Tác động của chính sách đổi mới công nghệ đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ( nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bình phước)

Tác động của chính sách đổi mới công nghệ đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ vừa ( nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bình phước)

Tác động của chính sách đổi mới công nghệ đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ( nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bình phước)
... nghiên cứu tác động sách đổi công nghệ đến phát triển bền vững DNNVV Luận văn Tác động sách đổi công nghệ đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ vừa (nghiên cứu doanh nghiệp tỉnh Bình Phước) ... HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN VĂN TIẾN TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH ... Đánh giá tác động sách đổi công nghệ đến phát triển bền vững DNNVV địa bàn tỉnh Bình Phước…………57 3.1.1 Tác động dương tính sách đổi công nghệ ……… 57 3.1.2 Tác động âm tính sách đổi công nghệ …………...
 • 87
 • 223
 • 0

Tác động của chính sách đổi mới công nghệ đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ vừa ( nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bình phước)

Tác động của chính sách đổi mới công nghệ đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ( nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bình phước)
... HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN VĂN TIẾN TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH ... Đánh giá tác động sách đổi công nghệ đến phát triển bền vững DNNVV địa bàn tỉnh Bình Phƣớc…………57 3.1.1 Tác động dương tính sách đổi công nghệ ……… 57 3.1.2 Tác động âm tính sách đổi công nghệ ………… ... DN qua đổi công nghệ ……… 55 * Tiểu kết Chƣơng … 56 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DNNVV...
 • 12
 • 164
 • 0

Tác động của chính sách chuyển giao công nghệ đến sự phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh An Giang

Tác động của chính sách chuyển giao công nghệ đến sự phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh An Giang
... NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH AN GIANG Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý Khoa học Công nghệ Mã số: 60 ... trồng thủy sản 19 Chuyển giao công nghệ ngành chế biến thủy sản 21 1.6 Đánh giá tác động sách chuyển giao công nghệ 222 1.7 Một số sách liên quan đến chuyển giao công nghệ ngành Thủy sản ………………………………………………………………… ... phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Tác động sách chuyển giao công nghệ đến phát triển bền vững ngành Thủy sản tỉnh An Giang Với...
 • 102
 • 345
 • 1

KHOA HỌC CÔNG NGHỆSỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐBSCL

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐBSCL
... Chủ nhiệm chương trình đề xuất Khoa học công nghệ phát triển bền vững ĐBSCL – NNTrân, 12.09.2011 Sơ đồ Nguồn: CT KHvCN 2008 Khoa học công nghệ phát triển bền vững ĐBSCL – NNTrân, 12.09.2011 Sơ ... Một mô hình phát triển bền vững bảo đảm lúc tăng trưởng kinh tế, công tiến xã hội, môi trường bảo vệ Khoa học công nghệ phát triển bền vững ĐBSCL – NNTrân, 12.09.2011 Để mô hình phát triển vậy, ... trình KHvCN vùng ĐBSCL Chương trình KHvCN ý chí phát triển Chương trình KHvCN vùng ĐBSCL thể mong muốn, nói ý chí, cộng đồng khoa học công nghệ đóng góp để vùng ĐBSCL phát triển bền vững nước nước...
 • 11
 • 71
 • 0

Chính sách đổi mới công nghệ

Chính sách đổi mới công nghệ
... phục vụ cho công công nghiệp hoá- đại hoá đất nớc 2.2 Chính sách đổi công nghệ: * Chính sách chuyển giao công nghệ tập trung đầu t, nhập trực tiếp hợp tác liên doanh với ngành công nghệ có tầm ... chúng Chính sách đổi công nghệ a Giải pháp thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ thời gian tới - Xây dựng chiến lợc phát triển công nghệ, kết hợp chuyển giao công nghệ với việc nâng cao lực công nghệ ... tử tức cấu công nghiệp ngành nghề có công nghệ thập đến ngành công nghệ cao Vì vấn đề đặt phải lựa chọn chuyển dịch cấu kinh tế đổi công nghệ nh Đó sách công nghiệp hoá Nội dung sách công nghiệp...
 • 41
 • 148
 • 1

Nghiên cứu phân tích đánh giá chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp (nghiên cứu doanh nghiệp ở 03 ngành công nghiệp phần mềm, dệt may chế biến thực phẩm)

Nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp (nghiên cứu doanh nghiệp ở 03 ngành công nghiệp phần mềm, dệt may và chế biến thực phẩm)
... điểm doanh nghiệp ngành công nghiệp (nghiên cứu doanh nghiệp 03 ngành công nghiệp phần mềm, dệt may chế biến thực phẩm) Thực tiễn xây dựng sách đổi công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp ... lực đổi công nghệ Công nghệ thông tin Lời nói đầu Đề tài Nghiên cứu phân tích đánh giá sách đổi công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp (Nghiên cứu doanh nghiệp 03 ngành công nghiệp phần mềm, ... đổi công nghệ doanh nghiệp ngành công nghiệp 3.7 Đánh giá thành công hạn chế sách đổi công nghệ đến hoạt động đổi công nghệ doanh nghiệp ngành công nghiệp Đánh giá mặt hạn chế sách đổi công nghệ...
 • 132
 • 421
 • 1

một số biện pháp chính sách đổi mới công nghệdoanh nghiệp

một số biện pháp chính sách đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp
... Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp Ban biên tập Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp Chơng I Sự cần thiết việc đổi công nghệ biện pháp, sách ... dụng công nghệ cho công ty Những công ty có tới 60% doanh nghiệp vừa 39 Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ Đài Loan, khu vực phủ hỗ trợ cho hãng công nghiệp nhiều biện ... lixăng công nghệ phát triển thị trờng Bảng 7: Cơ cấu cổ đông ba công ty spin-off UMC 26 TSMC VISC Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp Chính phủ Doanh nghiệp nớc Doanh nghiệp...
 • 56
 • 73
 • 0

Thực tiễn chính sách dổi mới công nghệ trong những thập kỷ gần đây

Thực tiễn chính sách dổi mới công nghệ trong những thập kỷ gần đây
... dụng công nghệ (Văn phòng Chính sách KH&CN, 1995) Những ví dụ gần trợ giúp Chính phủ Liên bang cho nỗ lực R&D phục vụ để thơng mại hóa khu vực t nhân đợc nêu tóm lợc bảng Một dấu ấn lớn sách công ... cận Chính phủ Anh sách công nghệ là: trì can thiệp mức tối thiểu Học thuyết dựa sở cho cho phép thị trờng thực chức thật hiệu công ty có khả tạo đủ lợi nhuận từ việc tái đầu t cho công nghệ Thực ... chức quan Chính phủ kiểm soát (nh ITRI nêu trên) để hỗ trợ cho công tác phát triển ngành công nghệ cao; + Có sách nhằm xúc tiến liên minh công nghệ với đối tác nớc để phát triển công nghệ cần...
 • 18
 • 32
 • 0

Chính sách đổi mới công nghệ theo định hướng thị trường kéo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp viễn thông

Chính sách đổi mới công nghệ theo định hướng thị trường kéo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp viễn thông
... công nghệ theo định hƣớng thị trƣờng kéo nhằm nâng cao lực cạnh tranh Gtel, Bộ Công An 18 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ THEO HƢỚNG THỊ TRƢỜNG KÉO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH ... trường công nghệ; sách đổi công nghệ theo định hướng thị trường kéo; (ii) Những tác động sách đổi công nghệ theo định hướng thị trường kéo đến lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Do giới hạn thời ... trạng đổi công nghệ doanh nghiệp viễn thông khác thực tế Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu; đồng thời bước đầu đề xuất định hướng đổi công nghệ theo hướng thị trường kéo, nhằm nâng cao lực cạnh tranh...
 • 124
 • 149
 • 1

TÁC ĐỘNG của ODA đến sự PHÁT TRIỂN bền VỮNG ở VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG của ODA đến sự PHÁT TRIỂN bền VỮNG ở VIỆT NAM
... hỗ trợ phát triển nguồn vốn ODA, đề tài sử dụng mục tiêu để làm khung phân tích đóng góp ODA lên phát triển bền vững kinh tế Việt Nam 1.3 Vai trò ODA phát triển bền vững nước vay Vốn ODA thường ... 1.2 Phát triển bền vững Theo báo cáo Brundtland (còn gọi Báo cáo Our Common Future) Ủy ban Môi trường Phát triển Thế giới - WCED (nay Ủy ban Brundtland): Phát triển bền vững "sự phát triển ... nói đến phát triển bền vững kinh tế tức là nói đến phát triển đồng nhiều yếu tố kinh tế mà đảm bảo cho phát triển tất tương lai Với khái niệm thật khó định lượng, song nhiều cách đo lường phát triển...
 • 12
 • 314
 • 0

Ảnh hưởng của Cách mạng khoa học – công nghệ đến sự phát triển con người

Ảnh hưởng của Cách mạng khoa học – công nghệ đến sự phát triển con người
... ĐIỂM CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 1.1 Khái niệm khoa học - công nghệ cách mạng khoa học - công nghệ 1.1.1 Khái niệm khoa học - công nghệ Khái niệm khoa học: Theo Từ điển Larousse (2002): Khoa ... - CÔNG NGHỆ ĐẾN PHÁT TRIỂN CON NGƢỜI 41 2.1 Cách mạng khoa học công nghệ biến đổi môi trƣờng sống ngƣời42 2.2 Cách mạng khoa học công nghệ biến đổi lực sinh thể ngƣời57 2.3 Cách mạng khoa học ... công nghệ cách mạng khoa học - công nghệ 1.1.1 Khái niệm khoa học - công nghệ 1.1.2 Khái niệm cách mạng khoa học - công nghệ 14 1.2 Đặc điểm cách mạng khoa học - công nghệ ...
 • 95
 • 165
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trò của công nghệ và đổi mới công nghệ đên sự phát triển kinh tế xã hộicác văn bản pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến sự phát triển của dnvvnnhững yếu tố tác động đến sự phát triển bền vững nông thôntăng năng suất giảm thiểu chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của công ty trong ngànhdan y chi tiet nghien cuu khoa hoc ve bao ve moi truong huong toi su phat trien ben vung tinh binh duongđề xuất mô hình quản lý môi trường hướng tới sự phát triển bền vững cho khu dân cư và đưa ra một số giải pháp để thực hiện 17 18các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho các cụm ngành3 doanh nghiệp cần có chính sách đổi mới công tác nghiên cứu thị trườngnhóm giải pháp liên quan đến chính sách hỗ trợ tài chính nhằm đổi mới công nghệ3 2 mô hình nghiên cứu tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namđầu tư tư nhân là yếu tố đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước phục vụ cho đầu tư công góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tếtác động của các cú sốc tài chính lên thị trường cho vay và tiền gửi vai trò của vay liên ngân hàng và giám sát thị trườngchiến tranh tiền tệ và tác động của các định chế tài chínhcơ chế chính sách đối với sự phát triển bền vững các kcnđổi mới công nghệ theo sự áp dụngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh