ĐỀ tài GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI NGÀNH dệt NHUỘM

Báo cáo đề tài Biện pháp kiểm soát chất thải ngành chăn nuôi

Báo cáo đề tài Biện pháp kiểm soát chất thải ngành chăn nuôi
... khí độ hại Cần có biện pháp kiểm soát xử lý thích hợp II Nguồn phát sinh chất thải chăn nuôi Trong trình chăn nuôi, chất thải chăn nuôi phát sinh bao gồm:  Chất thải thân vật nuôi: phân, nước ... 2 Quá trình chất thải phát sinh từ chăn nuôi 3 Thành phần ô nhiễm đặc trưng nước thải chăn nuôi Biện pháp kiểm soát chất thải I Thực trạng Trong trình chăn nuôi, gia súc, gia cầm thải môi trường ... thải Nước thải dạng chất thải chiếm khối lượng lớn chăn nuôi Theo khảo sát Trương Thanh Cảnh ctv (2006) gần 1.000 trại chăn nuôi heo qui mô vừa nhỏ số tỉnh phía Nam cho thấy hầu hết sở chăn nuôi...
 • 22
 • 357
 • 0

BÁO CÁO ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI NGÀNH CHĂN NUÔI

BÁO CÁO ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI NGÀNH CHĂN NUÔI
... giải pháp kiểm soát chất thải chăn nuôi Định hướng chăn nuôi Giải pháp Phần I: Thực trạng ô nhiễm QLMT chăn nuôi 1.Sơ lược thực trạng chăn nuôi Chăn nuôi ngành nông nghiệp đại • Ngành chăn nuôi ... nhiễm quản lý chất thải chăn nuôi Sơ lước thực trạng chăn nuôi Hiện trạng chất thải chăn nuôi tính đến 2008 Tình hình xử lý chất thải chăn nuôi Hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi Phần II: ... 77.926 Chất thải chăn nuôi - Chất thải rắn:Phân, chất độn, lông, chất hữu lò mổ - Chất thải khí: Chăn nuôi phát thải nhiều loại khí thải (CO2,NH3, CH4, H2S, ước khoảng vài trăm triệu tấn/ năm - Chất...
 • 31
 • 293
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội
... vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn quận Long Biên, Thành phố Nội. ” CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm chất thải rắn 1.1.1 ... quản lý chất thải địa 75 bàn quận Long Biên 3.3.2 Những vấn đề đặt với hệ thống quản lý chất thải rắn quận 79 Long Biên 3.3.3 Đề xuất số số giải pháp nhằm kiểm soát chất thải rắn quận 82 Long Biên ... GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NGUYỄN THỊ THU TRANG TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN...
 • 133
 • 236
 • 1

BÁO CÁO ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI THUỘC DA

BÁO CÁO ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI THUỘC DA
... - Loại bỏ chất thải khỏi khu vực chế biến ODSMA OSDE Kết luận Những biện pháp đưa để kiểm soát chất thải thuộc da góp phần giảm thiểu lượng chất thải phát sinh trình sản xuất thuộc da Tuy nhiên ... xuất thuộc da ODSMA OSDE Quá trình sản xuất thuộc da 1.1 Nguyên liệu Thuộc da trình biến đổi protit da động vật sang dạng bền vững để sử dụng Nguyên liệu cho trình thuộc da da động vật (da tươi da ... •Ngành thuộc da đóng vai trò quan trọng công nghiệp •Tuy nhiên nước thải ngành thuộc da loại nước thải gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khỏe cộng đồng •Vì cần có biện pháp để kiểm soát chất thải...
 • 16
 • 303
 • 0

TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI CỦA NGÀNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG

TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI CỦA NGÀNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG
... rơi vãi III.CÁC LOẠI CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Nước thải:   Nước thải ngành công nghiệp mía đường chứa lượng lớn chất hữu bao gồm hợp chất cacbon, nitơ, phốtpho Các chất dễ bị phân hủy ... II Quy trình sản xuất  III Đặc trưng biện pháp xử lý chất thải I Mở đầu Ngành công nghiệp mía đường ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng kinh tế nước ta Công nghệ sản xuất đường bao gồm ... nghiệp đường  Bảng tổng kết chất lượng nước thải nhà máy đường Quy trình công nghệ xử lý nước thải 2 .Chất thải rắn Bảng thành phần hóa học chất thải rắn từ sản xuất mía đường (phần trăm khối lượng)...
 • 15
 • 453
 • 3

Báo cáo đề tài đề suất biện pháp kiểm soát chất thải của nhà máy sản xuất bột ngọt

Báo cáo đề tài đề suất biện pháp kiểm soát chất thải của nhà máy sản xuất bột ngọt
... Các phương pháp sản xuất III Quy trình sản xuất bột IV Nguồn phát sinh biện pháp kiểm soát Nguồn phát sinh chất thải rắn Kiểm soát chất thải rắn Nguồn gốc nước thải Kiểm soát nước thải Các nguồn ... bột, xử lí rỉ đuờng  Nước thải từ phân xưởng lên men  Nước thải từ phân xưởng hoàn thành sản phẩm Bảng: Đặc điểm nước thải nhà máy sản xuất bột Nước thải Nước thải Nước thải sinh hoạt sản xuất ... sinh khí thải Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí Kết luận Mở đầu - Ngành sản xuất bột ngành phổ biến phát triển việt nam - Bột phân làm loại : Tự nhiên nhân tạo - Quá trình sản xuất bột gây...
 • 23
 • 912
 • 6

Tìm hiểu quy trình sản xuất và đề xuất các biện pháp kiểm soát chất thải ngành chế biến mủ cao su

Tìm hiểu quy trình sản xuất và đề xuất các biện pháp kiểm soát chất thải ngành chế biến mủ cao su
... cũ kỹ ngành công nghiệp chế biến cao su ngành ô nhiễm nặng QUY TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU CHẤT THẢI PHÁT SINH ĐIỂN HÌNH TRONG NGÀNH • Trong chế biến cao su rắn, nước thải xuất từ công đoạn: (A) ... QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT MỦ CAO SU • Hiện nay, cao su Việt Nam có mặt 30 quốc gia giới Tuy nhiên, ngành chế biến cao su Việt Nam chủ yếu sơ chế xuất thô, công nghệ chế biến lạc hậu, cũ kỹ ngành công ... bình, sản xuất thành phẩm (quy theo lượng khô) cao su khối cao su tờ từ mủ nước thải khoảng 25 m3 nước thải Nếu sản xuất cao su khối từ mủ đông tạp khối lượng khoảng 35 m3/tấn sản xuất mủ ly...
 • 19
 • 523
 • 2

Đề tài: Giải pháp quản lý chất thải rắn huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Đề tài: Giải pháp quản lý chất thải rắn huyện Đông Anh, TP Hà Nội
... HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6 Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN ... hoạch quảnlý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đông Anh + Nghiên cứu Quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Đông Anh, thành phố Nội có phân tích dẫn luận yếu tố đặc thù vị trí địa lý, cấu ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH- THÀNH PHỐ...
 • 99
 • 68
 • 0

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA
... bảo vệ môi trường Các biện pháp kiểm soát Trong trình sản xuất kinh doanh, từ đầu vào nguyên liệu sản phẩm đến thị trường đến tới khách hàng có nhiều khâu thực việc kiểm soát Để thực toàn vấn ... nước IV ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA a Ưu điểm: · Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất nguồn nước thải; · Nồng độ chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn ... thống lạnh nhiệt độ chất tải lạnh hợp lý Hóa chất: Thiết kế hệ thống thu hóa chất xút từ máy rửa nhà chai dùng cho xử lý khói thải khu vực xử lý nước thải giảm thất thoát hóa chất, giảm nhẹ cho...
 • 9
 • 408
 • 2

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài – thái nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài – thái nguyên
... trường công trình ô thị Thái Nguyên 3.5 Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường bãi rác Đá Mài Để giảm tác động bãi rác Đá Mài tới môi trường, xin đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường ... bãi rác Đá Mài Mài Đ rác Bãi Hình 3.1: Vị trí bãi rác Đ Mài CHÚ GÍẢI - Hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước mặt khu vực bãi rác Đá Mài, trạng nước thải bãi rác Đá Mài 2.2 Phương pháp ... bãi rác đảm bảo không vượt giới hạn cho phép Như vậy, bãi rác Đá Mài không gây tác động lớn môi trường không khí xung quanh bãi rác 3.4 Đánh giá trạng môi trường bãi rác Đá Mài đề xuất biện pháp...
 • 11
 • 609
 • 1

Đề Tài : Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng điều tra thống kê

Đề Tài : Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng điều tra thống kê
... nghiên cứu năm 2006, Lãnh đạo Tổng cục Thống giao cho Viện Khoa học Thống tiếp tục nghiên cứu vấn đề qua đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát chất lợng điều tra thống Mục tiêu đề ... trạng chất lợng điều tra thống 29 Phần Ba: Đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát chất lợng điều tra thống 46 I Quan điểm kiểm soát chất lợng điều tra 47 II Các giải ... Phần một: chất lợng điều tra kinh nghiệm kiểm soát chất lợng điều tra số nớc I Chất lợng điều tra thống Khái niệm điều tra thống Sai số điều tra thống nhân...
 • 83
 • 316
 • 1

BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU CHẤT THẢI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP THUỘC DA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KHÍ THẢI VÀ NƯỚC THẢI

BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU CHẤT THẢI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP THUỘC DA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KHÍ THẢI VÀ NƯỚC THẢI
... da Thành phần hóa dung môi, chất trợ chất làm đầy, làm mềm số chất phụ trợ đặc biệt khác Vấn đề môi trường nhà máy thuộc da nước thải, mùi chất thải rắn Nước thải với lượng lên tới 40m cho da ... sản xuất với thành phần chủ yếu H 2S, NH3, chất hữu bay (VOC) trình phân huỷ chất hữu gây mùi khó chịu 1 .Nước thải: Nước thải ngành thuộc da có đặc tính thay đổi phụ thuộc vào công đoạn sản xuất, ... - Nước thải vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, máy móc; - Nước thải từ công đoạn hồi tươi; - Nước thải từ công đoạn tẩy lông, ngâm vôi - Nước thải từ công đoạn khử vôi, làm mềm; - Nước thải từ công...
 • 27
 • 666
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài giải pháp quản lý chất thảidanh gia hien trang va de xuat giai phap quan ly chat thai ran sinh hoat tại tinh bac lieuluận văn đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề suất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại xã đồng xoài tỉnh bình phướcđề tài giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung tại khách sạn mường thanh hà nộiđồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápđề tài giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩmdề tài giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại nhnođề tài giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệpkhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020đề tài giải pháp nâng cao chất lượng tín dụngcác biện pháp kiểm soát chất thải của nhà máy xi mạ7 đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắncác giải pháp kiểm sóat phát thảiđề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện văn lâmbien phap xu li nuoc thai nganh det nhuomufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 06 11 1522270N I DUNG CHI TI T M N H C(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh RefrigerationBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology development