Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation và anion trong nước mưa

SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN XÁCH TAY XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI THÀNH PHẦN CÁC CATION ANION TRONG NƯỚC MƯA

SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN XÁCH TAY XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI THÀNH PHẦN CÁC CATION VÀ ANION TRONG NƯỚC MƯA
... HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Kim Thoa SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN XÁCH TAY XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI THÀNH PHẦN CÁC CATION ANION TRONG NƯỚC MƯA Chuyên ngành: Hóa Môi trường Mã số: 60440120 ... Đánh giá thành phần hóa học, xác định ảnh hưởng ion đến mức độ axit nước mưa, xác định nguồn gốc ion - Chứng minh khả sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay hai kênh việc phân tích đồng thời ... nhóm cation anion với độ phân giải tín hiệu nhóm tốt 28 Hình 3.4 Điện di đồ phân tích mẫu nước mưa M3-19 sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản kênh Thành phần anion, cation pH 22 mẫu nước mưa bảng...
 • 67
 • 233
 • 0

Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation anion trong nước mưa

Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation và anion trong nước mưa
... HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Kim Thoa SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN XÁCH TAY XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI THÀNH PHẦN CÁC CATION ANION TRONG NƯỚC MƯA Chuyên ngành: Hóa Môi trường Mã số: 60440120 ... Đánh giá thành phần hóa học, xác định ảnh hưởng ion đến mức độ axit nước mưa, xác định nguồn gốc ion - Chứng minh khả sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay hai kênh việc phân tích đồng thời ... với nội dung thu thập mẫu nước mưa lấy trạm quan trắc khu vực miền Bắc, phân tích thành phần hóa học: anion, cation mẫu nước mưa sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay loại kênh Nghiên cứu...
 • 20
 • 206
 • 0

Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation anion trong nước mưa

Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation và anion trong nước mưa
... HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Kim Thoa SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN XÁCH TAY XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI THÀNH PHẦN CÁC CATION ANION TRONG NƯỚC MƯA Chuyên ngành: Hóa Môi trƣờng Mã số: 60440120 ... anion, cation mẫu nƣớc mƣa sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay loại kênh Nghiên cứu có mục tiêu: - Đánh giá thành phần hóa học, xác định ảnh hƣởng ion đến mức độ axit nƣớc mƣa, xác định ... PHỤ LỤC ĐIỆN DI ĐỒ PHÂN TÍCH CÁC CATION TRONG MẪU NƢỚC MƢA BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN PHỤ LỤC ĐIỆN DI ĐỒ PHÂN TÍCH CÁC ANION TRONG MẪU NƢỚC MƢA BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN ...
 • 15
 • 56
 • 0

Sử dụng điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation anion trong nước mưa

Sử dụng điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation và anion trong nước mưa
... với cation anion nước mưa Bảng 2.2 LOD LOQ phương pháp điện di mao quản sử dụng điện cực đo độ dẫn không tiếp xúc cho phân tích cation anion nước mưa Anion xác LOD LOQ Cation xác LOD LOQ định ... định khả sử dụng phương pháp điện di mao quản xác định thành phần anion, cation nước mưa - Đánh giá kết thu cân ion, yếu tố liên quan tới độ axit, khả trung hòa nước mưa, nguồn gốc ion nước mưa ... chọn đề tài Sử dụng điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần cation anion nước mưa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: phân tích anion cation Cl -, NO3-, NO2-,...
 • 26
 • 303
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trên cơ sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trên cơ sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay
... nước, giúp quan chức trình giám sát chất lượng môi trường Do em chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số anion quan trọng môi trường nước sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách ... phân tích số anion quan trọng môi trường nước 42 KẾT LUẬN Qua sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, với mục đích Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số anion quan trọng môi trường nước sở sử ... anion Việc nghiên cứu, phát triển quy trình phân tích anion mẫu nước mặt ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay cho phép phân tích đồng thời anion có...
 • 65
 • 195
 • 0

nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong mẫu nước ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên tắc bơm mẫu tuần tự

nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong mẫu nước và ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên tắc bơm mẫu tuần tự
... TỰ NHIÊN - Nguyễn Duy Chiến NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CATION TRONG MẪU NƯỚC VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SỬ DỤNG HỆ THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN THEO ... chất lượng nước nhanh hiệu tiếp tục nghiên cứu Đề tài: Nghiên cứu phát triển quy trình phân tích cation mẫu nước ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo ... tích cation mẫu nước ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên bơm mẫu sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kiểu kết nối tụ điện 2.2 Nội dung nghiên...
 • 83
 • 256
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI CHIẾT MAO QUẢN hở để xác ĐỊNH một số CHẤT cơ CLO dễ BAY hơi TRONG môi TRƯỜNG nước

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI CHIẾT MAO QUẢN hở để xác ĐỊNH một số CHẤT cơ CLO dễ BAY hơi TRONG môi TRƯỜNG nước
... ống mao quản phục vụ phân tích ô nhiễm môi trường Theo hướng nghiên cứu này, lựa chọn thực đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi chiết mao quản hở để xác định số chất clo dễ bay môi ... GCB PDMS cột vi chiết pha rắn mao quản hở (OT-SPME) sử dụng phân tích số chất clo dễ bay (Cl-VOC) môi trường nước Lần nghiên cứu chế tạo thành công cột vi chiết pha rắn mao quản hở thép không ... Cl-VOC nước uống nước mặt 1.3 Các phương pháp xác định Cl-VOC mẫu nước Các phương pháp xác định Cl-VOC nước giới thiệu gồm: Phương pháp bơm mẫu trực tiếp; phương pháp chiết lỏng - lỏng; phương pháp...
 • 27
 • 105
 • 0

5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử

5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử
... công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử HTML5 giúp trình duyệt điện thoại không cần quan tâm đến plug-in Flash để thị video Thay phụ thuộc ... đổi cách sử dụng thiết bị điện tử công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử Công nghệ AR (Augmented Reality) hứa hẹn tương lai đầy triển vọng thị trường điện thoại di động nhờ khả đối ... 5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử Wi-Fi đạt tốc độ gigabit Kết hợp 802.11ac , 802.11ad USB 3.0, người dùng xây dựng hệ thống giải trí gia đình cáp nối, dây điện đảm...
 • 4
 • 838
 • 2

Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng thiết bị SVC để điều khiển nâng cao ổn định điện áp cho hệ thống điện

Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng thiết bị SVC để điều khiển nâng cao ổn định điện áp cho hệ thống điện
... ng USB 4.2.3 hình s d ng thi t b SVC ñ ñi u n nâng cao n ñ nh ñi n áp cho h th ng ñi n hình cho phép th c hi n ch c sau : hình cho phép ñi u n ñ nghiên c u vai trò c a SVC ñư c s d ng ... chương trình ph ng ñi u n thi t b SVC 3.2.1 Sơ ñ kh i hình ñi u n SVC Sơ ñ kh i hình s d ng thi t b SVC ñ nâng cao n ñ nh ñi n áp HTĐ ñư c ch hình 3.11 14 Hinh 3.12: Sơ ñ kh i hình s d ... SVC d a s ph ng ñư c trình bày chương CHƯƠNG NGHIÊN C U XÂY D NG MÔ HÌNH S SVC Đ ĐI U KHI N NÂNG CAO D NG THI T B N Đ NH ĐI N ÁP CHO H TH NG ĐI N 4.1 M ñ u Hình 4.1: Sơ ñ kh i hình l p...
 • 26
 • 488
 • 2

tiểu luận thực trạng sử dụng thiết bị điện tử nhận thức của sinh viên về ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe

tiểu luận thực trạng sử dụng thiết bị điện tử và nhận thức của sinh viên về ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe
... dụng thiết bị điện tử vừa có hiệu vừa đảm bảo sức khỏe 26 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CỦA SINH VIÊN Để nghiên cứu thực trạng sử dụng thiết bị điện tử ảnh hưởng chúng sinh viên ... Tìm hiểu thực trạng sử dụng thiết bị điện tử hiểu biết sinh viên ảnh hưởng thiết bị sức khỏe - Góp phần giúp sinh viên có nhìn ảnh hưởng thiết bị điện tử sức khỏe - Từ giúp bạn sinh viên rút ... Kết luận Qua trình nghiên cứu thực trạng sử dụng thiết bị điện tử mức độ hiểu biết sinh viên ảnh hưởng chúng sức khỏe, nhận thấy đa số sinh viên sử dụng loại thiết bị phổ biến laptop, điện...
 • 52
 • 1,341
 • 3

Sử dụng thiết bị điện an toàn kinh tế doc

Sử dụng thiết bị điện an toàn và kinh tế doc
... tự đứt dòng điện bị tải bị chập điện nhằm bảo vệ cho thiết bị điện nhà an toàn người sử dụng Tuy nhiên, sau phải thay dây chảy hệ thống điện hoạt động trở lại Đối với tivi, sau ngắt điện, phải ... sản xuất thiết bị điện bán kèm theo sản phẩm • Dây điện phải phù hợp Sử dụng dây điện có kích thước (đường kính) nhỏ so với công suất thiết bị, làm hao điện hơn, mà không an toàn điện Khi máy hoạt ... phích cắm điện Muốn truyền điện tốt, phích cắm điện điện phải tương thích, tuân theo tiêu chuẩn định hình dáng, kích thước an toàn điện Tiết diện dây dẫn điện tương thích với thiết bị điện Dây...
 • 4
 • 242
 • 0

Dạy trẻ sử dụng thiết bị điện an toàn pptx

Dạy trẻ sử dụng thiết bị điện an toàn pptx
... Trẻ cần biết nguy hiểm điện Cha mẹ cần trang bị cho kĩ xử lí tình có vấn đề điện chập điện, cháy điện, bị điện giật Ở nhà - Không bật đèn cắm phích điện tay ướt trong bồn ... dây điện loằng ngoằng, cần cố định dây điện nút thắt ghim chuyên dụng Trước khỏi nhà, không sử dụng nguồn điện nên đóng cầu dao điện đảm bảo không xảy chập điện Thường xuyên kiểm tra dây điện, thiết ... cần dạy trẻ Trẻ tò mò có trường hợp tử vong thương tâm thiếu hiểu biết Bạn cần thường xuyên nhắc nhở trẻ Ngoài ra, cha mẹ cần cẩn thận mắc sử dụng nguồn điện nhà Nên làm ổ điện cao tầm với trẻ...
 • 6
 • 221
 • 0

SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRỰC QUAN MÔN CÔNG NGHỆ 8 CẦN CHÚ Ý NHỮNG GÌ

SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRỰC QUAN MÔN CÔNG NGHỆ 8 CẦN CHÚ Ý NHỮNG GÌ
... ĐỀ TÀI: Sử dụng thiết bị dạy học trực quan mơn cơng nghệ cần ý gì? 8A1 26 3 ,8 19,2 10 38, 5 26,9 11,5 8A2 34 5,9 17,6 12 35,3 26,5 14,7 8A3 20 0 15 45 25 15 8A4 22 9,1 18, 2 31 ,8 22,7 18, 2 Tổng: ... Sử dụng thiết bị dạy học trực quan mơn cơng nghệ cần ý gì? THCS LP -Khi trình bày hình ảnh hay mơ hình cần đứng quay mặt xuống cạnh bên thiết bị cho khơng bị che khuất làm cho học sinh khơng quan ... ảnh, thiết bị, mơ hình làm lãng phí thiết bị -Giáo viên thực hành biểu diễn cho học sinh quan sát Trang Giáo viên thực hiện: Võ Đông Hồ ĐỀ TÀI: Sử dụng thiết bị dạy học trực quan mơn cơng nghệ cần...
 • 10
 • 259
 • 2

giáo trình mô đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

giáo trình mô đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá
... Bộ giáo trình gồm quyển: 1) Giáo trình đun Sử dụng máy Định vị vệ tinh 2) Giáo trình đun Sử dụng máy Đo sâu, dò đứng 3) Giáo trình đun Sử dụng máy ngang 4) Giáo trình đun Sử ... trình đun Sử dụng Ra đa hàng hải 5) Giáo trình đun Sử dụng máy Thông tin liên lạc 6) Giáo trình đun Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương Giáo trình Sử dụng máy Định vị vệ tinh giới thiệu ... động cách sử dụng máy Định vị vệ tinh phổ biến tàu Nội dung phân bổ giảng dạy thời gian 100 tiết bao gồm bài: Bài 1: Nguyên tắc việc xác định vị trí tàu vệ tinh Bài 2: Sử dụng máy Định vị vệ tinh...
 • 107
 • 1,028
 • 9

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điện di mao quản để định lượng các vitamin b1, b2, b6, PP trong chế phẩm thuốc tiêm becozyme

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điện di mao quản để định lượng các vitamin b1, b2, b6, PP trong chế phẩm thuốc tiêm becozyme
... cứu ứng dụng phương pháp điện di mao quản vào định lượng vitamin chế phẩm đa thành phần với đề tài: Định lượng vitamin: Bị, B2, B6, p p chế phẩm thuốc tiêm Becozym phương pháp điện mao quản ... dựng phương pháp điện di mao quản để định lượng vitamin pp, , B2 , B6 chế phẩm thuốc tiêm Becozyme. Để khẳng định kết định lượng vitamin thu đúng, tiến hành so sánh với phương pháp HPLC Kết thu phương ... -Triển khai kỹ thuật điện di mao quản thiết bị có môn, trường ngành -Úng dụng phương pháp điện di mao quản kiểm tra chất lượng chế phẩm multivitamin sở tiếp tục nghiên cứu để áp dụng phổ biến đối...
 • 39
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: an toàn khi sử dụng thiết bị điệnan toàn sử dụng thiết bị điệnhướng dẫn sử dụng thiết bị điệnnhu cầu sử dụng thiết bị điệncách sử dụng thiết bị điệnquy định sử dụng thiết bị điệnhệ số sử dụng thiết bị điệnsách hướng dẫn sử dụng thiết bị điệnnhu cầu sử dụng thiết bị diện tử tại hà nội và phương pháp tái chếbiện pháp điều kiện cần áp dụng khi sử dụng thao tác với hóa chất nguy hiểm thông gió chỉ dùng trong hệ thống kín sử dụng thiết bị điện phòng nổ vận chuyển nội bộthiết bị của phương pháp điện di mao quảnsử dụng thiết bị tiết kiệm điệnhướng dẫn sử dụng thiết bị đo điện trở cách điệnhướng dẫn sử dụng thiết bị đo điệncách sử dụng thiết bị nghe lén điện thoạiCV so 153 vv giai trinh BCTC rieng 2013 da duoc kiem toanBao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2012 (truoc kiem toan)1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.13. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 202114. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tác2 Chuong trinh Dai hoiQuy che to chuc DHDCD thuong nien 2012To trinh so 72 ve chu truong huy dong von phuc vu SXKDTo trinh so 74 ve sua doi mot so noi dung Dieu le Cong tyBao cao cua Ban Tong Giam docBC tai chinh hop nhat 2017Bao cao thuong nien nam 2011 TMTBao cao thuong nien nam 2013bao cao thuong nien nam 2014Công văn giải trình KQSXKD quý III và 9 tháng năm 2016 .3 Giay dang ky tham du Dai hoi4 Thu ung cu bau bo sung BKS10. To trinh ve thu lao cho HDQT va BKS12 TT mien nhiem TV BKS