Giáo án Ngữ văn 12 bài: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt

Giáo án Ngữ văn 12 bài: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt

Giáo án Ngữ văn 12 bài: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt
... hiểu I Sự sáng Tiếng Việt sáng TV - Sự sáng TV trước hết bộc lộ hệ thống GV cho HS đọc ví dụ chuẩn mực quy tắc chung Sgk Phân tích ví dụ Ví dụ (SGK) để rút kết luận biểu việc giữ gìn sáng TV - ... dặn dò: Hướng dẫn tự học: - Sưu tầm thành ngữ, tục ngữ, ca dao lời ăn tiếng nói, học hỏi cách nói thường ngày - Xem lại làm văn chữa lỗi diễn đạt chưa sáng Dặn dò: Chuẩn bị “Bài viết số 01” ... trôi chảy, chuẩn xác việc sử vừa phải tiếp nhận dọc đường dòng nước dụng ngôn ngữ HT & khác Dòng ngôn ngữ - mặt phải giữ ND sắc cố hữu dân tộc, không phép gạt bỏ, từ chối mà thời đại đem lại Bài...
 • 3
 • 274
 • 0

Giáo án ngữ văn 12 chương trình nâng cao - Tiết 28 , Tiếng Việt LUẬT THƠ I/ Mục ppsx

Giáo án ngữ văn 12 chương trình nâng cao - Tiết 28 , Tiếng Việt LUẬT THƠ I/ Mục ppsx
... thơ đại: Thơ tiếng, bảy tiếng, tm tiếng, thơ tự do, hỗn hợp, thơ văn xuơi Vai trị Tiếng việc hình thnh luật thơ: + Tiếng Tiếng Vit: - Xt ngữ m: Mỗi tiếng l m tiết - Xt ngữ nghĩa: Việt, nhấn mạnh ... dịng thơ: 1-8 , 2-3 , 4-5 , 6-7 ( Nhất tam ngũ Nhị tứ lục phn minh) III/ Các thể thơ đại: Khi niệm: Thơ khởi xướng từ năm 193 2, l thơ khơng theo luật lệ thơ cũ => Khơng hạn chế số tiếng, số cu, khơng ... Đ , thực, luận, kết) - Vần: Vần chn, độc HS tìm hiểu thi luật cc thể thơ đai - GV giới thiệu đôi nt Phong tro Thơ v cch tn thơ đại - Chọn ngữ liệu cc bi thơ đại phần đọc hiểu chương trình văn...
 • 8
 • 300
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm văn học lớp 5 – giữ gìn trong sáng của tiếng việt potx

Sáng kiến kinh nghiệm văn học lớp 5 – giữ gìn trong sáng của tiếng việt potx
... Gĩư gìn sáng Tiếng Việt b Triển khai bài: Hoạt động thầy trò Nội dung -Giáo viên hướng dẫn học sinh I Sự sáng Tiếng Việt học mới: -Trong sáng thuộc chất ngôn ngữ nói +Em hiểu chung Tiếng Việt ... việc giữ gìn sáng +Cấu tạo lời nói, viết Tiếng Việt? b Tiếng Việt có hệ thống quy tắc chuẩn mực không phủ nhận (loại trừ) trường hợp sáng tạo, linh hoạt biết dựa vào chuẩn mực quy tắc c Tiếng Việt ... ngôn ngữ khác d Thể phẩm chất văn hoá, lịch lời nói +Nói lịch có văn hoá biểu sáng Tiếng Việt +Ngược lại nói thô tục, lịch sự, thiếu văn hoá làm vẻ đẹp sáng Tiếng Việt, Ca dao có câu: “Lời nói...
 • 5
 • 342
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm văn học lớp 5 – giữ gìn trong sáng của tiếng việt pot

Sáng kiến kinh nghiệm văn học lớp 5 – giữ gìn trong sáng của tiếng việt pot
... Gĩư gìn sáng Tiếng Việt b Triển khai bài: Hoạt động thầy trò Nội dung -Giáo viên hướng dẫn học sinh I Sự sáng Tiếng Việt học mới: -Trong sáng thuộc chất ngôn ngữ nói +Em hiểu chung Tiếng Việt ... việc giữ gìn sáng +Cấu tạo lời nói, viết Tiếng Việt? b Tiếng Việt có hệ thống quy tắc chuẩn mực không phủ nhận (loại trừ) trường hợp sáng tạo, linh hoạt biết dựa vào chuẩn mực quy tắc c Tiếng Việt ... ngôn ngữ khác d Thể phẩm chất văn hoá, lịch lời nói +Nói lịch có văn hoá biểu sáng Tiếng Việt +Ngược lại nói thô tục, lịch sự, thiếu văn hoá làm vẻ đẹp sáng Tiếng Việt, Ca dao có câu: “Lời nói...
 • 5
 • 218
 • 0

Giáo án Ngữ văn 12 bài “Tuyên ngôn độc lập”

Giáo án Ngữ văn 12 bài “Tuyên ngôn độc lập”
... ngôn độc lập Câu hỏi thảo luận: - Trích dẫn hai tuyên ngôn Mĩ + Tìm sở pháp lí tuyên ngôn Pháp làm sở pháp lí cho tuyên ngôn độc độc lập? lập Việt Nam: + Việc trích dẫn hai tuyên ngôn + Tuyên ngôn ... bố độc lập ý chí bảo vệ HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC độc lập II Đọc – hiểu văn bản: Hoạt động 2: Tổ chức cho học sinh Cơ sở pháp lí tuyên ngôn thảo luận sở pháp lí tuyên độc lập ngôn ... Dân tộc phải độc lập!” Hoạt động 4: Nhận xét lập luận, lí Lời tuyên bố độc lập ý chí bảo vệ lẽ, giọng điệu lời tuyên ngôn độc độc lập: lập ý chí bảo vệ độc lập? - Tuyên bố với giới độc lập dân...
 • 7
 • 7,485
 • 31

Giáo án ngữ văn 10 bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Giáo án ngữ văn 10 bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu
... Đoạn 2: loại phú + Đoạn 3: đặc điểm thể loại Bài phú sông Bạch Đằng (cổ phú) + Đoạn 4: nét riêng Bài phú sông Bạch Đằng (so với cổ (HS thảo luận theo phú) nhóm.HS trình bày Như vậy, viết thuộc ... nội dung nghệ thuật: Bài phú sông Bạch Đằng tác phẩm viết theo thể phú cổ, đó, tác giả dựng lên hai hình tượng nhân vật bô lão “khách”, đối thoại với không gian bến sông Bạch Đằng, qua tái chiến ... đọc - hiểu văn văn học Gợi ý: Dựa vào Đọc hiểu văn văn học (SGK tập 1) Bài viết đảm bảo ý sau: - Giới thiệu chung mục đích, yêu cầu việc đọc hiểu văn văn học (Vì phải đọc hiểu văn văn học? Việc...
 • 147
 • 3,416
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 bài mạch lạc trong văn bản GV nguyễn kim loan

Giáo án ngữ văn 7 bài mạch lạc trong văn bản  GV nguyễn kim loan
... trò GV: Mạch lạc đông y vốn có nghĩa mạch máu thể Nội dung kiến thức I - Mạch lạc yêu cầu mạch lạc văn bản: - Em hiểu mạch lạc văn có - Mạch lạc văn : nghĩa ? H : Trôi chảy thành dòng, thành mạch, ... mạnh chủ đề để khắc sâu => văn có tính mạch lạc - Văn có tính mạch lạc chưa ? * Củng cố : - GV hệ thống lại kiến thức : Mạch lạc văn điều kiện để văn có tính mạch lạc V - Hướng dẫn học : ... phần văn thống lại -Vậy mạch lạc văn ? - Là tiếp nối câu, ý theo trình tự hợp lí ý chủ đạo thống => văn cần phải mạch lạc - Các điều kiện để văn có tính mạch lạc : - VD : Tìm hiểu tính mạch lạc...
 • 5
 • 201
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 bài bố cục trong văn bản GV nguyễn kim loan

Giáo án ngữ văn 7 bài bố cục trong văn bản  GV nguyễn kim loan
... lý văn đạt mục đích giao tiếp nêu yêu cầu bố cục mục đích văn bản? giao tiếp cao * HĐ 3: HDHS Tìm hiểu phần bố cục (13’) Các phần bố cục: ? Bố cục có phần? - bố cục gồm a- Bố cục có phần: Mở bài, ... HDHS Tìm hiểu yêu cầu bố cục VB (7 ) - Goi HS đọc câu chuyện - HS đọc/29 Những yêu cầu bố cục văn bản: +) Văn bản: sgk/29 +) Nhận xét: ? Câu chuyện có bố -Chưa có bố cục cục chưa? Vì sao? phần ... không qua tâm đến bố cục , ngại xác dịnh bố cục lúc làm Vì học hôm học ta thấy rõ tầm quan trọng bố cục vb , bước đầu giúp ta xây dựng bố cục rành mạch , hợp lí Hoạt động GV HS Kiến thức *...
 • 5
 • 241
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 12

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 12
... định: Tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay a) Tiếng Việt đẹp: Chứng minh nhận định: Tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay a) Tiếng Việt đẹp: - Ý kiến người nước ngoài: + Tiếng Việt giàu chất nhạc + Tiếng Việt ... luận: Tiếng Việt thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay giải thích luận điểm -Phần 2: Còn lại:Chứng minh, bàn luận đẹp, giàu Tiếng Việt III- Tìm hiểu chi tiết: Nhận định : Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng ... (nội dung): Từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm => Toàn diện, bao quát: Nội dung: (Ghi nhớ SGK-trang 37) V Củng cố Em nêu luận điểm văn Sự giàu đẹp tiếng Việt ? Em nêu cách lập luận văn bản? IV Luyện tập-...
 • 10
 • 195
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 2

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 2
... Tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay a) Tiếng Việt đẹp: TaiLieu.VN Chứng minh nhận định: Tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay a) Tiếng Việt đẹp: - Ý kiến người nước ngoài: + Tiếng Việt giàu chất nhạc + Tiếng ... -Phần 2: Còn lại:Chứng minh, bàn luận đẹp, giàu Tiếng Việt III- Tìm hiểu chi tiết: Nhận định : Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay.” * Giải thích: + Tiếng Việt đẹp: + Tiếng Việt ... văn Sự giàu đẹp tiếng Việt ? Em nêu cách lập luận văn bản? TaiLieu.VN SƠ ĐỒ TỔNG KẾT Tiếng Việt thứ tiếng đẹp hay Tiếng Việt đẹp Hài hòa mặt âm hưởng, điệu Tế nhị, uyển chuyển cách đặt câu Tiếng...
 • 15
 • 354
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 3

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 3
... ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN: Đọc: Tìm hiểu văn bản: a.2 Chứng minh nhận định: Tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay * Tiếng Việt đẹp: * Tiếng Việt hay: + Từ vựng tăng nhanh, từ ngữ mới, cách nói mới, Việt hóa từ ngữ ... * Tiếng Việt đẹp: Tiết 85 Bài 21 Tuần 23 Đặng Thai Mai I.TÌM HIỂU CHUNG: II ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN: Đọc: Tìm hiểu văn bản: a Nội dung: a.2 Chứng minh nhận định: Tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay * Tiếng ... luận đẹp, giàu Tiếng Việt Tiết 85 Bài 21 Tuần 23 Đặng Thai Mai I.TÌM HIỂU CHUNG: II ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN: Đọc: Tìm hiểu văn bản: a.Nội dung: a.1.Nhận định : Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, ...
 • 14
 • 212
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 4

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 4
... Đọc thích II/ Tìm hiểu văn Tìm hiểu chung văn Tìm hiểu nội dung văn a Nhận định chung tiếng Việt b Biểu giàu đẹp tiếng Việt - Tiếng Việt thứ tiếng đẹp - Tiếng Việt thứ tiếng hay Tit 85; Vn bn ... (19 67) c bn Tit 85; Vn bn S giu p ca ting Vit ng Thai Mai Em hóy cho bit bn c to lp bi phng thc biu t no? Vy mc ớch ngh lun bn ny l gỡ? Ni nhng t ct A vi ni dung ct B cú ỏp ỏn ỳng A B Ngữ ... ni dung ct B cú ỏp ỏn ỳng A B Ngữ âm a toàn từ ngôn ngữ Âm bình b ngang, dấu Dương bình c huyền Từ vựng TaiLieu.VN d hệ thống âm ngôn ngữ I/ c chỳ thớch Tỏc gi 2.Tác phẩm c bn * Phng thc biu...
 • 24
 • 303
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 5

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 5
... ng/Tuyn y (19 45) ng Thai Ch ngh a Mai, nhõntp vn2.thi kỡ húa Phc Hng (1949) Ging vthc: n Chinh Phlun Ngõm (1 950 )minh Phng Ngh chng L c s hc hin i Trung Quc (1 958 ) Mc ớch: Khng nh(1 958 ) s giu p ... cỏch mng Vit Nam u th k XX (1961) Trờn ng hc v nghiờn cu, (1 959 ), (1969), (1 070 ) ng Thai Mai tỏc phm, (1 978 ), (1984) Hi kớ (19 85) TaiLieu.VN B cc : phn TaiLieu.VN + P1: T u n lch s Nhn nh ... cỏch t ý khỏi quỏt lp lun ca tỏcn gi cúýgỡc cth bitdng ? => Tỏc : Làm rõ luận điểm Tiếng Việt thứ tếng đẹp, thứ tiếng hay TaiLieu.VN "Ting Vit cú nhng c sc ca mt th ting p, mt th ting hay" Núi...
 • 17
 • 223
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 6

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 sự giàu đẹp của tiếng việt 6
... sau: Bài 1 Tác giả Đặng Thai Mai chứng minh giàu p khả phong phú tiếng Việt mặt ? A Ngữ âm B Từ vựng C Ngữ Pháp D Cả mặt 16 Hng dn v nh: @-Hc bi c:Bi Cõu c bit phn ghi nh trang 27- 29(sgk-Ng Vn 7) ... : sgk/ 36 (3)Ng õm:h thng cỏc õm ca mt ngụn ng (5)T vng:ton b cỏc t ca mt ngụn ng Tit:85-vn bn- S GIU P CA TING VIT (ng Thai Mai) A-Tỡm hiu bi: I)-Tỡm hiu chung: 1-Tỏc gi-Tỏc phm :sgk/ 36 2-Chỳ ... B)-Luyn tp: *Bi 1: sgk/ 37( v nh lm) 13 Tit 85-vn bn S GIU P CA TING VIT (ng Thai Mai) A-Tỡm hiu bi: I)-Tỡm hiu chung: II)-c hiu bn: III)-Tng kt: B)-Luyn tp: *Bi 2: sgk/ 37 14 B2:Dn chng th hin s...
 • 17
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 12 bài tuyên ngôn độc lậpgiáo án ngữ văn 12 bài luật thơgiao an ngu van 12 bai rung xa nugiáo án ngữ văn 12 bài vợ nhặtgiao an ngu van 12 bai tay tiengiao an ngu van 12 bai may y nghi ve thogiáo án ngữ văn 12 bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luậnsoan bai giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt ngữ văn 12giáo án ngữ văn 8 bài 20giáo án ngữ văn 8 bài 19giáo án ngữ văn 8 bài 18giáo án ngữ văn 7 bài 34giáo án ngữ văn 7 bài 33giáo án ngữ văn 7 bài 32giáo án ngữ văn 7 bài 31chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây