Sử dụng bảo tàng dân tộc học và bảo tàng mĩ thuật việt nam trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng bảo tàng dân tộc học bảo tàng thuật việt nam trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng bảo tàng dân tộc học và bảo tàng mĩ thuật việt nam trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông
... thức chức bảo tàng giáo dục Lịch sử cho học sinh trung học phổ thông, lựa chọn đề tài Sử dụng Bảo tàng Dân tộc học Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dạy học Lịch sử lớp 10 trung học phổ thông làm ... việc sử dụng tư liệu Bảo tàng dạy học Lịch sử trường trung học phổ thông Chương 2: Các biện pháp sử dụng tư liệu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dạy học phần Lịch sử Việt ... 1.2.1 Thực trạng sử dụng bảo tàng dạy học Lịch sử trường phổ thông 24 1.2.2 Thực trạng sử dụng Bảo tàng Dân tộc học Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dạy học Lịch sử trường phổ thông .30...
 • 122
 • 196
 • 1

Sử dụng bảo tàng dân tộc học bảo tàng thuật việt nam trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng bảo tàng dân tộc học và bảo tàng mĩ thuật việt nam trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông
... thức chức bảo tàng giáo dục Lịch sử cho học sinh trung học phổ thông, lựa chọn đề tài "Sử dụng Bảo tàng Dân tộc học Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dạy học Lịch sử lớp 10 trung học phổ thông" làm ... việc sử dụng tư liệu Bảo tàng dạy học Lịch sử trường trung học phổ thông Chương 2: Các biện pháp sử dụng tư liệu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dạy học phần Lịch sử Việt ... riêng dạy học Lịch sử - Đề xuất biện pháp sử dụng Bảo tàng Dân tộc học Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phù hợp với mục tiêu dạy học - Thử nghiệm số biện pháp sử dụng Bảo tàng Dân tộc học Bảo tàng Mỹ thuật...
 • 127
 • 48
 • 1

Tài liệu Báo cáo khoa học : Cách mạng tháng 10 Nga sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam doc

Tài liệu Báo cáo khoa học : Cách mạng tháng 10 Nga và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam doc
... trien eua each mang Viet Nam Danh gia ve Cach mang Thang MUdi, Chu tich Ho Chf M i n h da khang dinh: "Giong nhU mat trdi choi loi, Cach mang Thang Mudi chieu sang khap nam chau, thtfc tinh hang ... lich sd the ky 20, thang loi cua each mang Viet Nam 79 nam qua, trUde he't, dd chfnh la thang Ipi eua Chu nghTa Mac - Lenin dupe Dang Cpng san Viet Nam van dung va phat trien sang tao vao dieu kien ... da'u de'n cung eho thang lpi cua C N X H va CNCS Chu tich Ho Chf M i n h da khang dinh: "Viet Nam cd cau tue ngQ: "Uong nUdc nhd ngudn" Cang nhd lai nhQng tui nhuc mat nQde, nhd lai moi bUdc dudng...
 • 10
 • 548
 • 8

Huy động sử dụng vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XXI

Huy động và sử dụng vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XXI
... hớng đầu t huy động vốn đầu t phát triển sở hạ tầng nông thôn việt nam 1.Quan điểm đầu t huy động vốn đầu t phát triển sở hạ tầng nông thôn Để phát huy đợc vai trò, vị trí kết cấu hạ tầng nông thôn ... tin vào nông thôn, sở hạ tầng III giảI pháp nhằm huy động vốn cho đầu t phát triển sở hạ tầng nông thôn Việt Nam năm đầu kỷ 21 CảI tiến sách tạo nguồn vốn: Nguồn vốn huy động để phát triển sở hạ ... trạng huy động vốn sử dụng vốn đầu t phát triển sở hạ tầng nông thôn việt nam Thực trạng huy động vốn: Việt Nam nớc có kinh tế phát triển, có 80% dân số sống nông nghiệp Nhng sở hạ tầng cha phát triển, ...
 • 38
 • 289
 • 1

Bài soạn Sử dụng Atlát địa lý Việt Nam trong dạy học ở trường THCS

Bài soạn Sử dụng Atlát địa lý Việt Nam trong dạy và học ở trường THCS
... trình học môn địa Việt Nam em HS cần phải biết khai thác tốt Atlát nghĩa phải có phương pháp sử dụng Atlát Việt Nam khoa học Hướng dẫn sử dụng Atlát Việt Nam Để nhanh chóng sử dụng Atlát trả ... viên, học sinh qua nắm bắt khó khăn,vướng mắc trình sử dụng Atlát Việt Nam, sở giúp học sinh có phương pháp sử dụng Atlát Việt Nam khoa học, hiệu VI PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu môn Địa lớp ... nghiÖm Đã từ lâu sử dụng Atlát phương pháp nghiên cứu mà dùng giảng dạy Địa Phương pháp sử dụng Atlát có nhiều khả để thực nhiệm vụ dạy học địa nói chung phát triển lực tư địa HS nói riêng...
 • 11
 • 771
 • 21

skkn hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông tinh gia

skkn hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông tinh gia
... cung cụ va dn Hn na giao viờn phai luụn hoc tõp, oc sach cang nhiờu cang tụt, ma qua o co thờ khai thac s dung giang day va giao duc hoc sinh GV: Lờ Th Hi Ngc Trng THPT Tnh Gia I 18 Sỏng kin kinh ... xuõt ban giao duc) 4.Sach giao khoa lich s 12 Nm 2012 GV: Lờ Th Hi Ngc Trng THPT Tnh Gia I 20 Sỏng kin kinh nghim (Nha xuõt ban giao duc) 5.Sach giao viờn lich s 11 -Nm 2008 (Nha xuõt ban giao duc) ... sach giao khoa, hay chi nờu mụt mục thi gian ma khụng diờn ta c thi gian o noi lờn s kiờn gi Bi võy ban thõn cac em nờn co mụt phng phap hoc nh thờ nao chiờm linh kiờn thc t bai giang cua giao...
 • 24
 • 498
 • 0

sử DỤNG PHẦN mềm POWERPOINT TRONG THIẾT kế dạy học bài CÁCH MẠNG tư sản PHÁP CUỐI THẾ kỉ XVIII (TIẾT 1) SÁCH GIÁO KHOA LỊCH sử lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

sử DỤNG PHẦN mềm POWERPOINT TRONG THIẾT kế và dạy học bài CÁCH MẠNG tư sản PHÁP CUỐI THẾ kỉ XVIII (TIẾT 1)  SÁCH GIÁO KHOA LỊCH sử lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG
... vụ học tập cho học sinh yêu cầu học sinh nhà tìm hiểu: Tìm hiểu vai trò quần chúng nhân dân Cách mạng Pháp 1789 2.3 - - KẾT LUẬN Sử dụng phần mềm PowerPoint dạy học lịch sử, cụ thể dạy học Cách ... Pháp 1789, Nxb Giáo dục, H PHỤ LỤC Minh hoạ hình ảnh sổ slide dạy học Cách mạng sản Pháp cuối k XVIII (Tiết 1) Phụ lục Nhóm 1: Nét bật kinh tế Pháp cuối kỉ XVIII (Nhóm làm việc với phiếu học ... học Cách mạng sản Pháp cuối kỉ XVIII đem lại nhiều ưu điểm như: Cho phép giáo viên sử dụng cách nhanh chóng hiệu video, tranh ảnh liệu Từ đó, giáo viên thiết kế giảng dạy học cách linh...
 • 14
 • 101
 • 0

Xây dựng bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong giao dịch thương mại quốc tế.doc

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong giao dịch thương mại quốc tế.doc
... Chơng II Xây dựng bảo vệ thơng hiệu hàng Việt Nam xuất A Nhận thức thơng hiệu Việt Nam Thơng hiệu đợc nhắc nhiều Việt Nam năm nay, mà hiệp định thơng mại Việt- Mỹ có hiệu lực, doanh nhiệp Việt Nam ... trọng thơng hiệu thơng mại quốc tế, từ có chiến lợc xây dựng bảo vệ thơng hiệu hiệu đáp ứng yêu cầu tập quán nh qui định pháp lý thơng mại quốc tế Chính vây mà loạt thơng hiệu tiếng Việt Nam bị thơng ... Việt Nam tìm đợc giải pháp tìm hớng phát triển phù hợp cho thơng hiệu hàng hoá Việt Nam thị trờng giới Chơng I Vai trò thơng hiệu giao dịch thơng mại quốc tế I.Khái niệm thơng hiệu 1.Giới thiệu...
 • 89
 • 676
 • 6

Chế độ pháp lý về bảo lãnh ngân hàng thực tiễn áp dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội

Chế độ pháp lý về bảo lãnh ngân hàng và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
... quyền ngân hàng thương mại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tây Nội chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, [ ]Ngân hàng Nông Nghiệp Phát ... hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước đặc biệt thực hoạt động ngân hàng ... CHƯƠNG I CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG I Những vấn đề bảo lãnh ngân hàng Khái niện bảo lãnh ngân hàng, đặc điểm vai trò hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh...
 • 75
 • 991
 • 5

Thực trạng xây dựng chỉ dẫn địa lý thương hiệu nông sản Việt Nam

Thực trạng xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu nông sản Việt Nam
... DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO NÔNG SẢN VIỆT NAM Xây dựng dẫn địa hình thức nhằm tạo thương hiệu cho nông sản Việt Nam có nhiều dẫn địa tiềm năng, thuận lợi dể thúc đẩy trình xây dựng thương hiệu ... hợp dẫn kẹo dừa Bến Tre, hay nước mắm Phú Quốc III THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT NAM Thuận lợi Trong thời gian gần Việt Nam tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề xây ... chí thương mại số 25/2005 T/g Nguyễn Thị Mão Bài báo : Nông sản Việt Nam đường xây dựng thương hiệu tạp chí thương mại số 45/2005 T/g Hoàng Hải Anh Sách chỉ dẫn địa thương hiệu nông sản Việt...
 • 24
 • 1,149
 • 15

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
... G PHÁP TI Ế N HÀN H SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP I – TẦM QUAN TRỌNG CỦA ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG VIỆC DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP Phương pháp sử dụng Atlat địa Việt ... % Số 19, 2 23 % Phương pháp sử dụng Atlat địa Việt Nam 9b 31 16 51,6 14 45,2 3,2 Kết thực nghiệm chứng tỏ phương pháp sử dụng Atlat địa Viêt Nam dạy học môn Địa lớp chắn phương pháp tiếp ... - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP Muốn sử dụng Atlat để dạy học môn Địa lớp đạt hiệu cao, giáo viên cần chuẩn bị kĩ bài, phân tích chi tiết trang Atlat...
 • 28
 • 3,007
 • 31

XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT NAM
... thương hiệu xây dựng thương hiệu .6 3.2 Chính sách, vai trò Nhà nước việc xây dựng thương hiệu cho nông sản .7 Quá trình xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam đâu? II XÂY DỰNG CHỈ ... nghĩa dẫn địa .14 5.2 Tên gọi dẫn địa bảo hộ phải thoả mãn điều kiện .15 5.3 Các hình thức bảo hộ Việt Nam hiên .15 III THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT ... Bài báo : Chỉ dẫn địa hàng nông sản Việt Nam - Thực trạng giải pháp ” tạp chí thương mại số 25/2005 T/g Nguyễn Thị Mão Bài báo : Nông sản Việt Nam đường xây dựng thương hiệu tạp chí thương...
 • 24
 • 525
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục gia đình và nhân cách con người việt nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hsử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy học địa li 12 phần tự nhiên theo định hướng phát triểnsử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy học địa lí 12 phần tự nhiên theo định hướng phát triển năng lựcnguyên nhân dẫn đến phong trào độc lập dân tộc phát triển mạnh ở khu vực đông nam á 1918 1939 lịch sử 11giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh hóabảo tàng mỹ thuật việt namcơ cấu tổ chức bảo tàng mỹ thuật việt namwebsite bảo tàng mỹ thuật việt namgiám đốc bảo tàng mỹ thuật việt namkiến trúc bảo tàng mỹ thuật việt nambảo tàng mỹ thuật việt nam tphcmbảo tàng mỹ thuật việt nam địa chỉbảo tàng mỹ thuật việt nam giờ mở cửabảo tàng mỹ thuật việt nam ở đâubảo tàng mỹ thuật việt nam hà nội(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22456uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNHƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)10. To trinh sua doi Dieu leKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020