Đáp áp án 200 câu lý THUYỂT vât lý

Đáp áp án 200 câu THUYỂT vât

Đáp áp án 200 câu lý THUYỂT vât lý
... C B -D D D D A D C D C B A D 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 216 217 D C D A B B A B A D B A D B A C C ...
 • 2
 • 277
 • 0

Đáp án 200 câuthuyết chọn lọc siêu hấp dẫn phần II

Đáp án 200 câu lí thuyết chọn lọc siêu hấp dẫn phần II
... Nội TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LÍ THUYẾT CHỌN LỌC Câu 278: Phát biểu sau sai? Một số yếu tố tuần hoàn nhóm A Bán kính nguyên tử clo lớn bán kính nguyên tử flo halogen: B Độ âm điện ... HỌC LÍ THUYẾT CHỌN LỌC A CO2 B O2 C H2 D N2 Câu 285: Khí X làm đục nước vôi dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ công nghiệp giấy Chất X A NH3 B CO2 C SO2 D O3 Câu 286: Từ 6,2 kg photpho điều chế lít ... TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LÍ THUYẾT CHỌN LỌC Câu 221: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau đây? A Na B NaCl C NaOH D Br2 Câu 222: Cho phát biểu sau: (a) Các chất...
 • 33
 • 177
 • 0

200 câu trắc nghiệm vật 12 dao động cơ và sóng cơ (có đáp án) doc

200 câu trắc nghiệm vật lý 12 dao động cơ và sóng cơ (có đáp án) doc
... vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn nhất.D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng 73 chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với A biên độ dao động B li độ dao động ... độ dao động tăng C Năng lượng dao động không đổi D Biên độ dao động đạt cực đại 139: Chọn câu sai : A Sóng ngang sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng có phương dao ... nghĩa 126 Chọn câu A Dao động điểm phương truyền sóng có biên độ cực đại pha dao động với nguồn B Biên độ sóng điểm biên độ dao động phần tử vật chất điểm có sóng truyền qua C Tần số dao động...
 • 13
 • 677
 • 30

Tài liệu đáp án (50 câu) + thuyết môn điện tử công suất

Tài liệu đáp án (50 câu) + lý thuyết môn điện tử công suất
... 3X c   Id  R +  = E + U d = 350 − 275,15 = 74,85(V ) π   ' E +Ud 74,85 = = 68,04( A) 3X c 3.0,314 1+ R+ π π = −275,15 − (3.0,001.314.68,04) = −339,24(V ) Id = Ud ' Công suất tác dụng trả ... α − cos( α + µ ) = X C Id 2U cos( α + µ ) = cos α − X C Id 0,314.200 = cos131076 − = 0,888 2U 2 200 α + µ = 1520628 µ = 20087 Bài 17 Khi phần tử sơ đồ coi tưởng trị trung bình điện áp tải: ... ' E +Ud 142,7 Id = = = 89,18( A) 3X c 3.0,628 1+ R+ π π ' U d = −257,5 − (3.0,002.314.89) = −310,9(V ) Công suất tác dụng trả lưới xoay chiều: Pd = Ud’ Id = -310,9.89,18=-27,67(kW) Bài 20 Điện...
 • 32
 • 747
 • 0

Luyện thi đại học VậtĐáp án 200 câu trắc nghiệm dòng điện xoay chiều và dao động điện từ

Luyện thi đại học Vật Lí Đáp án 200 câu trắc nghiệm dòng điện xoay chiều và dao động điện từ
... Câu C Câu A Câu D Câu A Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 D Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 D Câu 22 C Câu 23 A Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu ... C Câu 28 C Câu 29 D Câu 30 B Câu 31 B Câu 32 C Câu 33 C Câu 34 C Câu 35 D Câu 36 B Câu 37 B Câu 38 D Câu 39 B Câu 40 C Câu 41 D Câu 42 A Câu 43 D Câu 44 B Câu 45 B Câu 46 D Câu 47 D Câu 48 D Câu ... A Câu 50 C Câu 51 D Câu 52 D Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 D Câu 56 C Câu 57 A Câu 58 C Câu 59 C Câu 60 B Câu 61 A Câu 62 D Câu 63 C Câu 64 C Câu 65 B Câu 66 C Câu 67 D Câu 68 C Câu 69 B Câu 70 D Câu...
 • 12
 • 559
 • 0

164 câuthuyết vật lí 12 hay, có đáp án

164 câu lí thuyết vật lí 12 hay, có đáp án
... ngang Câu 34: Tốc độ ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím truyền nước : A Mọi ánh sáng đơn sắc tốc độ truyền B Ánh sáng tím tốc độ lớn C Ánh sáng đỏ tốc độ lớn D Ánh sáng lục tốc độ lớn Câu ... quang bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích C Ánh sáng lân quang tắt sau tắt ánh sáng kích thích D Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tồn thời gian dài 10 -8s sau ánh sáng kích thích tắt Câu ... truyền ánh sáng truyền với vận tốc khác C Trong môi trường truyền vận tốc ánh sáng tím nhỏ ánh sáng đỏ D Khi ánh sáng đơn sắc qua môi trường chiết suất môi trường ánh sáng đỏ lớn nhất, ánh sáng...
 • 16
 • 182
 • 0

Đáp án 200 câu hỏi lí thuyết cực hay, bổ xung lí thuyết hóa

Đáp án 200 câu hỏi lí thuyết cực hay, bổ xung lí thuyết hóa
... Oxi hóa Na+ / Khử Na+ bỏ qua luôn, câu ý dài, bỏ qua không đọc chắn đáp án bị bỏ(nếu chọn đáp án đúng) đáp án chọn (nếu chọn đáp án sai) Câu 194: Trong trình điện phân dung dịch CuSO với điện cực ... Cl2 Câu 200: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm Fe, cực dương than chì, có màng ngăn xốp) thì: A Ở cực âm xảy trình oxi hóa H2 O cực dương xảy trình khử ion ClB Ở cực dương xảy trình oxi hóa ... oxi hóa D Kim loại chất khử, ion kim loại chất oxi hóa chất khử Câu 147: Tính chất hóa học chung kim loại là: A Tính khử B Tính oxi hóa C Tính khử tính oxi hóa D Tính hoạt động hóa học mạnh Câu...
 • 32
 • 490
 • 1

đề và đáp án 200 câu TN ôn TNTHPT

đề và đáp án 200 câu TN ôn TNTHPT
... màu, mẹ không mang gen gây bệnh Con họ nào? a tất trai gái không mắc bệnh GV: Nguyễn Thị Dung - Trường THPT Quảng xương 166 câu trắc nghiệm Sinh học 12 Năm học 2008 - 2009 b tất gái không bị bệnh, ... CLTN chọn lọc đặc điểm thích làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen nghi giống quần thể trì không đổi từ hệ d b c sang hệ khác Câu 115 Câu câu nói b tỷ lệ loại kiểu gen quần thể trì CLTN ... - Trường THPT Quảng xương 166 câu trắc nghiệm Sinh học 12 Năm học 2008 - 2009 d cônsixin kích thích nhân đôi không phân li NST Câu 69 Kết tượng tự thụ phấn giao phối gần đem lại? a tượng thoái...
 • 15
 • 256
 • 0

Gián án 150 cau hoi TN vat ly 12

Gián án 150 cau hoi TN vat ly 12
... sáng vật dới phát quang? A Tia lửa điện B Hồ quang C Bóng đèn ống D Bóng đèn pin Câu 120 Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng dới đây? A ánh sáng đỏ B ánh sáng ... Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niu-tơn nhằm chứng minh: A tồn ánh sáng đơn sắc B lăng kính không làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua C ánh sáng mặt trời ánh sáng đơn sắc C ánh sáng có màu gì, ... nghiệm giao thoa ánh sáng, ngời ta dùng ánh sáng đơn sắc có bớc sóng 0,5àm Hai khe sáng cách 0,2mm cách 1,6m Vân sáng bậc cách vân trung tâm : A 8m B 80mm C 0,8m Câu 144 Một ánh sáng đơn sắc đợc...
 • 25
 • 245
 • 0

200 câu trắc nghiệm vật ôn thi đại học

200 câu trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học
... Cưỡng d Tắt dần e Tuần hoàn 47 Khối tâm vật rắn trùng với tâm đối xứng vật nếu: a Vật khối cầu b Vật khối hộp c Vật có dạng đối xứng d Vật đồng chất e Vật đồng chất có dạng đối xứng 48 Phương ... dài Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a 0,35 ... độ không đổi? a Không có ma sát b Tác dụng lực tuần hoàn lên lắc c Con lắc dao động nhỏ d A B e A B C 44 Điểm quan trọng định nghĩa lắc vật là: a Con lắc phải nặng b Sức cản không khí không...
 • 41
 • 185
 • 0

ĐỀ+ÁP ÁN ĐẠI HỌC_VẬT 2009

ĐỀ+ÁP ÁN ĐẠI HỌC_VẬT LÝ 2009
... nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76µm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A ... tia Rơn-ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu ... chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ không khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng...
 • 9
 • 85
 • 0

370 câuthuyết vật lí lớp 12

370 câu lí thuyết vật lí lớp 12
... tư v n: 1900 58-58 -12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s T ng h p thuy t V t B ph n ng t a lư ng C trư ng h p riêng c a ph n ng h t nhân D trình tu n hoàn có chu kỳ Câu 20: Khi nói v ph ... ăngten phát D ng nói, ch n sóng, tách sóng, khuy ch ñ i âm t n, ăngten phát Câu 12: Khi nói v dao ñ ng ñi n t m ch dao ñ ng LC tư ng, phát bi u sau ñây sai? A Cư ng ñ dòng ñi n qua cu n c m hi u ... - Trang | - Tài li u h c t p chia s T ng h p thuy t V t B H ng ngo i C Ánh sáng kh ki n D M t ph n vùng h ng ngo i, m t ph n vùng nhìn th y Câu 30: M t m ch dao ñ ng g m cu n c m thu n...
 • 5
 • 237
 • 0

chinh phục các câuthuyết vật lí trong đề thi đại học

chinh phục các câu lí thuyết vật lí trong đề thi đại học
... lực cưỡng Câu 37 Vật dao động điều hòa theo trục cố định A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ VTCB biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị ... A Cứ chu kì dao động vật, có thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu 14 : Phát biểu sau ... dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian Câu 44...
 • 33
 • 320
 • 2

200 câu trắc nghiệm luyện thi đại học Năm 2011 Môn: Vật (có đáp án) pdf

200 câu trắc nghiệm luyện thi đại học Năm 2011 Môn: Vật lý (có đáp án) pdf
... dài Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a 0,35 ... lắc vật e Các kết luận sai 71 Hai lò xo có độ cứng k1, k2 , có chiều dài Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật ... lắc vật làm vành tròn bán kính R dao động quanh trục nằm ngang vuông góc với mặt phẳng vành điểm vành Chiều dài lắc đơn đồng với lắc vật là: a R b 2R c 3R/2 d 5R/2 e R/2 144 Một lắc vật lý...
 • 36
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án 1000 câu trắc nghiệm vật lýđáp án 200 câu hỏi trắc nghiệm marketing căn bảndap an 200 cau viet lại cau lop9dap an 500 cau hoi mon vat lieu hocdap an 200 cau trac nghiem phap luat dai cuongtai lieu do an ket cau ly hop o totai lieu do an ket cau ly hop o to 5700kgdo an ket cau ly hop xe tai 8 tandap an ly thuyet 200 cau hoi ly thuyet hoa vo co200 cau hoi trac nghiem vat ly 10 nâng cao hk2 có đáp ánđáp án tuyển tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi đhcđ200 cau hoi ly thuyet hoa vo co co dap anlý thuyết vật lý 12 có đáp ándap an 999 cau hoi ly thuyet hoa vo cotrắc nghiệm lí thuyết vật lý 12 có đáp ánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây