌNH, VĨNH LONG 2004-2007 potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC 2 LÚA - ĐẬU NÀNH VÀ 2 LÚA - ĐẬU NÀNH - CÁ TRÊN NỀN ĐẤT 3 VỤ LÚA TẠI TAM BÌNH, VĨNH LONG 2004-2007 potx
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT 23 Bảng Hiệu kinh tế hình L-M L-M-C so với L-L-L Hạng mục hình L-L-L hình L-M Lúa ĐX NS (t/ha) 5,99 b 6 ,20 ab Giá (đ/kg) 2. 206 2. 406 TT (tr.đ/ha) 13 ,20 ... a 3, 62 8,50 a 2, 35 a 4, 13 2. 411 10,05 3, 69 6 ,36 1,79 * ns * ns ** * - 4,88 12, 12 3, 62 8,5 2, 6 - 11 ,36 b 11, 92 *** 2. 0 02 b 965 48 ,25 a 15,64 a 32 , 63 a 2, 11 b 2. 294 965 39 ,47 13, 43 25 ,79 2, 01 * ... chi phí từ hình L-M-C cao so với hình khác (Bảng 1) - HQĐV năm hình L-M (2, 73) hiệu so với hình L-M-C (2, 11) L-L-L (1 ,20 ) có ý nghóa thống kê 5% Cả hình L-M L-M-C có hiệu đồng...
 • 6
 • 362
 • 1

Tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ khoa học kỹ thuật XNK trung việt

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ khoa học kỹ thuật XNK trung việt
... lương Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Khoa học kỹ thuật XNK Trung Việt 2.1 trình hình thành phát triển Công ty - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Khoa học kỹ thuật XNK Trung ... thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Khoa học kỹ thuật XNK Trung Việt Phần Những vấn đề lí luận chung kế toán tiền lương khoản trích ... luận hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Phần 2: Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương toán Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Khoa học kỹ thuật XNK Trung Việt Phần 3:...
 • 66
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thành tựu khoa học kỹ thuật của trung quốckhoa học kỹ thuật của trung quốckhoa học kỹ thuật của trung quốc thời phong kiếnphân tích ý nghĩa của những thành tựu khoa học kỹ thuật của trung quốc đến sự phát triển của nhân loạicách mạng khoa học kỹ thuật ở việt namcông ty cổ phần thương mại dịch vụ khoa học kỹ thuật xnk trung việtsự phát triển khoa học kỹ thuật ở việt namkhoa học kỹ thuật ở việt namtrình độ khoa học kỹ thuật ở việt namthành tựu khoa học kỹ thuật ở việt namsự phát triển của lực lượng sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sốngcách mạng khoa học kỹ thuật thế giớicuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sau chiến tranh thế giới haicách mạng khoa học kỹ thuậtcách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm