Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet

Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng sử dụng dịch vụ potx

Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ potx
... Chữ số tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN Chữ số Người nộp thuế ...
 • 2
 • 318
 • 0

Bảnkhai thông tin đăng thuế pdf

Bản kê khai thông tin đăng ký thuế pdf
... nghiệp phải tự khai mã số 13 số chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” Đơn Đăng kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải khai vào Phụ lục 01 Bản khai thông tin ĐKT” ô số thông tin đơn vị ... tư nhân Ngày kiểm tra tờ khai: …./…/… Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Nếu chi nhánh doanh nghiệp, làm thủ tục đăng kinh doanh đăng thuế Bộ phận cửa liên thông, nơi đóng trụ sở ... Khấu trừ trực tiếp GTGT khoán trực tiếp doanh số nộp thuế GTGT - Chi tiết mã loại hình kinh tế: - Nơi đăng nộp thuế: - Khu vực kinh tế: Kinh tế nhà...
 • 3
 • 232
 • 0

Tài liệu BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG THUẾ doc

Tài liệu BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ doc
... nghiệp phải tự khai mã số 13 số chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” Đơn Đăng kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải khai vào Phụ lục 01 “Bản khai thông tin ĐKT” ô số thông tin đơn vị ... tư nhân Ngày kiểm tra tờ khai: …./…/… Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Nếu chi nhánh doanh nghiệp, làm thủ tục đăng kinh doanh đăng thuế Bộ phận cửa liên thông, nơi đóng trụ sở ... Khấu trừ trực tiếp GTGT khoán trực tiếp doanh số nộp thuế GTGT - Chi tiết mã loại hình kinh tế: - Nơi đăng nộp thuế: - Khu vực kinh tế: Kinh tế nhà...
 • 2
 • 257
 • 0

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
... sau: Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cấp không thông qua đấu giá (sau gọi tắt chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn quyền sử dụng tên ... đối ng áp dụng Thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” cấp không thông qua đấu giá Thông áp dụng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển ... (bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) thống đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo thông tin đây: Tên miền Internet đề nghị chuyển...
 • 15
 • 216
 • 0

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách pptx

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách pptx
... chí số 4: Cấp dự toán Cấp dự toán: Cấp dự toán : 2 Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) H Ư Ớ N G D Ẫ N: - Cột (1): Chỉ tiêu ghi mẫu tờ khai đăng số đơn vị quan hệ với ngân ... khai đăng số đơn vị quan hệ với ngân sách - Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin khai lần đăng số gần - Cột (3): Ghi xác tiêu thay đổi ...
 • 2
 • 329
 • 0

Xây dựng phần mềm đăng sử dụng phòng máy trực tuyến khoa công nghệ thông tin, trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

Xây dựng phần mềm đăng ký sử dụng phòng máy trực tuyến khoa công nghệ thông tin, trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội
... - QLĐK sử dụng phòng máy 1.1 v.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Mục đích Mục đích tài liệu để mô tả chi tiết phần mềm sở liệu phòng máy hệ thống Đăng sử dụng phòng máy trực tuyến Đây phần mềm giúp người ... muốn sử dụng phòng máy trường tìm kiếm đăng sử dụng phòng máy cách dễ dàng, giúp người quản lý phòng máy dễ dàng đơn giản việc quản lý phòng máy Người dùng tìm kiếm phòng máy theo tên phòng, ... đăng sử dụng phòng máy trực tuyến - Đồng thời giúp cho người quản lý phòng máy trường đơn giản, dễ dàng việc cập nhật, quản lý phòng máy - Mọi hoạt động đăng hay quản lý phòng máy người...
 • 13
 • 398
 • 3

MẪU THÔNG TIN ĐĂNG THẤT NGHIỆP A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG THẤT NGHIỆP docx

MẪU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP docx
... 1 Đăng thất nghiệp Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội việc chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc; nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo ... việc làm nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng lần theo quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm, nhận định ... vi phạm pháp luật cung cấp thông tin sai thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. / Họ tên cán tiếp nhận Đăng thất nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 206
 • 0

Thủ tục thay đổi thông tin đăng thuế- mẫu 08-MST docx

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế- mẫu 08-MST docx
... Năm tài Chỉ tiêu 16 Thông tin đơn vị chủ quản Chỉ tiêu 17 Thông tin chủ doanh nghiệp Chỉ tiêu 18 Các loại thuế phải nộp Chỉ tiêu 19 Thông tin đơn vị liên quan Chỉ tiêu 20 Thông tin khác Chỉ tiêu ... giao dịch Chỉ tiêu Địa trụ sở Chỉ tiêu Địa nhận thông báo thuế Chỉ tiêu Quyết định thành lập Chỉ tiêu Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Chỉ tiêu Đăng xuất nhập Chỉ tiêu Ngành nghề kinh doanh...
 • 3
 • 329
 • 0

Mẫukhai thông tin nhân sự

Mẫu kê khai thông tin nhân sự
... VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Dùng ngành Giáo dục Ảnh màu (4 X cm) 1) Họ tên khai sinh (viết chữ in hoa): 2) Tên gọi khác (Nếu ... kiến nghị, đề nghị Tôi cam đoan thông tin khai phiếu thật, sai trái xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Xác nhận quan quản lý cán , ngày tháng năm Người khai ký ghi rõ họ tên ... nước: (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, .) 32c) Trình độ quản lý giáo dục: 33) Tin học : (Trình độ A, B, C, ) 34a) Ngoại ngữ thành thạo : ...
 • 9
 • 1,058
 • 16

Mẫu tờ khai đăng sử dụng hình thức khai thuế điện tử pot

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử pot
... lý thuế pháp luật thuế có liên quan Nếu đăng trực tuyến Nếu đăng giấy nộp cho Chữ số Người nộp quan thuế quản lý trực tiếp thuế NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ... Điện thoại: Người liên hệ: Chúng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung nêu thực tính thuế, khai thuế nộp thuế theo...
 • 2
 • 259
 • 0

Mẫu tờ khai đăng sử dụng dịch vụ ppt

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ ppt
... - Sử dụng dịch vụ T-VAN để thực thủ tục: + Đăng thuế điện tử □ + Kê khai thuế điện tử □ Thông tin tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: - Tên tổ chức: (ghi rõ tên ... nộp thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế pháp luật thuế có liên quan Chữ số tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN Chữ số người nộp thuế ... Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Chúng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung nêu thực tính thuế, khai thuế nộp thuế theo quy định...
 • 2
 • 263
 • 1

Mẫu thông tin đăng thất nghiệp docx

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp docx
... Đăng thất nghiệp: Họ tên: Chức vụ: thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp Ngày … tháng … năm tiếp nhận đăng thất nghiệp. / Họ tên cán tiếp nhận Đăng thất nghiệp (Ký ... sai thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp Tôi khẳng định hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm B NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP Người lao động Đăng thất nghiệp ngày … tháng … năm … Trung tâm ... hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm …………… ngày … tháng … năm Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần có: - Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định - Bản...
 • 4
 • 208
 • 0

Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện pps

Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện pps
... có yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp phiếu yêu cầu gửi văn yêu cầu đến Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường (sau gọi Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện) ... người sử dụng thông tin yêu cầu Nhận kết cung cấp thông tin Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin hình ... Văn cung cấp thông tin (có xác nhận quan trực tiếp thực đăng người sử dụng thông tin yêu cầu) Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp yêu cầu cung cấp thông tin: Nộp yêu cầu cung cấp thông tin...
 • 6
 • 315
 • 0

Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp tỉnh pptx

Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh pptx
... phiếu yêu cầu gửi văn yêu cầu đến Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường (sau gọi Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp tỉnh) - Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ cung cấp thông ... thông tin - Thu phí cung cấp thông tin hồ sơ đầy đủ hợp lệ - Xác nhận văn độ tin cậy nội dung thông tin người sử dụng thông tin yêu cầu Nhận kết cung cấp thông tin Văn phòng đăng quyền sử dụng ... người sử dụng thông tin yêu cầu) Các bước Tên bước Nộp yêu cầu cung cấp thông tin Giải việc cung cấp thông tin Nhận kết cung cấp thông tin Mô tả bước Người có yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp...
 • 6
 • 268
 • 0

Xem thêm