Tìm hiểu, nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử

Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử

Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử
... Hải Phòng Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN 2.1.1 Bài toán bảo vệ thông tin yêu cầu rút tiền Thông tin yêu cầu rút tiền đường truyền bị ... Tiền Điện Tử 42 1.5.1.5 Quy trình toán Tiền Điện Tử 43 1.5.2 Qui Trình Sử Dụng Tiền Điện Tử 45 1.5.3 Vấn đề rút Tiền Điện Tử 45 Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN ... THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 46 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN 46 2.1.1 Bài toán bảo vệ thông tin yêu cầu rút tiền .46 2.1.2 Bài toán thẩm tra hồ sơ rút tiền ...
 • 63
 • 454
 • 2

Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử

Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử
... nghiên cứu toán phát sinh dùng tiền điện tử - Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu toán tiền điện tử, luận văn nghiên cứu An toàn thông tin, tiền điện tử, rõ cấu trúc, tính chất loại tiền điện tử ... MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ATTT TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 2.1 VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG DÙNG TIỀN ĐIỆN TỬ Hiện có nhiều vấn đề cần phải giải với Tiền điện tử, có hai vấn đề lớn là: + Vấn đề ẩn danh ... VỀ TIỀN ĐIỆN TỬ 1.2.1 Khái niệm tiền điện tử 1.2.2 Thanh toán tiền điện tử Hình 1.0: Mô hình giao dịch hệ thống Tiền điện tử Hình 1.1: Mô hình phƣơng thức toán 1.2.3 Cấu trúc Tiền điện tử Số...
 • 23
 • 312
 • 1

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƢỚI

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƢỚI
... tổng quan công nghệ Grid computing nhƣ: lợi ích, thành phần, phạm vi ứng dụng lƣới tính toán Trên sở sâu vào tìm hiểu hệ thống bảo đảm an toàn thông tin số toán an toàn thông tin tính toán lƣới ... sách bảo đảm an toàn thông tin: - Môi trƣờng lƣới bảo đảm an toàn thông tin đa miền: tập trung điều khiển tƣơng tác liên miền, ánh xạ hoạt động liên miền với sách bảo đảm an toàn thông tin địa phƣơng ... tầng để truyền số liệu thông tin giám sát công việc điểm mạng lƣới Băng thông mạng thuộc tính quan trọng liên quan hiệu suất lƣới 1.4.2 Thành phần tính toán (Computation) Cấp xử lý lƣới, chúng đa...
 • 53
 • 343
 • 0

Luận văn:TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI ppt

Luận văn:TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI ppt
... tổng quan công nghệ Grid computing nhƣ: lợi ích, thành phần, phạm vi ứng dụng lƣới tính toán Trên sở sâu vào tìm hiểu hệ thống bảo đảm an toàn thông tin số toán an toàn thông tin tính toán lƣới ... sách bảo đảm an toàn thông tin: - Môi trƣờng lƣới bảo đảm an toàn thông tin đa miền: tập trung điều khiển tƣơng tác liên miền, ánh xạ hoạt động liên miền với sách bảo đảm an toàn thông tin địa phƣơng ... (disting Chương TRONG TÍNH Bảo vệ thông tin lƣới tính toán nhƣ hệ thống thông tin nói chung gồm nhiệm vụ chính: Bảo mật, bảo toàn, Xác thực, Sẵn sàng Nhƣng đồ án em xin tập trung vào hai toán: ...
 • 53
 • 258
 • 0

MỘT số bài TOÁN về AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI đoạn KIỂM PHIẾU điện tử

MỘT số bài TOÁN về AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI đoạn KIỂM PHIẾU điện tử
... Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ 2.1.MỘT SỐ BÀI TOÁN 2.1.1 Bài toán thông gian ngƣời kiểm phiếu ứng viên 2.1.2 Bài toán thông gian ... tham gia hệ thống bỏ phiếu điện tử 1.1.4 Các giai đoạn bỏ phiếu điện tử Bỏ phiếu điện tử gồm giai đoạn chính: Đăng ký, bỏ phiếu, kiểm phiếu công bố kết 1/ Giai đoạn đăng ký bỏ phiếu: Chuẩn bị thành ... bỏ phiếu điện tử 1.1.4 Các giai đoạn bỏ phiếu điện tử ………………………… 1.1.5 Thực trạng bỏ phiếu điện tử Việt Nam giới 1.2 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN 1.2.1 Sự cần thiết bảo đảm an...
 • 84
 • 498
 • 0

Luận văn:MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ ppt

Luận văn:MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ ppt
... MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ 2.1.MỘT SỐ BÀI TOÁN 2.1.1 Bài toán thông gian ngƣời kiểm phiếu ứng viên 2.1.2 Bài toán thông gian ngƣời ... tham gia hệ thống bỏ phiếu điện tử 1.1.4 Các giai đoạn bỏ phiếu điện tử Bỏ phiếu điện tử gồm giai đoạn chính: Đăng ký, bỏ phiếu, kiểm phiếu công bố kết 1/ Giai đoạn đăng ký bỏ phiếu: Chuẩn bị thành ... bỏ phiếu điện tử 1.1.4 Các giai đoạn bỏ phiếu điện tử ………………………… 1.1.5 Thực trạng bỏ phiếu điện tử Việt Nam giới 1.2 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN 1.2.1 Sự cần thiết bảo đảm an...
 • 84
 • 276
 • 1

Xem Xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng ( Toán –tin)

Xem Xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng ( Toán –tin)
... ba số, toán vận tải khoảng, toán vận tải đa mục tiêu nhiều toán khác, biến thể toán vận tải kinh điển Trong khuôn khổ khoá luận này, em xem xét nghiên cứu số toán mở rộng lớp toán vận tải mở rộng ... Đó toán: Bài toán vận tải ba số (solid transport problem) không hạn chế có hạn chế khả thông qua, Bài toán vận tải ba số khoảng (interval solid transport problem) giới thiệu số Bài toán vận tải ... có f(x + (1 -)y) f(x) + (1 -)f(y) * Hàm f(x) đợc gọi hàm lồi chặt với x, y C ta có f(x + (1 -)y) < f(x) + (1 -)f(y) * Hàm f(x) đợc gọi hàm lõm (lõm chặt) - f(x) hàm lồi (lồi chặt) * Hàm f(x)...
 • 78
 • 524
 • 2

Xem xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng (Toán - Tin)

Xem xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng (Toán - Tin)
... *Lần lặp 3: u = (0, -6 , -2 ), v = (0, 3, -1 , 3), w= (3, 4, 9) Bảng delta 3: bj 13 13 0 -1 5 -2 3 -2 4 -3 -1 2 -1 0 -1 -4 -1 1 -3 +0 -1 5 -2 3 -2 -2 -0 -7 -1 4 -7 -4 -8 2* -5 -3 -9 -7 11 16 10 Ta có h = ... lặp 4: u=(0, -4 , 0), v=(0, 1 ,-3 , 1), w=(3, 4, 9) Bảng delta 4: bj Trang: 36 13 13 11 16 10 0 -1 -2 1 -2 2 4* -1 -1 0 -8 -3 -2 -6 -1 1 -3 +0 -1 5 -8 -4 -4 -2 -7 -1 4 -7 -6 -1 0 -5 -3 -9 -7 Ta có h=1 ... ba số, toán vận tải khoảng, toán vận tải đa mục tiêu nhiều toán khác, biến thể toán vận tải kinh điển Trong khuôn khổ khoá luận này, em xem xét nghiên cứu số toán mở rộng lớp toán vận tải mở rộng...
 • 79
 • 365
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu một số thuật toán giấu tingiải pháp tăng cường hiệu quả của việc giấu tin trong ảnh

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu một số thuật toán giấu tin và giải pháp tăng cường hiệu quả của việc giấu tin trong ảnh
... quan số phương pháp giấu tin ảnh số Một số phương pháp giấu tin theo khối liệu môi trường Đề mô chương trình 2/37 Đặt vấn đề  Yêu cầu bảo mật các ứng dụng ngày càng cao  Giấu tin( information ... ảnh cần lấy tin,  Xác định thông tin đánh giấu để xác định phương pháp giấu,  Lấy thông tin giấu bằng phương pháp đã xác định được, xác định vị trí cuối tin giấu tách thông tin ra,  Thực ... bit LSB khối giấu tin, có làm thay đổi tính “khá đồng nhất” hay không? Khi chuyển định dạng ảnh đầu vào trình trích rút thông tin, số pixel ảnh bị thay đổi, vậy lấy lại thông tin xác không?...
 • 37
 • 607
 • 0

nghiên cứu một số bài toán trong giai đoạn rút tiền điện tử

nghiên cứu một số bài toán trong giai đoạn rút tiền điện tử
... Phòng dd Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN 2.1.1 Bài toán bảo vệ thông tin yêu cầu rút tiền Thông tin yêu cầu rút tiền đường truyền ... Dụng Tiền Điện Tử 1/ Giai đoạn 1: Rút tiền Người có tiền cần sử dụng đến tiền, rút tiền từ ngân hàng 2/ Giai đoạn 2: Trả tiền (chuyển tiền) Người mua hàng chuyển tiền trả cho người bán 3/ Giai đoạn ... lần đồng tiền hay xác định danh tính người sở hữu đồng tiền Đồ án vào nghiên cứu số toán giai đoạn rút tiền điện tử trình bày cách giải phù hợp cho toán đề Mục đích luận văn nghiên cứu số giải...
 • 62
 • 234
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN THÔNG MINH TRONG MÁY HỌC VÀ HỆ MIỄN DỊCH NHÂN TẠO, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VIRUS MÁY TÍNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN THÔNG MINH TRONG MÁY HỌC VÀ HỆ MIỄN DỊCH NHÂN TẠO, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VIRUS MÁY TÍNH
... xạ từ hệ miễn dịch sinh học qua hệ thống phát virus máy tính xây dựng sở hệ miễn dịch sinh học Hình 5.6: Ánh xạ hệ miễn dịch sinh học hệ thống phát virus Yêu cầu hệ thống VDS - Xây dựng hệ thống ... nghiên cứu HMD nhân tạo Chính thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số thuật toán thông minh máy học hệ miễn dịch nhân tạo Ứng dụng xây dựng hệ thống phát virus máy tính Chúng xây dựng chương trình ... không giống cho thuật toán, với thuật toán có cách đánh giá khác V XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VIRUS A Xây dựng phát (Detector) Trong hệ thống phát virus (VDS) mà xây dựng sau đây, phát có chiều...
 • 18
 • 530
 • 2

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... Error! Bookmark not defined 3.2 VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TIỀN ĐIỆN TỬ ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.2.1 Vấn đề n danh khai man giá trị đồng tiền Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 ... Error! Bookmark not defined 3.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5.1.Giải ... Error! Bookmark not defined 3.2.2.3 .Tiền điện tử định danh-ngoại tuyến (Identified offline): Error! Bookmark not defined 3.2.2.4 .Tiền điện tử n danh-ngoại tuyến (Anonymous Offline): Error!...
 • 4
 • 323
 • 5

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... đại học công nghệ - - - - - - Vũ Mạnh Khánh Nghiên cứu kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin việc sử dụng tiền điện tử Ngành : Công nghệ Thông tin Chuyên ngành : Khoa học Máy tính Mã số : 60 ... 2.3.4.1 .An ton cho th tớn dng 66 2.3.4.2.Gi danh ng tin s, dựng ng tin s khụng ỳng cu trỳc 69 2.3.4.3.ng tin tiờu nhiu ln 70 CHNG BO M AN TON THễNG TIN TRONG ... tin thng mi in t Trong chng ny s trỡnh by mụ hỡnh thng mi in t v cỏc cụng c s dng thng mi in t, nhm m bo an ton thụng tin Chng 3: Bo m an ton thụng tin quỏ trỡnh s dng tin in t Trong chng ny s...
 • 128
 • 216
 • 0

Nghiên cứu một số bài toàn mở rộng: vận tải ba chỉ số không hạn chế và có hạn chế khả năng thông qua, bài toán vận tải ba chỉ số khoảng và giới thiệu một số bài toán vận tải đa mục tiêu

Nghiên cứu một số bài toàn mở rộng: vận tải ba chỉ số không hạn chế và có hạn chế khả năng thông qua, bài toán vận tải ba chỉ số khoảng và giới thiệu một số bài toán vận tải đa mục tiêu
... Đó toán: Bài toán vận tải ba số (solid transport problem) không hạn chế hạn chế khả thông qua, Bài toán vận tải ba số khoảng (interval solid transport problem) giới thiệu số Bài toán vận tải ... Bài toán vận tải ba số hạn chế khả thông qua 2.3.1 Phát biểu toán Bài toán vận tải ba số hạn chế khả thông qua đợc phát biểu tơng tự nh toán không hạn chế khả thông qua nhng thêm lợng hạn ... 0918.775.368 ba số, toán vận tải khoảng, toán vận tải đa mục tiêu nhiều toán khác, biến thể toán vận tải kinh điển Trong khuôn khổ khoá luận này, em xem xét nghiên cứu số toán mở rộng lớp toán vận tải mở...
 • 79
 • 495
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong mạng riêng ảonghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trìnhnghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đập cầu thuận tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường đại học vinhnghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhnghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnnghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường đại học vinhnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán ở trường trung học phổ thôngnghiên cứu một số thuật toán ứng dụng dataminingnghien cuu mot so bai tap phat trien suc ben linh vuc dien kinhnghiên cứu một số bài tập phát triển sức nhanh trong bóng chuyềnnghiên cứu một số bài tập nâng cao thành tích trong môn đẩy tạ lưng hướng némnghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong gisnghiên cứu một số bài tập bổ trợ giúp tiếp thu kỹ thuật đá bóng bằng lòng mu trong bàn chân cho nam học sinh trường thph dân tộc nội trú thanh hoáskkn nghiên cứu một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nam lớp 11 trường thpt tam phướcnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong môn toán ở trường thptUnit 11. National parksUnit 10. ConservationBài 15. Chỉnh sửa văn bảnUnit 7. The mass mediaUnit 7. The mass mediaBài 48. QuảBài 3. Tôn trọng người khácBài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệuBài 45. Lá câyboi duong HSGBài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcSLIDE brand: identify and defferentiateDe su bai 22TRẮC NGHIỆM 15- K2 - CÓ ĐÁP ÁNBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiUnit 7. Saving energyKể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 6. LTVCTuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênTuần 21. Bàn tay cô giáo