ĐỀ tài TỔNG hợp dầu DIESEL SINH học từ dầu ăn đã QUA sử DỤNG

Công nghệ sinh học ( phần 2 ) Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học pdf

Công nghệ sinh học ( phần 2 ) Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học pdf
... loại nhiên liệu từ dầu mỏ thị trường làm cho chất lượng nhiên liệu tốt Nếu sản xuất quy mô công nghiệp hạ giá thành nhiên liệu Đồng thời, mở hướng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu từ loại dầu thực ... Khoa học Công nghệ (MEXT) ngày 18 /2 nghiệm thu kế hoạch nghiên cứu khoa học nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Keio Các nhà khoa học Đại học Keio tiến hành nghiên cứu nhằm xác định chế hình thành ... dài thành hydrocacbon ngắn), dầu thực vật thải cần xử lý loại bỏ tạp chất Kết thu sau trình cracking dầu thực vật thải khí khô (chứa chủ yếu khí H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H 4), khí hóa lỏng, xăng...
 • 7
 • 294
 • 0

Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học

Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học
... Dầu thực vật (dầu ăn) qua sử dụng thu gom lai để xử lý, chế biến thành liệu sinh học PGS.TS Lê Thị Hoài Nam, chủ nhiệm đề tài cho biết sản phẩm thu áp dụng làm nhiên liệu sinh học gốc ... loại nhiên liệu từ dầu mỏ thị trường làm cho chất lượng nhiên liệu tốt Nếu sản xuất quy mô công nghiệp hạ giá thành nhiên liệu Đồng thời, mở hướng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu từ loại dầu thực ... thực vật không ăn dầu cọ, dầu Jatropha Ở Việt Nam năm qua, lượng nhập xăng dầu liên tục tăng, trung bình từ - 9%/năm Theo thống kê, năm 2010, Việt Nam nhập khoảng 16,5 triệu xăng dầu loại để đáp...
 • 2
 • 78
 • 0

tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp cận tới hạn

tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp cận tới hạn
... lọc dầu ăn qua sử dụng Loại cặn bẩn: Tiến hành lọc dầu ăn qua sử dụng máy lọc chân không Loại nước hoàn toàn dầu ăn qua sử dụng phương pháp gia nhiệt 120 oC vòng Hình 3.3 Dầu ăn qua sử dụng (đã ... khổ đề tài luận văn tốt nghiệp đại học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp hiệu tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng (dầu ăn thải) Chương TỔNG QUAN 2.1 Biodiesel Biodiesel hay gọi ... điều kiện tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng 27 Quy trình tổng hợp xác định hàm lượng biodiesel tiến hành qua giai đoạn: Tổng hợp, tách pha thu sản phẩm Tổng hợp: Sau cân hỗn hợp phản ứng...
 • 58
 • 272
 • 0

Tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH

Tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH
... trường dầu ăn qua sử dụng tổng hợp thành cơng BDF, phương pháp khuấy từ gia nhiệt xúc tác NaOH - Đã khảo sát thành cơng đưa điều kiện tối ưu để tổng hợp BDF phương pháp :  Tỉ lệ mol metanol /dầu ... Phân tích thành phần acid béo dầu ăn qua sử dụng Coopmart Cần Thơ 27 Hình 3.2: Quy trình tổng hợp BDF từ dầu ăn qua sử dụng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH 28 Hình 4.1: ... 3.2: Quy trình tổng hợp BDF từ dầu ăn qua sử dụng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH SVTH : Nguyễn Thị Thùy An Trang 28 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Nguyễn Mộng Hồng Quy trình tổng hợp BDF thực quy...
 • 54
 • 134
 • 0

Khảo sát hoạt tính enzyme lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng

Khảo sát hoạt tính enzyme lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng
... dùng lại dầu ăn qua sử dụng Bảng 1.3: So sánh số tính chất thành phần axit béo dầu ăn qua sử dụng với số loại dầu thực vật điển hình [15] Tính chất Dầu ăn qua sử dụng Dầu hạt Dầu hạt cải Dầu nành ... thí nghiệm Chỉ số axit dầu ăn qua sử dụng cao dầu ăn chợ bán theo kilogam Điều chứng tỏ dầu ăn qua sử dụng có hàm lƣợng axit béo tự cao dầu ăn chƣa sử dụng Tuy nhiên, mẫu dầu nghiên cứu có số axit ... cứu tiến đến sử dụng lipase làm xúc tác cho phản ứng transeste hóa để điều chế biodiesel cần thiết Từ lý mà đề tài Khảo sát hoạt tính lipase nguồn dầu ăn qua sử dụng bước đầu khảo sát phản ứng...
 • 66
 • 419
 • 0

Điều chế metyl este từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt – xúc tác axit

Điều chế metyl este từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt – xúc tác axit
... dầu ăn cách ảnh hƣởng tới mơi trƣờng Đề tài Điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng phƣơng pháp nhiệt xúc tác axit nhằm nghiên cứu tận dụng nguồn dầu ăn qua chế biến để điều chế metyl este ... Xuất phát từ tình hình trên, đề tài Điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng phƣơng pháp nhiệt xúc tác axit nhằm nghiên cứu, tận dụng nguồn dầu ăn qua chế biến để điều chế metyl este Điều khơng ... ĐẾN Q TRÌNH ĐIỀU CHẾ METYL ESTE 2.2.1 Quy trình điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng Dầu ăn qua sử dụng Loại nƣớc Dầu khan Cho từ từ H2SO4 vào metanol Khuấy trộn Cho hỗn hợp vào dầu khan Khuấy...
 • 55
 • 102
 • 0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình este hoá dầu ăn đã qua sử dụng

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình este hoá dầu ăn đã qua sử dụng
... nguồn nhiên liệu khoáng vốn có hạn Đề tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình este hoá dầu ăn qua sử dụng , tìm điều kiện tốt để tiến hành phản ứng este hoá hạ số axit dầu qua sử dụng đạt hiệu suất ... ứng đến phản ứng este hoá hạ số axit dầu ăn qua sử dụng 56 x Luận văn tốt nghiệp Thầy: Nguyễn Mộng Hoàng TÓM TẮT ĐỀ TÀI Quá trình este hoá dầu ăn qua sử dụng giai đoạn hạ số axit dầu ... tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình este hóa dầu ăn qua sử dụng nhằm nghiên cứu giảm số axit nguồn dầu ăn qua sử dụng MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm thông số nhiệt độ phản ứng, tỉ lệ metanol /dầu, ...
 • 71
 • 123
 • 0

Đề tài " Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn " pdf

Đề tài
... TI CễNG TY XY DNG 472 - TNG CễNG TY XY DNG TRNG SN I Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty xõy dng 472 - Cụng ty xõy dng 472 trc thuc Tng cụng ty xõy dng Trng Sn tin thõn l s on 472 thuc ... doanh ca Cụng ty xõy dng 472 - Tng cụng ty xõy dng Trng Sn Phn II : Thc trng cụng tỏc hch toỏn ti sn c nh vi vic nõng cao hiu qu s dng ti sn c nh ti Cụng ty Xõy dng 472- Tng cụng ty xõy dng Trng ... doanh nghip - Gia Cụng ty xõy dng 472 vi Tng cụng ty xõy dng Trng Sn Cụng ty xõy dng 472 l n v hch toỏn c lp nhng li l thnh viờn ca Tng cụng ty xõy dng Trng Sn nờn cụng ty c Cc ti chớnh B quc...
 • 88
 • 84
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT CAO " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đạm, hiệu nông học đạm hiệu suất phân đạm Kết theo dõi thể qua bảng Bảng Ảnh hưởng liều lượng đạm đến số tiêu liên quan đến hiệu sử dụng đạm lúa Hiệu Hiệu quả Hiệu Năng Hiệu Năng sinh đầu suất ... Hàm lượng đạm (LNC) tính theo công thức sau: LNC = Hàm lượng đạm Diện tích Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm, hiệu sử dụng đạm đầu vào, hiệu thu hồi đạm, ... 3.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm số thời kỳ sinh trưởng, phát triển lúa Hiệu sinh khối sử đạm tiêu quan trọng đánh giá hiệu sử dụng đạm Kết nghiên cứu thể bảng 113 Bảng Ảnh hưởng...
 • 9
 • 153
 • 2

đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ gps để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.

đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ gps để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.
... CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THEO DÕI TRẠNG THÁI CỦA TẦNG ĐIỆN LY VÀ TẦNG ĐỐI LƯU Số đăng ký: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS DƯƠNG CHÍ CÔNG Hà Nội - 2010 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ ... học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái tầng điện ly tầng đối lưu" thời gian 2007 - 2008 Thực đề tài bước đầu góp phần xây dựng ... CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THEO DÕI TRẠNG THÁI CỦA TẦNG ĐIỆN LY VÀ TẦNG ĐỐI LƯU Số đăng ký: Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Hà Nội, ngày tháng năm 2010 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ...
 • 211
 • 438
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tái chế dầu ăn đã qua sử dụngtác hại của dầu ăn đã qua sử dụngđề tài luận văn tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệpđề tài luận văn tốt nghiệp về giải phap nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạntổng hợp diesel sinh học từ dầu hạt cao su pdftài liệu tổng hợp lý thuyết sinh họcloi mo dau đe tai tong hoptổng hợp lý thuyết sinh họcôn tập tổng hợp lý thuyết sinh họctổng hợp nhiên liệu sinh họctổng hợp kiến thức sinh học 12 ôn thi đại họctổng hợp kiến thức sinh học 12 nâng caotổng hợp kiến thức sinh học lớp 12tổng hợp kiến thức sinh học 12đề tài nghiên cứu công nghệ sinh họcThông tư 161 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhMau Uy quyen va de nghi chuyen khoan co tuc3 So lieu tai chinh nam 2008 (tom tat)1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiThông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 148 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 152 2016 TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 29 2016 TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 166 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 186 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 11 2016 TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 231 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 210 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 06 2016 TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định 17 2014 NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hànhThông tư 260 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 261 2016 TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 277 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 272 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành