Singular and plural miscellaneous points

Test - Singular and Plural

Test - Singular and Plural
... Bob and Mick? Can he see them? Ann and Alex are at the park with Leslie …………………………………………………………………………………………… This present is for Peter …………………………………………………………………………………………… Can my friend and ... with you and Tim? …………………………………………………………………………………………… Sarah can’t find her key …………………………………………………………………………………………… Charlie is next to me …………………………………………………………………………………………… Can Jim and Tom ... a bus stop …………………………………………………………………………………………… VII, Form these sentences: He/ my brother James and Anna/ in the garden My teachers/ at school How old/ Cosmo? Ms Linh/ our English teacher Peter/...
 • 3
 • 134
 • 2

Test - Singular and Plural 2

Test - Singular and Plural 2
... A 3.1 VI, Read, choose and write: can or can’t Play basketball Zoe X Brian X Dave and v Peter sing v v act v v X X Zoe can sing and she act Brian play basketball Dave and Peter act Zoe play ... Sunvale School Class A 3.1 III, Circle the correct answer: IV, Ask and answer: where / the ice-creams? (in the fridge) Where are the ice-creams? They’re in the fridge (on my desk) where / your glasses? ... Dave sing Dave and Peter play basketball VII, Look at exercise V above and answer: Can Zoe sing? Can Brian play basketball? Can Peter act? Can Dave and Peter play basketball?...
 • 6
 • 96
 • 3

singular and plural nouns

singular and plural nouns
... pony tomato boy peacock sandwich s es ies dogs cap cherries book baby entrance finger bags door matches desks pen apples boy spiders brushes chairs bed Singular noun Plural noun axes dog cap ... cherry cherries Vowel(u, e, o, a, i) + y Add s to the end day monkey monkeys days Change into plural nouns rabbits rabbit tomato tomatoes dish dishes butterfly butterflies match matches girl girls ... book an apple an ant a cat an ax a banana an elephant a rabbit a gun a butterfly Singular noun (Danh từ số ít) banana Plural noun ( Danh từ số nhiều) bananas 1./ Add –s to the end of the word apple...
 • 32
 • 318
 • 0

báo cáo hóa học: " Population norms and cut-off-points for suboptimal health related quality of life in two generic measures for adolescents: the Spanish VSP-A and KINDL-R" pdf

báo cáo hóa học:
... teachers" and "School work" (Table 2) In the KINDL-R, 50% of adolescents scored above 70 in all domains, except for "School" The percentage of missing values in this study was less than 6% in the Spanish ... for their application in health service research in Spain Moreover, the use of the Spanish VSP-A and KINDL-R in future applied studies will allow continuing the assessment of their validity and ... VSPA domains, and less than 3% in the Spanish KINDL-R The questionnaires did not present any floor effect A ceiling effect was observed in the domains "Body Image" and "School Work" in the VSP-A...
 • 9
 • 267
 • 0

Báo cáo toán học: " On externally complete subsets and common fixed points in partially ordered sets" potx

Báo cáo toán học:
... pairs and common fixed points in hyperconvex metric spaces Nonlinear Anal TMA 74(17), 5956–5961 (2011) doi:10.1016/j.na.2011.05.072 16 De Marr, R: Common fixed points for commuting contraction mappings ... Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:97 http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2011/1/97 complete lattice, then S has a fixed point in Fix(T) ⋂ Fix(T0) The fixed point ... preserving retract P: X ® M A similar result for externally hyperconvex subsets of metric trees maybe found in [9] Common fixed point In this section, we investigate the existence of a common fixed...
 • 8
 • 440
 • 0

Báo cáo hóa học: " Banach operator pairs and common fixed points in modular function spaces" pptx

Báo cáo hóa học:
... article as: Hussain et al.: Banach operator pairs and common fixed points in modular function spaces Fixed Point Theory and Applications 2011 2011:75 Submit your manuscript to a journal and benefit ... Banach operator pair and common fixed points for nonexpansive maps Nonlinear Anal 74, 3086–3090 (2011) doi:10.1016/j.na.2010.12.010 Pathak, HK, Hussain, N: Common fixed points for Banach operator pairs ... Hussain, N, Akbar, F, Ume, JS: Common fixed points for Banach operator pairs from the set of best approximations Bull Belgian Math Soc Simon Stevin 16, 319–336 (2009) Hussain, N: Common fixed points...
 • 12
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: singular and plural listsingular and plural gamessingular and plural exercisessingular and plural nouns gamessingular and plural rulessingular and plural pronounssingular and plural nouns exercisessingular and plural nouns worksheetsingular and plural verbssingular and plural pronouns gamessingular and plural nouns games onlinesingular and plural interactive gamessingular and plural nouns games 5th gradesingular and plural nouns games for the classroomsingular and plural games eslNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20176. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van ban