QUI TRÌNH sản XUẤT nước TƯƠNG

Quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp thủ công và phương pháp công nghiêp

Quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp thủ công và phương pháp công nghiêp
... Lp:02H2B Quy trỡnh sn xut tng truyn thng Bn cht ca quỏ trỡnh sn xut tng l quỏ trỡnh thu phõn protein v tinh bt, ngoi cũn cú quỏ trỡnh to thnh ru, cỏc este to nờn hng v c trng ca tng 3.2.1 Quy trỡnh ... Mui n tinh Lờn men ph Nm mc Nho trn, Tng c 3.2.2 Thuyt minh quy trỡnh: a) Rang u v ngõm nc u: SVTH:Nguyn V Phng Mai -9- Lp:02H2B Quy trỡnh sn xut tng truyn thng u nnh sng sy sch loi cht sau ... sch v bo qun iu kin v sinh 3.3 K thut sn xut tng cụng nghip: 3.3.1 Quy trỡnh cụng ngh: SVTH:Nguyn V Phng Mai - 10 - Lp:02H2B Quy trỡnh sn xut tng truyn thng Go np u nnh Ngõm X lý Hp chớn Ra ngui...
 • 17
 • 3,274
 • 49

Semina chế biến thủy và hải sản Qui trình sản xuất nước mắm

Semina chế biến thủy và hải sản Qui trình sản xuất nước mắm
... để sản xuất nước mắm loại cá Tuy nhiên chất lượng nước mắm lại phụ thuộc nhiều vào loại cá Chính thế, việc chọn cá để sản xuất nước mắm điều mà nhà sản xuất quan tâm Thành phần hóa học gồm: nước, ... tháng) Nước muối Bã dịch mắm Bã sau chiết rút Lên men nhiều lần Dịch nước mắm 15 Phối trộn Nước mắm thành phẩm IV Cơ sở lý thuyết IV.1 Bản chất trình sản xuất nước mắm Cá + muối ủ Nước mắm Bản ... ức chế phần vi khuẩn gây thối Vì môi trường tự nhiên có pH thích hợp cho trình sản xuất nước mắm IV.4.3 Lượng muối Muối nguyên liệu quan trọng cho trình sản xuất nước mắm, thiếu muối nước mắm...
 • 31
 • 605
 • 10

Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB
... đánh giá hiệu xử COD Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng ... CHẤT NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG 12 2.2.1 Thành phần .12 2.2.2 Tính chất 13 2.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG ... cứu xử nước thải sản xuất tinh bột sắn thu Biogas hệ thống UASB Đây nghiên cứu khác Việt Nam, nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu khử COD trình xử nước thải trình sản xuất...
 • 86
 • 676
 • 6

Ứng dụng công nghệ sinh học để cải tiến quy trình sản xuất nước tương

Ứng dụng công nghệ sinh học để cải tiến quy trình sản xuất nước tương
... Lu n văn t t nghi p khóa 28 TÓM LƯ C Quy trình s n xu t nư c tương lên men c i ti n ã c áp d ng vào s n xu t nư c tương, t ó tìm c quy trình s n xu t nư c tương t t nh t, n i dung b n c a tài ... gi i quy t v n xin xu t công ngh sinh h c ch bi n nư c tương lên men II M c tiêu tài nghiên c u ng d ng tài ng d ng công ngh sinh h c vi c s d ng n m m c, n m men, enzyme s n xu t nư c tương ... ng, gia v Tương h t Nư c tương Hình Quy trình s n xu t tương truy n th ng tiêu bi u t nh Nam B (Nguy n Văn Thành, tài li u lưu hành n i b ) Sơ lư c bư c b n qui trình s n xu t nư c tương • Ngâm...
 • 69
 • 947
 • 6

Qui trình sản xuất nước mắm

Qui trình sản xuất nước mắm
... thích hợp cho trình sản xuất nước mắm IV.4.3 Lượng muối Muối nguyên liệu quan trọng cho trình sản xuất nước mắm, thiếu muối nước mắm không hình thành Yêu cầu muối sản xuất nước mắm phải loại ... tháng) Nước muối Bã dịch mắm Bã sau chiết rút Lên men nhiều lần Dịch nước mắm 15 Phối trộn Nước mắm thành phẩm IV Cơ sở lý thuyết IV.1 Bản chất trình sản xuất nước mắm Cá + muối ủ Nước mắm Bản ... để sản xuất nước mắm loại cá Tuy nhiên chất lượng nước mắm lại phụ thuộc nhiều vào loại cá Chính thế, việc chọn cá để sản xuất nước mắm điều mà nhà sản xuất quan tâm Thành phần hóa học gồm: nước, ...
 • 31
 • 741
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB
... đánh giá hiệu xử COD Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng ... 4.1.1.3 Nghiên cứu xử nước thải sản xuất tinh bột sắn thu Biogas hệ thống UASB Đây nghiên cứu khác Việt Nam, nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu khử COD trình xử nước thải trình sản ... trình sản xuất nước tương phương pháp UASB đánh giá hiệu Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ trình sản xuất nước tương phương pháp UASB © 2008 MOITRUONGXANH.INFO – DI...
 • 86
 • 713
 • 15

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG
... Công nghệ Sản Xuất Nước Tương NỘI DUNG Phầ n 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC TƯƠNG: 1.1 Lịch sử nước tương: Các loại nước chấm lên men sản xuất từ đậu nành có lịch sử sản xuất lâu đời Tất nhiên nước chấm ... n : QUY TRÌNH VÀ CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG: 3.1 sở khoa học phương pháp sản xuất nước tương: Ngành chế biến thực phẩm nước ta ngày phát triển mạnh nhờ vào tiến khoa ... Chiết chai Nước Trangtương 28 Lọc B ã Làm phân bón Phân bón Công Nghệ Thực Phẩm Đại Cương Công nghệ Sản Xuất Nước Tương b Các trình quy tình công nghệ b.1 Quá trình làm sạch: Mục đích: Quá trình có...
 • 47
 • 476
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải quy trình sản xuất nước tương công nghệ UASB

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải quy trình sản xuất nước tương công nghệ UASB
... 4.1.1.3 Nghiên cứu xử nước thải sản xuất tinh bột sắn thu Biogas hệ thống UASB Đây nghiên cứu khác Việt Nam, nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu khử COD trình xử nước thải trình sản ... đánh giá hiệu xử COD Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng ... trình sản xuất nước tương phương pháp UASB đánh giá hiệu Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ trình sản xuất nước tương phương pháp UASB © 2008 MOITRUONGXANH.INFO – DI...
 • 86
 • 426
 • 0

Quy trình sản xuất nước tương

Quy trình sản xuất nước tương
... 26 Sơ đồ 4: Các giai đoạn sản xuất nước chấm lên men chìm 28 Sơ đồ 5: Quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp vi sinh vật 29 Sơ đồ 6: Quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp thủy ... có pH thích hợp cho trình sản xuất nước mắm  Lượng muối: Muối nguyên liệu quan trọng cho trình sản xuất nước mắm, thiếu muối nước mắm không hình thành Yêu cầu muối sản xuất nước mắm phải loại ... trường, rút ngắn thời gian sản xuất Có thể sản xuất hệ nhiễm thống thiết bị sẵn có Sơ đồ 6: Quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp thủy phân 2.4 Protease sản xuất Chao Chao thực phẩm đặc...
 • 39
 • 594
 • 1

tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men

tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men
... tạo sản phẩm 1.2 Mục đích khóa luận: Tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương lên men Sản xuất thử nước tương quy mô phòng thí nghiệm 1.3 Nội dung khóa luận: Trình bày tổng quan sản xuất nước tương ... Hoài Hương 2.1 Giới thiệu nước tương: 2.1.1 Sơ lược lòch sử nước tương: Nước chấm lên men sản xuất từ đậu nành có lòch sử lâu đời Trước Việt Nam, nước tương lên men sản xuất thủ công từ đậu nành ... Tuấn Phương MSSV:207111036 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: T.S Nguyễn Hoài Hương 2.2 Cơ sở lý thuyết: 2.2.1 Bản chất trình sản xuất nước tương: Cơ sở khoa học phương pháp sản xuất nước tương lên men...
 • 71
 • 959
 • 2

qui trình sản xuất nước khoáng đóng chai

qui trình sản xuất nước khoáng đóng chai
... 08070196 08070203 I Khái niệm nước khoáng II Các thành phần có nước khoáng III Qui trình sản xuất nước khoáng đóng chai IV Kết luận  Luật khoáng sản nước khoáng Nước thiên nhiên đất, có nơi lộ ... thống xử lý nước khoáng Hình III.2: Sơ đồ dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai từ nguồn nước sau xử lý sơ  Tùy theo quy mô sản xuất, nhà đầu tư chọn nguồn nước thích hợp Nếu sản xuất với khối ... chia nước khoáng thành hai loại: Nước khoáng chữa bệnh có độ khoáng hoá cao không vượt độ đẳng trương huyết có hay nhiều hợp phần có tác dụng lý mạnh (loại uống cần có định bác sĩ) Nước khoáng...
 • 33
 • 991
 • 2

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN pptx

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN pptx
... cao 2.3 Quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp lên men 16 Chương Quy trình sản xuất nước tương GVHD: Phan Thị Hồng Liên Sơ đồ quy trình sản xuất nước tương theo phương pháp lên men 17 ... toàn sản phẩm nên xu nước chuyển dần sở sản xuất nước tương từ phương pháp hóa giải sang phương pháp lên men Trước yêu cầu thực tế đó, thực đề tài Tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương theo phương ... sản phẩm xì dầu (nước tương) nước 1.3.1 Nước tương Chin-su 1.3.2 Nước tương Maggi 1.4 Vai trò nước tương đời sống Chương QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG THEO PHƯƠNG...
 • 41
 • 2,533
 • 6

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE
... cam đoan khóa luận tốt nghiệp, đề tài “ Bước đầu tìm hiểu nghiên cứu tổng quan quy trình sản xuất nước tương nấm mốc Aspergillus oryzae công trình nghiên cứu cá nhân tôi, sở nghiên cứu tài liệu, ... nghiên cứu để làm tăng sản lượng chất lượng nước tương công nghệ sản xuất truyền thống đại Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu nguyên liệu dùng sản xuất nước tương Nghiên cứu quy trình sản xuất nước tương ... lên men sản xuất nước tương theo phương pháp vi sinh vật Trong công nghiệp người ta nhân giống nấm mốc để sản xuất tương Nấm mốc Aspergillus flavus mốc vàng giống Aspergillus oryzae khác Aspergillus...
 • 56
 • 517
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy trình sản xuất nước tương dùngquy trình sản xuất nước tương chinsuquá trình sản xuất nước tươngluận văn quy trình sản xuất nước tươngsơ đồ quy trình sản xuất nước tươngquy trình sản xuất nước tương truyền thốngquy trình sản xuất nước tương từ đậu nànhquy trình sản xuất nước tương theo phương pháp hóa giảiquy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giảixây dựng chương trình gmp quy trình sản xuất nước tươngtìm hiểu quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên menkhao sat quy trinh sản xuất nước tương len mentìm hiểu quy trình sản xuất nước tươngqui trinh san xuat nuoc len men tu trai dieuquy trình công nghệ sản xuất nước tươngNQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ana1paejktdlcxbUUbáo cáo CT dan van hàng nămNghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2107Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017001 Giay de nghi kiem hop dong su dung The Viet Capital E PlusBM01.DV1 Giay gui tien tiet kiemhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3analRDT050Y08xMTgTh c tr ng xu t kh u h ng gi y d p Vi t Nam v o th tr ng EUBM04.DV03 Thong bao gia han TG xu ly Dich vuhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEUBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM09.DV1 Giay dang ky TTDV kiem HD mo & SD tai khoan KHCNVan ban sao luc 290 (QD 1314)Van ban sao luc 291 (TT14 BCT)Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhVan ban sao luc 292 (TT13 BCT)Van ban sao luc 296 (KH 30)Van ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)Van ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)