Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo

Dạy học chủ đề dãy số trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo

Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo
... viết chọn đề tài: Dạy học chủ đề dãy số trƣờng phổ thông theo quan điểm kiến tạo Dạy học chủ đề dãy số trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo dựa sở lý thuyết kiến tạo, lý thuyết kiến tạo cho ... người học chất trình người học tự xây dựng kiến thức cho thân, thông qua dạy học kiến tạo người học chủ sở hữu” thực tri thức Trong dạy học chủ đề dãy số trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo, ... CHƢƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DÃY SỐ TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO Error! Bookmark not defined 3.1 Nguyên tắc quy trình xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo Error!...
 • 15
 • 83
 • 0

Tập dượt cho học sinh một số phương thức phát triển bài toán mới trong dạy học hình học trường trung học phổ thông theo quan điểm kiến tạo

Tập dượt cho học sinh một số phương thức phát triển bài toán mới trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông theo quan điểm kiến tạo
... động kiến thức cho học sinh dạy học kiến tạo (Thông qua dạy học chủ đề kiến thức Hình học không gian)”, Luận án tiến sĩ giáo dục Cao Thị Hà (năm 2006) với đề tài: Dạy học số chủ đề hình học ... chức dạy học theo quan điểm kiến tạo Từ luận điểm bản LTKT khái niệm tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo rút số đặc trưng: - Dạy học trình tổ chức hoạt động học tập HS nhằm giải nhiệm vụ học ... nhận thức; HS tự kiến tạo tham gia vào việc kiến tạo tri thức cho dựa vào chi thức có, bổ sung làm cho tri thức cũ hoàn thiện HS học tập tự giác, tích cực, vừa kiến tạo tri thức, vừa học cách thức...
 • 114
 • 200
 • 1

Dạy học chủ đề hàm số trường THPT tỉnh xiêng khoảng nước CHDCND lào theo hướng tích cực hóa người học luận văn thạc sĩ toán học

Dạy học chủ đề hàm số ở trường THPT tỉnh xiêng khoảng nước CHDCND lào theo hướng tích cực hóa người học luận văn thạc sĩ toán học
... chức cho học sinh học tập theo nhóm 2.2.1 Vận dụng dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chủ đề hàm số 2.2.1.1 Vận dụng dạy học phát giải vấn đề vào dạy học kiến thức thuộc chủ đề hàm số Vấn đề có ... vào dạy học số khái niệm, định lí chủ đề hàm số Ví dụ Dạy học định lý điều kiện đủ thứ để hàm số đạt cực trị *Nội dung định lí Giả sử hàm số f liên tục khoảng (a; b) chứa điểm x0 có đạo hàm khoảng ... vào dạy học số nội dung tuộc chủ đề Hàm số 2.2.1.2 Vận dụng dạy học phát giải vấn đề vào dạy học tiết luyện tập, ôn tập chủ đề Hàm số 1) Phân tích chức tiết luyện tập, ôn tập Việc dạy học tiết...
 • 119
 • 356
 • 1

Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán

Dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán
... liền với chủ đề “DH thông qua hoạt động giải toán , KN: toán, đề toán, DH thông qua hoạt động giải toán Ngoài bổ sung phần số yếu tố khoa học luận sở thực tiễn “DH thông qua hoạt động giải toán ... chữa sai lầm học chủ đề phân số? Từ lí đây, đặt vấn nghiên cứu luận án: Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải toán 11 Giới hạn đề tài đây, chọn KN toán học có nhiều ... xác định quan điểm Dạy học thông qua hoạt động giải toán 1.1 Cơ sở lí luận dạy học thông qua hoạt động giải toán 1.1.1 Khái niệm Bài toán Có nhiều quan niệm khác KN Bài toán Rất thông thường,...
 • 197
 • 292
 • 2

Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán

Dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán
... liền với chủ đề “DH thông qua hoạt động giải toán , KN: toán, đề toán, DH thông qua hoạt động giải toán Ngoài bổ sung phần số yếu tố khoa học luận sở thực tiễn “DH thông qua hoạt động giải toán ... chữa sai lầm học chủ đề phân số? Từ lí đây, đặt vấn nghiên cứu luận án: Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải toán 11 Giới hạn đề tài đây, chọn KN toán học có nhiều ... xác định quan điểm Dạy học thông qua hoạt động giải toán 1.1 Cơ sở lí luận dạy học thông qua hoạt động giải toán 1.1.1 Khái niệm Bài toán Có nhiều quan niệm khác KN Bài toán Rất thông thường,...
 • 197
 • 318
 • 0

Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán (tóm tắt)

Dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán (tóm tắt)
... HS, số cách thiết kế toán, tiến trình DH kiến thức thông qua hoạt động giải toán, … - Thiết kế hoạt động giải toán vào dạy cụ thể cho chủ đề phân số SGK toán 4.1 Tổ chức dạy học thông qua hoạt động ... Khái niệm dạy học thông qua hoạt động giải toán Trong luận án này, dùng khái niệm Dạy học thông qua hoạt động giải toán (hay gọi tắt DH thông qua hoạt động giải toán) , theo nghĩa: DH cách tổ ... chữa sai lầm học chủ đề phân số? Từ lí đây, đặt vấn nghiên cứu luận án: Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải toán Giới hạn đề tài Chúng chọn KN toán học có nhiều...
 • 27
 • 208
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán

tóm tắt luận án tiến sĩ dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán
... với chủ đề “DH thông qua hoạt động giải toán , KN: toán, đề toán, DH thông qua hoạt động giải toán Ngoài bổ sung phần số yếu tố khoa học luận sở thực tiễn “DH thông qua hoạt động giải toán - ... tiêu chí để tổ chức DH thông qua hoạt động giải toán, đề xuất tiến trình DH thông qua hoạt động giải toán - Đề xuất hệ thống hoạt động giải toán cho chủ đề phân số - Luận án xây dựng tình DH theo ... trình toán tiểu học 1.2 Hoạt động giải toán giữ vai trò trọng yếu dạy học toán 1.2.1 Hoạt động giải toán thể ý nghĩa việc dạy học toán Hoạt động giải toán sử dụng nhằm chứng minh cho việc giảng dạy...
 • 27
 • 396
 • 0

Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán

Dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán
... hoạt động giải toán 97 CHƢƠNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN 99 4.1 Tổ chức dạy học thông qua hoạt động giải toán .99 4.1.1 Đặc trưng toán ... liền với chủ đề “DH thông qua hoạt động giải toán , KN: toán, đề toán, DH thông qua hoạt động giải toán Ngoài bổ sung phần số yếu tố khoa học luận sở thực tiễn “DH thông qua hoạt động giải toán ... chữa sai lầm học chủ đề phân số? Từ lí đây, đặt vấn nghiên cứu luận án: Dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải toán 11 Giới hạn đề tài đây, chọn KN toán học có nhiều...
 • 190
 • 287
 • 2

khai thác biểu diễn bội trong dạy học chủ đề hàm số trường trung học phổ thông

khai thác biểu diễn bội trong dạy học chủ đề hàm số ở trường trung học phổ thông
... diễn bội dạy học chủ đề hàm số trường trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn khai thác số ứng dụng biểu diễn bội dạy học chủ đề Hàm số, góp phần nâng cao hiệu dạy học ... dụng công nghệ thông tin thiết kế biểu diễn bội dạy học toán 34 1.5 Kết luận chương 38 Chương KHAI THÁC BIỂU DIỄN BỘI TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ HÀM SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 39 ... biểu diễn bội cho HS làm định hướng cho việc thực nhiệm vụ chương 38 Chương KHAI THÁC BIỂU DIỄN BỘI TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ HÀM SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Tầm quan trọng khái niệm hàm số...
 • 113
 • 187
 • 1

dạy học chủ đề phân số trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán

dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán
... trình tổ chức dạy học kiến thức thông qua hoạt động giải toán 102 4.2 Sử dụng hoạt động giải toán vào dạy học chủ đề phân số tiểu học 103 4.2.1 Sử dụng hoạt động giải toán vào “PHÂN SỐ” [27,tr.106] ... liền với chủ đề “DH thông qua hoạt động giải toán , KN: toán, đề toán, DH thông qua hoạt động giải toán Ngoài bổ sung phần số yếu tố khoa học luận sở thực tiễn “DH thông qua hoạt động giải toán ... niệm phân số 96 3.3.3 Về đối tượng liên quan khái niệm phân số 96 3.3.4 Nhìn từ quan điểm dạy học thông qua hoạt động giải toán 96 CHƯƠNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC...
 • 191
 • 171
 • 1

nghiên cứu didactic về dạy học các bài toán tối ưu trong chủ đề giải tích trường phổ thông

nghiên cứu didactic về dạy học các bài toán tối ưu trong chủ đề giải tích ở trường phổ thông
... nghiên cứu tóan tối ưu cấp độ tri thức khoa học đặt sở phân tích giáo trình đại học Đề tài luận văn yêu cầu nghiên cứu chủ đề Giải tích Tuy nhiên, thực tế trường phổ thông, toán tối ưu học sinh nghiên ... sách giáo khoa Toán phổ thông nào? Việc nghiên cứu tóan tối ưu phổ thông giúp việc giải tóan tối ưu đại học nào? Q3 .Bài toán tối ưu trình bày sách giáo khoa phổ thông? Bằng cách giải nào? Q4.Những ... nghiên cứu theo trình tự sơ đồ sau: NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, TOÁN GIẢI TÍCH ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA TÓAN PHỔ THÔNG (Toán Tiểu học, Số học Đại số Trung học sở, Đại số Giải tích 11, Giải tích...
 • 99
 • 3,643
 • 13

Algorit và tham số trong dạy - học chủ đề phương trình trường THPT Trường hợp hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 Algorit và tham số trong dạy - học chủ đề phương trình ở trường THPT Trường hợp hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
... cha tham s - Phng trỡnh - Hm s - Lm quen vi mỏy tớnh v tin hc - Tin hc CCGD 1990 - Xột tớnh chn - l, ng bin - nghch bin ca hm s - Tớnh gii hn ca dóy s, hm s - Xột tớnh liờn tc ca hm s ti mt im - ... : Trong toỏn hc, cỏc khỏi nhim algorit, tham s v phng trỡnh cha tham s c hiu nh th no? õu l c trng ca chỳng? T ú, mi quan h gia algorit v tham s (núi rừ hn l gia algorit v phng trỡnh cha tham ... TGraph Bin lun - Phng trỡnh : lng giỏc, s nghim ca phng trỡnh cha m, logarit - Bt phng trỡnh lng giỏc tham s bng th - H phng trỡnh lng giỏc - Tỡm iu kin ca - Hm s tham s tha Rốn luyn cho - Phng trỡnh...
 • 156
 • 913
 • 7

tóm tắt luận án vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học số học và đại lớp 6 trường phổ thông nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

tóm tắt luận án vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học số học và đại lớp 6 ở trường phổ thông nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
... QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀO DẠY HỌC SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ LỚP TRƯỜNG PT NƯỚC CHDCND Lào chương trình bày tổng quan QĐHĐ dạy học môn Toán trường PT, hoạt động HS học tập môn Toán trường PT, hoạt động chủ ... CHDCND Lào Cấu trúc luận án Luận án bao gồm mở đầu, kết luận chương: Chương I Cơ sở lý luận thực tiễn Chương II Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học Số học Đại số lớp trường phổ thông nước ... chủ yếu HS lớp học tập môn Toán, Về đổi PPDH Phương án vận dụng vấn đề vào thực tiễn dạy học Số học Đại số lớp trường phổ thông nước CHDCND Lào là: - Tác giả vận dụng trực tiếp vào dạy học nội dung...
 • 25
 • 383
 • 2

tóm tăt tiêng anh vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học số học và đại lớp 6 trường phổ thông nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

tóm tăt tiêng anh vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học số học và đại lớp 6 ở trường phổ thông nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
... (5 -6) SL % Score (7-8) SL % Score (9-10) SL % 20 ∑ TN 312 50 16, 02 188 60 ,25 57 18, 26 17 5,44 ĐC 303 98 32,34 165 54,45 36 11,88 1,32 TN ĐC 324 315 57 103 17,59 32 ,69 190 167 58 ,64 53,01 62 43 ... 1,98 TN ĐC 108 105 13 37 12,03 35,23 67 54 62 ,03 51,42 23 14 21,29 13,33 4 ,62 TN ĐC 212 2 06 23 69 10,84 33,49 128 104 60 ,37 50,48 47 31 22, 16 15,04 14 6, 60 0,97 Comparison Chart times through ... 16 31 25 32 29 30 25 35 25 16 12 13 10 8 10 TN 212 0 14 63 65 29 18 ∑ ĐC 2 06 16 20 31 54 50 22 Table saw on the percentage of poor, average, good and excellent No ĐC No Stu- 10 6, 07 5,11 5,86...
 • 25
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề án đổi mới dạy kh ở trường phổ thông giai đoạn 2011 2015 của bộ giáo dục và đào tạo việt namlí luận văn học với việc dạy văn ở trường phổ thôngmột số đề xuất dạy học theo quan điểm kiến tạo và phƣơng pháp giải toán nguyên hàm tích phân và ứng dụng có sử dụng phần mềm maplemột số biện pháp gây hứng thú học tập môn lịch sử ở trường phổ thông qua hoạt động ngoại khácăn cứ vào quan điểm của đảng và nhà nước về công tác phân luồng học sinh dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyệndạy học theo quan điểm kiến tạomô hình lý thuyết dạy học theo quan điểm kiến tạonhững nội dung chủ yếu của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng trung học phổ thông theo quan điểm phát triển nguồn nhân lựctăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học một số chủ đề giải tích ở trường trung học phổ thôngskkn dạy học theo chủ đề tích hợp ở trường thcsphát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh trong dạy học chủ đề nguyên hàm tích phân ở trường phổ thôngbước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thôngsu dung so do tu duy trong day hoc lich su o truong pho thongmột số phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường phổ thôngmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong Quan