Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 than khảo

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 than khảo
... late to anything about it (12) us now! Save the earth! This is too important to ignore Question VI: Rewriting the following sentences: 1-There are more tourists in the city this year than ever ... I last (see) him he (wear) boots 7- By midnight he (be) conscious for 48 hours 8- After they (go), I (sit) and (rest) He thanked me for what (do) QuestionIV: Wordform: 1- She felt ………… that she ... (information) 5- Martin looked at her (think) 6- The tast we are dealing with is complicated.(extreme) 7-This book provides information which is very to us.(value) 8- No one can deny the of his contribution.(precious)...
 • 23
 • 4,745
 • 35

bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết
... conclusion, when going to work, Vietnamese women should wear the ao dai ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH – LỚP – ĐỀ - KÈM ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ SECTION TWO GRAMMAR AND VOCABULARY (12 pts.) Question Circle ... làm học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, điểm - Ngữ pháp: điểm The end - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… 11 …………… The end …………… KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM SECTION I: (4 đ) Question 1:...
 • 25
 • 1,688
 • 5

30 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( kèm đáp án)

30 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( kèm đáp án)
... HƯỚNG DẪNCHẤM THI Mơn : TIẾNG ANH – LỚP Năm học : 20 08- 2009 Tổng điểm 100:10 = 10 điểm I/ điểm – Mỗi câu điểm 1- C 2- D 3- B 4–A 5–A 30 đề thi học sinh giỏi mơn Tiếng anh lớp ( kèm đáp án) II/ điểm ... detective story (3 0. write)……… by her 26““““ 27““““““ 28 “““““ 29““““ 30 “““““ 24 30 đề thi học sinh giỏi mơn Tiếng anh lớp ( kèm đáp án) 31 Nowadays , many historical places (destroy)………seriously ... the chapter 40 30 đề thi học sinh giỏi mơn Tiếng anh lớp ( kèm đáp án) Do you have any (suggest) ? Things seem to have (quite) down a bit this afternoon Her latest CD is a (conpile) of...
 • 69
 • 9,204
 • 36

5 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 hay có đáp án

5 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 hay có đáp án
... will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw / were singing / ... phần làm - Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Bài I : Tìm từ cách đọc khác phần gạch chân (1 ,5 điểm) 11 1/ ... change her mind There’s ……………………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A- ĐÁP ÁN Question1: ( 19 points) a1-B 2- D b1 was getting shouted asked...
 • 26
 • 714
 • 11

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 cấp huyện

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 cấp huyện
... 1.It’s very difficult to find work _the moment 2.This service is free _charge In many ways you take _your mother This computer is still _guarantee 5.Money is ... I’m sure you will succeed this entrance test We try to prevent people _littering 10 I’m going to complain to the principal this 10 V/ Choose the best answer (A, ... does not seem to …8… where they learnt the language And of course this is one reason why speakers of other languages are keen 9 learning English too If you know English, you are more…10… to...
 • 7
 • 1,617
 • 18

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
... …………….THE END……………… Trang BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU [*****] ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNHPHỐ Lớp - Nămhọc 2015 - 2016 MÔN: TIẾNG ANH (Hướngdẫnchấmgồm trang) ... Alan Trang 17 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU [*****] ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP – Năm học 2015- 2016 MÔN TIẾNG ANH ( Hướng dẫn chấm gồm trang ... wish………………………………………………………………………… Trang 47 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU [*****] ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP – Năm học 2015 – 2016 MÔN: Tiếng Anh ( Hướng dẫn chấm gồm...
 • 57
 • 847
 • 0

đề thi tham dự bộ đề chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

đề thi tham dự bộ đề chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9
... luck to you) SỞ GD&ĐT……… KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 201…-201… KÌ THI HSG LỚP NĂM HỌC:… ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) A PHONETICS (2pts) I ... States The end SỞ GD&ĐT……… KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 201…-201… KÌ THI HSG LỚP NĂM HỌC:… ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I - Choose the word whose ... become/ giant company By 199 0/ Gates/ the youngest/ billionaire/ the United States/ age of 34 He/ achieve/ success/ a lot of hard work He/ be/ “King of Software” 10 By 199 7, he/ the richest/ man/...
 • 12
 • 601
 • 0

TUYỂN tập bộ đề THI học SINH GIỎI môn TIẾNG VIỆT lớp 5

TUYỂN tập bộ đề THI học SINH GIỎI môn TIẾNG VIỆT lớp 5
... b) Hãy nhớ lại học trớc để giải thích sai Quang Trung ban hành sách kinh tế văn hóa Trong th gửi học sinh nhân ngày khai trờng nớc Việt Nam độc lập (19 45) , Bác Hồ viết: Non sông Việt Nam có trở ... ru ngời mẹ bộc lộ điều đẹp đẽ sâu sắc? Tả đồ vật nhà (hoặc lớp học ) gần gũi thân thi t em De 25 1.Trong cỏc cõu ghộp di õy,cõu ghộp no biu th quan h tng tin gia cỏc v cõu: a ễng ỡnh Thin khụng ... Vn) g) Nh trnghc bng cho sinh viờn xut sc h) Ngy mai, trngbng tt nghip cho sinh viờn i) Thi ua lp cụng ng k) Sau ho bỡnh, ụng ỡnh Thin ó.ton b n in ny cho nh nc (Ting vit 5, 2,2006) Cú th vit cỏc...
 • 61
 • 505
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh
... D broadness THE END SỞ GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn thi : Tiếng Anh - Năm học 2004 -2005 -II/ Phần Ngữ pháp - Từ vựng - Đọc hiểu ( 12,0 pts ... 3, pts ) - Chấm điểm phần ngữ pháp , cấu trúc câu , cách dùng từ ngữ , cách giới thi u, cách chuyển ý + Nếu học sinh nêu ý trở lên : - Về thuận lợi khó khăn sống thành thò : 1.5 điểm - Về thuận ... the Acropolis Later, one memorable night, we would walk round it by moonlight, but I don't think anything could ever equal the magic of first seeing it the way we did, just a little before midnight...
 • 6
 • 164
 • 2

bo de thi hoc sinh gioi mon tieng anh 12 97555

bo de thi hoc sinh gioi mon tieng anh 12 97555
... KHAI KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2 012- 2013 Mơn thi: Tiếng Anh 11( Lân 2) Thời gian thi: 150 phút Lưu ý:  Đề thi gồm 05 trang Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Thi sinh khơng ... finance on the site Which word best describes Annie Echassoux’s attitude? A determined B despairing C unforgiving D understanding The article has been written about Mont Bego to A advertise the ... and Promotion department takes over This department decides whether or not to mass produce and market the band’s album Most bands fail to make personal contacts in this second department, thus...
 • 151
 • 222
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9
... -(Thí sinh làm đề thi) 15 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI VÒNG NĂM HỌC: 20 09- 2010 MÔN THI: TIẾNG ANH THỜI GIAN : 120phút (không kể thời gian phát đề) I LISTENING: điểm ... TOTAL: 90 points ================ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm 120 phút ( Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ I ... 17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm 120 phút ( Đề thi gồm trang) ĐỀ I Chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn...
 • 37
 • 10,791
 • 142

Tài liệu 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án pptx

Tài liệu 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án pptx
... ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ 13 A- ĐÁP ÁN I Find the word which is pronounced differently in the part underlined (5 Points) a d ... 10.No one has signed this cheque ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) §Ò Sè 15 Question I: Phonetics (5 points) a, Pick out ... Tổng số câu, từ làm - Điểm thi = - Tổng điểm toàn làm tròn đến 0, 25 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) §Ò Sè 14 Question 1:...
 • 24
 • 3,884
 • 37

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7
... ……………………………………… The end ……………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP MÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian làm 150 phút (Hướng dẫn chấm gồm: 07 câu, 02 trang) Câu Đáp án 4,0 điểm Mỗi ý 0.4 điểm A careful ... Interpreter; magazine; orange; ninght club; beach; office; newspaper; funny; listen Things to read IV Professions Things to eat Places Adjectives Rewrite the sentences with the capital letters so ... 2,0 điểm Mỗi ý 0.4 điểm Things to read: map; notebook; dictionary ; magazine; newspaper Professions: Câu III (2,0 điểm) actor; dentist; jounalist; Interpreter; farmer Things to eat: Cheese; toast;...
 • 7
 • 4,966
 • 146

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo
... your son(5) ( get up) every morning ? Your parents (6) ( go ) to work every day ? Nam (7)( wash) his face at 6. 15 We (8)( not have) breakfast at 6. 30 every morning She can (9)(speak) English He(10) ... 16 What time _ back ? A is she coming B comes she C she does come D does she comes 17 The students have got news about their exams A many B some C any D a 18 The boy looks a little thin ... mine D I 20 There _ any milk in the glass A isn’t B aren’t C is D are YOUR ANSWERS 11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 II Cho dạng từ, động...
 • 6
 • 5,905
 • 250

Xem thêm

Từ khóa: bo de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 530 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 kèm đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 than khảođề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 tinh vinh long 20082009dap an de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lớp 9 tinh nghe an 20072008đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 11đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lop 6đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lop 7TÌM GTLN, GTNN của hàm sốgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầucác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcTai liệu hay hay국 어 2 권Quy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI