Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn tiếng anh năm 2015 sở GDĐT hà tĩnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn tiếng anh năm 2015 sở GDĐT tĩnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn tiếng anh năm 2015  sở GDĐT hà tĩnh
... …………………………………………………………………………………………………………………………… The end SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: TIẾNG ANH TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI: I LISTENING Part ... something quick and easy: a sandwich, a salad, toast and the A same B similar C like D rest 11 It looked dark and heavy it was going to rain A unless B as if C although D whereas 12 ... everything from steel and cement to doors, windows, sinks, tubs, brick, and hardware Another way that builders can reduce environmental impact is to reduce the energy requirements of a building This...
 • 11
 • 103
 • 1

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI hóa lớp 12 tỉnh thái bình năm học 2013 2014

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI hóa lớp 12 tỉnh thái bình năm học 2013 2014
... 32: Xét cân bình kín có dung tích không đổi: X(khí) ⇄ 2Y(khí) Ban đầu cho mol khí X vào bình, đạt đến trạng thái cân thấy: Tại thời điểm 35 0C bình có 0,730 mol X; Tại thời điểm 450C bình có 0,623 ... Giá trị nhỏ V A 400 B 120 0 C 800 D 600 Trang 4/5 - Mã đề thi 134 Câu 50: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp T gồm Fe(NO 3)2 Al(NO3)3 thu hỗn hợp khí X Trộn hỗn hợp khí X với 112 ml khí O2 (đktc) thu ... (6) H2S + O2 dư  → → Trang 3/5 - Mã đề thi 134 (7) SO2 + dung dịch Br2 → (8) Mg + dung dịch HCl → (9) Ag + O3 → to to (10) KMnO4  (11) MnO2 + HCl đặc  (12) dung dịch FeCl3 + Cu → → → Trong...
 • 5
 • 1,420
 • 16

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI TIẾNG ANH doc

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI TIẾNG ANH doc
... impossible for us to work in this noise TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI: TIẾNG ANH THỜI GIAN: 180 phút, không kể thời gian giao đề I phonetics ( point ) ... It’s ……………………………………………………………………………………… TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI: TIẾNG ANH I phonetics ( point )( câu 0,1 điểm) B D A C B A A D C 10 B II ... likely to signal the beginning of a lasting love (12) with the interactive (13) of make-believe It is (14) to think of gaming as something simply for children and teenagers In fact,...
 • 14
 • 463
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI: TIẾNG ANH pdf

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI: TIẾNG ANH pdf
... much.' Mike thanked ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 12 - THPT MÔN THI: TIẾNG ANH TRƯỜNGTHPT NGA s¬n I phonetics ( 10 points )( câu điểm) B D A C B B ... Choose the word or phrase - A, B, C or D - that best fits the blank space in the following passage FUN AND GAMES Do you think computer games is just for kids? Then you should think again You might ... likely to signal the beginning of a lasting love (12) with the interactive (13) of make-believe It is (14) to think of gaming as something simply for children and teenagers In fact,...
 • 8
 • 226
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi trường lớp 1 môn Toán

Đề thi chọn học sinh giỏi trường lớp 1 môn Toán
... đợt thi đua chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn, bạn Linh dành đợc số điểm 10 số nhỏ có hai chữ số cộng với Bạn Bảo dành đợc số điểm 10 số lớn có chữ số cộng với 10 Hỏi bạn dành đợc điểm 10 ? ... ô trống a, Tôm viết th cho Bi b, Vì Tôm ngạc nhiên c, Tôm chữ, viết th cho Bi đọc Bi : Cho s 0, 1, 2, 3, 4, a, Tìm cặp số mà cộng lại b, Tìm cặp số mà cộng lại bé Bi 2: Tính : 40cm + 20cm...
 • 4
 • 70
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH giỏi huyện lớp 9 môn hóa huyện kinh môn

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH giỏi huyện lớp 9 môn hóa huyện kinh môn
... ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN HÓA HỌC – LỚP Năm học: 2014 – 2015 Câu Ý Đáp Án Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch NH4Cl * ... trình hóa học: → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (1) x x mol → R + 2HCl  RCl2 + H2 (2) y y mol Theo (1,2) ta có hệ phương trình: 56x + M R y = 19,   x + y = 0, Ta có y(56 – R) = 3,2 56x + M R y = 19, ... kim loại Mg 56x + 24y = 19, 56x + 24y = 19,  x = 0,3mol ⇔ ⇔   x + y = 0,  24x + 24y = 9,  y = 0,1mol 0,25 Vậy thành phần % khối lượng kim loại 16,8 100% = 87,5% 19, = 100% − 87,5% = 12,5%...
 • 6
 • 579
 • 6

đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10

đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
... dân c: ( 2,0 điểm) Ngày xa, mà khoa học kĩ thuật cha phát triển ngời phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên, lựa chọn nơi thuận lợi để định c sinh sống Ngày khoa học kĩ thuật phát triển đại ngời khắc ... gần nguồn nớc thuận lợi cho sinh hoạt sản xuất Trái lại vùng khô hạn, hoang mạc ngời sinh sống, định c.( 0,5 điểm) Địa hình đất đai: Những nơi địa hình phẳng, dân c sinh sống thuận lợi so với ... 0,5 điểm) + Sinh vật: sở để dỡng, tạo nên giống trồng vật nuôi tạo nên giống trồng vật nuôi tạo điều kiện cho phát triển trồng trọt chăn nuôi Sự đa dạng thảm thực vật hệ động vật tiền đề để hình...
 • 5
 • 550
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn SINH HỌC LỚP 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn SINH HỌC LỚP 10
... tên thí sinh: .SBD: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có ... nhóm là: 10a + 10b + 10c = 700 a + b + c = 70 (2) Tổng số NST đơn 4/3 tổng số NST kép nên: 10c = 4/3 (10a + 10b) c = 4/3(a + b) 4a + 4b - 3c = (3) Giải hệ (1), (2), (3) ta : a = 20; b = 10; c = ... trứng 10% Hãy xác định hiệu suất thụ tinh tinh trùng số tế bào sinh trứng cần thi t để tạo đủ số trứng tham gia vào trình thụ tinh HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán coi thi...
 • 6
 • 472
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT
... khụng gii thớch gỡ thờm Sở giáo dục v đo tạo Thanh hóa Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2010 2011 Môn thi: Hóa Học lớp 12 THPT đề thức HNG DN CHM Cõu Cõu 1 ỏp ỏn im 6,0 2,0 a Dung dch ... x = 0 ,12( mol) ; y =0.01(mol) Vy A lng cỏc cht tan : m Cu(NO3)2 = 0,04 x 188 = 7,52gam m HNO3 = 0 ,12 x 63 = 7,56gam -Xỏc nh m dung dch A S mol HNO3 phn ng vi Cu = 0,24 0 ,12 = 0 ,12 (mol) ... 2y) Cu(NO3)2 +2 NxOy (5x 2y) Cu + (12x -4y) HNO3 + (6x y) H2O Theo pt 5x 2y 12x -4y 0,04 0 ,12 x /y =2/3 N2O3 Cỏc khớ l oxit caNi t l NO2, NO, N2O, NO +Theo gi thit hn hp cú khớ húa nõu khụng khớ...
 • 7
 • 631
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn LỊCH SỬ LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn LỊCH SỬ LỚP 12 THPT
... dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2010 - 2011 Môn thi: Lịch sử Lớp: 12 THPT Ngày thi: 24/ 03/ 2011 (Hớng dẫn có 04 trang) Câu Nội dung Điểm Nêu khái quát kiện lịch sử gắn với ... cách mạng Việt Nam 5,0 từ 1930 - 1945 Trong kiện đợc đánh giá mở kỷ nguyên lịch sử dân tộc? sao? * Nêu khái quát kiện lịch sử gắn với vai trò lãnh đạo 3,5 lãnh tụ Nguyễn Quốc - Hồ Chí Minh tiến trình ... từ Tân Trào Hà Nội Theo đề nghị Hồ Chí Minh, Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (28/8/1945) Trong ngày lịch sử này, Hồ Chí Minh soạn...
 • 5
 • 402
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT
... 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 Ht Thớ sinh khụng s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trang 2/2 Sở Giáo dục v đo tạo hoá Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nm hc: 2010-2011 ... Trang 2/2 Sở Giáo dục v đo tạo hoá Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nm hc: 2010-2011 Mụn thi: Tin hc Lp 12 THPT Ngy thi: 24/03/2011 HNG DN CHM Bi 1: im Test File d liu vo bai1_1.inp bai1_2.inp bai1_3.inp ... (chia theo cnh li) cho giỏ tr tuyt i hiu s ca tng cỏc s mi phn cú giỏ tr nh nht (nh hỡnh di õy) 12 10 D liu vo: t file BAI5.INP, c cho nh sau: - Dũng u tiờn gm s M, N l kớch thc ụ li - M dũng...
 • 3
 • 319
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 04 ... công tác thông tin tuyên truyền , giáo dục dân số + Nâng cao hiểu biết người dân + Nhà nước đầu tư dúng mức , tranh thủ nguồn lực nước; thực xã hội hóa công tác dân số * Trách nhiệm công dân: ... công CNXH - Hai là,chức tổ chức xây dựng, bảo đảm thực quyền tự do ,dân chủ lợi ích hợp pháp công dân + Tổ chức xây dựng quản lí kinh tế + Tổ chức xây dựng quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học- công...
 • 5
 • 750
 • 13

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIẾNG ANH LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIẾNG ANH LỚP 12 THPT
... of about 120 words on a book you have read recently (10 pts) _ The End 6/6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG ... KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) A ĐÁP ÁN Part A : PHONETICS ( 10pts ) ... examine each other in this way One of the many problems of selection as it is commonly practised is that the forms filled by (3 apply) often fail to show people as they really are This means that...
 • 9
 • 411
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT
... Thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm Trang 3/3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC (Đề ... CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm trang) HƯỚNG DẪN CHẤM (Kèm theo đĩa CD) Bài 1: điểm Test File ... Bài (5.0 điểm) Số hoàn hảo Trong buổi học toán Bờm học khái niệm số có tính chất đặc biệt Số hoàn hảo số có tổng ước trừ Ví dụ: Số là số hoàn...
 • 5
 • 399
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học môn lý tỉnh kon tum 20132014đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 20102011 môn địa lý sở giáo dục và đào tạo nghệ an va cach lamđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 20102011 môn địa lý sở giáo dục và đào tạo nghệ anđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 2012 2013 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo phú thọđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10 thpt năm học 20122013 môn toán sở giáo dục và đào tạo hải dươngđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 20112012 môn lịch sử lớp 12 thpt sở giáo dục và đào tạo đắk lắkđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 20112012 môn toán lớp 12 thpt sở giáo dục và đào tạo đắk lắkđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 2012 2013 môn toán sở giáo dục và đào tạo phú thọđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2007 2008 môn thi hoá học lớp 12đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 20072008 môn hoá học lớp 12đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm học 20122013 môn địa lí sở gdđề thi chọn học sinh giỏi cấp lớp 9 tỉnh năm 2014 môn toán – sở giáo dục và đào tạo long anđề thi chọn học sinh giỏi cấp lớp 9 tỉnh năm 2013 môn toán – sở giáo dục và đào tạo long anđề thi chọn học sinh giỏi cấp lớp 9 tỉnh năm 2010 môn vật lý – sở giáo dục và đào tạo long anchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây