20570 13 questions 4 amareis dodoes havehas pair work

20569 13 questions 3 amareis dodoes havehas pair work

20569 13 questions 3 amareis dodoes havehas pair work
... 11 is (Bangkok) 11 does 12 has 12 (Australia) 13 (answers may vary depending on country) 13 are Student A Teacher’s notes Two sets of 13 elementary questions that can be used to practise or reinforce ... practise in pairs They should not show each other their questions; this doubles as a listening exercises Encourage students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should ... students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should be encouraged This worksheet focuses on personal information and general knowledge Student B ...
 • 2
 • 29
 • 0

19573 13 questions 0 am are is pair work

19573 13 questions 0 am are is pair work
... -1 are -1 are is am is is (no, American) are is is is are is are is is is is are 10 are 10 is 11 am 11 are 12 is (no, Japanese) 12 are 13 13 are (no, ... each other their questions; this doubles as a listening exercises Encourage students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should be encouraged This worksheet focuses ... Teacher’s notes Two sets of 13 elementary questions that can be used to practise or reinforce basic verb tenses Give students some time to prepare and then let them practise in pairs They should not...
 • 2
 • 77
 • 0

19143 13 questions 2 am are is do does pair work

19143 13 questions 2 am are is do does pair work
... 13 Questions (2) – Answer Key 13 Questions (2) – Answer Key -1 In the Arctic, the North ... Answers may vary Four 10 No, they are herbivores 10 No, they’re carnivores or omnivores 11 In winter 11 Puppy 12 Kitten 12 No, from pigs 13 No, most have scales 13 12 Student A Student B ... collect krill, plankton, small fish) No, they are reptiles To hide themselves in the grass and shadows (camouflage) Grey (gray) Answers may vary To hide itself (camouflage) Answers may vary Answers...
 • 2
 • 39
 • 0

20652 13 questions 7 statements true or false pair work

20652 13 questions 7 statements true or false pair work
... musical) true true false (it’s in Asia) false (you use a corkscrew) false (800-1000 kph) false 10 true 11 false (Michelangelo did) 12 true (they eat everything) 13 false (it’s elevator) Teacher’s ... -1 false (Russia is) -1 false (it’s in New York) true true true false (Vatican City is the smallest) false (They speak Portuguese) false (it’s a musical) true ... – pigs oink or grunt) true false (Mexico and other countries have pyramids as well) 10 false (there are 4: also Italian and Romansh) 11 false (it’s cellar) 12 true (in Alabama) 13 true Student...
 • 2
 • 152
 • 0

20572 13 questions 6 dodoesdoing pair work

20572 13 questions 6 dodoesdoing pair work
... each other their questions; this doubles as a listening exercises Encourage students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should be encouraged This worksheet focuses ... Teacher’s notes Two sets of 13 elementary questions that can be used to practise or reinforce basic verb tenses Give students some time to prepare and then let them practise in pairs They should not ... doctor’s surgery) 11 does (in the White House) 11 does 12 12 (Africa and Asia) 13 (yes, most snakes lay eggs) does 13 does Student A Student B ...
 • 2
 • 24
 • 0

22861 13 questions 16 amareiswasweredodoesdid pair work 2

22861 13 questions 16 amareiswasweredodoesdid pair work 2
... Canadian 10 is – White House 11 did 11 does - no 12 was – no, he was Italian 12 did 13 13 – a kitten Student A Teacher’s notes Two sets of 13 elementary questions that can be used to practise or reinforce ... practise in pairs They should not show each other their questions; this doubles as a listening exercises Encourage students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should ... students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should be encouraged This worksheet focuses on personal information and general knowledge is Student B ...
 • 2
 • 30
 • 0

tiet 13-bai 4

tiet 13-bai 4
...
 • 1
 • 190
 • 0

tiết 13-bài 4.Bài toán và thuật toán

tiết 13-bài 4.Bài toán và thuật toán
... 41 13 - GV giải thích thuật toán Chú ý cho HS: thuật tóan i biến số, nhận giá trị nguyên từ đến N+1 - Lấy ví dụ minh họa theo sơ đồ khối - Hỏi HS hình khối ứng với bớc thuật tóan 4.Củng cố(1 ... bi toỏn, trc tiờn phi xỏc nh c Input v Output 5.Nhận xét cuối giờ(1 ): - Đánh giá học - c trc thuật toán tìm kiếm nhị phân RT KINH NGHIM, B SUNG: ...
 • 2
 • 877
 • 7

Bài 13 chương 4 - Tin 6

Bài 13 chương 4 - Tin 6
... văn Bài 13 : Làm quen với soạn thảo văn Hướng dẫn nhà Học thuộc lí thuyết theo ghi sgk Làm tập 4. 1, 4. 4, 4. 5, 4. 6, 4. 7 ( SBT trang 48 ) Đọc đọc thêm SGK trang 68 Tiết sau học lý thuyết phần 13 ... bảng tính : Chương trình soạn thảo : Chương trình tập vẽ : Chương trình nghe nhạc Chương Soạn thảo văn Bài 13 : Làm quen với soạn thảo văn Bài tập Trong chương trình đây, chương trình chương trình ... dùng để thực nhanh chóng 1) Bảng chọn 4) biểu tượng 5) lệnh Chương Soạn thảo văn Bài 13 : Làm quen với soạn thảo văn Bài tập (bài 4. 2 sbt /47 ) Em sử dụng chương trình soạn thảo văn trường hợp...
 • 50
 • 263
 • 0

Unit 13- lesson 4- read

Unit 13- lesson 4- read
... rộng spread Christmas carol Patron saint jolly decorate custom design spread Christmas carol Patron saint jolly decorate custom design Unit 13: Festivals Date: Lesson 4: Read Vocabulary Read * ... information in the table 1(p126) Unit 13: Festivals Lesson 4: Read Vocabulary Read Homework - Learn the words by heart - Do exercise 1(P79- workbook) - Prepare for lesson 5: Write Date: ... children presents on Christmas Eve? What people often eat on Christmas ? Unit 13: Festivals Date: Lesson 4: Read Vocabulary - spread (v): - Christmas carol (n): thánh ca (n): thánh bảo hộ (adj): vui...
 • 22
 • 239
 • 0

GIAO AN TUAN 13- LOP 4 CKTKN

GIAO AN TUAN 13- LOP 4 CKTKN
... làm nước bò ô nhiễm 4. Củng u hs quan sát cácbày tàtừliệu, tranhn nh sưu tầm.hình sách -Yêu cầ cố:-Cho hs trình hình i hình đế ả -Quan sát -Ở đòa phương nước bò hình trang 54 em 55 SGK.ô nhiễm ... chí, bền gan, bền chí, kiên - Cả lớp đọc thầm, làm nhẫn, kiên trì, kiên tâm, vững tâm vào nháp b) Những thử thách ý chí, nghò lực : khó - HS phát biểu ý kiến khăn , gian khổ, gian nan, gian truân, ... tra dụng cụ nhóm -Làm thí nghiệm quan sát mang theo dùng để quan sát thí -Cả nhóm thống chai nghiệm Yêu cầu hs đọc mục Quan sát nước sông, chai nước Thực hành trang 52 SGK để biết cách làm giếng,...
 • 36
 • 508
 • 2

Xem thêm