Inspector logan

Sử dụng máy radiation alert inspector

Sử dụng máy radiation alert inspector
... I Giới thiệu máy Radiation Alert Inspector: Đây dụng cụ y tế tối ưu hóa để phát mức thấp xạ Nó đo xạ alpha, beta, gamma, tia x II Ứng dụng : • Phát đo nhiễm bẩn bề mặt • ... phép bạn tùy chọn giao diện với liệu máy tính thiết bị khác ( Cần jack nhỏ cung cấp liệu sử dụng để chạy CMOS thiết bị TTL Bạn sử dụng để ghi lại số đếm máy tính, liệu logger, tích lũy số đếm ... hình • Hãy thận trọng sử dụng độ cao cao 8.000 feet (2.438,4 m), ống đếm vỡ • Khi di chuyển máy, máy cụ không hoạt động gây thiệt hại trình họat động IV Các chế độ phận máy: d Màn hình LCD(1)...
 • 8
 • 220
 • 2

Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - Status barproperty Inspector- Panel

Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - Status barproperty Inspector- Panel
... Close Panel Options (H13)  Nhấp Tab Layers > Nút Panel Options > Group Layer with Panel khác Có thể chọn Menu bật tạo New Panel Group (H14)  Đóng Tab – Di chuyển Tab từ Panel nầy đến Panel ... Inspector - Time Lines Chỉ xuất bạn mở chúng ( Menu Windown > Nhấp panel liệt kê ) (H8) Mỗi Panel có tính riêng , giúp dễ dàng khảo sát – chỉnh sửa đối tượng liên quan đến chúng Các Panel có ... sau :  Nhấp Nút xổ để mở nội dung Panel  Kẹp Panel : Rê Panel đến nơi khác  Thanh Tiêu Đề : Nhấp Tab mở nội dung  Nút Panel Options : Mở Menu để chọn  Nút Panel chứa hay nhiều Tab.(H9) ...
 • 7
 • 256
 • 0

Lab 7.1.9a Introduction to Fluke Network Inspector

Lab 7.1.9a Introduction to Fluke Network Inspector
... LAN is joined This lab introduces the Fluke Networks Network Inspector software, which may be useful in later troubleshooting labs and in the field While the Network Inspector software is a valuable ... the workstation, with Network Inspector or Protocol Expert installed, directly to a classroom switch or to a data jack connected to the school LAN Step Start Network Inspector and the Agent From ... can run the lab steps Be sure to select both the Network Inspector and the Network Inspector Agent during installation The Console can be anywhere that has a valid IP path and security to allow...
 • 12
 • 178
 • 0

Lab 7.1.9b Introduction to Fluke Protocol Inspector

Lab 7.1.9b Introduction to Fluke Protocol Inspector
... Basics v 3.0 - Lab 7.1.9b Copyright  2003, Cisco Systems, Inc Try each of the buttons and tabs to see the results The Net button shows only network protocols The 323 button refers to the H323 ... connect to school LAN, is selected, simply connect the workstation, with PI or PE installed, directly to a classroom switch or to a data jack connected to the school LAN Step Start Protocol Inspector ... Systems, Inc Step Stop the capture process To stop the frame capture to look at individual frames use the Stop the menu button or Module | Stop from Once the capture has been stopped, click on...
 • 18
 • 113
 • 0

Introduction to Fluke Network Inspector 1

Introduction to Fluke Network Inspector 1
... follows: Host #1 Host #2 IP Address: 19 2 .16 8 .1. 10 IP Address: 19 2 .16 8.2 .10 Subnet mask: 255.255.255.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 19 2 .16 8 .1. 1 Default Gateway: 19 2 .16 8.2 .1 Since the ... SanJose1 LAN On the SanJose2 LAN IP Address: 19 2 .16 8.4 .1 IP Address: 19 2 .16 8.3 .1 Subnet mask: 255.255.255.0 Subnet mask: 255.255.255.0 2 -15 Semester Internetwork Troubleshooting v1.0 - Lab 3.3 .12 .1 ... Copyright  20 01, Cisco Systems, Inc Default Gateway: 19 2 .16 8 .1. 1 Default Gateway: 19 2 .16 8.2 .1 Step From the Start menu, launch the Network Inspector | Console Click on the Agent button at the left...
 • 15
 • 125
 • 0

Introduction to Fluke Protocol Inspector 2

Introduction to Fluke Protocol Inspector 2
... lab): Host #1 Host #2 IP Address: 1 92. 168.1.10 IP Address: 1 92. 168 .2. 10 Subnet mask: 25 5 .25 5 .25 5.0 Subnet mask: 25 5 .25 5 .25 5.0 Default Gateway: 1 92. 168.1.1 Default Gateway: 1 92. 168 .2. 1 Step From the ... resulting window Try each of the buttons and tabs to see the results The Net button shows only network protocols The 323 button refers to the H 323 Voice Over IP protocols Look at the Frm (frame) and ... Internetwork Troubleshooting v1.0 - Lab 3.3. 12. 2 Copyright  20 01, Cisco Systems, Inc Click on the Protocol Distribution button to see a distribution of the protocols being received by the NIC Placing...
 • 20
 • 217
 • 0

STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL

STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL
... ùy ất ROPERTY INSPECTOR sử dụng N ụ vừa xem , vừa chỉnh sửa (H5 m 5) • Nhấp Tam giác nầ để thu hẹ hay mở rộng Inspe T ầy ẹp ector (H6) III.PANE : Bên Phả Hình Panel EL ải Các Panel có k bị ... Me Window > Nhấp panel l kê es ất úng enu wn liệt ) (H8) n Mỗi Panel có tính riêng , giúp dễ d i t ó dàng khảo sát – chỉnh sửa đối h g tượ liên qua đến chún ợng an ng Các Panel có c c chung ... dụn Panel CS : Dụ ng SS • Mở Panel CSS : Nhấp Thẻ CSS – Menu Window > CSS Styles C S • Nhấp Phải lên CSS Sty yles bật Menu để bạn : Group CSS with – Clo S ose CSS – Rena ame – Max ximize – Clo Panel...
 • 8
 • 183
 • 0

Tài liệu Dreamweaver Statu bar property Inspector- Panel docx

Tài liệu Dreamweaver Statu bar property Inspector- Panel docx
... Layers > Nút Panel Op ptions > Gr roup Layer with Panel khác Có th hể chọn Menu bật tạo New Pane Group (H g o el H14) • Đóng T – Di chuyển T từ Pane nầy đến P Tab Tab el Panel khác xác lập Dreamweaver ... 2 Khô xuất hiệ Panel : Frames – History – Results – Code Insp ông ện s pector - Tim me Line Chỉ xuấ bạn mở ( Me Window > Nhấp panel l kê es ất úng enu wn liệt ) (H8) n Mỗi Panel có tính riêng ... sửa đối h g tượ liên qua đến chún ợng an ng Các Panel có c c chung vài th sau : u • • • • • Nhấp Nút xổ để m nội dung Panel N mở g Kẹp Pan : Rê Panel đến nơi khác nel i Thanh T Tiêu Đề : N Nhấp...
 • 8
 • 149
 • 0

Tài liệu Dreamwaver 4 : Statu bar,property Inspector- Panel docx

Tài liệu Dreamwaver 4 : Statu bar,property Inspector- Panel docx
... Các Panel có c c chung vài th sau : u • • • • • Nhấp Nút xổ để m nội dung Panel N mở g Kẹp Pan : Panel đến nơi khác nel i Thanh T Tiêu Đề : N Nhấp Tab m nội dung mở g Nút Pan Options : Mở ... el mà ng việc.(H12) 5 Ví D : Sử dụn Panel CS : Dụ ng SS • Mở Panel CSS : Nhấp Thẻ CSS – Menu Window > CSS Styles C S • Nhấp Phải lên CSS Sty yles bật Menu để bạn : Group CSS with – Clo S ose ... Inspe T ầy ẹp ector (H6) III.PANE : Bên Phả Hình Panel EL ải Các Panel có k bị , chọn Menu Window > Arrange Panels để c c u chúng xuất t lại Thường m định hiệ hữu : Application – Tag Ins mặc ện...
 • 8
 • 197
 • 0

Tài liệu Lab 11.2.4 Protocol Inspector, TCP and HTTP doc

Tài liệu Lab 11.2.4 Protocol Inspector, TCP and HTTP doc
... did this lab help to visualize the TCP protocol in action? _ _ 2-2 CCNA 1: Networking Basics v 3.0 – Lab1 1.2.4 Copyright...
 • 2
 • 185
 • 0

Tài liệu STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL doc

Tài liệu STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL doc
... H2) II .PROPERTY INSPECTOR : Căn chọn cửa sổ tài liệu , tùy chọn mô tả xuất cửa sổ nầy • Bôi đen chọn AUGUST 3.2006 (H3) • Bôi đen chữ THURSDAY (H4) • Chọn Ảnh tùy chọn xuất PROPERTY INSPECTOR ... hẹp hay mở rộng Inspector (H6) III .PANEL : Bên Phải Hình Panel Các Panel có bị , chọn Menu Window > Arrange Panels để chúng xuất lại Thường mặc định hữu : Application – Tag Inspector – CSS ... Các Panel có chung vài thứ sau : • Nhấp Nút xổ để mở nội dung Panel • Kẹp Panel : Rê Panel đến nơi khác • Thanh Tiêu Đề : Nhấp Tab mở nội dung • Nút Panel Options : Mở Menu để chọn • Nút Panel...
 • 7
 • 66
 • 0

Tài liệu INSPECTOR GENERAL UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE INFORMATION OPERATIONS CONTRACTS IN IRAQ ppt

Tài liệu INSPECTOR GENERAL UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE INFORMATION OPERATIONS CONTRACTS IN IRAQ ppt
... Indefinite-Delivery, Indefinite-Quantity Inspector General Information Operations Joint Contracting Command -Iraq/ Afghanistan Multi-National Corps -Iraq Multi-National Force -Iraq Public Affairs Psychological Operations ... 3"\621-51nl 19 June 2009 FOR: DEPARTMENT OF DEFENSE INSPECTOR GENERAL (DODIG) SUBJECT: SUBJECT: Review of Draft DODIG Report "Information Operations Contracts in Iraq" (02009- OOOOJ (D2009-DOOOJ ... public information, command information, and community relations activities directed toward both the external and internal publics with interest in the Department of Defense The mission of joint...
 • 32
 • 190
 • 0

Tài liệu Protest Fee Schedule for Thunder Cars: Protestor must verify with the INEX inspector that the proper tools are available to check protested items ppt

Tài liệu Protest Fee Schedule for Thunder Cars: Protestor must verify with the INEX inspector that the proper tools are available to check protested items ppt
... certified check in the amount of $5,670 (or equivalent foreign funds) along with a claim card must be presented to the tech inspector The tech inspector must produce (but not give) the payment to the ... technical inspection area prior to going to their trailer in the pit area At this time the claimer must notify the INEX technical inspector of their intentions to file a claim The membership card, ... track with the engine) The claimer must pay for shipping charges and inspection fee and the engine must be sent to INEX within seven (7) days of the claim by the INEX representative If the engine...
 • 30
 • 195
 • 0

Department of Homeland Security Office of Inspector General pot

Department of Homeland Security Office of Inspector General pot
... Office of Inspector General U.S Department of Homeland Security Washington, DC 25028 May 18, 2010 Preface The Department of Homeland Security (DHS) Office of Inspector General (OIG) ... Assistant Inspector General for Information Technology Office of Inspector General fROM: Kathy A Hill k r~lO Dlrector~L~' Office of Assurance and Compliance SUBJECT: Response to the DHS Ollice of Inspcctor ... the Office of Inspector General and the ICE Chief Financial Officer dated December 9, 2009 This communication is intended solely for the information and use of DHS and ICE management, DHS Office...
 • 28
 • 223
 • 0

Xem thêm