Nghiên cứu áp dụng thuật toán parker xác định dị thường trọng lực bouguer khu vực biển đông và kế cận

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP ĐỂ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP ĐỂ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
... luật kết hợp việc tư vấn, hỗ trợ người làm dự án định hiệu Áp dụng khai phá luật kết hợp để hỗ trợ định Quản dự án phần mềm Trang Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Trong ... dẫn nguồn] Áp dụng khai phá luật kết hợp để hỗ trợ định Quản dự án phần mềm Trang 16 Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Bối cảnh thực dự án: Căn pháp để thực dự án, trạng ... Quản dự án phần mềm Trang Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định II KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Quản dự án 1.1 Khái niệm Quản dự án ngành khoa học nghiên...
 • 43
 • 142
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thuật toán thiết kế topology mạng áp dụng cho mạng thế hệ sau NGN

Nghiên cứu xây dựng thuật toán thiết kế topology mạng áp dụng cho mạng thế hệ sau NGN
... Các kết áp dụng cho việc thiết kế topology mạng backbone NGN tính toán mạng tập hợp lưu lượng NGN - Các kết nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế mạng truy nhập với công nghệ thuộc hệ 3G 4G ... tiếp sau trình bày phương pháp giải toán 5.2 Đề xuất thuật toán thiết kế topology mạng Thuật toán thiết kế topology đề xuất với bước sau: Thiết lập topology Bước thiết lập topology nhằm tạo topology ... hơn, áp ứng yêu cầu thực tiễn mạng NGN Các kết nghiên cứu, đề xuất tính toán luận án phù hợp với mục đích nghiên cứu đề ban đầu Những kết nghiên cứu áp dụng việc xây dựng công cụ thiết kế topology...
 • 27
 • 272
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán chọn K láng giếng gần trong 2D áp dụng cho phương pháp RBF FD giải phương trình Poisson

Nghiên cứu một số thuật toán chọn K láng giếng gần trong 2D và áp dụng cho phương pháp RBF FD giải phương trình Poisson
... THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG TRẦN XN TIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TỐN CHỌN K- LÁNG GIỀNG GẦN TRONG 2D ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG PHÁP RBF- FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON CHUN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60.48.01 ... Oanh, tơi mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu số thuật tốn chọn k- láng giềng gần 2D áp dụng cho phương pháp RBF- FD giải phương trình Poisson Mục đích đề tài tìm hiểu số thuật tốn chọn tâm phổ biến ... Fan, thuật tốn Oleg&Oanh-2011, phương pháp khơng lưới có hỗ trợ thuật tốn tìm K- Láng giềng gần Chương 3: Áp dụng thuật tốn chọn K- láng giềng gần cho phương pháp RBF- FD khơng gian 2D Chương dành cho...
 • 65
 • 381
 • 0

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản
... nhằm áp dụng sỏ phương pháp toán học nhận dạng phần mềm thông kẽ đại SPSS vào việc giai toán địa chất cụ thể: xác định đặc trưng định lượng cùa trường địa hoá thứ sinh, phục vụ tìm kiếm khoáng sản ... Tên đề tài: Nghiền cứu áp dụng toán nhận dạng xúc định đặc trưng trường địa hoá thứ sinh - phục vụ tìm kiếm khoáng sản M ã số: QT - 01 - 18 b Chủ trì đề tài: TS Đặng Mai c Các cán tham gia: d ... khác Việc xác định đặc trưng toán muôn thổ công tác tìm kiếm khoáng sản phương pháp địa hoá Theo truyền thống, đặc trưng xác định thủ tục thống kê cổ điên kinh nghiệm địa chất Các phương pháp có...
 • 47
 • 261
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải bài toán người du lịch

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải bài toán người du lịch
... tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải toán người du lịch nhằm tìm hiểu thuật toán đàn kiến, xem xét hiệu thuật toán đàn kiến áp dụng vào toán tối ưu tổ hợp so sánh tính hiệu thuật ... du lịch Lý thuyết thuật toán truyền thống thuật toán di truyền giải toán người du lịch Lý thuyết thuật toán đàn kiến 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu thuật toán đàn kiến để xây dựng ứng dụng ... nhất, thuật toán tìm kiếm cục bộ, thuật toán nhánh cận thuật toán di truyền Chương 2: Thuật toán tối ưu đàn kiến ACO Tìm hiểu nội dung thuật toán đàn kiến; thuật toán đàn kiến giải toán người du lịch; ...
 • 78
 • 2,777
 • 16

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám ... thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu số...
 • 181
 • 497
 • 0

nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại công ty TNHH inax việt nam

nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại công ty TNHH inax việt nam
... như: Công ty TNHH Baxter Healthcare Pte, Công ty TNHH Chevron Oronite, Công ty TNHH IMM Singapo Pte, Công ty TNHH Kyoei Engineering Singapo Pte, Công ty TNHH Sony Display Device Pte, Công ty TNHH ... tài Nghiên c u áp d ng ki m toán ch t th i t i Công ty TNHH Inax Vi t Nam , ñã thu th p tài li u t ngu n sách, báo, t p chí khoa h c, báo cáo, ch ng t , hóa ñơn t Công ty TNHH Inax Vi t Nam ti ... quy trình s n xu t s v sinh t i Công ty TNHH Inax Vi t Nam 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1 Tình hình ho t ñ ng s n xu t c a Công ty TNHH Inax Vi t Nam 2.2.2 Tính toán cân b ng v t ch t cho toàn...
 • 105
 • 693
 • 5

nghiên cứu ứng dụng thuật toán aco cho việc định tuyến mạng ip

nghiên cứu ứng dụng thuật toán aco cho việc định tuyến mạng ip
... điểm việc định tuyến mạng đề xuất giải pháp ứng dụng thuật toán đàn kiến vào việc định tuyến mạng 24 - Nghiên cứu ứng dụng toán tối ưu hóa việc định tuyến mạng, qua đánh giá, so sánh thuật toán ... khai thuật toán định tuyến cho định tuyến mạng sử dụng kỹ thuật cập nhật nguồn - Xây dựng ứng dụng mô trình định tuyến mạng sử dụng thuật toán đàn kiến triển khai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối ... Nghiên cứu ứng dụng thuật toán ACO cho việc tối ưu hóa trình định tuyến mạng IP. Nhằm nghiên cứu giải vấn đề đặt 2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu so sánh phương pháp tối ưu hóa - Triển khai thuật...
 • 26
 • 189
 • 2

nghiên cứu áp dụng bài toán tối ưu công suất trong thị trường điện

nghiên cứu áp dụng bài toán tối ưu công suất trong thị trường điện
... công su t ñư c tích h p thu t toán t i ưu ràng bu c ñ ng th c Thay x p x g n ñúng toán phi n, ñi u ki n t i ưu c a toán ñư c gi i quy t Thu n l i c a thu t toán OPF Lo i chúng dùng phương pháp ... ñơn Gi i toán PF có th tìm ñư c nghi m c a toán t i ưu Có hai phương pháp khác ñã ñư c tri n khai, ph thu c vào ph m vi mà thu t toán PF s d ng trình t i ưu hoá [12][14][36] Lo i 1: thu t toán s ... [12][14][36] Lo i 1: thu t toán s d ng thu t toán PF tách bi t v i thu t toán t i ưu hoá Bài toán phi n ñư c x p x g n ñúng tìm nghi m ñi u ki n t i ưu c a toán g n ñúng ði m ban ñ u m t nghi m PF...
 • 102
 • 142
 • 0

đảm bảo toán học cho các hệ mật quyển 3c nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

đảm bảo toán học cho các hệ mật quyển 3c nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... Giới thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám mã...
 • 181
 • 472
 • 2

Nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng.

Nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng.
... giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây 1.2.2 Những thách thức vấn đề định tuyến mạng cảm biến không dây Các đặc điểm mạng cảm biến không dây làm cho việc phát triển mô hình định tuyến cho ... tuyến mạng cảm biến không dây Chương trình bày kết nghiên cứu khảo sát đánh giá giao thức định tuyến dựa nhận thức lượng cho mạng cảm biến không dây, phát biểu toán định tuyến nhận thức lượng với ... là: Nghiên cứu giao thức định tuyến nhận thức lượng cho mạng cảm biến không dây, phân tích đánh giá so sánh loại giao thức định tuyến; Nghiên cứu giao thức định tuyến thu thập liệu CTP cho mạng...
 • 25
 • 207
 • 0

nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây

nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây
... định tuyến mạng cảm biến không dây Chƣơng trình bày kết nghiên cứu khảo sát đánh giá giao thức định tuyến dựa nhận thức lƣợng cho mạng cảm biến không dây, phát biểu toán định tuyến nhận thức ... định tuyến cho mạng cảm biến không dây Định tuyến giao thức quan trọng mạng cảm biến không dây Nhiệm vụ giao thức định tuyến tìm đƣợc tuyến đƣờng tốt từ nguồn đến đích Một mạng cảm biến không dây ... mạng cảm biến không dây giải pháp định tuyến dựa nhận thức lƣợng đƣợc nghiên cứu, đề xuất cho mạng cảm biến không dây 1.1 Vấn đề lƣợng tiêu thụ mạng cảm biến không dây Vấn đề lƣợng tiêu thụ nút cảm...
 • 135
 • 303
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnáp dụng thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhấtnghiên cứu đánh giá và dựbáo động đất khu vực tuần giáo và kế cậnnghiên cứu áp dụng das 28 crp trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp đọc thêm nghiên cứu áp dụng das 28 crp trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấpnghiên cứu một số thuật toán ứng dụng dataminingnghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong gisnghiên cứu áp dụng kỹ thuật sản xuất giống nuôi và cấy ngọc trai biểnáp dụng thuật toán aprioringhiên cứu áp dụng máy thở áp lực dương liên tụcnghiên cứu áp dụng haccp vào công nghệ sản xuất bánh dẻo ở việt namluận văn nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nộnghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nướcluận văn nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn quận bình tânđề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản thọ quang phường thọ quang quận sơn trà tp đà nẵngnghiên cứu áp dụng các nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà ở đô thị tại tphcmGiải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 10 trường THPT ngọc lặc qua phần học công dân với đạo đứcLiên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6 công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD lớp 12)Một số kinh nghiệm dạy tích hợp giáo dục kỹ năng sống, môn giáo dục công dân lớp 10Dàn ý chung văn thuyết minhMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTSử dụng chuyện kể, thơ, tục ngữ, kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 13 công dân với cộng đồng, sách GDCD 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinhSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10XU HƢỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY NÔNG THỦY SẢN TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾSử dụng nội dung biển đảo vào dạy học tiết 16 ngoại khóa những vấn đề xã hội ở địa phươngGiải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua các hoạt động ngoại khóa vật líKinh nghiệm giáo dục kĩ năng ứng phó tích cực với lũ lụt cho học sinh trong giảng dạy bài thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai (GDQP an ninh lớp 10)Mốt số bài tập bổ trợ kĩ thuật ném lựu đạn xa trúng đích đạt hiệu quả cao cho học sinh lớp 11 trường THPT hậu lộc 4Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam cho học sinh khối 10 ở trường THPT bá thước 3HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG, ĐỊNH NGHĨAMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục QP AN cho học sinh trường THPT triệu sơn 2Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 tại trường thpt thạch thành 3Một vài kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh trường THPT thiệu hóaSử dụng phương pháp “thảo luận nhóm” để dạy nội dung lí thuyết môn GDQP AN giúp học sinh hứng thú hơn trong học tậpĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC TRÊN INTERNET