KHÓA LUẬN địa CHẤT dầu KHÍ KHU vực bồn TRŨNG cửu LONG

Địa chất dầu khí khu vực bồn trũng Cửu Long

Địa chất dầu khí khu vực bồn trũng Cửu Long
... chắn khu vực bồn Cửu Long chia làm hai loại : - Đá chắn khu vực - Đá chắn đòa phương 1- ĐÁ CHẮN KHU VỰC Sự đánh giá mặt cắt thạch học giếng khoan khu vực bồn trũng xác đònh lớp chắn dầu khí khu vực ... Kainozoi 15 III Đặc điểm kiến tạo khu vực Cửu Long 20 Chương III : Lòch sử phát triển cấu trúc đòa chất bồn trũng Cửu Long 26 A- Lòch sử phát triển đòa chất bồn trũng Cửu Long 26 I Giai đoạn Mezozoi ... mặt đầy đủ toàn bồn trũng Cửu Long Trầm tích Mioxen thượng – điệp Đồng Nai (N13 đn) Trầm tích phân bố rộng rãi toàn bồn trũng Cửu Long phần đồng sông Cửu Long (ở giếng khoan Cửu Long 1) Trầm tích...
 • 85
 • 958
 • 4

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC part 3 potx

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC part 3 potx
... Trong khu vực: + Bồn phía Tây chưa phát Hydrocacbon + Bồn phía Đông cho phát dầu cacbonat (balanan: cung cấp dầu khí chủ yếu cho Philippin) Thuộc khu vực phát bồn biển ven tương tự 26 4.2 .3- Bồn ... lượng hàng năm 2,5 triệu m3 Khoáng sàng K phát 19 53, bẫy địa tầng rộng trải 1.250 km2 với tầng cát K Ngoài dầu khí thiên nhiên, Canada chứa nguồn quan trọng Asphalt 3. 3- Venezuela (Mỹ latin) * ... đến 1 937 Những hãng khai thác dầu nếm mùi thất vọng khu vực 23 Sản lượng khai thác phát triển đáng kể sau CTTG2, khí thiên nhiên đánh giá khoảng 1.000 tỷ m3 với 3/ 5 sản lượng sử dụng, lại bị...
 • 10
 • 273
 • 1

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC part 2 potx

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC part 2 potx
... tướng địa tầng chu kỳ - Gradient địa nhiệt: Bồn trũng trước núi có xu hướng địa nhiệt thấp, cao so với nội mảng Một số có gradient địa nhiệt cao trung bình tạo thuận lợi nhiệt độ để tạo dầu Bồn ... thành ven rìa kéo tách phía 2. 4- Bồn trũng kéo toạc (pull-apart) 13 - Tính chất có dạng không đối xứng, thuộc rìa lục địa Dạng tuyến kéo dài, có phía nguồn gốc lục địa, mặt chủ yếu khơi, nằm lớp ... gradient địa nhiệt thường cao, chất trầm tích lấp đầy thường hạt vụn Bồn vỏ đại dương va vỏ lục địa xem bồn trước cung Đặc điểm: hẹp sâu, tích chất nhuyễn hình thành kiểu bồn trũng cho số đặc trưng dầu...
 • 10
 • 157
 • 1

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC part 1 pps

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC part 1 pps
... Tỉnh dầu gồm mỏ bồn giống cấu trúc địa chất, tuổi địa chất, cách hình thành dầu khí Nghĩa là, có đặc tính giống địa chất dầu khí Ví dụ: Tỉnh dầu P3, M3, K3 Tỉnh dầu có đặc tính đá chứa, cấu trúc ... (Petroleum province) khu vực địa chất chứa mỏ dầu có đặc tính chung địa chất Có thể đồng nghĩa với bồn dầu bao gồm số bồn với đặc tính tương tự rõ ràng mặt địa chất tách biệt vùng bồn Tỉnh dầu gồm mỏ bồn ... BỒN DẦU KHÍ I – Phân biệt tỉnh dầu, bồn dầu - Bồn dầu (Oil basin, Petroliferous basin) dạng chứa có địa hình chiều (dài, rộng, sâu) chứa đựng mỏ dầu khí Một bồn dầu bồn trầm tích - Tỉnh dầu (Petroleum...
 • 10
 • 199
 • 1

Bài giảng địa CHẤT dầu KHÍ KHU vực

Bài giảng địa CHẤT dầu KHÍ KHU vực
... http://www.simpopdf.com ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC Chương – Khái niệm, phân loại tích tụ dầu khí - Tích tụ cục bộ: nơi dầu nằm (vùng hẹp) vỉa, mỏ - Tích tụ khu vực: đới chứa dầu, bồn, tỉnh dầu (vùng rộng) ... kiểu bồn với tuổi địa chất Mối liên quan kiểu bồn tiếm dầu khí Chương - Sự phân bố địa tầng, địa dầu khí theo khu vực (Địa Trung Hải, Âu, Úc, Á, Mỹ, Canada, ĐNÁ) Chương - Dầu khí ĐNÁ - Kiến tạo ... Tỉnh dầu gồm mỏ bồn giống cấu trúc địa chất, tuổi địa chất, cách hình thành dầu khí Nghĩa là, có đặc tính giống địa chất dầu khí Ví dụ: Tỉnh dầu P3, M3, K3 Tỉnh dầu có đặc tính đá chứa, cấu trúc...
 • 32
 • 125
 • 1

Địa chất dầu khi khu vực

Địa chất dầu khi khu vực
... basin) dạng chứa có địa hình chiều (dài, rộng, sâu) chứa đựng mỏ dầu khí Một bồn dầu bồn trầm tích - Tỉnh dầu (Petroleum province) khu vực địa chất chứa mỏ dầu có đặc tính chung địa chất Có thể đồng ... đồng nghĩa với bồn dầu bao gồm số bồn với đặc tính tương tự rõ ràng mặt địa chất tách biệt vùng bồn Tỉnh dầu gồm mỏ bồn giống cấu trúc địa chất, tuổi địa chất, cách hình thành dầu khí Nghĩa là, ... dầu khí Nghĩa là, có đặc tính giống địa chất dầu khí Ví dụ: Tỉnh dầu P3, M3, K3 Tỉnh dầu có đặc tính đá chứa, cấu trúc bẫy, không mang tính hành chính, khu vực II - Lịch sử nghiên cứu bồn: (North...
 • 30
 • 221
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN PHẦN NAM BỒN TRŨNG CỬU LONG " pps

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... triển khoa học công nghệ ĐHQG TP.HCM, tháng 11/2003 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ: Đặc điểm địa chất thủy văn phần Nam bể Cửu Long HNKH Nghiên ... Oligoxen Cần tiến hành nghiên cứu mở rộng cho toàn bồn trũng Cửu Long để có tranh toàn cảnh thủy địa hóa cho bồn trũng chứa dầu HYDROGEOLOGICAL CONDITION OF THE SOUTH PARTOF CUU LONG BASIN ABSTRACT ... địa chất thủy văn lưu vực sông Sài gòn – Đồng Nai Tạp chí phát triển khoa học công nghệ ĐHQG TP.HCM, tháng 11/2003 [3] Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ Đặc điểm địa hoá bể trầm tích thềm lục địa...
 • 2
 • 272
 • 1

TIẾN hóa TRẦM TÍCH KAINOZOI KHU vực bồn TRŨNG cửu LONG TRONG mối QUAN hệ với HOẠT ĐỘNG địa ĐỘNG lực

TIẾN hóa TRẦM TÍCH KAINOZOI KHU vực bồn TRŨNG cửu LONG TRONG mối QUAN hệ với HOẠT ĐỘNG địa ĐỘNG lực
... lý khu vực Nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích Kainozoi bồn trũng Cửu Long - Nghiên cứu mối quan hệ tiến hóa trầm tích với hoạt động địa động lực Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long ... hợp với xu phát triển châu thổ sông Mekong giai đoạn CHƯƠNG TIẾN HÓA TRẦM TÍCH KAINOZOI BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐỘNG LỰC 5.1 Đặc điểm địa động lực khu vực bồn trũng ... hoạt động phun trào rộng rãi Miocen muộn Pliocen, đạt đỉnh vào Pliocen 5.2 Tiến hóa trầm tích Kainzoi khu vực bồn trũng Cửu Long mối quan hệ với hoạt động địa động lực Khu vực bồn trũng Cửu Long...
 • 27
 • 127
 • 0

Báo cáo khoa học: Các giai đoạn biến dạng ở bồn trũng Cửu Long pptx

Báo cáo khoa học: Các giai đoạn biến dạng ở bồn trũng Cửu Long pptx
... FMI khoan Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 113 Science & Technology Development, Vol 12, No.06 - 2009 Hình Các pha biến dạng từ Jura đến bồn trũng Cửu Long 5.KẾT LUẬN Bồn trũng Cửu Long trải qua giai ... tạo bồn trũng; pha D3.2, D3.4 D3.6 pha nén ép gây phá hủy móng - Giai đoạn thềm rìa lục địa thụ động cuối Miocene sớm – Đệ Tứ (D4) Giai đoạn biến dạng rift Eocene-Miocene sớm (D3) giai đoạn biến ... biến dạng bồn Cửu Long Mesozoi muộn đến trải qua giai đoạn (D1-D4) GIAI ĐOẠN TẠO NÚI SAU VA MẢNG JURA SỚM-GIỮA (D1) chia làm pha: Pha D1.1 pha tách giãn phương ĐB-TN sau tạo núi va mảng tạo bồn...
 • 7
 • 226
 • 0

Xây dựng mô hình ứng xử pha cho mỏ khí condensat – ứng dụng dự báo khai thác cho mỏ khí hừng đông, bồn trũng cửu long

Xây dựng mô hình ứng xử pha cho mỏ khí condensat – ứng dụng dự báo khai thác cho mỏ khí hừng đông, bồn trũng cửu long
... Mc dự, sn lng khai thỏc cú gim nhng ch s khai thỏc ca cỏc ging c trỡ tt cho n cui khong thi gian khai thỏc, gúp phn lm trỡ sn lng n nh v kộo di 3.3 Nguyn Hong Long, Xõy dng mụ hỡnh ng x pha cho ... dũng chy ca khớ condensat 1.2.2.1 ng x v trng thỏi cõn bng pha ng x pha ca h a cu t khớ condensat ph thuc vo biu pha v iu kin va cha Kho sỏt biu pha p sut-Nhit tiờu biu ca va khớ condensat , (hỡnh ... lu PVT xõy dng mụ hỡnh ng x pha cho m khớ condensat Hng ụng ng dng kt qu lm d liu u vo xõy dng mụ hỡnh thy ng lc cho m khớ condensat Hng ụng, t ú tin hnh d bỏo khai thỏc Lun gii quyt cỏc nhim...
 • 132
 • 381
 • 2

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ KHU VỰC LÔ C VÀ THIẾT KẾ GIẾNG KHOAN

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ KHU VỰC LÔ C VÀ THIẾT KẾ GIẾNG KHOAN
... h c M ỏ - Địa chất PHẦN II NGHIÊN C U C U TR C ĐỊA CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ KHU V C C 13 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại h c M ỏ - Địa chất CHƯƠNG 3: Đ C ĐIỂM C U TR C ĐỊA CHẤT 3.1 ĐỊA ... h c M ỏ - Địa chất Kết luận: Sau nghiên c u c u tr c địa chất tiềm dầu khí khu v c C có nhận xét sau • C phân làm khối c u tr c, với phía Tây Thềm Thanh Nghệ c u tr c đơn giản, c độ nghiêng ... gãy địa phương làm cho khu v c ph c tạp Phần phía tây thu c thềm đơn nghiêng Thanh Nghệ c c u tr c đơn giản 3.2.1 C c yếu tố c u tr c Khu v c C nằm diện tích thu c hai đơn vị c u tr c Bể...
 • 88
 • 621
 • 2

LUẬN VĂN: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải pptx

LUẬN VĂN: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải pptx
... 35 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải 25 Công ty thành viên thuộc Ban Bảo hiểm gốc Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu ... – QT1103N 32 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ... động sản xuất kinh doanh 2.1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh Tổng Công ty Kinh doanh Bảo hiểm - Bảo hiểm dầu khí Nguyễn Thị Thu Huyền – QT1103N 39 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty bảo hiểm Dầu khí...
 • 91
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khoa kỹ thuật địa chất dầu khíkhoa địa chất dầu khíđịa chất dầu khí bách khoangành địa chất dầu khí đại học bách khoađịa chất dầu khí đại học khoa học tự nhiênkhoa địa chất dầu khí đại học bách khoangành địa chất dầu khí đại học khoa học tự nhiênđịa chất dầu khígiáo trình địa chất dầu khítài liệu địa chất dầu khíbài giảng địa chất dầu khíđề cương địa chất dầu khíkỹ thuật địa chất dầu khíchuyên ngành địa chất dầu khítiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khíbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả