Tổ chức dạy học phần 3sinh học vi sinh vật sinh học 10 trung học phổ thông bằng phương pháp dạy học theo góc

Dạy học tích phân lớp 12 trung học phổ thông bằng phương pháp khám phá có hướng dẫn

Dạy học tích phân lớp 12 trung học phổ thông bằng phương pháp khám phá có hướng dẫn
... HS tớch cc hc hn, hng thỳ vi bi hc hn Chng 2: Thiết kế số giáo án dạy học tích phân lớp 12 ph-ơng pháp dạy học khám phá h-ớng dẫn Trong chng ny, chỳng tụi thit k c nm giỏo ỏn l: Tớch phõn, Luyn ... trò ghi sang h-ớng dẫn ng-ời học chủ động t- trình tiếp cận tri thức; dạy cho ng-ời học ph-ơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin cách hệ thống tduy phân tích, tổng hợp; phát triển lực cá ... Bng 3.3 Kt qu im kim tra s ca lp thc nghim 12C (50 HS) v lp i chng 12D (54 HS) Lp i chng 12D Lp thc nghim 12C im s Tn s Tng s im Tn s Tng s im 10 12 120 50 72 27 20 160 18 144 35 15 105 30 54...
 • 29
 • 493
 • 1

Dạy học tích phân lớp 12 trung học phổ thông bằng phương pháp khám phá có hướng dẫn

Dạy học tích phân lớp 12 trung học phổ thông bằng phương pháp khám phá có hướng dẫn
... động dạy học 1.2 Ph-ơng pháp dạy học khám phá h-ớng dẫn 12 1.2.1 Quan niệm ph-ơng pháp dạy học khám phá h-ớng dẫn 1.2.2 Những cách thức tổ chức dạy học khám phá h-ớng ... h-ớng dẫn 1.2.3 Những biện pháp dạy học khám phá h-ớng dẫn 1.2.4 Các kiểu dạy học khám phá h-ớng dẫn 1.2.5 Điều kiện thực ph-ơng pháp dạy học khám phá 12 14 14 15 15 h-ớng dẫn ... THC TIN 1.1 Ph-ơng pháp dạy học tích cực 1.1.1 Định h-ớng đổi ph-ơng pháp dạy học 1.1.2 Quan niệm ph-ơng pháp dạy học tích cực 1.1.3 Một số ph-ơng pháp dạy học tích cực 1.1.4...
 • 103
 • 265
 • 2

Giảng dạy phần nhiệt học cơ bản ở trường trung học phổ thông bằng phương pháp mô hình

Giảng dạy phần nhiệt học cơ bản ở trường trung học phổ thông bằng phương pháp mô hình
... loại hình sư dụne Vật lý học 10 1.1.5.1 hình vật chất 10 1.1.5.2 hình lý tường (hay hình lý thuyết) 11 a hình kí hiệu 11 b hình biểu tượng 12 1.2 Phương pháp mỏ hình Vật l học ... 1: c SỞ LÝ LUẬN VẺ PHƯƠNG PHÁP MÒ HÌNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ỏ TRƯỜNG PHÓ THÔNG 1.1.Tổng quan vê hình 1.1.1 Định nghĩa hình 1.1.2 Sự phát triển khái niệm mỏ hình Vật lý học 1.1.2.1 hình ... 16 1.2.3.2 Nhược điểm 17 1.3 Phương pháp hình troníi dạy học Vật lý 17 1.3.1 Vai trò hình dạy học Vật lý 17 1.3.2 Các n ứ c độ sư dụng phương pháp hình dạy học Vật lý 18 1.3.2.1 Mức độ...
 • 103
 • 242
 • 0

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN
... gặp vi m màng não, vi m phổi trẻ sinh E.coli gặp nhiễm trùng ngoại khoa, nhiễm trùng bỏng ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO PHƯƠNG PHÁP MPN & QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG ... 24 ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ  Phản ứng INDOL Nguyên tắc: - Dùng để phân biệt vi sinh ... indole ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ Phản ứng INDOLE ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ  Phản ứng MR (metyl red) - Dùng để phân...
 • 36
 • 1,136
 • 2

Nâng cao chất lượng giảng dạy phần lý thuyết môn GDQP- An Ninh ở trường trung học phổ thông bằng phương pháp thảo luận nhóm

Nâng cao chất lượng giảng dạy phần lý thuyết môn GDQP- An Ninh ở trường trung học phổ thông bằng phương pháp thảo luận nhóm
... chc cú liờn quan, quan tõm hn na n cụng tỏc giỏo dc quc phũng, an ninh cỏc trng THPT núi chung v trng THPT Quan Húa núi riờng v trang thit b dy v hc Sp xp, b trớ hp v thi gian, sõn bói ging ... THPT Quan Húa, t ú xut mt s gii phỏp dng PP ny nhm nõng cao hiu qu ca vic dy hc mụn GDQP, AN B Nội dung: I Cơ sở lí luận: Tho lun nhúm l gỡ? Theo tỏc gi Phan Trng Ng:Tho lun nhúm ... HIU TRNG Thanh Húa, ngy 20 thỏng nm 2013 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca 15 ngi khỏc Lờ Th Minh 16 Mục lục Trang A chọn đề tài B Nội dung I Cơ sở lí luận: ...
 • 18
 • 305
 • 0

Phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học phần 7 sinh thái học sinh học 12 trung học phổ thông bằng phương pháp giải quyết vấn đề

Phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học phần 7 sinh thái học  sinh học 12 trung học phổ thông bằng phương pháp giải quyết vấn đề
... dụng dạy học nêu vấn đề dạy học phần sinh thái học - Sinh học 12, THPT để phát triển lực học tập 3.2 Xác định sở xây dựng câu hỏi có vấn đề để phát triển lực học tập cho học sinh dạy học sinh thái ... trình dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12 ban trường THPT 5 .Vấn đề nghiên cứu Những lực học tập cần phát triển cho học sinh Vận dụng phương pháp dạy học giải vấn đề để phát huy lực học tập cho ... thái học 3.3 Xác định sở việc sử dụng dạy học giải vấn đề dạy học phần sinh thái học sinh học 12, THPT 3.3 Thiết kế dạy có sử dụng phương pháp dạy học giải vấn đề dạy học sinh thái học sinh học...
 • 116
 • 144
 • 0

Phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học phần 7 sinh thái học sinh học 12 trung học phổ thông bằng phương pháp giải quyết vấn đề

Phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học phần 7 sinh thái học  sinh học 12 trung học phổ thông bằng phương pháp giải quyết vấn đề
... dụng dạy học nêu vấn đề dạy học phần sinh thái học - Sinh học 12, THPT để phát triển lực học tập 3.2 Xác định sở xây dựng câu hỏi có vấn đề để phát triển lực học tập cho học sinh dạy học sinh thái ... trình dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12 ban trường THPT 5 .Vấn đề nghiên cứu Những lực học tập cần phát triển cho học sinh Vận dụng phương pháp dạy học giải vấn đề để phát huy lực học tập cho ... thái học 3.3 Xác định sở việc sử dụng dạy học giải vấn đề dạy học phần sinh thái học sinh học 12, THPT 3.3 Thiết kế dạy có sử dụng phương pháp dạy học giải vấn đề dạy học sinh thái học sinh học...
 • 118
 • 64
 • 1

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC SỐ LIỆU THỐNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ
... đại họccao đẳng) Trên giúp chọn nghiên cứu đề tài với mong muốn thực việc đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học môn địa Do việc sử dụng ,khai thác số liệu thống dạy học địa ... liệu giảng dạy địa trường THPT Đánh giá hiệu phương pháp khai thác, sử dụng bảng số liệu giảng dạy địa trường THPT IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp thuyết gồm: Phương pháp phân ... GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẢNG SỐ LIỆU TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ THPT Quan niệm bảng số liệu sử dụng SGK địa THPT - Bảng số liệu tập hợp số liệu biểu trình phát...
 • 24
 • 172
 • 0

Thực trạng việc tổ chức sinh hoạt tập thể và biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho Tổng phụ trách và phụ trách đội thông qua phương pháp tổ chức trò chơi và phương pháp qu

Thực trạng việc tổ chức sinh hoạt tập thể và biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho Tổng phụ trách và phụ trách đội thông qua phương pháp tổ chức trò chơi và phương pháp qu
... - Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát việc tổ chức trò chơi sinh hoạt tập thể - Phương pháp xử lí B NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC SINH HOẠT TẬP THỂ Ở LIÊN ĐỘI VÀ CHI ĐỘI ... phương pháp tổ chức trò chơi phương pháp qu n trò Khi hỏi, hầu hết Phụ trách đội mong muốn có tài liệu tập huấn kĩ tổ chức trò chơi nhằm đem lại hiệu cao sinh hoạt tập thể CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP TRÒ ... nâng cao chất lượng hiệu tổ chức sinh hoạt tập thể cho cán đội nói chung TPT đội nói riêng V/ Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc tổ chức trò chơi sinh hoạt tập thể, ...
 • 17
 • 311
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase của chủng nấm mốc m151 bằng phương pháp lên men rắn

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase của chủng nấm mốc m151 bằng phương pháp lên men rắn
... đến khả sinh cellulase chủng M151 Hình 3.7 Ảnh hƣởng thời gian nuôi cấy đến khả sinh cellulase chủng M151 Hình 3.8 Ảnh hƣởng độ ẩm đến khả sinh cellulase chủng M151 Hình 3.9 Khả sinh cellulase chủng ... tìm hiểu chủng M151 1.2 Nghiên cứu số yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến khả sinh tổng hợp cellulase chủng M151 rút điều kiện môi trƣờng nuôi cấy tốt cho trình sinh tổng hợp cellulase chủng M151 là: ... cellulase chủng nấm mốc M151 tuyển chọn đƣợc Nội dung nghiên cứu 3.1 Tuyển chọn chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose 3.2 Ảnh hƣởng số yếu tố môi trƣờng đến khả sinh cellulase chủng M151...
 • 46
 • 211
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp vậtTổ chức tự học theo nhóm (THTN) trong dạy học phần nhiệt học vật lí lớp 8 trung học cơ sở (THCS)

Khóa luận tốt nghiệp vật lý Tổ chức tự học theo nhóm (THTN) trong dạy học phần nhiệt học vật lí lớp 8 trung học cơ sở (THCS)
... TRONG DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÍ LỚP THCS 2.1 TỔNG QUAN PHầN NHIệT HọC VL THCS 2.1.1 Đặc điểm phần Nhiệt học VL THCS Vật lớp chia phần: Phần học phần Nhiệt học Nhiệt học bốn phần kiến thức ... Tự HọC THEO NHÓM 1.3.1 Khái niệm tự học theo nhóm Tự học theo nhóm kết hợp tự học với hợp tác nhóm nhằm phát huy ưu điểm khắc phục khó khăn học tập theo hình thức riêng lẻ Về học theo nhóm, theo ... TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CÓ TỔ CHỨC TỰ HỌC THEO NHÓM 1.1 Tự HọC 1.1.1 Khái niệm tự học Trong tập giảng chuyên đề Dạy tự học cho sinh viên nhà trường trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, Đại học GS – TSKH...
 • 88
 • 333
 • 2

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang
... triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp động học xúc tác trắc quang CHƯƠNG ... chuyển Selen dạng 5-nitropiazoSeol (đồng phân 80 Se 82Se) 1.3 Phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định Selen 1.3.1 Nguyên tắc phương pháp sở phương pháp trắc quang dựa vào phản ứng ... phương pháp sử dụng để phân tích xúc tác phương pháp vi phân phương pháp tích phân, kết hợp với ba cách xây dựng đường chuẩn: phương pháp thời gian ấn định, phương pháp nồng độ ấn định phương pháp...
 • 70
 • 488
 • 4

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang’

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang’
... triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp động học xúc tác trắc quang’ CHƯƠNG ... phương pháp sử dụng để phân tích xúc tác phương pháp vi phân phương pháp tích phân, kết hợp với ba cách xây dựng đường chuẩn: phương pháp thời gian ấn định, phương pháp nồng độ ấn định phương pháp ... chuyển Selen dạng 5-nitropiazoSeol (đồng phân 80 Se 82Se) 1.3 Phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định Selen 1.3.1 Nguyên tắc phương pháp sở phương pháp trắc quang dựa vào phản ứng...
 • 69
 • 414
 • 0

Phân tích dạng Se (IV) ,Se ( VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học - xúc tác trắc quang

Phân tích dạng Se (IV) ,Se ( VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học - xúc tác trắc quang
... 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 1M Bình 4: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 2M Bình 5: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 3M Bình 6: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 4M 50 Bình 7: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) ... oxi hóa lên Se( IV), đồng thời Se( VI) bị khử Se( IV), tổng lượng Selen, Se( VI), Se( IV) Selen hữu xác định phương pháp quang phổ xúc tác phương pháp vi phân Khoảng tuyến tính phương pháp 0,14 – ... khác Selen Vì vậy, để đóng góp việc phát triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se( IV), Se( VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp...
 • 69
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức lớp học theo mô hình dạy học vnentổ chức lớp học theo mô hình vnentổ chức lớp học theo mô hình trường học mớicách tổ chức lớp học theo mô hình vnentổ chức lớp học theo mô hình trường học kiểu mớitổ chức lớp học theo mô hình trường tiểu học mớitổ chức lớp học theo mô hình trường học mới vnenchuyên đề tổ chức lớp học theo mô hình vnen trường học mới tại việt nam hội đồng tự quản học sinhthực trạng tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc trung ương đoàn tncs hồ chí minhsánh việc học của người lớn với việc học của học sinh phổ thông về phương pháp đào tạo three groups cardphân tích và đánh giá hàm lượng sắt mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa faasphương pháp vi điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp nối tầngtổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sỹ giáo dục họctổ chức dạy học theo dự án một số kiến thức thuộc phần từ trường và cảm ứng điện từtổ chức dạy học số thập phânBài 4. Nguyên tửBài 14. Lực hướng tâmBài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnbài tập về thìUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2giao an sinh 6LỄ các THÁNH tử đạo việt nam năm 2017Thực trạng phát hành trái phiếuChương I. §3. Bảng lượng giácVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc nhom 6Bài 4. Chuyện người con gái Nam XươngChương III. §2. Phương trình đường trònBài 6. Cô bé bán diêmBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnBài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanhDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmBài 20. Tỉ khối của chất khíBài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtTuần 3. Thương vợ.