Does grades encourage students to learn

Does grades encourage students to learn

Does grades encourage students to learn
... the students to dig by themselves, but grades take up the time of that Grades are not everything for students It has not encouraged the students to learn, but led them into the wrong way Grades ... learn, but led them into the wrong way Grades have become an obstacle of the development of the students` study ...
 • 2
 • 202
 • 0

Motivating grade 11 students to learn english through examination taking strategy training at yen thanh 2

Motivating grade 11 students to learn english through examination taking strategy training at yen thanh 2
... examination- taking strategy training can help to motivate the students, she decided to conduct the study on Motivating grade 11 students to learn English through examinationtaking strategy training at Yen ... be said that learning strategy training is a motivating factor 1 .2. 2 Examination- taking strategy training 1 .2. 2.1 Definitions of examination- taking strategies Although the term examination and ... recommendations for motivating students to learn English through examination- taking strategy training – shows major findings and discussions and offers recommendations for motivating students to learn...
 • 20
 • 252
 • 1

MOTIVATING STUDENTS TO LEARN EFL WRITING BY USING PEER RESPONSE

MOTIVATING STUDENTS TO LEARN EFL WRITING BY USING PEER RESPONSE
... In order to get more information about peer response and to find out the fact whether peer response motivates students to learn EFL writing, the researcher intends to find the answers to the following ... tries to explore the effect of peer response method on students writing motivation and proficiency To find students attitudes towards peer response To suggest implications for teachers in order to ... and discuss: Students attitudes towards peer response and their EFL writing motivation and proficiency before the experiment Students attitudes towards peer response and their EFL writing motivation...
 • 65
 • 245
 • 0

Vai trò của phụ huynh trong việc tạo động lực học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học = Parents’ roles in motivating primary school students to learn English

Vai trò của phụ huynh trong việc tạo động lực học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học = Parents’ roles in motivating primary school students to learn English
... AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES ******************** NGÔ THỊ HUỆ PARENTS’ ROLES IN MOTIVATING PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO LEARN ENGLISH VAI TRÒ CỦA PHỤ HUYNH TRONG VIỆC ... children‟s English learning at primary school? 2.What parents often to encourage their children to learn English? 3.What are parents‟ role in motivating primary students in learning English at ... in motivating primary students to learn English To be more specific, the objectives of this study are: - To find out parents‟ attitudes towards their children‟s learning English at primary schools...
 • 60
 • 374
 • 0

Factors demotivating electronics-major students to learn ESP at Sao Do University yếu tố gây nên sự mất hứng thú đối với sinh viên ngành điện tử trong giờ học

Factors demotivating electronics-major students to learn ESP at Sao Do University yếu tố gây nên sự mất hứng thú đối với sinh viên ngành điện tử trong giờ học
... STUDENTS TO LEARN ESP AT SAO DO UNIVERSITY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ GÂY NÊN SỰ MẤT HỨNG THÚ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ M.A MINOR THESIS ... students in ESP classes at Sao Do University were In this study, factors demotivating the students in ESP classes were divided into categories: student-related factors, teacher-related factors and ... cares to students 35 3.2 Discussions of findings on factors that demotivate students to study ESP at SDU The original research question asked what factors demotivating the Electronics-major students...
 • 63
 • 274
 • 0

The use of language games to motivate 10th form students to learn writing at Kim Anh High School = Việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ nhằm tạo động lực thúc đẩy học

The use of language games to motivate 10th form students to learn writing at Kim Anh High School = Việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ nhằm tạo động lực thúc đẩy học
... games to motivate 10th form students to learn writing at Kim Anh High School" Aims of the study The study is aimed at investigating the situation of using language games to motivate 10th form students ... language games to motivate them to learn writing 30 3.1.2.2 Students' viewpoint on the current situation of using language games to motivate students to learn writing at Kim Anh High school ... DECLARATION I, Hứa Thị Thanh Hà , declare that the thesis entitled The use of language games to motivate 10th form students to learn writing at Kim Anh High school reports the result of the study...
 • 82
 • 397
 • 0

Factors demotivating Electronics-major students to learn ESP at Sao Do University

Factors demotivating Electronics-major students to learn ESP at Sao Do University
... - to identify factors that demotivate Electronics-major students in ESP classes at Sao Do University - to give suggestions and recommendations to ESP teachers /students at Sao Do University, on ... students to study ESP at SDU The original research question asked what factors demotivating the Electronics-major students in ESP classes at Sao Do University were In this study, factors demotivating ... to learn ESP For these reasons, I decided to study factors demotivating the Electronics-major students in ESP classes at Sao Do University, so that effective solutions can be found to help my students...
 • 14
 • 146
 • 0

STRATEGIES TO ENCOURAGE STUDENTS TO PARTICIPATE IN ENGLISH SPEAKING ACTIVITIES AT HAIPHONG SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL– PROFESSIONAL TRAINING

STRATEGIES TO ENCOURAGE STUDENTS TO PARTICIPATE IN ENGLISH SPEAKING ACTIVITIES AT HAIPHONG SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL– PROFESSIONAL TRAINING
... encourage students to participate in English speaking activities at HaiPhong secondary vocational school of technical – Professional training" is the result of my own research for the Degree of Master ... understanding of the next part of the research Nature of speaking skill and principles in teaching speaking 1.1 Nature of speaking skill 1.1.1 Definition of speaking Every language has two kinds of ... most students at vocational schools in general, HaiPhong Secondary Vocational School for Technical – Professional Training in particular Many students not have a clear purpose of learning English...
 • 63
 • 125
 • 0

THE USE OF WARM UP ACTIVITIES IN MOTIVATING 10TH FORM STUDENTS TO LEARN READING SKILL

THE USE OF WARM UP ACTIVITIES IN MOTIVATING 10TH FORM STUDENTS TO LEARN READING SKILL
... the thesis entitled The use of warm- up activities in motivating 10th form students to learn reading skill is my own study in the fulfillment of the requirement for the Degree of Master of Arts ... from to collected information about the use of warming up activities of teachers in a reading lesson Question collected information about the frequent level of the teacher’s using warming up activities ... lesson Warmups set the tone of the lesson because they are the first activities of the lesson Therefore, they must be interesting enough to attract students from the beginning  Warm- up activities...
 • 49
 • 898
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: how does assistive technology help students with learning disabilitiesaplying techniques to motivate students in learningencouraging students to develop learning habit outside classsome suggested techniques of adapting speaking tasks to encourage communication to the 10 th grade ethnic students in yebhsdifficulties encountered by the 11th grade students when learning to listen to englishstudents opinion about advantages and disadvantages of using songs to learn englishinfluence of reading topics on students motivation to learn reading skillhow to learn englishthe complete guide to learning a languagepragmatic guide to learningknowhow and materials to learn english knowhowhow to learn english communicationbooks to learn englishmanuals to learn englishhow to learn english grammarĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại